Sve vesti - Univerzitet u Beogradu, Matematicki fakultet

Univerzitet u Beogradu osnažio svoju poziciju u rangiranjima po naučnim oblastima za 2018. godinu, Shanghai Rankings

Univerzitet u Beogradu visoko je ocenjen u 27 oblasti na listi Shanghai Rankings Global Ranking of Academic Subjects za 2018. godinu.

Univerzitet u Beogradu je, na osnovu pokazatelja vezanih za radove nastavnika, istraživača i saradnika objavljenih u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima, visoko ocenjen u 27 oblasti, što predstavlja značajan rast u odnosu na 2017. godinu kada je ostvario rangiranje u 18 oblasti.

U okviru polja prirodno-matematičkih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:

  • Matematika (između 201. i 300. mesta u svetu);

Ceo tekst i listu možete pogledati na sajtu Univerziteta u Beogradu.

detaljnije

Prijava ispita

2018.

SEPTEMBAR 1 i SEPTEMBAR 2

VAŽNO: Studenti osnovnih i master akademskih studija dužni su da izmire zaostale rate školarine za školsku 2017/2018. godinu zaključno sa 12.08.2018. Studentima koji nisu izmirili svoje obaveze do 12.08.2018. godine neće biti omogućena prijava ispita za ispitne rokove SEP1 2018 i SEP2 2018. Molbe za odlaganje finansijskih obaveza neće biti razmatrane.


SEPTEMBAR 1

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) i AKREDITOVANIM STUDIJAMA

Ispiti se mogu prijaviti od 13.08.2018. do 23.08.2018.

U ispitnom roku SEP1 prijavljuju se ispiti iz OBA semestra.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Prijavljivanje ispita:

- Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
- Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
- Odabrati ispite koje student želi da prijavi.
- Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:

Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:

Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. SEPT1 2018) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do četvrtka 23.08.2018. Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

Srećno!

SEPTEMBAR 2

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) i AKREDITOVANIM STUDIJAMA

Ispiti se mogu prijaviti od 01.09.2018. do 12.09.2018.

U ispitnom roku SEP2 prijavljuju se ispiti iz DRUGOG semestra.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Prijavljivanje ispita:

- Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
- Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
- Odabrati ispite koje student želi da prijavi.
- Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:

Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:

Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. SEPT2 2018) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti od 01.09.2018. do 12.09.2018.

Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

Srećno!

detaljnije

Stipendije ITO fondacije za 2019/2020. godinu

Univerzitet u Beogradu je za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2019/2020. godinu.

Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

  1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu

  2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od proleća ili jeseni 2019. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;

  3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;

  4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu ('to some degree') govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Napominjemo da će sa kandidatima, koji uđu u uži izbor, biti organizovan razgovor kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Prijavni formular i Predlog sadržaja aktivnosti u formi koju je odredila ITO fondacija, kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji možete naći na sajtu Univerziteta u Beogradu:
http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 17. septembar 2018.godine.

Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu:

Univerzitet u Beogradu,
Studentski trg 1, 11000 Beograd.

S obzirom na to da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik kod sudskog tumača.

detaljnije

SANU, Program za nedelju od 16. do 23. jula 2018.

- Predavanje "Nauka u međunarodnoj saradnji i potencijal Berlinskog procesa" održaće se u sredu 18.07.2018. u svečanoj sali SANU, sa početkom 11:30 sati.
Predavanje će održati prof. dr Jerg Haker, predsednik Nemačke nacionalne akademije nauka „Leopoldina”.


- U okviru izložbe Forenzika drevnosti - 20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče, održaće se radionica za decu: Upoznajte se sa arheolozima, u subotu, 21.07.2018. od 11 do 13 sati u Galeriji nauke i tehnike SANU.


- Programi koji su u toku:

Izložba
Nedeljko Gvozdenović: U potrazi za apsolutnim slikarstvom Povodom pedeset godina od osnivanja Galerije SANU
Od 4. jula do 5. avgusta Galerija SANU


Izložba
Forenzika drevnosti: 20 godina novih arheoloških istraživanja Vinče
Od 3. jula do 10. avgusta Galerija nauke i tehnike SANU

detaljnije

Otvoren konkurs vlade Meksika za stipendiranje stranih studenata i istraživača u 2019. godini

Konkurs Vlade Meksika za stipendiranje stranih studenata i istraživača u 2019. godini objavljen je na sledećoj adresi:

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Detalji i uslovi konkursa mogu se naći na

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/339493/2019_Mexican_Government_Scholarship_Program_for_International_Students.pdf

Spisak naučnoistraživačkih institucija u Meksiku koje učestvuju u ovom programu je dostupan na strani

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/programas-academicos-ies-becas-de-excelencia?idiom=es

Prijave kandidata se realizuju isključivo elektronski, putem sistema za upravljanje akademskom saradnjom (SIGCA) (https://sigca.sre.gob.mx/login). Neophodno da kandidati prilože dokumentaciju po uputstvima sistema i u skladu sa navedenim u Konkursu za 2019. godinu. Stipendije se nude samo u oblastima i za institucije koje su izričito navedene u Konkursu za 2019. godinu.

Sistem SIGCA će biti otvoren do 28. septembra 2018. godine, kako bi zainteresovani mogli da pošalju svoje prijave. Rezultati će biti obajvljeni od 5. decembra 2018. godine. Elektronske prijave koje ne ispunjavaju sve potrebne uslove iz konkursa neće biti uključene u proces selekcije

Kontakt osoba u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, Sektora za medjunarodnu saradnju sa Meksikom je Ljubica Dimitrijevic (stamlj@rect.bg.ac.rs), kojoj se možete obratii ukoliko imate dodatna pitanja.

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 353. sednici NNV-a održanoj 29.06.2018.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj 29.06.2018.

detaljnije

Konferencija Mihailo Petrović Alas, Život-Delo-Vreme, SANU, 2-3. oktobar 2018.

U okviru obeležavanja Godine Mihaila Petrovića Alasa 2. i 3. oktobra 2018. godine održaće se naučni skup Mihailo Petrović Alas, život-delo-vreme. Dvodnevni naučni skup se održava pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti, u organizaciji Matematičkog instituta SANU, Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Društva matematičara Srbije.

Pozivamo sve zainteresovane da na adresu: mpaconference@matf.bg.ac.rs dostave apstrakte svojih izlaganja. Predviđeno trajanje izlaganja je 15 minuta, uključujući i pitanja. Rok za slanje apstrakata je 5. septembar 2018. godine.

Apstrakti mogu biti napisani na srpskom jeziku (na ćiriličnom ili na latiničnom pismu) ili na engleskom jeziku. Apstrakt treba da ima između 100 i 200 reči. Treba navesti od 3 do 5 ključnih reči. Osim teksta apstrakta i ključnih reči, potrebno je navesti naslov predavanja, podatke o autoru/ima i odgovarajuću afilijaciju. U tekstu apstrakta može se koristiti poziv na reference. Tekst procesor pomoću kojeg možete pripremiti rukopis je isključivo LaTeX. Forme za pripremu rukopisa možete preuzeti ovde:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/conferences/mpa/uputstvo.php

Autori saopštenja predstavljenih na Konferenciji imaće mogućnost da dostave pune tekstove svojih radova koji će nakon recenzije biti štampani u zborniku Konferencije.

Sva pitanja, predloge i zapažanja možete slati na adresu:
mpaconference@matf.bg.ac.rs

Programski odbor

Žarko Mijajlović
Gradimir Milovanović
Stevan Pilipović
Miodrag Mateljević
Vojislav Andrić
Zoran Kadelburg
Miljan Knežević
Aleksandar Lipkovski
Zoran Ognjanović
Zoran Marković
Miodrag Mihaljević

Organizacioni odbor

Zoran Ognjanović
Vojislav Andrić
Miljan Knežević
Marija Šegan
Maja Novaković
Marek Svetlik
Aleksandra Delić
Jelena Katić
Nebojša Ikodinović

 http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/conferences/mpa/mpa.php

detaljnije

Seminar Teorija verovatnoća i matematička statistika, 9, 10. i 11. jul 2018.

Naredni sastanaci Seminara biće održani u 9, 10. i 11. jula 2018. Predavanja na Seminaru će održati profesor Gennady Samorodnitsky sa Cornell University, Ithaca, po sledećem rasporedu:

ponedeljak 9. jul 2018. u 16 часова, sala 830

Naslov predavanja: FROM INFINITE URN SCHEMES TO SELF-SIMILAR STABLE PROCESSES

Apstrakt: We investigate the randomized Karlin model with parameter $\beta\in(0,1)$, which is based on an infinite urn scheme. It has been shown before that when the randomization is bounded, the so-called odd-occupancy process scales to a fractional Brownian motion with Hurst index $\beta/2\in(0,1/2)$. We show that when the randomization is heavy-tailed with index $\alpha\in(0,2)$, then the odd-occupancy process scales to a new $(\beta/\alpha)$-self-similar symmetric $\alpha$-stable process with stationary increments.

utorak 10. jul 2018. u 16 часова, sala 830

Naslov predavanja: ЕXTREMAL THEORY FOR LONG RANGE DEPENDENT INFINITELY DIVISIBLE PROCESSES

Apstrakt: We prove limit theorems of an entirely new type for certain long memory regularly varying stationary infinitely divisible random processes. These theorems involve multiple phase transitions governed by how long the memory is. Apart from one regime, our results exhibit limits that are not among the classical extreme value distributions. Restricted to the one-dimensional case, the distributions we obtain interpolate, in the appropriate parameter range, the alpha-Frechet distribution and the skewed \alpha-stable distribution. In general, the limit is a new family of stationary and self-similar random sup-measures with parameters alpha in (0,infty) and beta in (0,1), with representations based on intersections of independent beta-stable regenerative sets. The tail of the limit random sup-measure on each interval with finite positive length is regularly varying with index -alpha. The intriguing structure of these random sup-measures is due to intersections of independent beta-stable regenerative sets and the fact that the number of such sets intersecting simultaneously increases to infinity as beta increases to one.

sreda 11. jul 2018. u 16 часова, sala 830

Naslov predavanja: EXTREME VALUE ANALYSIS WITHOUT THE LARGEST VALUES: WHAT CAN BE DONE?

Apstrakt: Motivated by an analysis of the degree distributions in a large social network, we are concerned with the analysis of heavy-tailed data when a portion of the extreme values are unavailable. We focus on the Hill estimator, which plays a starring role in heavy-tailed modeling. The Hill estimator for this data exhibited a smooth and increasing “sample path” as a function of the number of upper order statistics used in constructing the estimator. This behavior became more apparent as we artificially removed more of the upper order statistics. Building on this observation, we introduce a new parameterization into the Hill estimator that is a function of ? and ?, that correspond, respectively, to the proportion of extreme values that are unavailable and the proportion of upper order statistics used normalized Hill estimator to a Gaussian random field. An estimation procedure is developed based on the limit theory to estimate the number of missing extremes and extreme value parameters including the tail index and the bias of Hill’s estimate. We illustrate how this approach works in both simulations and real data examples.

Najava Seminara može se videti i na strani http://www.stat.matf.bg.ac.rs/srpski.htm

detaljnije

Prestižni skup o upotrebi savremenih i budućih svetskih teleskopa u Beogradu

Od 2. do 7. septembra 2018. u Beogradu se održava prestižni međunarodni skup o upotrebi savremenih i budućih teleskopa. Skup pod nazivom The current and future observing facilities: a guided tour (https://ease2018school.wordpress.com/), namenjen je obuci pedesetak istraživača iz celog sveta za upotrebu budućih izuzetno velikih teleskopa, kod kojih je, na primer, samo prečnik ogledala veličine 30-40m, a u tome će ih voditi dvadesetak predavača koji su vrhunski svetski naučnici, čiji radovi su citirani više hiljada puta. Njegov međunarodni značaj i važnost se ogleda u tome što skup predstalja deo aktivnosti u okviru Generalne skupštine Međunarodne Astronomske Unije  (https://astronomy2018.univie.ac.at/), koja se održava krajem avgusta u Beču, kao i to da je skup uvršćen među aktivnosti koje se organizuju u čast proslave 210. godina Univerziteta u Beogradu.

Od nekoliko inostranih partnera koji učestvuju u realizaciji skupa, najznačajniji partner je evropska naučno-istraživačka institucija Evropska Južna Opservatorija (European Southern Observatory - ESO, http://www.eso.org), čiji predstavnik i jedan od predavača je profesor Michele Cirasuolo, predsedavajući Naučnog tima za realizaciju budućeg najvećeg teleskopa na svetu, tzv. Evropskog izuzetno velikog teleskopa (https://www.eso.org/public/serbia/teles-instr/elt/?lang), koji gradi ESO.

Glavni organizator skupa je Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, a skup se realizuje u saradnji sa Astronomskom opservatorijom u Beogradu i Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Telekoma Srbije.

Tokom trajanja skupa, predavač dr Joe Liske (https://www.eso.org/public/images/joe_liske/), veoma priznati naučnik i popularizator nauke za ESO i voditelj Hubblecast-a (http://www.spacetelescope.org/videos/hubblecast), nagrađivanog serijala naučno-obrazovnih emisija posvećenih otkrićima Habl teleskopa, održaće predavanje u Domu Omladine, 5. septembra 2018. godine u 20 časova.

Više detalja o naučnom skupu na zvaničnoj internet prezentaciji https://ease2018school.wordpress.com/.

detaljnije

Letnja škola i konferencija iz simplektičke topologije, Beograd, 20-24. avgust 2018.

Na Matematičkom fakultetu u Beogradu održaće se naučni skup "Workshop on Symplectic Topology", od 20. do 24. avgusta 2018. Predviđeno je da se prvih dana skupa održe uvodna predavanja u formi letnje škole (namenjene studentima viših godina, postdiplomcima i drugima koji žele da se upoznaju sa simplektičkom topologijom), kao uvod u oblast i u istraživačka predavanja u drugom delu.

Više detalja o skupu


Za učešće na skupu potrebno je prijaviti se organizatorima na: symplectic(at)math.rs.

detaljnije