Akreditacija

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici održanoj 19. juna 2015. godine, utvrdila je da su ispunjeni svi uslovi propisani Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i na osnovu navedenog izdala je Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove.

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove, 22.11.2022.
Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove, 19.06.2015.
Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove, 19.02.2010.

STUDIJE

Osnovne akademske studije
- Studijski program Matematika
- Studijski program Informatika
- Studijski program Astronomija i astrofizika

Master akademske studije
- Studijski program Matematika
- Studijski program Informatika
- Studijski program Astronomija i astrofizika

Doktorske akademske studije
- Studijski program Matematika
- Studijski program Informatika
- Studijski program Astronomija i astrofizika