Matematika

Докторске студије студијског програма математика

  • Дужина студија: 3 године (6 семестара)
  • Укупан број ЕСПБ: 180
  • Након завршетка докторских студија стиче се научни назив Доктор наука - математичке науке
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.