Raspored konsultacija

Raspored konsultacija u letnjem semestru školske 2016/2017. godine

PREZIME I IME

DAN

VREME

KABINET
ATANACKOVIĆ OLGA ČETVRTAK

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809

ANTIĆ

MILOŠ

Po dogovoru sa

studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

839

 

ANDREJIĆ

VLADICA

PONEDELjAK 10 - 12 839
ANTIĆ MIROSLAVA

Po dogovoru sa

studentima

obavezna je najava e-poštom

835

ARBUTINA

BOJAN

PONEDELjAK 13 - 14 809

ARSENOVIĆ

MILOŠ

PONEDELjAK 12 - 14 833

BABIĆ

MARIJANA

PONEDELjAK

Od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

843a

BANKOVIĆ

MILAN

PONEDELjAK

14 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

BOŽIĆ

MILAN

PONEDELjAK 17 - 19 812
VELjKOVIĆ ALEKSANDAR

po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
VUJOŠEVIĆ BILjANA

po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835

VUJOŠEVIĆ JANIČIĆ

MILENA

PETAK

Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Jagićeva,

sala 3

 

VUČIĆ

ALEKSANDAR

UTORAK

16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termin
824
VUJIČIĆ STANKOVIĆ STAŠA

po dogovoru

sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

VREĆICA

SINIŠA

SREDA

Od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

823

VREĆICA

ILIJA

Po

dogovoru sa

studentima

Obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina 811

GLAVAŠ

LENKA

UTORAK i po

dogovoru sa

studentima

17 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

827 

GRAOVAC

JELENA

SREDA

Od 15

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

716

 

GRUJIĆ

VLADIMIR

ČETVRTAK Od 16

D60

Ulicа Cara Dušana 13

DELIĆ ALEKSANDRA

PONEDELjAK

UTORAK

16 - 17

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

829
DIMITRIJEVIĆ IVAN UTORAK 12 - 14
839

DRAŽIĆ

MILAN

UTORAK Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

828

DRAŽIĆ

ZORICA

ČETVRTAK

od 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829 

ĐANKOVIĆ

GORAN

UTORAK
Od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

811

ĐORIĆ

MIRJANA

PONEDELjAK

12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

838

ĐOKIĆ

DRAGAN

ČETVRTAK

Od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

812

ĐURĐEVIĆ

NATAŠA

SREDA

Od 10

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

843a

 

ŽIVKOVIĆ MIODRAG  ČETVRTAK

15 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

ŽIVANOVIĆ

SANDRA

ČETVRTAK

15 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829

ŽIVKOVIĆ

BRANISLAVA

po dogovoru sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

ZEKIĆ

MLADEN

PONEDELjAK

10 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

834

ZEČEVIĆ

ANĐELKA

po dogovoru sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

ILIĆ

DRAGANA

SREDA

13 - 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809

5. спрат

IKODINOVIĆ NEBOJŠA SREDA

16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

812

 

IVANOVIĆ

MARIJA

 

UTORAK

PETAK

po dogovoru

sa studentima

 

 

19 - 20

17 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina


829

 

JOCKOVIĆ

JELENA

UTORAK

Od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

827

 

JOCIĆ

DANKO

PETAK

19 - 21

833
JOVIĆ ALEKSANDAR

PONEDELjAK

Od 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

454
JOVANOVIĆ MILAN

PETAK

i po dogovoru

sa studentima

Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

825

JELIĆ

MARIJA

PONEDELjAK

Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

D5

Ulicа Cara Dušana 13

JANIČIĆ

PREDRAG

UTORAK

16 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

KADELBURG 

ZORAN

UTORAK

SREDA

18 - 19

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

824

KARAPETROVIĆ BOBAN ČETVRTAK 12 - 13
828
KOVAČEVIĆ ANĐELKA

 

SREDA


 

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

48 sata pre termina

809

5.спрат

KOVAČEVIĆ JOVANA                po dogovoru sa studentima

KRTINIĆ

ĐORĐE

PONEDELjAK
Od 11 Zbornica Fizičkog fakulteta

KARTELj

ALEKSANDAR

ČETVRTAK
Od 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

KOCIĆ

OGNjEN

PETAK

od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
KUZMANOVIĆ VLADIMIR

 

Po dogovoru sa studentima

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Jagićeva

LAZAREVIĆ

MILAN

Po dogovoru

sa studentima

 

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

833

 

LAŽETIĆ

NEBOJŠA

UTORAK

PETAK

12 - 13

11 - 12

833

LIPKOVSKI

ALEKSANDAR

ČETVRTAK 11 - 13

453

1.спрат

LAZOVIĆ

ZLATKO

PONEDELjAK
14 - 16
836
MALjKOVIĆ MIRJANA

 

 

 

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

MARIĆ

FILIP

ČETVRTAK Od 13:15 Simina 2

MARIĆ

MIROSLAV

UTORAK
Od 14
716

MARČETA

DUŠAN

PETAK

15 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809 
MELENTIJEVIĆ PETAR UTORAK 10 - 11 833

MIŠKOVIĆ

STEFAN

SREDA

13 - 14

18 - 19

716
MARINKOVIĆ VESNA ČETVRTAK

14 - 15

17 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

MOCONjA

SLAVKO

Po dogovoru sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

812
MILOSAVLjEVIĆ DUŠAN ČETVRTAK Od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

454

MIKIĆ

MARIJA

ČETVRTAK Od 17 829
MILOŠEVIĆ BOJANA
PONEDELjAK
18 - 19 

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

825 
MILOŠEVIĆ STANISLAV UTORAK

Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809

5. спрат

MILEV

NIKOLA

SREDA

I po dogovoru sa studentima

Od 10

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Jagićeva
MIĆOVIĆ NEMANjA UTORAK
14 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

MILINKOVIĆ DARKO

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~milinko//konsultacije.html
MUTAVDžIĆ NIKOLA

UTORAK

SREDA

11 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

836
NOVAKOVIĆ BOJAN PETAK

15 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809

NIKOLIĆ

ĐORĐE

PONEDELjAK

Od 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

834

NIKOLIĆ

MLADEN

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

SAVIĆ ALEKSANDAR

 

UTORAK

 

 

12 - 14

 

 

453

1. спрат

 

SPASIĆ

ANA

ČETVRTAK od 14 i po dogovoru sa studentima 716

SELAKOVIĆ

MILICA

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom

najmanje 24 sata pre termina

SPASIĆ

MIRKO

SREDA

10 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

 

STOJADINOVIĆ TANjA ČETVRTAK

od 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835 

STOJČIĆ 

PETAR

UTORAK

od 11 i po dogovoru sa studentima

834
OBRADOVIĆ MARKO PETAK 10 - 12

405

1.спрат

ONIĆ

DUŠAN

UTORAK 12 - 14  

PAVLOVIĆ

MILAN

UTORAK

Od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

834
PAVLOVIĆ LAŽETIĆ GORDANA PONEDELjAK

12 - 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

PEJOVIĆ

NADEŽDA

SREDA
12 - 13
810

PETROVIĆ

ZORAN

UTORAK

17 - 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

823

PETRIĆ

ZORAN

Po dogovoru sa studentima, obavezna je najava

e-poštom najmanje 24 sata pre termina na: zpetric[at]mi.sanu.ac.rs

RADOJIČIĆ

NINA

SREDA

i po dogovoru sa studentima

16 - 18

 

716

 

RADUNOVIĆ DESANKA ČETVRTAK od 10 829

RADOVIĆ

VIKTOR

SREDA

ČETVRTAK

 

12 - 15

15 - 16:30

obavezna je najava e-poštom najmanje ž

24 sata pre termina

809

5.спрат

RADOVANOVIĆ MARKO

UTORAK

PETAK

12 - 13

11 - 12

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835 

RAKIĆ

ZORAN

UTORAK

SREDA

 

14:30 - 16
12:30 - 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Dekanat ili 839

 

RACKOVIĆ BABIĆ KRISTINA

UTORAK

SREDA

14 - 15

13 - 14

809/V

ROSLAVCEV

MAJA

SREDA

Po dogovoru sa

studentima

835

SAMARDžIĆ

FILIP

UTORAK
Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

48 sati pre termina

827
SAVIĆ ALEKSANDAR ČETVRTAK 16 - 17

453

1.спрат

SIMIĆ

ALEKSANDRA

PETAK Od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

48 sati pre termina

716

SIMIĆ

DANIJELA

PONEDELjAK 12 - 14

obavezna je najava e-poštom

716

SPASIĆ

MIRKO

ČETVRTAK

11 - 13

obavezna je najava e-poštom

718

SPASIĆ

ANA


obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
STANIMIROVIĆ ZORICA

ČETVRTAK

13 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829

5. спрат

STANIĆ

ZORAN

ČETVRTAK

17 - 19 Jagićeva
STOJADINOVIĆ TANjA
ČETVRTAK

Od 11

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

835 

STOJANOVIĆ ĐURĐEVIĆ SANA SREDA

Od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Jagićeva
STOJANOVIĆ BILjANA SREDA

 i po dogovoru sa studentima

11 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

SVETLIK

MAREK

Po dogovoru

sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

835

 

TANASIJEVIĆ IVANA

PONEDELjAK

i po dogovoru sa studentima

Od 15

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

Jagićeva
TELEBAKOVIĆ SONjA UTORAK

Od 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Dušanova
TODORIĆ DRAGANA UTORAK

Od 17:15

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

Dušanova D3

TOŠIĆ

DUŠAN

ČETVRTAK od 12 716
FILIPOVIĆ VLADIMIR ČETVRTAK Od 14

Jagićeva

Каб. 7

2.спрат

HADžI PURIĆ JELENA UTORAK

Od 12

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

Jagićeva
HODžIĆ

SANDRA

SREDA

 

14 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

829

 

CUPARIĆ

MARIJA

SREDA

13 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

827
ŠANDRIH BRANISLAVA UTORAK
Od 13
716

ŠEGAN

STEVO

PETAK 11 - 13 5. sprat

ŠKORIĆ

JELENA

SREDA

Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

835

ŠUKILOVIĆ

TIJANA

ČETVRTAK od 14
843a

ŠOLAJIĆ

MARJANA

Po dogovoru

sa studentima

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716
ŠPADIJER DIMITRIJE

Po dogovoru

sa studentima

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

839