Kontakt


Univerzitet u Beogradu Matematički fakultet

Dekanat

Rukovodstvo fakulteta

Administrativno-tehnički sekretar dekana i prodekana:
Jelena Spasojević

 • Telefoni: +381 (0) 11 202 78 01
 • Faks: +381 (0) 11 263 01 51
 • E-pošta: sekretarica[at]matf.bg.ac.rs, dekanat[at]matf.bg.ac.rs

Odnosi s javnošću

 • Menadžer za odnose sa javnošću:
  Sanja Kosanović
 • Telefoni:
  +381 (0) 11 202 78 06
  +381 (0) 64 865 01 79
 • Faks: +381 (0) 11 263 01 51
 • E-pošta: pr[at]matf.bg.ac.rs

Sekretarijat fakulteta

Biblioteka

Računarska laboratorija

Služba za materijalna i finansijska pitanja

Studentske organizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pošaljite poruku: