>> Raspored časova

Raspored časova u zimskom semestru školske 2020/21. godine

Raspored studenata prve godine po grupama

detaljnije

>> Početak nastave u školskoj 2020/21. godini

Od ponedeljka 12. 10. 2020. počinje nastava na svim nivoima studija.

1. Zbog zdravstvene situacije i svih preporuka nadležnih institucija, osnovni oblik nastave na Matematičkom fakultetu je na daljinu, korišćenjem platforme Webex. Sva uputstva se nalaze na http://alas.matf.bg.ac.rs/?cont=manuals

2. Nastavnici i studenti, koji nemaju odgovarajuće tehničke mogućnosti, nastavu mogu da izvode, odnosno prate iz učionice koja je predviđena rasporedom časova. Veoma je važno pridržavati se svih mera zdravstvene zaštite.

3. Nastavnik jedini ima pravo da snimi svoj čas i postavi snimak da bude javno dostupan. Strogo je zabranjeno svako snimanje, objavljivanje i prikazivanje, odnosno pravljenje fotografskog, filmskog, zvučnog i bilo kog drugog snimka časa (predavanja, vežbi ili praktikuma) predmetnog nastavnika, odn. saradnika bez njegovog znanja i pristanka.

detaljnije

>> UPIS NA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

TREĆI UPISNI ROK U PRVU GODINU DOKTORSKIH STUDIJA

Upis će se održati 24.11.2020. poneti neophodna dokumenta za upis.

Konačna rang lista kandidata na doktorske studije - treći upisni rok

Preliminarna rang lista kandidata na doktorske studije - treći upisni rok

Lista prijavljenih kandidata na doktorske studije - treći upisni rok

Prijavljivanje kandidata na doktorske studije u trećem upisnom roku je od 16.11.2020. u 12 časova do 17.11.2020. u 15 časova.

Broj slobodnih mesta po studijskim programima :

Studijski program Budžet Samofinansiranje
Astronomija i astrofizika 1 9
Matematika 7 7
Informatika 1 6

Prijavljivanje na konkurs se vrši ISKLjUČIVO putem veb-stranice za prijavljivanje.

Prijava za doktorske

Detaljne informacije u vezi sa upisom na master i doktorske studije u školsku 2020/21. godinu možete naći na portalu Upis.

detaljnije

>> Uputstvo za upis studenata u više godine studija

Naknadni upis u više godine studija biće omogućen od 19.oktobra do 27. novembra 2020. godine. Naknada za zakasneli upis iznosi 5.000,00 din.

Odluka o naknadi

Student OBAVEZNO podnosi sledeća dokumenta:

- popunjen i potpisan ugovor o studiranju OAS, MAS, DAS
- popunjen i potpisan ŠV20 obrazac (ŠV20 obrazac je dostupan u IS Hypatia)
- uplatnicu u iznosu od 100,00 RSD. za univerzitetsku taksu
- uplatnicu za školarinu (samo samofinansirajući studenti)
- uplatnicu na 5.000,00 din (naknada za zakasneli upis)

Upis će se vršiti u prostorijama studentske službe svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

detaljnije

>>  Odluka o ukidanju predispitnih obaveza

detaljnije

>>  Finansijske molbe za smanjenje školarine za školsku 2020/21

Finansijske molbe za smanjenje školarine za školsku 2020/21 godinu se primaju od 9.11.2020. do 28.11.2020. na šalteru Studentske službe Matematičkog fakulteta.

Finansijske molbe se mogu podneti na osnovu:

1. Slabog materijalnog stanja domaćinstva kojem podnosilac pripada
2. Lošeg zdravstvenog stanja podnosioca ili člana uže porodice
3. Smrtnog slučaja člana domaćinstva podnosioca
4. Upisivanje Fakulteta bez prijemnog ispita zbog isteka roka studija
5. Upisivanje Fakulteta bez prijemnog ispita sa nekog od studijskih programa čija je akreditacija istekla na novu akreditaciju istog studijskog programa

Molba za smanjenje školarine mora da sadrži:

1. Ime i prezime podnosioca
2. Broj indeksa
3. Godinu studiranja na koju je podnosilac upisan
4. Podatke u vezi sa razlozima podnošenja molbe
5. Koliko ESPB student upisuje u tekućoj školskoj godini i koliko je ESPB položio tokom studiranja na Matematičkom fakultetu
6. Uverenje o prihodu po članu domaćinstva koje izdaje matična opština, ukoliko se podnosi molba na osnovu lošeg finansijskog stanja domaćinstva kojem podnosilac pripada
7. Lekarska dokumentacija u slučaju da je podnosilac ili neki član uže porodice podnosioca bolestan
8. Ostale relevantne dokumente


U slučaju davanja netačnih informacija u molbi, podnosilac zahteva gubi pravo na mogućnost podnošenja molbi za smanjenje školarine do kraja studiranja na Matematičkom fakultetu.

detaljnije

>>  Nastava u jesenjem semestru školske 2020/21. godine

Nastava na Matematičkom fakultetu u prvom semestru školske 2020/21. godine održavaće se onlajn, uz mogućnost kombinovanja sa klasičnom organizacijom nastave, prema rasporedu časova i uz poštovanje svih preporučenih mera zdravstvene zaštite.

Nastava za studente prve godine počinje u ponedeljak 5. oktobra 2020. godine. Prijem studenata prve godine biće održan u četvrtak 1. oktobra 2020 u 11.00 na platou ispred ulaza na Matematički fakultet (gde je vršena prozivka za upis). Studentima će se obratiti članovi Uprave i predstavnici stručnih službi. U petak 2. oktobra 2020. godine biće održan probni čas na daljinu. Detaljnija obaveštenja o probnom času, studenti prve godine će dobiti 30. septembra 2020. godine na svoje e-adrese kojima su se registrovali za onlajn upis.

Nastava za studente viših godina osnovnih i master studija počinje u ponedeljak 12. oktobra 2020. godine.

Postojaće mogućnost da se nastava na daljinu organizuje i u fakultetskim učionicama. U tim slučajevima, časovima mogu da prisustvuju i studenti, i to isključivo po dogovoru sa nastavnikom ili prema rasporedu koji nastavnik odredi. Za grupe sa malim brojem studenata, može se organizovati i klasična nastava, u skladu sa prethodnim dogovorom između nastavnika i studenata.

Tehnička uputstva o onlajn nastavi dostupna su na http://alas.matf.bg.ac.rs/?cont=manuals

Detaljnije informacije biće naknadno objavljene.

detaljnije

>>  Obaveštenje o diplomama

Obaveštavamo sve diplomirane studente da svoje diplome mogu podići svakog radnog dana od 11h do 14h na šalteru Studentske službe, soba 321 u prizemlju. Molimo vas da prethodno proverite na serveru Hypatia da li vam je evidentirana uplata za izradu diplome.

Zbog vanredne situacije izazvane virusom Covid 19, neće biti održana svečana dodela diploma. Svoje diplome možete podići na šalteru Studentske službe ili sačekati prvu sledeću svečanu dodelu koja će biti održana kada se za to steknu uslovi.

Spisak diplomiranih koji mogu preuzeti svoje diplome možete videti ovde.

Spisak diploma 29. 6. 2020.

Spisak diploma 14. 7. 2020.

Spisak diploma 4. 9. 2020.

detaljnije

>>  Važno obaveštenje

Zbog pojave virusa korona u studentskim domovima od 10. juna 2020. do daljnjeg u sve zgrade Matematičkog fakulteta moći će da se uđe isključivo sa zaštitnom maskom.

detaljnije

>>  Odluke o ukidanju studijskih programa

detaljnije

>>  Dobrodošli na Matematički fakultet!

Da li znate da se na Matematičkom fakultetu možete školovati za neka od najperspektivnijih zanimanja, posmatrano u globalnim okvirima?

detaljnije

>>  Javni poziv za učešće u sredstvima MPNTR za 2020. godinu

detaljnije