Finansijske obaveze studenata

Studenti koji nisu izmirili svoje finnsijske obaveze do 12.08.2019. neće moći da prijave ispite za ispitne rokove Septembar1 2019 i Septembar2 2019 na osnovu odluke prodekana. 

Opšte informacije

Sve uplate vrše se na račun Matematičkog fakulteta broj: 840-181 5666-68

Napomena: uplate i PNB (poziv na broj)

Školarinu, kao i ostale vrste uplata, studenti treba da obave tako što popunjavaju PNB po modelu 97. Tačan PNB, za svaku vrstu uplate, vidi se ispisan na stranici u elektronskom indeksu. PNB je jedinstven za svakog studenta, što znači da poslednjih osam cifara predstavlja broj indeksa.

Primer možete pogledati ovde.

Uplate treba obaviti najkasnije 3 dana pre završetka nekog konkursa odn. roka za uplate.

ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA

Odluka o visini školarine i cenovniku usluga za školsku 2018/2019. godinu

1. rata se uplaćuje prilikom upisa
Ostatak školarine deli se u pet jednakih rata po sledećem ritmu (važi za sve nivoe studija):
2. rata do 14.01.2019.
3. rata do 28.02.2019.
4. rata do 31.03.2019.
5. rata do 13.05.2019.
6. rata do 12.08.2019.

Samofinansirajući studenti su dužni da se upišu u školsku 2018/2019. godinu sa minimalnim brojem ESPB, koje određuje nadležno Ministarstvo.

Studenti koji su na budžetu mogu da upišu i više od 60 ESPB u školskoj 2018/2019. godini, uz odgovarajuću doplatu po ESP bodu.

Studenti koji su bili na mirovanju u školskoj 2017/2018. godini

Odluka br. 610/1 od 12.09.2018. na osnovu člana 42. Statuta Matematičkog fakulteta.


Osnovne akademske studije (OAS) 2018/2019

Studenti koji se upisuju u narednu godinu osnovnih akademskih studija (OAS) u školskoj 2018/2019. godini

Master (MAS) i doktorske akademske studije (DAS) 2018/2019

Naknada za troškove podnošenja prijave na konkurs za upis na master i doktorske akademske studije u školskoj 2018/2019. godini iznosi 6500,00 din. prema Odluci broj: 609/6 od 12.09.2018.

Studenti koji se prvi put upisuju na MAS u školskoj 2018/2019. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija MAS u školskoj 2018/2019. godini

Studenti koji se prvi put upisuju na DAS u školskoj 2018/2019. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija DAS u školskoj 2018/2019. godini