>>  Pripremna nastava za školsku 2020/2021. godinu

U skladu sa proglašenim vanrednim stanjem, pripremna nastava na Matematičkom fakultetu se trenutno  obustavlja i organizovana je pripremna nastava na daljinu.

OBAVEŠTENjE O PRIPREMNOJ NASTAVI NA DALjINU


U subotu 28.03.2020. godine biće održan prvi termin pripremne nastave na daljinu. Nastava će biti organizovana korišćenjem Zoom platforme (aplikacije za interaktivne časove). U petak 27.03.2020. godine svaki prijavljeni polaznik  pripremne nastave na daljinu dobiće imejl sa uputstvom i materijalom.

Polaznici prvog ili drugog ciklusa pripremne nastave koji su zainteresovani za pripremnu nastavu na daljinu, a do sada se nisu prijavili, mogu da se prijave slanjem imejla na adresu
pripremna[at]matf.bg.ac.rs.

Obaveštenja vezana za pripremnu nastavu biće na :
http://pripremna.matf.bg.ac.rs/

detaljnije

>>  Rad Studentske službe za vreme vanrednog stanja

U skladu sa restriktivnim merama Vlade Republike Srbije i preporukama Univerziteta u Beogradu, počev od 23. marta 2020. godine, Studentska služba će izdavati dokumenta u papirnoj formi, samo u slučaju kada je to neophodno i nužno. Molba za izdavanje dokumenta mora da sadrži i obrazloženje neophodnosti i nužnosti, i treba da bude poslata na adresu dekanat[at]matf.bg.ac.rs. Ocenu o nužnosti izdavanja dokumenta donosi rukovodstvo Matematičkog fakulteta, uz konsultacije sa Sekretarijatom Univerziteta u Beogradu. Budući da se planiranje angažovanja zaposlenih vrši samo za izvršavanje određenih zadataka, a ne za kontinuirani rad, Studentska služba može izdavati neophodna dokumenta samo jednom nedeljno, sredom u periodu od 10 do 12 sati. Za vreme vanrednog stanja, standardne potvrde mogu biti poslate samo u elektronskoj formi.

detaljnije

>>  Nastava u vanrednim okolnostima

Počev od ponedeljka 23. 3. 2020. godine, studentima Matematičkog fakulteta biće omogućeno učenje na daljinu kombinacijom sledećih aktivnosti:
1. komunikacija putem e-poruka;
2. postavljanje pisanog ili video materijala;
3. korišćenje aplikacija za interaktivne časove, po važećem rasporedu časova.

Za većinu predmeta, detaljne informacije o organizaciji nastave u vanrednim okolnostima, studenti već mogu naći na internet stranama predmetnih nastavnika.

Da bi nastava na daljinu bila uspešno realizovana, neophodno je da studenti i nastavnici redovno prate elektronsku poštu i obaveštenja na sajtu Matematičkog fakulteta. Molimo za strpljenje i razumevanje, jer su ovakvi vidovi nastave novi za mnoge nastavnike i studente.

Svima želimo uspešan nastavak školske godine, s nadom da ćemo uskoro prebroditi ovu nevolju.

detaljnije

>>  Uputstva o osnovnim oblicima nastave na daljinu

1. Uputstvo za slanje mejlova preko Hipatije svim studentima sa kursa
http://alas.matf.bg.ac.rs/slanjeMejlovaStudentimaIzHipatijeUputstvo.pdf

2. Uputstvo za prebacivanje materijala na server enastava.matf.bg.ac.rs (nastavnici pristupaju serveru koristeći isto korisničko ime i lozinku kao na Poenkareu)
http://alas.matf.bg.ac.rs/enastavaUputstvo.pdf

Važna napomena!

Molimo sve nastavnike da obimne materijale ne postavljaju na server Poenkare, jer to nije njegova osnovna namena. Sve (pisane, video, audio) nastavne materijale treba postavljati na novi server enastava.matf.bg.ac.rs i studente uputiti na adresu: http://enastava.matf.bg.ac.rs/~username/, pri čemu je  username korisničko ime nastavnika na Poenkareu.

U slučaju bilo kakvih problema, molimo nastavnike da pišu na admin@matf.bg.ac.rs.

3.1. Uputstvo za korišćenje zoom platforme
za nastavnike: http://alas.matf.bg.ac.rs/zoomUputstvoNastavnici.pdf
za studente: http://alas.matf.bg.ac.rs/zoomUputstvoStudenti.pdf
3.2. Uputstvo za korišćenje moodle platforme
http://alas.matf.bg.ac.rs/moodleUputstvo.pdf
3.3. Registrovan je math.rs domen za GSuite (detaljnija uputstva biće naknadno objavljena)

detaljnije

>>  Polaganje ispita

1) Ukidaju se predispitne obaveze na svim predmetima, počev od 15. 3. 2020. godine. Ukoliko je bilo predispitnih obaveza pre uvođenja vanrednog stanja, osvojeni poeni biće uračunati u ukupan broj poena.

2) U vanrednim okolnostima, različiti oblici provere znanja na daljinu (domaći zadaci, seminarski radovi, odgovarajuće vrste testova i sl.) – vrednovani najmanje 30, a najviše 70 poena – mogu biti organizovani, ali nisu obavezni. Poeni stečeni na ovaj način svakako će biti uključeni u ukupan broj poena.

3) Polaganje ispita biće organizovano kada se za to budu stekli uslovi, nakon ukidanja vanrednog stanja. Polaganjem ispita student će moći da ostvari 100 poena, odnosno preostali broj poena ako ima osvojene poene na predispitnim obavezama. Ukoliko se završni ispit sastoji iz više delova, položeni deo ispita u jednom ispitnom roku priznaje se u svim narednim rokovima do kraja školske 2019/2020 godine.

detaljnije

>>  VAŽNO SAOPŠTENjE

U skladu sa odlukama Vlade i Predsednika Republike Srbije donetim 15.03.2020, u uslovima vanrednog stanja na celoj teritoriji Republike Srbije, nalažemo sledeće:

Kalendar aktivnosti za školsku 2019/2020. godinu se stavlja van snage do daljnjeg.

Ulazak u zgradu, Studentski trg 12-16 treba najaviti porukom na dekanat[at]matf.bg.ac.rs, ili telefonom 064 8650022 (sekretarici dekana, Jeleni Spasojević) u periodu od 9 do 13 sati, najkasnije dan pre planiranog dolaska.

Rad na Matematičkom Fakultetu u zgradi na Studentskom trgu 12-16 obavljaće se u skladu sa odlukama Uprave fakulteta.

Sve službe radiće minimalno koliko je neophodno da obave tekuće poslove u uslovima vanrednog stanja. 

Nastavnicima i saradnicima se preporučuje da svoje radne obaveze i aktivnosti u najvećoj mogućoj meri obavljaju u kućnim uslovima. Nastavno osoblje treba da bude na raspolaganju preko mejla i telefona.

Zaposlenima se nalaže da redovno prate elektronsku poštu.

Dekanski kolegijum
Matematičkog fakulteta

detaljnije

>>  Kontakti tokom vanrednog stanja

Brojevi telefona fiksne mreže (011) objavljeni na sajtu fakulteta neće biti dostupni za vreme vanrednog stanja. Svakog radnog dana, u periodu od 9 do 13 sati, biće aktivni sledeći kontakti:

Studentska služba:
telefon 064 865 0003, e-adresa studentska[at]matf.bg.ac.rs

Odnosi sa javnošću i opšte informacije:
telefon 064 865 0085, e-adresa pr[at]matf.bg.ac.rs

detaljnije

>>  Proslavite sa nama 14. mart, Međunarodni dan matematike!

Da li znate da se na Matematičkom fakultetu možete školovati za neka od najperspektivnijih zanimanja, posmatrano u globalnim okvirima?
Prema podacima sa sajta https://www.careercast.com/jobs-rated/2019-jobs-rated-report, na listi prvih 20 najpoželjnijih zanimanja nalaze se:
1. Data Scientist
2. Statistician
8. Mathematician
9. Operations Research Analyst
10. Actuary
11. Software Developer
16. Web Developer
17. Application Software Developer

Dobro došli na Matematički fakultet!

Povodom Međunarodnog dana matematike (https://www.idm314.org) pripremili smo zadatke i vredne nagrade za rešavaoce. Detaljne informacije možete pronaći u nastavku ...   

detaljnije

>>  Javni poziv za učešće u sredstvima MPNTR za 2020. godinu

detaljnije

>>  HUMANITARNA AKCIJA ZA MIRKA PALČIĆA

detaljnije

>>  Promotivne aktivnosti Matematičkog fakulteta u 2020. godini

Fotografije

detaljnije