Raspored konsultacija

Raspored konsultacija u zimskom semestru školske 2017/2018. godine

Prezime i ime

Dan

Vreme

Kabinet
ATANACKOVIĆ OLGA UTORAK

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809

ANTIĆ

MILOŠ

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

839

 

ANTIĆ

MIROSLAVA

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

835

ARBUTINA

BOJAN

PONEDELjAK 13 - 14 809
VELjKOVIĆ ALEKSANDAR

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716
VUJOŠEVIĆ BILjANA UTORAK
Od 11

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

835

 

VUJOŠEVIĆ JANIČIĆ

MILENA

SREDA

Od 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Jagićeva,

sala 4

VUJIĆIĆ STANKOVIĆ STAŠA

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716

VREĆICA

SINIŠA

PONEDELjAK

Od 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

823

VREĆICA

ILIJA

SREDA

Od 11

Obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

811

GLAVAŠ

LENKA

SREDA i po

dogovoru sa

studentima

13 - 14

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

827 
DIMITRIJEVIĆ IVAN PETAK 12 - 14
839

DEKIĆ

ANDRIJANA

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

839

DRAŽIĆ

MILAN

Po dogovoru sa studentima,

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

 

828

DRAŽIĆ

ZORICA

UTORAK Od 10

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829 

ĐANKOVIĆ

GORAN

PONEDELjAK 14 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

811

ĐORIĆ

MIRJANA

UTORAK

ČETVRTAK

Od 18

Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

N202

838

ĐORIĆ

MAŠA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

832

ĐOKIĆ

DRAGAN

PETAK

Od 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

405

ŽIVKOVIĆ

MIODRAG

SREDA

16 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

ŽIVKOVIĆ

BRANISLAVA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716

ZEČEVIĆ

ANĐELKA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716

ILIĆ

DRAGANA

SREDA

13 - 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

809

5. ?????

IKODINOVIĆ NEBOJŠA ČETVRTAK

13 - 15

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

812

 

IVANOVIĆ

MARIJA

UTORAK i

po dogovoru

sa studentima

16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

829

 

JOVIĆ ALEKSANDAR

UTORAK

Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

454
JOVANOVIĆ MILAN

SREDA

Od 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

825

JOCKOVIĆ

JELENA

SREDA

Od 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

827

JOCIĆ

DANKO

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

833

JANIČIĆ

PREDRAG

UTORAK

11 - 12

15 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

KARAPETROVIĆ BOBAN ČETVRTAK 16 - 17
828

KNEŽEVIĆ

MILjAN

UTORAK Od 14 710
KOVAČEVIĆ ANĐELKA

 

SREDA


 

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

48 sata pre termina

809

5.?????

KOVAČEVIĆ JOVANA                Po dogovoru sa studentima

KRTINIĆ

ÐORÐE

SREDA

Od 11

Zbornica Fizickog fakulteta

Cara Dušana 13

KARTELj

ALEKSANDAR

ČETVRTAK
18 - 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Jagićeva

KOCIĆ

OGNjEN

Po dogovoru sa studentima
KUZMANOVIĆ VLADIMIR

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

LAZOVIĆ

ZLATKO

PETAK
10 - 12

MALKOV

SAŠA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

MALjKOVIĆ

MIRJANA

ČETVRTAK

13 - 14

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

MARIĆ

FILIP

ČETVRTAK Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2
MARINKOVIĆ VESNA ČETVRTAK

16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

Simina 2

MARČETA

DUŠAN

PETAK Od 15

809

5. sprat

MIKIĆ

MARIJA

UTORAK
Od 16 829
MILOŠEVIČ BOJANA
SREDA
15 - 16 

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

825 

MILEV

NIKOLA

PONEDELjAK

i po dogovoru sa studentima

Od 14:15

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

716

MIŠKOVIĆ

STEFAN

SREDA Od 18 716

MLADENOVIĆ

PAVLE

UTORAK 12 - 14 827

MUTAVDžIĆ

NIKOLA

ČETVRTAK

11 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

836

RADOVANOVIĆ

MARKO

 

UTORAK

SREDA

 

14 - 15

12 - 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 


 

SAVIĆ ALEKSANDAR SREDA

16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

453

1. ?????

STANIĆ

ZORAN

ČETVRTAK 17 - 19 839

PAVLOVIĆ

MILAN

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

834

PAVLOVIĆ LAŽETIĆ

GORDANA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

Simina 2

PETRIĆ

ZORAN

Po dogovoru sa studentima, obavezna je najava

e-poštom najmanje 24 sata pre termina na: zpetric[at]mi.sanu.ac.rs

PETROVIĆ

ZORAN

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

RADOVIĆ

VIKTOR

SREDA

17 - 19

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

 

RADOJIČIĆ

NINA

ČETVRTAK Od 17 716
SAVIĆ ALEKSANDAR SREDA 16 - 17

obavezna je najava e-poštom najmanje

48 sati pre termina

453

1.?????

SPASIĆ

MIRKO

PETAK

12 - 14

obavezna je najava e-poštom

716

SPASIĆ

ANA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716
STANIMIROVIĆ ZORICA

UTORAK

14 - 16

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829

5. ?????

STOJČIĆ

PETAR

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

834

STOJADINOVIĆ

TANjA

PONEDELjAK 10 - 11
835
TANASIJEVIĆ IVANA

PONEDELjAK

i po dogovoru sa studentima

Od 18

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

716

TASIĆ

JELENA

SREDA Od 13

obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina

829

TODORIĆ

DRAGANA

PONEDELjAK

PETAK

Od 16

Od 12

najaviti se ispred 704

811

CUPARIĆ

MARIJA

PETAK

17 - 18

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

827

ŠKORIĆ

JELENA

UTORAK

Od 16

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

835

ŠPADIJER

DIMITRIJE

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

839

ŠUKILOVIĆ

TIJANA

UTORAK

Od 17

obavezna je najava e-poštom najmanje 24 sata pre termina

843a

ŠOLAJIĆ

MARJANA

Po dogovoru sa studentima.

Obavezna je najava e-poštom najmanje

24 sata pre termina.

716