Javne nabavke

2024.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU

 

 


 

2023.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

 

 


 

2022.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 

 


 

2021.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

IZMENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GOD.

 


 

2020.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

Javna nabavka, JN - 09/2020, nabavkа računarske i mrežne opreme - Računari

Napomena: Sva dokumenta objavljena u okviru javne nabavke oznake i broja JN - 09/2020 su isključivo informativnog karaktera. Da bi učestvovali u predmetnoj javnoj nabavci, potencijalni ponuđači moraju da pristupe portalu javnih nabavki na sledećoj adresi:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/2205
i da svoju ponudu pripreme i pošalju elektronski, putem portala.

1. Javni poziv, datum slanja oglasa: 23.09.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum slanja oglasa: 23.09.2020.
- Opšti deo - podaci o predmetu nabavke
- Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
- Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
- Kriterijumi za zaključenje okvirnog sporazuma
- Obrazac strukture ponuđene cene
- Obrazac troškova pripreme ponude
- Obrazac izjave o finansijskom sredstvu obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza
- Model okvirnog sporazuma
- Model ugovora
- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, datum objavljivanja: 07.10.2020.
4. Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka, datum slanja oglasa: 03.11.2020.

Javna nabavka, JN - 08/2020, nabavkа usluge štampanja knjige 'Linearna algebra i analitička geometrija'

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 07.08.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 07.08.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 01.09.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 28.09.2020.

Javna nabavka, JN - 07/2020, nabavkа računarske i mrežne opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 07.08.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 07.08.2020.
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 04.09.2020.
4. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - Partija 1, datum objavljivanja: 09.09.2020.
5. Odluka o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2, datum objavljivanja: 09.09.2020.
6. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2, datum objavljivanja: 22.09.2020.
7. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 1, datum objavljivanja: 08.10.2020.
8. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 30.11.2020.
9. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 02.12.2020.
10. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 02.12.2020.

Javna nabavka, JN - 06/2020, nabavkа električne energije za potrebe Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na mestima potrošnje Vatroslava Jagića 5, Volgina 7 i Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 26.06.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 26.06.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 14.07.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 31.08.2020.

Javna nabavka, JN - 05/2020, nabavkа usluge štampanja materijala za obrazovanje, materijala za nauku i reklamnog materijala

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 21.05.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 21.05.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 04.06.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 09.07.2020.

Javna nabavka, JN - 04/2020, nabavkа usluge štampanja zbirke zadataka "Uvod u kompleksnu analizu"

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 04.03.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 04.03.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 16.03.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 02.06.2020.

Javna nabavka, JN - 03/2020, nabavkа usluge štampanja knjige "Diskretne strukture 2"

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 26.02.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 26.02.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 09.03.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 02.06.2020.

Javna nabavka, JN - 02/2020, nabavkа kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i materijala za nauku

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 22.01.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 22.01.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 06.02.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 09.03.2020.

Javna nabavka, JN - 01/2020, nabavkа materijala za tekuće održavanje zgrade i objekata

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 16.01.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 16.01.2020.
3. Izmena konkursne dokumentacije - br.1, datum objavljivanja: 16.01.2020.
4. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 20.01.2020.
5. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 29.01.2020.
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 13.02.2020.


2019.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU - br.1

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

Javna nabavka, JN - 13/2019, nabavkа radovа na uvođenju računarske i potrebnih delova energetske mreže u cilju kvalitetnog obavljanja nastave u prostoru zgrada Matematičkog fakulteta u ulici Svetog Nikole 39 i Studentskom trgu 16

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 13.12.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 13.12.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 22.01.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 25.02.2020.

Javna nabavka, JN - 12/2019, nabavkа usluge štampanja knjige "Operativni sistemi"

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 08.11.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 08.11.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 20.11.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 26.12.2019.

Javna nabavka, JN - 11/2019, nabavkа klima uređaja i uređaja za ventilaciju sa montažom

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 12.07.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 12.07.2019.
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, datum objavljivanja: 24.07.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, datum objavljivanja:
30.07.2019.

5. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja: 02.08.2019.
6. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 18.09.2019.
7. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 14.11.2019.
8. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 10.12.2019.
9. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 17.12.2019.
10. Odluka o obustavi postupka dodele ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 27.12.2019.
11. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 27.12.2019.

Javna nabavka, JN - 10/2019, nabavkа električne energije za potrebe Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na mestima potrošnje Vatroslava Jagića 5, Volgina 7 i Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 10.07.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 10.07.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 22.07.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 08.08.2019.

Javna nabavka, JN - 09/2019, nabavkа građevinsko-zanatskih radova u
prostoru zgrade Matematičkog fakulteta u ulici Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 28.06.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 28.06.2019.
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 16.07.2019.
4. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.2, datum objavljivanja: 19.07.2019.
5. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 31.07.2019.
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 28.08.2019.

Javna nabavka, JN - 08/2019, nabavkа klima uređaja i uređaja za ventilaciju sa montažom

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 12.06.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 12.06.2019.
3. Odluka o obustavi postupka, datum objavljivanja: 04.07.2019.
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, datum objavljivanja: 11.07.2019.

Javna nabavka, JN - 07/2019,  nabavkа računarske i mrežne opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 23.04.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 23.04.2019.
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, datum objavljivanja: 03.06.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, datum objavljivanja: 03.07.2019.
5. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja: 18.07.2019.
6. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 13.09.2019.
7. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 20.09.2019.
8. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 14.11.2019.
9. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 20.11.2019.
10. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 21.11.2019.
11. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 28.11.2019.
12. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 04.12.2019.
13. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 05.12.2019.
14. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 10.12.2019.
15. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 12.12.2019.
16. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 12.12.2019.
17. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 13.12.2019.
18. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 17.12.2019.
19. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 20.12.2019.
20. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 20.12.2019.
21. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 23.12.2019.
22. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 26.12.2019.
23. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 30.12.2019.
24. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 30.12.2019.
25. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 07.02.2020.
26. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 13.03.2020.
27. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 25.06.2020.
28. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 25.06.2020.
29. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 25.06.2020.

Javna nabavka, JN - 06/2019, nabavkа usluge štampanja materijala za obrazovanje i reklamnog materijala

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 03.04.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 03.04.2019.
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 05.04.2019.
4. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 15.04.2019.
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 07.05.2019.

Javna nabavka, JN - 05/2019, nabavkа usluge mobilne telefonije

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 18.02.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 18.02.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 01.03.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 04.04.2019.

Javna nabavka, JN - 04/2019, nabavkа kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i materijala za nauku

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 16.01.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 16.01.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 29.01.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 11.02.2019.

Javna nabavka, JN - 03/2019, nabavkа radovа na uvođenju računarske i potrebnih delova energetske mreže u cilju kvalitetnog obavljanja nastave u prostoru zgrade Matematičkog fakulteta u ulici Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 11.01.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 11.01.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 19.02.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 04.04.2019.

Javna nabavka, JN - 02/2019, nabavkа nameštaja

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 08.01.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 08.01.2019.
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 11.01.2019.
4. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, datum objavljivanja: 21.01.2019.
5. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, datum objavljivanja: 11.02.2019.
6. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 21.02.2019.
7. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 12.03.2019.
8. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 23.08.2019.
9. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 14.10.2019.
10. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 08.11.2019.
11. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 15.11.2019.
12. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 22.11.2019.

Javna nabavka, JN - 01/2019, nabavkа materijala za tekuće održavanje zgrade i objekata

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 08.01.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 08.01.2019.
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 14.01.2019.
4. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.2, datum
objavljivanja: 15.01.2019.

5. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.3, datum
objavljivanja: 17.01.2019.

6. Izmena konkursne dokumentacije - br.1, datum objavljivanja: 17.01.2019.
7. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 17.01.2019.
8. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.4, datum objavljivanja: 18.01.2019.
9. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, datum objavljivanja: 24.01.2019.
10. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, datum objavljivanja: 14.02.2019.
11. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 15.03.2019.
12. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 18.03.2019.
13. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 02.04.2019.
14. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 12.04.2019.
15. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 09.09.2019.
16. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 10.09.2019.
17. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 11.10.2019.
18. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 08.11.2019.
19. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice , datum objavljivanja 19.12.2019.
20. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 19.12.2019.
21. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 17.01.2020.


2018.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU - br.1

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

Javna nabavka, JN - 10/2018, nabavkа dodatnih radova na adaptaciji i rekonstrukciji prostora u zgradi Matematičkog fakulteta u ulici Svetog Nikole br. 39 - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 09/2018, nabavkа električne energije za potrebe Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na mestima potrošnje Vatroslava Jagića 5, Volgina 7 i Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije - br.1
4. Prečišćen tekst konkursne dokumentacije
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 08/2018, nabavkа radova na rekonstrukciji računarske i potrebnih delova energetske mreže u cilju kvalitetnog obavljanja nastave u prostoru zgrade Matematičkog fakulteta u ulici Studentski trg br. 16

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 07/2018, nabavkа usluge štampanja udžbenika "Odabrani tekstovi iz astronomije"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 06/2018, nabavkа usluge štampanja zbirke zadataka "Zbirka zadataka iz analitičke geometrije"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 05/2018, nabavkа usluge štampanja materijala za obrazovanje i reklamnog materijala

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br. 1
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 04/2018, nabavkа računarske i mrežne opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
4. Izmena odluke o zaključenju okvirnog sporazuma
5. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
6. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
7. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
8. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
9. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
10. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
11. Odluka o obustavi postupka dodele ugovora - narudžbenice
12. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
13. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
14. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
15. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice

Javna nabavka, JN - 03/2018, nabavkа klima uređaja sa montažom

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br. 1
4. Izmena konkursne dokumentacije - br.1
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br. 2
7. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
8. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Javna nabavka, JN - 02/2018, nabavка kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i materijala za nauku

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije - br. 1
4. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br. 1
5. Izmena konkursne dokumentacije - br. 2
6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
7. Odluka o dodeli ugovora
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 1/2018, nabavka usluge štampanja udžbenika "Operaciona istraživanja" i "Diskretne strukture 2"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2017.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU - br. 1

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU.

Javna nabavka, JN - 12/2017, nabavka računarske opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Odluka o obustavi postupka
5. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Javna nabavka, JN - 11/2017, nabavka usluge štampanja knjige "Operativni sistemi"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 10/2017, nabavka radova na adaptaciji i rekonstrukciji prostora u zgradi Matematičkog fakulteta u ulici Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br. 1
4. Izmena konkursne dokumentacije - br. 1
5. Odluka o dodeli ugovora
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 09/2017, nabavka električne energije za potrebe Matematičkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, na mestima potrošnje Vatroslava Jagića 5 i Volgina 7

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 08/2017, nabavka usluge štampanja knjige "Aktivna galaktička jezgra"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 07/2017, nabavka usluge štampanja zbirke zadataka "Zbirka rešenih zadataka iz uvoda u numeričku matematiku"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 06/2017, nabavka računarske opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 05/2017, nabavka usluge štampanja knjige "Matematičko modeliranje"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 04/2017, nabavka usluge štampanja materijala za obrazovanje i reklamnog materijala

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka, JN - 03/2017, nabavka usluge štampanja knjige "Elementi finansijske matematike"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka, JN - 02/2017, nabavka usluge mobilne telefonije

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1
4. Izmena konkursne dokumentacije - br.1
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka, JN - 01/2017, nabavka kancelarijskog materijala i materijala za obrazovanje

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
4. Odluka o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2
5. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

 

2016.

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Javna nabavka male vrednosti, JN - 09/2016, nabavka usluge remonta električnih instalacija u zgradi Matematičkog fakulteta

1. Poziv za podnošenje ponuda

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti, JN - 08/2016, nabavka računarske opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
4. Odluka o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2 i Partija 3
5. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za Partiju2 i Partiju3
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Javna nabavka male vrednosti, JN - 07/2016, usluga štampanja udžbenika sa zbirkom rešenih zadataka za informatičare "Analiza 3"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti, JN - 06/2016, usluga štampanja knjige "Projektivna geometrija ravni"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti, JN - 05/2016, nabavka usluge štampanja knjige "Stohastički modeli u operacionim istraživanjima"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka računarske opreme, JN-04/2016

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1 i Partija 3
4. Odluka o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2 i Partija 4
5. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za Partiju2 i Partiju4
6. Obaveštenje o zaključenim ugovorima za Partiju 1 i Partiju 3

Javna nabavka male vrednosti, JN-03/2016, nabavka usluge štampanja knjige "ASTROBIOLOGIJA"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pojašnjenje konkursne dokumentacije, pitanja i odgovori br. 1
4. Izmenjena konkursna dokumentacija
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka električne energije na mestima potrošnje Vatroslava Jagića 5 i Volgina 7, otvoreni postupak, oznaka i br. JN-02/2016.

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti, 01/2016, usluge štampe

1. Poziv  za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, 1
4. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, 2
5. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, 3
6. Konkursna dokumentacija-izmenjena verzija
7. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
8. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, 4
9. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, 5
10. Odluka o dodeli ugovora
11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2015.

Javna nabavka male vrednosti, br. 03/2015, nabavka dobara - projektori

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

-----------------------------------------------------------------------------------------

Javna nabavka male vrednosti, br. 02/2015, nabavka dobara - projektori

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

-----------------------------------------------------------------------------------------

Javna nabavka male vrednosti, br. 01/2015 - usluge mobilne telefonije

1.1. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 01/2015
1.2. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
1.3. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori,1
1.4. Dopuna odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 01/2015, usluge mobilne telefonije
1.5. Izmena poziva za dostavljane ponuda i konkursne dokumentacije
1.6. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori,2
1.7. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori,3
1.8. Izmena poziva za dostavljane ponuda i konkusrne dokumentacije
1.9. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori,4
1.10. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori,5
2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude

2014.

JAVNA NABAVKA br. 02/2014

1. Odluku o pokretanju postupka
2. Poziv za podnošenje ponuda
3. Konkursna dokumentacija
4. Ostala dokumenta u okviru konkursne dokumentaciije (šematski prikaz stolarije)
5. Menično pismo ovlašćenje
6. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI,  usluge mobilne telefonije, br. 01/2014.

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Izmena konkursne dokumentacije
4. Izmena br. 2 konkursne dokumentacije
5. Izmena br. 3 konkursne dokumentacije
6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
7. Odluka
8. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
9. Odluka - obustava postupka javne nabavke

 

 

2013.

 

JAVNA NABAVKA BR. 55/2013 - usluge štampanja knjige

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 54/2013 - računarska oprema, laptop računar

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 53/2013 - računarska oprema

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 52/2013 - materijal za održavanje higijene

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 51/2013 - računarska oprema

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 50/2013 - računarska oprema

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 49/2013 - usluge štampanja knjige

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnosenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 48/2013 - usluge mobilne telefonije

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
4. Rešenje-prekid zastoja postupka
5. Odluka-obustava postupka javne nabavke