Sve vesti - Univerzitet u Beogradu, Matematicki fakultet

Odbrana doktorske disertacije Nine Radojičić

Odbrana doktorske disertacije Nine Radojičić „Primena fazi logike za rešavanje NP-teških problema rutiranja vozila i lokacije resursa metodama računarske inteligencije" biće održana u ponedeljak 11.06.2018. godine u 17.00 časova, u sali 718.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 7. jun 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 7. juna 2018. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15 časova.

Planirana su dva izlaganja:

dr Sana Stojanović Đurđević
"ArgoGeoChecker - program za interaktivno i automatsko dokazivanje teorema",

dr Stefan Mišković
"VNS-LP algoritam za robusnu varijantu dinamičkog lokacijskog problema maksimalnog pokrivanja".


Više detalja može se pronaći na stranici http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 5. jun 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 5. juna 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Theodore Kilgore, Auburn University, USA

Naslov predavanja: BERNSTEIN-TYPE APPROXIMATIONS ON INFINITE INTERVALS

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 352. sednici NNV-a održanoj 01.06.2018. godine.

Detaljnije

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 31. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 31. maja 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Ivko Dimitrić, Penn State University Fayette, USA

Naslov predavanja: N U JEDAN PRESLIKAVANjE I INVARIJANTNE FUNKCIJE REALNE PROMENLjIVE

Apstrakt:
Na predavanju će biti razmatrane funkcije realne promenljive kod kojih za svaku vrednost funkcije postoji tačno n elemenata koji se u tu vrednost preslikavaju. Biće predstavljene određene vrste funkcija, kao što su parne, neparne, involutivne, etažno periodične i druge inverzne funkcije. Takođe, biće osvetljene neke dodirne tačke sa geometrijom.

detaljnije

Međunarodni dan svetlosti, 30 Maj - Narodna biblioteka Srbije

Nakon veoma uspešno organizovane Međunarodne godine svetlosti i svetlosnih tehnologija 2015  godine u čijem obeležavanju je učestvovalo 147 zemalja sveta, a među kojima se brojnim  aktivnostima i programima istakla i Srbija, UNESKO je usvojio Međunarodni dan svetlosti koji će se  obeležavati jednom godišnje.

Međunarodni dan svetlosti nije posvećen samo istraživanjima i primeni svetlosti u nauci. Svrha Međunarodnog dana svetlosti je da obezbedi godišnji fokus na svetlost i uvažavanje njene uloge u životima građana sveta kako u oblastima nauke, medicine, komunikacije i energije, tako i u sferama kulture, obrazovanja i održivog razvoja. Razuđena tema svetlosti će omogućiti mnogim različitim sektorima društva širom sveta da učestvuju u aktivnostima kako bi se u ovoj sferi podigla svest o nauci i tehnologiji, umetnosti i kulturi.

U sklopu proslave prvog Međunarodnog dana svetlosti u Srbiji, Nacionalni komitet je priredio program koji će se održati u obliku simpozijuma pod nazivom « Svetlost u Gradu ». Više informacija o programu simpozijuma možete naći na stranici http://www.dansvetlosti.rs/.

Studenti Matematičkog fakulteta na studijskom programu Astronomija i astrofizika takođe doprinose obeležavanju ovog dana, organizujući radionicu za decu o svetlosnim ekpserimentima. Radionica pod nazivom ”Prosvetli se kroz igru” održava se od 10 do 12č u prostorijama bivše kafe-knjižare Narodne biblioteke.

detaljnije

Samira Alshafah, izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

13. Balkanska konferencija o operacionim istraživanjima -BALCOR, Beograd, 25-29. maj 2018.

13. Balkanska konferencija o operacionim istraživanjima "OR in Balkans - Recent Advances" (balcor2018.fon.bg.ac.rs) biće održana u Beogradu, od 25-29. maja 2018.

BALCOR je međunarodna konferencija koja se održava svake druge godine i tradicionalno okuplja istraživače u oblasti operacionih istraživanja. Cilj BALCOR-a je prezentacija najnovijih teorijskih i praktičnih rezultata u ovoj oblasti i promocija međunarodne saradnje, posebno među zemljama Balkana.

Otvaranje konferencije je 25. maja 2018. u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, sa početkom u 15 časova. Program konferencije može se naći na strani http://balcor2018.fon.bg.ac.rs/download/BALCOR-2018-programme.pdf

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 24. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 24. maja 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Theodore Popelensky, MGU, Moskva

Naslov predavanja: ALGEBRAIC K-THEORY OF GENERALIZED TRIANGULAR MATRIX RINGS

Apstrakt

detaljnije

Prateći program izložbe „Mihailo Petrović Alas: rodonačelnik srpske matematičke škole”, 22.05.2018.

Prateći program izložbe  "Mihailo Petrović Alas: rodonačelnik srpske matematičke škole", za sredu 6. jun:

MATEMATIČKA FENOMENOLOGIJA MIHAILA PETROVIĆA
Prof. Slobodan  Vujošević

Galerija SANU, 16 sati


Prateći program izložbe  "Mihailo Petrović Alas: rodonačelnik srpske matematičke škole", za utorak 22. maj:

- Okrugli sto
NAUČNI DOPRINOS MIHAILA PETROVIĆA ALASA

Učestvuju: Akademik Stevan Pilipović, prof. Vladimir Dragović i akademik Gradimir V. Milovanović

Galerija SANU, 12:15

- Predavanje
HIDROINTEGRATOR MIHAILA PETROVIĆA

Prof. Radomir Stanković

Matematički institut SANU, 14:15


Prateći program za sredu 23. maj:

- DODELA NAGRADA MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

Galerija SANU, 16 sati

detaljnije