Prijava ispita

2018.

SEPTEMBAR 1 i SEPTEMBAR 2

VAŽNO: Studenti osnovnih i master akademskih studija dužni su da izmire zaostale rate školarine za školsku 2017/2018. godinu zaključno sa 12.08.2018. Studentima koji nisu izmirili svoje obaveze do 12.08.2018. godine neće biti omogućena prijava ispita za ispitne rokove SEP1 2018 i SEP2 2018. Molbe za odlaganje finansijskih obaveza neće biti razmatrane.


SEPTEMBAR 1

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) i AKREDITOVANIM STUDIJAMA

Ispiti se mogu prijaviti od 13.08.2018. do 23.08.2018.

U ispitnom roku SEP1 prijavljuju se ispiti iz OBA semestra.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Prijavljivanje ispita:

- Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
- Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
- Odabrati ispite koje student želi da prijavi.
- Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:

Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:

Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. SEPT1 2018) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do četvrtka 23.08.2018. Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

Srećno!

SEPTEMBAR 2

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) i AKREDITOVANIM STUDIJAMA

Ispiti se mogu prijaviti od 01.09.2018. do 12.09.2018.

U ispitnom roku SEP2 prijavljuju se ispiti iz DRUGOG semestra.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Prijavljivanje ispita:

- Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
- Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
- Odabrati ispite koje student želi da prijavi.
- Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:

Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:

Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. SEPT2 2018) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti od 01.09.2018. do 12.09.2018.

Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

Srećno!