Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 24. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. maja 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Theodore Popelensky, MGU, Moskva

Naslov predavanja: ALGEBRAIC K-THEORY OF GENERALIZED TRIANGULAR MATRIX RINGS

Apstrakt

detaljnije

Prateći program izložbe „Mihailo Petrović Alas: rodonačelnik srpske matematičke škole”, 22.05.2018.

Prateći program izložbe  "Mihailo Petrović Alas: rodonačelnik srpske matematičke škole", za utorak 22. maj:

- Okrugli sto
NAUČNI DOPRINOS MIHAILA PETROVIĆA ALASA

Učestvuju: Akademik Stevan Pilipović, prof. Vladimir Dragović i akademik Gradimir V. Milovanović

Galerija SANU, 12:15

- Predavanje
HIDROINTEGRATOR MIHAILA PETROVIĆA

Prof. Radomir Stanković

Matematički institut SANU, 14:15


Prateći program za sredu 23. maj:

- DODELA NAGRADA MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

Galerija SANU, 16 sati

detaljnije

IT@MatF2018

Pozivamo vas u subotu 26.5. na dogadjaj IT@MatF na kome će 21 vodeća IT kompanija - prijatelji Katedre za računarstvo i informatiku studentima MatF-a ukratko predstaviti svoj rad. Dodjite i saznajte više o praksama koje nude ove kompanije, o radionicama i letnjim školama koje ovog leta organizuju, kao i to koje su trenutno otvorene pozicije za zapošljenje. Nakon kratkog predstavljanja kompanija u amfiteatru imaćete priliku da lično razgovarate sa predstavnicima kompanija i saznate više o temama koje vas interesuju.

Vreme: subota 26.05.2018. od 17  do 19:30 časova

Mesto: VHA i hol zgrade PMF na Studentskom trgu

Izveštaji sa prethodnih skupova vam mogu dočarati atmosferu:
http://www.racunarstvo.matf.bg.ac.rs/?content=saradnja_sa_it_kompanijama

U organizaciji ovog događaja učestvuje i organizacija studenata Matematičkog fakulteta OMIKRON:
http://omikron.org.rs/

Vidimo se na IT@MatF!

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Milice Makragić, 25.05.2018. godine.

Detaljnije

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Aleksandra Đenića, 25.05.2018. godine.

Detaljnije

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 25. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 25. maja 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Milena Vujošević Janičić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: STATIČKA VERIFIKACIJA SOFTVERA

Apstrakt: Verifikacija softvera, t.j. ispitivanje ispravnosti softvera, jedan je od važnih problema savremenog računarstva. Naime, neispravan softver košta svetsku ekonomiju milijarde dolara godišnje, a neke softverske greške mogu imati fatalne posledice po živote ljudi ili po životnu sredinu. Greške u softveru obično su posledice ljudskih grešaka, i jedini način da se one eliminišu je upotreba formalnih matematičkih metoda i pristupa kao što su simboličko izvršavanje, apstraktna interpretacija i proveravanje modela. U okviru predavanja biće dat kratak pregled oblasti verifikacije softvera sa akcentom na njene teorijske osnove i teorijska ograničenja, biće reči o aktuelnim izazovima i praktičnim mogućnostima primene. Takođe, biće dat i kratak osvrt na jedan alat predavača.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 22. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 22. maja 2018, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: prof. dr Anđelka Kovačević, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: KAKO PRONAĆI PERIODIČNOST U OPTIČKIM POSMATRANjIMA AKTIVNIH GALAKTIČKIH JEZGARA?

Apstrakt: Mnogi objekti u vasioni, a pre svega izvori sa kompaktnom akrecijom, pokazuju izraženu i slučajnu promenljivost sjaja. Slučajna priroda glavnog izvora promenljivosti skriva i otežava traženje mogućih slabih periodičnih signala. Aktivna galaktička jezgra su najmoćniji izvori ovog tipa, čija periodičnost može da ukaže na postojanje dvojnih sistema crnih rupa koji bi se mogli korisiti za detekciju gravitacionih talasa. Na predavanju će biti predstavljen novi metod, razvijen u cilju pronalaženja periodičnosti u optičkim posmatranjima AGJ, kao i neke od najzanimljivijih dobijenih rezultata, ali i najnovije izazove u ovoj oblasti.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 22. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 22. maja 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15:15 časova.

Predavač: Vladimir Dragović, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: MIHIALO PETROVIĆ, DIFERENCIJALNE JEDNAČINE I ALGEBARSKA GEOMETRIJA

Apstrakt: Teško je naći još jedan primer čoveka i grada u kome bi se nalazile osnovna škola, gimnazija i kafana nazvane po tom čoveku. U Gradu je jedan pravi doktor postao alaski majstor. Koliko znamo o Čoveku i njegovim dostignućima?

Govorićemo o spletu rezultata Mihaila Petrovića u kojima se sustiču algebarska geometrija i analitička teorija diferencijalnih jednačina. Ti rezultati su dobijeni u rasponu od skoro pola veka, od prve polovine 1890tih do pred kraj 1930tih, pod jakim uticajem Petrovićevog učitelja, Emila Pikara. Neki su zabeleženi u poznatim udžbenicima i monografijama objavljenim u Francuskoj i Rusiji. Mihailo Petrović je preminuo 1943. u Beogradu. U tom istom gradu, nakon pola veka počeo je da radi seminar Matematički metodi mehanike, koji se, u velikoj meri, bavi odnosom algebarske geometrije i diferencijalnih jednačina. Dvadeset pet godina kasnije odškrinjujemo riznicu Petrovićevih rezultata, brišemo prašinu sa starih rukopisa i polako spoznajemo delo velikog majstora. Ne možemo da se ne zapitamo kako se ideje i naučni rezultati šire i putuju kroz prostor i vreme.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 22. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 22. maja 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Radomir Stanković, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: HIDROINTEGRATOR MIHAILA PETROVIĆA ALASA - PRVA ANALOGNA RAČUNSKA MAŠINA NA PRINCIPU KRETANjA TEČNOSTI

Apstrakt: Matematička fenomenologija je jedna od više različitih naučnih disciplina koje su bile predmet interestovanja i istraživanja Mihaila Petrovića Alasa. Kako je Petrović navodio, njegov cilj rada u ovoj oblasti bila je materijalizacija analitičkih problema, podrazumevajući pod tim da se za dati analitički problem pronadje konkretna fizička pojava za koju važe iste relacije i isti zakoni koji bi se dobili analitičkim rešenjem posmatranog problema.

U skladu sa tim, u osnovi načina rada hidrointegratora je zapažanje da se oblik rešenja odredjene klase diferencijalnih jendačina može da poveže sa zakonom po kome se ponaša nivo tečnosti u sudu odredjenog oblika prilikom potapanja u njega tela takodje pogodno izabranog oblika.

Izložićemo neke detalje o načinu rada Mihaila Petrovića na projektovanju hidrointegratora, predstaviti elemente uredjaja, ukazati na Petrovićeve originalne doprinose u projektovanju analognih računskih mašina i skrenuti pažnju na slična rešenja predlagana znatno kasnije.

detaljnije

Upis u školsku 2018/2019. godinu

Elektronsko evidentiranje kandidata za upis u školsku 2018/2019. godinu počinje u nedelju 27. maja 2018. u 8 sati i traje do utorka 19. juna 2018. u 15 sati.
Više informacija uskoro na sajtu Upis: http://upis.matf.bg.ac.rs/

detaljnije