Odeljenje za matematiku, 12. januar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. januara 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

U okviru sastanka Seminara predavanja će održati studenti Univerziteta u Kembridžu. Predviđeno je da svako predavanje traje 30 min.

Predavač: Đordje Žikelić

Naslov predavanja: STOHASTIČKA TERMINACIJA PROBABILISTIČKIH PROGRAMA

Apstrakt: Terminacija je jedno od osnovnih svojstava programa i na predavanju će biti analizirana terminacija probabilističkih programa sa realnim promenljivim. Prethodni radovi bavili su se kvalitativnim problemom, gde se postavlja pitanje skoro sigurne terminacije (verovatnoća 1). Kvantitativni problem postavlja pitanje ograničavanja verovatnoće terminacije i ovom problemu se do sada nije ozbiljnije pristupalo. Problem naizgled deluje da pripada oblasti računarstva, medjutim kada se prevede na jezik matematike, postaje vrlo interesantan i zahteva vrlo malo poznavanja računarstva. Na ovom predavanju, razmatrani su linearno-aritmetički programi bez determinizma i, koristeći različite matematičke pristupe i teoriju martingala, uvodi se pojam stohastičkih invarijanti programa, definiše pojam "odbijajućih supermartingala", i predstavlja algoritam koji izračunava koeficijente "odbijajućih supermartingala" i ograničava verovatnoću terminacije, što je pionirski rezultat.

Predavač: Lazar Radičević

Naslov predavanja: MINIMIZACIONI ALGORITMI U TEORIJI ARITMETIČKIH INVARIJANTI

Apstrakt: Za homogene polinome sa nekoliko promenljivih sa racionalnim koeficijentima, postavlja se prirodno pitanje: kako naći linearnu smenu promenljivih tako da koeficijenti polinoma postanu mali celi brojevi? Minimizacija je jedna od tehnika koja se može primeniti: odabere se neka invarijanta polinoma (na primer, diskriminanta), prost broj p koji je deli i pokušava se da se stepen tog prostog broja koji deli invarijantu učini što manjim. Kao primer će biti prikazan algoritam za minimizaciju ternarnih kubika iz rada "Minimisation and reduction of 2, 3 and 4-coverings of elliptic curves", čiji su autori T. Fisher, J. Cremona i M. Stoll.

Predavač: Ivan Tanasijević

Naslov predavanja: TEOREME O STOKSOVIM TOKOVIMA

Apstrakt: Ovo predavanje pruža kratak uvod u terminologiju mehanike fluida, čije ponašanje opisuju Navije-Stoksove jednačine. Čak i samo postojanje rešenja tih jednačina u opštem slučaju predstavlja jedan je od trenutno nerešenih milenijumskih problema. Iz tog razloga, neophodno je izvršiti aproksimaciju zanemarivanjem pojedinih članova, što dovodi do Stoksove aproksimacije i istoimenih tokova. Zanemaruju se upravo oni članovi koji govore o inertnosti fluida, pa se u Stoksovim tokovima momentalno uspostavlja kvazi-stacionarno stanje. Ovo i mnoga druga interesantna svojstva dovode do zanimljivih rezultata kao sto su Teorema o jedinstvenosti, Teorema o minimalnoj disipaciji energije i Teorema reciprociteta, o kojima će biti reči.

detaljnije

Radionica za izradu predloga projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, Beograd, 16. januar 2017.

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji, organizuje radionice posvećene razvoju predloga projekata za konkurs za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju sa naglaskom na razradu detaljnog opisa projekta.

Radionice su namenjene predstavnicima visokoškolskih institucija koje planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, ili da u njima učestvuju kao partneri.

Ciljevi radionica su:

1. Objasniti neophodnost povezivanja narativnih delova projektne prijave u konzistentnu celinu bez ponavljanja navoda,
2. Ukazati na zahteve vezane za svaki pojedinačni narativni deo prijave,
3. Pomoći učesnicima da razumeju sve aspekte popunjavanja dodatnog dela prijave koji se odnosi na mobilnost.

Radionice će biti organizovane u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a radionica u Beogradu planirana je za 16. januar 2017.

Mesto održavanja biće naknadno objavljeno.

Prijavu za radionice možete izvršiti popunjavanjem formulara na strani http://erasmusplus.rs/prijava-za-erazmus-tematske-radionice-2/ najkasnije do ponedeljka, 09. januara do 10 časova.

Radionice posvećene razradi opisa projekta i budžeta projekta biće organizovane tokom  januara 2017. godine, a vreme, mesto i poziv za prijavljivanje biće naknadno objavljeni.

Više informacija može se naći na strani

http://erasmusplus.rs/erazmusplus/delovi-programa/ka2-izgradnja-kapaciteta-u-visokom-obrazovanju/?langkl=lat

http://erasmusplus.rs/category/obrazovanje/

detaljnije

Obaveštenje o neradnim danima, januar 2017.

Službe Matematičkog fakulteta neće raditi u nedelji od 2. do 6. januara 2017. godine.

Prvi radni dan je ponedeljak 9. januar 2017. godine.

Srećni praznici!

detaljnije

Najava konkursa za Erazmus+ razmene za 2017. godinu sa univerzitetima u Nemačkoj, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj

Obaveštavamo vas da će u januaru 2017. godine na MOBION platformi (http://mobion.bg.ac.rs) biti otvoreni konkursi za Erazmus+ mobilnosti tokom jesenjeg semestra školske 2017/2018.

Konkursi za prijave razmena studenata, nastavnog i administrativnog osoblja sa univerzitetima u Nemačkoj, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj, će biti otvoreni u periodu od 16. januara do 28. aprila 2017. godine.

Prijave su za mobilnosti u jesenjem semestru školske 2017/2018, što znači da je boravak na partnerskom univerzitetu moguć u periodu od oktobra 2017. do 28. februara 2018.

Univerziteti na kojima je moguće ostvariti mobilnost iz oblasti matematike, računarstva i srodnih disciplina su:

1.    University of Bamberg, COMPUTER SCIENCE
2.    University of Heidelberg,  ALL STUDY PROGRAMS
3.    Primorska University Kopar,  MATHEMATICS
4.    University of Zagreb, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
5.    University of Graz, ALL STUDY PROGRAMS
6.    University of Giessen, MATHEMATICS

Informacije o otvorenim konkursima mogu se pogledati na MOBION platformi pod stavkom OPEN CALLS, a o načinu konkurisanja i neophodnoj dokumentaciji pod stavkom HOW TO APPLY i REQUIRED DOCUMENTS.

Za dodatne informacije o razmenama u okviru Erazmus+ programa, pogledajte stranicu http://www.math.rs/lat/cp/71/erasmus+/ ili kontaktirajte koordinatore za Međunarodnu saradnju Matematičkog fakulteta.

detaljnije

Konkurs za finansiranje učešća studenata Matematičkog fakulteta na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti Računarstva i informatike u zemlji i inostranstvu

Predmet konkursa predstavlja raspodelа sredstava u okviru partnerstva u stručnom usavršavanju talentovanih studenata, za finansiranje učešća studenata Matematičkog fakulteta na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti Računarstva i informatike u zemlji i inostranstvu.

Finansiranje se ostvaruje za naučne i stručne skupove iz oblasti računarstva i informatike, koji su održani ili se održavaju u periodu 01.06.2016. - 01.06.2017.

Ukupan fond konkursa: 150.000,00 dinara

Detaljne informacije o konkursu


Za dodatne informacije možete se obratiti mejlom na:
konkurs_ms_2016@matf.bg.ac.rs

detaljnije

Konkurs za izbor najboljih projektnih ideja za razvoj regiona, 31.03.2017.

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je Konkurs za izbor najboljih projektnih ideja, čiiji je cilj predstavljanje investicionog projekta u jednom regionu ili delu regiona u Republici Srbiji.

Ukupan nagradni fond za najbolje rangirane predloge projektnih ideja je 4 miliona dinara, dok je vrednost prve nagrade milion dinara. Konkurs je otvoren do 31. marta 2017. godine, a pravo učešća imaju projektni timovi akreditovanih visokoškolskih ustanova, koje može činiti jedan profesor u ulozi mentora i studenti te ustanove.

Svaki projektni tim može podneti samo jedan predlog projektne ideje, a visokoškolska ustanova može učestvovati na konkursu sa više projektnih timova. Projektne ideje se ne moraju odnositi na region u kome se nalazi sedište visokoškolske ustanove. O izboru najboljih projektnih ideja odlučivaće Komisija.

Drugoplasirana ideja biće nagrađena sa 800.000 dinara, trećeplasirana sa 600.000 dinara, dok će po 400.000 dinara biti nagrađeni projektni timovi u posebnim kategorijama: najbolje brending rešenje, rešenje za najbolji uticaj na životnu sredinu, rešenje za najbolji doprinos novom zapošljavanju i rešenje za najbolji uticaj na razvoj zajednice.

Više informacija o konkursu

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Stefana Miškovića, 29.12.2016.

Odbrana doktorske disertacije Stefana Miškovića „Rešavanje klase MIN-MAX problema robusne diskretne optimizacije sa primenama“, biće održana u četvrtak 29.12.2016. u 16 sati u sali 840.

detaljnije

Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu

Rok za prijavljivanje na Konkurs počinje 25. decembra 2016. godine.

Detaljnije o uslovima Konkursa

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 28. decembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 28. decembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: VRTLOŽNI TOKOVI I INTEGRALNE INVARIJANTE. LUIVILOVA TEOREMA O OČUVANjU ZAPREMINE I POENKAREOVA TEOREMA O VRAĆANjU

Apstrakt: U pitanju je predavanje u okviru specijalnog kursa "Uvod u analitičku mehaniku i simplektičku geometriju"

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 28. decembar 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 28. decembra 2016. u sali 301f Matematičkog instituta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Dragoslav Kuzmanović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O MINIMALNIM POVRŠIMA

Apstrakt:
U izlaganju će biti data definicija minimalne površi, kao i diferencijalna jednačina. Biće prikazani brojni primeri, kao i primena u arhitekturi.

detaljnije