Seminar iz astronomije i astrofizike, 29. april 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 29. aprila 2014.  sa početkom u 18h u sali 809 na Matematičkom fakultetu.

Predavač: dr Snežana Stanimirović, vanredni profesor, Univeristy of Wisconsin-Madison, SAD

Naslov predavanja: Put od difuznog medjuzvezdanog gasa do formiranja zvezda: najvažniji otvoreni problemi

detaljnije

CGTA seminar, 29. april 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 29. aprila 2014. sa početkom u 18h u sali 844 na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Aleksandar Vučić

Naslov predavanja: Vektorska raslojenja i topološka K-teorija (drugi deo)

Sadržaj: Ovo je drugo predavanje novog ciklusa posvećenog topološkoj K-teoriji.

Posle zaokruženja opšteg (teoretskog) dela, najveći deo predavanja biće posvećen izračunavanjima konkretnih K grupa.

detaljnije

Sastanak Humboltovog kluba, 28. april 2014.

Sastanak Humboltovog kluba će se održati u ponedeljak 28. aprila 2014. godine u 15h u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Na sastanku će za širu naučnu zajednicu biti prezentovane mogućnosti koje pruža DAAD i Humboltova fondacija.

Više informacija

detaljnije

Seminar za Kompleksnu analizu, 25. april 2014.

Seminar za Kompleksnu analizu održava se petkom od 11 do 13 časova u sali 710.

Rukovodilac seminara je prof. dr Miodrag Mateljević.

Naredni sastanak smeinara biće održan u petak 25. aprila 2014.

Predavač: Marek Svetlik

Naslov predavanja: Egzistencija i jedinstvenost rešenja Dirichlet-ovog problema.

Kratak sadržaj: Na predavanju će biti razmatrano pri kojim uslovima postoji i jedinstveno je rešenje Dirichlet-ovog problema u nekim oblastima u ravni i prostoru.

Predavanje je namenjeno studentima master studija koji pohađaju predmet Odabrana poglavlja kompleksne analize i svim zainteresovanim slušaocima.

detaljnije

CGTA seminar, 22. april 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 22. aprila 2014. sa početkom u 18 časova u sali 844 na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Aleksandar Vučić

Naslov predavanja: Vektorska raslojenja i topološka K-teorija

Sadržaj: Ovo je uvodno predavanje u novi ciklus o topološkoj K-teoriji i kao takvo je prilika za sve koji su propustili ranija predavanja.

Vektorsko raslojenje je fundamentalni objekt cele matematike i jedan od ciljeva je što dublje razumevanje njihove geometrije i topologije.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama, 17. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 17. aprila sa početkom u 18 časova u sali 301f Matematičkog instituta.

Predavač: Dejan Urošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predavanje: MIKROTALASNO POZADINSKO ZRAČENjE

Apstrakt: U prvom delu ovog predavanja će biti objašnjeno kako nastaje Mikrotalasno pozadinsko zračenje i kako je prvi put detektovano.

U nastavku će biti reči o nekoliko projekata koji su doprineli boljem razumevanju Univerzuma kao celine, a iz direktnih posmatranja Mikrotalasnog pozadinskog zračenja, sa posebnim osvrtom na nedavno završenu misiju PLANCK.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 17. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 17. aprila 2014, sa početkom u 17:30 časova u sali 2 Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Ismar Volić, Department of Mathematics, Wellesley College, MA

Naslov predavanja: UVOD U "KALKULUS FUNKTOR"; PRIMENA NA PROSTORE ČVOROVA I LINKOVA

Sadržaj: Ovo predavanje predstavlja uvod u "kalkulus funktor" koji se bavi aproksimacijom funktora u algebri i topologiji.

Ova teorija na neki način kategoriše običan Tejlorov red analitičke funkcije i jedna od tema predavanja će biti analogija između ove dve vrste aproksimacija.

"Kalkulus funktor" se može između ostalog koristiti za proučavanje prostora ulaganja jedne mnogostrukosti u drugu.

Nakon prikaza konstrukcije Tejlorove kule za prostore ulaganja, fokus daljeg predavanja će biti na čvorovima, linkovima i načinu na koji Tejlorova kula daje informacije o homologiji i homotopiji tih prostora.

Posebna pažnja će se posvetiti Vasiljevim invarijantama čvorova koje spadaju u najinteresantnije pojave u niskodimenzionalnoj topologiji u poslednjih petnaest godina i koje se na prirodan način pojavljuju u "kalkulusu funktora".

detaljnije

Seminar Radne grupe za jezičke tehnologije, 17. april 2014.

Sastanak seminara zakazan za 17.4. se odlaže zbog bolesti predavača.

Novi termin sastanka biće blagovremeno objavljen.


Sastanak Radne grupe za jezičke tehnologije biće održan u četvrtak, 17. aprila 2014, sa početkom u 18 časova u sali 718 Matematičkog fakulteta.


Predavač: Prof. dr Duško Vitas

Naslov predavanja: Jezički resursi i standardi

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 15. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 15. aprila 2014, sa početkom u 14:15 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Nenad Gligorić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naslov predavanja: DETECTING LEVEL OF INTEREST A LECTURE CREATES IN A CLASSROOM

Sadržaj: In the process of everyday teaching, one of the important aspects for evaluation of the quality of the lectures is the students. overall satisfaction level with a given lecture. Further to this, finding out which part of a lecture was interesting, which presentation techniques and approaches were more attractive and effective than the others, can significantly help lecturers in improving the quality of presentations. In this paper, a method based on a machine learning algorithm and the Internet of things that enables a lecturer to monitor the current level of interest of the audience is presented.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 15. april 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 15. aprila 2014, od 18h u sali 809 Matematičkog fakulteta.

Predavač: dr Snežana Stanimirović, vanredni profesor, Univeristy of Wisconsin-Madison, SAD

Naslov predavanja: Put od difuznog međuzvezdanog gasa do formiranja zvezda: najvažniji otvoreni problemi

detaljnije