Prijava ispita

2019.

JANUAR 1 I JANUAR 2

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) I AKREDITOVANIM STUDIJAMA, JANUAR 1

Ispiti se mogu prijaviti od 1.01.2019. do 10.01.2019.

U ispitnom roku JAN1 prijavljuju se ispiti iz PRVOG semestra.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Prijavljivanje ispita:

- Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
- Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
- Odabrati ispite koje student želi da prijavi.
- Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:

Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:

Nakon isteka roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. JAN1 2019) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU, JANUAR 1

Ispiti se mogu prijaviti do četvrtka 10.01.2019.

Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

*****************************************************************************************************************************

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) I AKREDITOVANIM STUDIJAMA, JANUAR 2

Ispiti se mogu prijaviti od 15.01.2019. do 24.01.2019.

U ispitnom roku JAN2 prijavljuju se ispiti iz PRVOG semestra.

Studenti su dužni da zaključno sa 14.01.2019. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom, neće biti u mogućnosti da
prijave ispite za JAN2.


Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Prijavljivanje ispita:

- Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
- Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
- Odabrati ispite koje student želi da prijavi.
- Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:

Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:

Nakon isteka roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. JAN2 2019) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU, JANUAR 2

Ispiti se mogu prijaviti od 15.01.2019. do 24.01.2019.

Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.


Srećno!