Razmena studenata

Razmena studenata podrazumeva ostvarivanje dela studijskog programa na nekom stranom univerzitetu i može biti organizovana u toku osnovnih i postdiplomskih studija. U okviru razmene, studenti u toku svojih studija na Univerzitetu u Beogradu (UB), provode jedan ili više semestara na nekom stranom univerzitetu.

U toku razmene na stranom univerzitetu, studenti bi trebalo da prate i polažu ispite koji su ekvivalentni ispitima koje bi slušali u tom istom semestru ili semestrima na matičnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, da nisu otišli na razmenu. Ovo je bitno, jer ako student na razmeni položi predviđene ispite na stranom univerzitetu, kad se vrati na matični fakultet UB, priznaju mu se se položeni ispiti umesto ekvivalentnih na matičnom fakultetu UB. Student nastavlja studije na matičnom fakultetu, sa priznatim ispitima sa razmene koji su položeni.

Prednosti studenata koji su tokom studiranja bili na razmeni na nekom stranom univerzitetu su višestruke. Pored sticanja brojnih poznanstava i upoznavanja drugih kultura, studenti uče strani jezik, stiču nova iskustva i imaju veće mogućnosti za zapošljavanje. Samim odlaskom na razmenu, studenti su u prednosti u odnosu na ostale kandidate, jer uspešne kompanije prepozanaju prednosti koje donose iskustva stečena na razmeni.

Razmena studenata UB se organizuje preko više projekata, trenutno su aktuelni sledeći:

ERAZMUS +
BASILEUS
EUROWEB
JoinEU-SEE
CEEPUS

Opšte informacije o mogućnostima za akademsko usavršavanje u inostranstvu studenata Univerziteta u Beogradu, možete pronaći na sajtu Univerziteta na linku: http://bg.ac.rs/Mobilnost.pdf

Program razmene za koji generalno postoji najviše interesovanja među studentima i najviše otvorenih poziva je Erazmus +.
Više detalja i uputstvo za prijavu na Erazmus +


ESPB koodinator

Na svakom fakultetu Univerziteta u Beogradu postoji ESPB koordinator. Uloga ESPB koordinatora je da utvrdi i stepen kompatibilnosti studijskih programa i odabranih kurseva na instituciji u inostranstvu sa studijskim programom matičnog fakulteta.
ESPB koordinator za Matematički fakultet je prof. dr Dejan Urošević (dejanu[at]matf.bg.ac.rs)


Koordinatori za međunarodnu saradnju

Na Matematičkom fakultetu postoje Koordinatori za međunarodnu saradnju, čija je uloga, između ostalog, da pruže neophodne informacije studentima u vezi sa razmenom, kao i pomoć prilikom prijave. Koordinatori su u stalnom kontaktu sa Sektorom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu.
Koordinatori za međunarodnu saradnju Matematičkog fakulteta:
doc. dr Dragana Ilić (dilic[at]matf.bg.ac.rs) i prof. dr Zorica Stanimirović (zoricast[at]matf.bg.ac.rs).
Molimo da mail sa pitanjima šaljete istovremeno na obe adrese.