>> Raspored časova

RASPORED ČASOVA U ZIMSKOM SEMESTRU ŠKOLSKE 2021/22. GODINE

detaljnije

>> Prijava ispita

Prijava ispita

2022.

Januar1  Januar2

Studenti su dužni da zaključno sa 14.01.2022. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za ispitni rok januar2 2022.

detaljnije

>> Raspored ispita

RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU JANUAR 1 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU JANUAR 2 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE

U svakom od ispitnih rokova Jun 1, Jun 2, Septembar 1, Septembar 2, školske 2021/22, mogu se polagati ispiti i iz jesenjeg i iz prolećnog semestra, kao i dvosemestralni ispiti.

RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU JUN 1 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU JUN 2 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU SEPTEMBAR 1 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE
RASPORED ISPITA U ISPITNOM ROKU SEPTEMBAR 2 ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE

detaljnije

>>  DODATNA SLOBODNA MESTA ZA PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA IZ MATEMATIKE 2022/2023

Matematički fakultet organizuje časove pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz matematike za buduće studente.

Početak pripremne nastave je 15.1.2022.

Zbog interesovanja budućih studenata, formirana je još jedna grupa za pripremnu nastavu u kojoj je ostalo još nekoliko slobodnih mesta. Za uslove plaćanja prilikom naknadnih prijava, molimo vas da nam se obratite na mejl adresu pripremna{at}matf.bg.ac.rs.

Prijavljivanje za pripremnu nastavu obavlja se preko sledećeg linka
http://pripremna.matf.bg.ac.rs/, klikom na dugme Prijavite se.

Takođe, na sajtu http://pripremna.matf.bg.ac.rs/ biće iznova ažurirane informacije tokom cele pripremne nastave pa vas pozivamo da pratite taj sajt.

detaljnije

>>  Preliminarni zahtev za priznavanje ispita prilikom upisa po posebnim uslovima

Odluka o posebnim slučajevima upisa (bez prijemnog ispita)

Kandidati koji su zainteresovani za upis nekog od studijskih programa koje realizuje Matematički fakultet, po posebnim uslovima predviđenim čl. 96 Statuta Univerziteta u Beogradu, u periodu od 11. novembra 2021. do 31. maja 2022. godine mogu podneti preliminarni zahtev o proceni broja priznatih ispita i ESPB.

detaljnije

>>  Priznavanje ispita u slučaju istovremenog studiranja više studijskih programa

Odluka o prenosu espb prilikom paralelnog studiranja dva studijska programa

detaljnije

>>  Matematički fakultet ovlašćen za ispitivanje i kontrolu iz oblasti igara na sreću

Ministarstvo finansija Republike Srbije je svojim rešenjem ovlastilo Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu da obavlja poslove ispitivanja i kontrole na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o igrama na sreću i podzakonskim aktima u oblasti priređivanja posebnih igara na sreću.

Realizacija ovih poslova u oviru Matematičkog fakulteta je poverena organizacionoj jedinici Odeljenje za ispitivanje i kontrolu.

detaljnije

>>  Dobrodošli na Matematički fakultet!

Da li znate da se na Matematičkom fakultetu možete školovati za neka od najperspektivnijih zanimanja, posmatrano u globalnim okvirima?

detaljnije