Matematički fakultet na 63. Međunarodnom sajmu knjiga

Matematički fakultet će se predstaviti na zajedničkom štandu Univerziteta u Beogradu na predstojećem 49. Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava na 63. Međunarodnom sajmu knjiga, u hali 2, nivo B.

Sajam traje od srede 24. do nedelje 28. oktobra 2018, a radno vreme je od 10 do 20 sati u sredu i četvrtak, odn. od 10 do 21 sat u petak, subotu i nedelju.

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa - novembar 2018.

Obaveštenje o raspisivanju konkursa - novembar 2018.

detaljnije

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj 19.10.2018. godine.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj  19.10.2018. godine.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 24. oktobar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 24. oktobra 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Filip Jeftić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: KANTOROVIČEVA TEOREMA OPTIMALNOG UPRAVLjANjA

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 25. oktobar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 25. oktobra 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Katarina Lukić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O HOPFOVOJ FIBRACIJI

Apstrakt: Frobenijusova teorema daje klasifikaciju alternirajućih algebri sa deljenjem konačne dimenzije nad poljem realnih brojeva. Takve algebre su izomorfne sa jednom od četiri naredne algebre: ili sa poljem realnih brojeva, ili sa poljem kompleksnih brojeva, ili sa algebrom kvaterniona ili sa algebrom oktoniona. Pomoću njih konstruišemo četiri Hopfove fibracije, po jednu koja odgovara svakoj od navedene četiri algebre. Hopfove fibracije su specijalan slučaj raslojenja kod kojih su totalni i bazni prostor, kao i fibra sfere. Geometrijska svojstva ovih raslojenja omogućavaju njihovu primenu u mnogim disciplinama, posebno u algebarskoj topologiji i kvantnoj mehanici. Pomoću Hopfove fibracije sfere S3 pomoću sfera S2 i S1, tačnije Hopfovog preslikavanja koje preslikava sferu S3 u sferu S2 se može popuniti prostor R3 koristeći disjunktne krugove i jednu pravu liniju tako da je svaki par krugova ulančan i da linija prolazi kroz unutrašnjost svakog kruga.

detaljnije

Olivera Stančić, izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Olivera Stančić

  • izveštaj komisije, 16.10.2018. godine, NNV 16.11.2018. godine
  • doktorska disertacija: „Problemi hab maksimalnog pokrivanja - novi matematički modeli i metode rešavanja“, datum objavljivanja  16.10.2018. godine.
detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 18. oktobar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 18. oktobra 2018. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15.

Predavač: Branislava Šandrih, Katedra za bibliotekarstvo i informatiku, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: UTICAJ KLASIFIKACIJE TEKSTA NA PRIMENE U OBRADI PRIRODNIH JEZIKA

Apstrakt:

Biće prikazana tri klasifikaciona problema u kontekstu obrade prirodnih jezika: problem validacije bilingvalnih parova višečlanih leksema, problem identifikacije autora kratkih tekstova, kao i problem analize osećanja u kratkim porukama.

Jedan od ciljeva disertacije je razvijanje potpuno automatizovanog softverskog sistema za generisanje bilingvalne domenske terminologije. Što se resursa tiče, ovaj sistem oslanjao bi se samo na postojanje paralelnih, domenskih tekstova i, ne i nužno, liste domenskih pojmova na izvornom, engleskom jeziku. Sistem bi koristio postojeći alat LeXimir za ekstrakciju domenske terminologije na ciljnom, srpskom jeziku, a u slučaju nepostojanja liste domenskih pojmova na izvornom jeziku, koristio bi i postojeći alat FlexiTerm za ekstrakciju domenskih termina iz engleskog jezika. Sistem bi implementirao novi metod generisanja bilingvalne liste domenskih termina, uz automatsku validaciju dobijenih parova, kao i naknadno proširenje primerima upotrebe.

Drugi problem odnosi se na identifikaciju autora proizvoljnog kratkog teksta (SMS, Viber, Twitter itd.). U ovom slučaju, važno je modelovati sadržaj dokumenta na najadekvatniji način, odnosno prepoznati skup atributa koji najbolje karakterišu dati dokument i koji ga diskriminišu u odnosu na ostale dokumente te kolekcije.

Analiza stavova i raspoloženja kod kratkih tekstova, poput poruka sa različitih socijalnih mreža ili klijenata za razmenu poruka, predstavlja svojevrstan izazov. Takve poruke nose značajno manju količinu informacija u odnosu na, na primer, forumske diskusije. Uočen je trend da autori kratkih poruka teže ka tome da kroz specifičnu upotrebu znakova interpunkcije, ponavljanja slova i simbola, pisanjem samo velikim slovima, upotrebom specijalizovanih skraćenica i emotograma, ostvaruju sličnost pisanog sa govornim jezikom. Na taj način, autori izražavaju sebe, svoje stav i svoja osećanja.

Detaljnije informacije se mogu pronaći na: http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Petar Melentijević, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Petar Melentijević

  • izveštaj komisije, 15.10.2018. godine, NNV 16.11.2018. godine
  • doktorska disertacija: „Procene gradijenata funkcija i normi operatora u teoriji harmonijskih funkcija“, datum objavljivanja 15.10.2018. godine.
detaljnije

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Diferencijalne jednačine

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Diferencijalne jednačine

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Dr Marija Mikić

Naslov predavanja: „Gronvalova nejednakost i njene primene“

Datum, vreme i mesto održavanja: utorak 23.10.2018. godine u 14 časova, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
- Dr Đorđe Krtinić, docent
- Prof. dr Nebojša Lažetić, redovni profesor u penziji
- Dr Miodrag Spalević, redovni profesor Mašinskog fakulteta

Datum objavljivanja: 15.10.2018.

 

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 16. oktobar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 16. oktobra 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Katica (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: ROLLING HEAVY BALL OVER THE SPHERE AND ANALYSIS OF DYNAMICS OF VIBRO-IMPACT SYSTEMS WITH ROLLING BALLS OVER THE SPHERE

Apstrakt:
The ball as a rigid body has six degrees of freedom of motion, but when rolling around the immobile sphere then has three degrees of freedom of movement. The limitations come from the assumption that it rolls around the sphere, so there is a link that the center of the ball is always in the sphere of radius equal to the sum or difference between radius of the sphere and ball, depending whether the ball is rolling inside or outside of the sphere. The other two constraints come from the assumption that rolling without slipping the graze can therefore determine the relation between the angular velocity of rolling about two orthogonal axes tangent to the sphere at the point of contact between the ball and the sphere. Constraints are geometrical and stationary, and system is holonomic and scleronomic.

We propose that system is in gravitational field and that rolling is activated by gravitational force and initial kinetic and potential energy given to ball at initial moment. For mathematical description of the rolling of heavy rigid homogeneous ball over the sphere inside as well as outside of sphere surface, spherical coordinates are used: angle in circular and angle in meridional directions, and angle of ball self rotation about radial direction. Nonlinear differential equations are derived. Angle coordinate in circular direction is cyclic coordinate, and an integral, for circular-cyclic coordinate is derived. Integral constant depends of initial condition and is determined. The main nonlinear differential equation is expressed by angle meridional coordinate and corresponding first integral is derived. The equation of first integral is equation of phase trajectory and by use of this equation and corresponding set of initial conditions phase trajectory portraits are graphically presented. An elliptic integral is derived. By usage of new Hedrih’s results in theory of collision between two rolling bodies geometry, kinematics and dynamics of successive collisions of two rolling balls over the surface of sphere is analyzed and the methodology for investigate vibro-impact nonlinear dynamics of vibro-impact system with rolling bodies over the sphere surface is presented.

A mathematical analogy between differential equations and phase trajectory portraits of dynamics of rolling heavy ball and material heavy mass particle moving along sphere surface is identified. (This lecture is dedicated to 150 years of birthday of Mihailo Petrovic, founding father of Serbian mathematics)

detaljnije