Prijava ispita

JAN 1 i JAN 2

Januar 1

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) i AKREDITOVANIM STUDIJAMA

Ispiti se mogu prijaviti od 1.1.2018. do 11.1.2018.

U ispitnom roku JAN 1 prijavljuju se ispiti iz PRVOG (jesenjeg) semestra.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok. Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. JAN 1 2018) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 11.01.2018.

Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

 

Januar 2

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) i AKREDITOVANIM STUDIJAMA

Ispiti se mogu prijaviti od 19.01.2018. do 30.01.2018.

U ispitnom roku JANUAR2 prijavljuju se ispiti iz PRVOG (jesenjeg) semestra.

Studenti su dužni da zaključno sa 17.01.2018. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za januar2.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu:
https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok. Odabrati ispite koje student želi da prijavi.
Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio.
ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. JAN2 2018) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 30.01.2018.

Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

Srećno!