Prijava ispita

Prijava ispita za dvosemestralne predmete:
Analiza 1 i Linearna algebra
SEPTEMBAR4 2020
17.09.2020-24.09.2020.

U septembru 4 se mogu prijaviti samo dvosemestralni predmeti 1. godine:
* Analiza 1
* Linearna algebra

Ispiti se mogu prijaviti od 17.09.2020. do 24.09.2020.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.