Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 28. jun 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 28. juna 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Vanjica Ratković-Živanović, Radio Televizija Srbije

Naslov predavanja: E-BUSINESS TECHNOLOGIES FOR XRM: EXPLORING THE READINESS OF PUBLIC BROADCASTERS


Apstrakt: This paper examines the possibilities of enhancing relationship management between public service broadcasters and their stakeholders by harnessing the potential of newest e-business technologies and concepts, such as: social media, digital and interactive TV, and mobile computing. In order to facilitate adoption of relationship management strategy, a framework for leveraging relationship management is proposed. Evaluation was performed within the e-business system of a public broadcaster. This empirical study explored the readiness and expected benefits of relationship management implementation. The research results have indicated that a public broadcaster could achieve a higher level of social responsibility, improve business sustainability, and empower communication and collaboration with all the stakeholders by using emerging technologies for relationship management activities.

detaljnije

KGTA seminar, 27. jun 2016.

Vanredni sastanak KGTA seminara biće održan u ponedeljak, 28. juna 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Planirano je da u okviru sastanka Seminara predavanja održe polaznici izbornog predmeta "Odabrane poglavlja geometrije i topologije" na Matematičkom fakultetu, koji će predstaviti po jedan rad na temu kategorifikacije polinomijalnih invarijanti grafova i čvorova.

Sastanak će otvoriti kolega Marko Stošić.

Predavač: Katarina Ćojbašić
Naslov predavanja: HROMATSKI POLINOM ZA GRAFOVE I NjEGOVA KATEGORIZACIJA

Apstrakt: Biće predstavljen hromatski polinom za grafove, kao i konstrukcija njegove kategorifikacije - lančastog kompleksa, čija je Ojlerova karakteristika jednaka hromatskom polinomu.


Predavač: Nikola Milinković
Naslov predavanja: KATEGORIZACIJA DžONSOVOG POLINOMA POMOĆI KOBORDIZAMA

Apstrakt: Biće predstavljen analogan lančasti kompleks u slučaju čvorova i njihovog Džonsovog polinoma. Akcenat će biti na topološkoj konstrukciji veome opšte kategorije kobordizama kao i nekih minimalnih topoloških relacija koje ti kobordizimi treba da zadovoljavaju, tako da dobijeni lančasti kompleks bude i homotopska invarijanta čvora.

detaljnije

Predavanje prof. Brusa Hansona, 27. jun 2016.

Prof. Brus Hanson (Bruce Hanson, Mathematics faculty, St. Olaf College, Northfield, Minnesota) održaće predavanje na Matematičkom fakultetu u ponedeljak, 27. juna 2016, u sali BIM na 4. spratu sa početkom u 11 časova

Naslov predavanja: Characterizing sets where lip f is finite

Apstrakt

Pozivamo sve zainteresovane kolege i studente da prisustvuju ovom interesantnom predavanju.

detaljnije

Komemorativna sednica posvećena uspomeni na prof. dr Aleksandra Bakšu, 01.07.2016.

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu Vas poziva da prisustvujete komemorativnoj sednici posvećenoj uspomeni na redovnog profesora Matematičkog fakulteta, dr Aleksandra Bakšu.

Sednica će se održati u petak 1. jula 2016. godine sa početkom u 12 sati u sali 706 na IV spratu zgrade na Studentskom trgu 16.

O ličnosti i delu prof. dr Aleksandra Bakše govore njegovi dugogodišnji saradnici i prijatelji:

Prof. dr Veljko Vujičić
Prof. dr Jovo Jarić
Prof. dr Smilja Milanović

detaljnije

Stipendije za istraživače za boravak u Francuskoj, rok 30. jun 2016.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji dodeljuju nekoliko stipendija namenjenih srpskim istraživačima za kratke boravke (2-4 nedelje) u naučnoistraživačkim ustanovama u Francuskoj.

Period boravka: 15. avgust - 31. decembar 2016. Boravak se ne može preneti u 2017. godinu. Stipendija pokriva troškove života, smeštaja i osiguranja.

Ciljna grupa: istraživači svih nivoa koji rade u nučnoistraživačkim institucijama u Srbiji (asistenti, doktoranti, istraživači, predavači, profesori, lekari, inženjeri...).

Oblasti istraživanja: Nauke o živim sistemima, tehničke i prirodne nauke, inženjerstvo, inovacija, biotehnologija, primenjena medicina.

Više informacija, uslovi konkursa i neophodna dokumenta mogu se naći na strani: http://www.institutfrancais.rs/srp/06b_3.html

detaljnije

Naučna tribina o nastavi matematike, 23. jun 2016.

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje naučnu tribinu na temu "O NASTAVI MATEMATIKE".

Predavač na tribini je prof.dr Aleksandar Lipkovski sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije.

Tribina će se održati u četvrak, 23. juna 2016. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, ulica Rista Stijovića 5.

Najava tribine se može naći na strani:
http://www.canu.ac.me/index.php/399-naucna-tribina-o-nastavi-matematike

detaljnije

Komemorativni skup posvećen uspomeni na akademika Milevu Prvanović, 23.6.2016.

Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke, poziva Vas da  prisustvujete komemorativnom skupu posvećenom uspomeni na preminulog redovnog člana SANU Milevu PRVANOVIĆ.

Skup će se održati u četvrtak, 23. juna 2016. godine, sa početkom u 12 sati.

Svečana sala SANU, Knez Mihailova 35/II, Beograd.

O ličnosti i delu akademika Mileve Prvanović govore:

Akademik Stevan Pilipović
Prof. dr Neda Bokan
Akademik Bogoljub Stanković

https://www.sanu.ac.rs/Projekti/Kom.aspx?arg=,

detaljnije

Predavanje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

Srpska akademija nauka i umetnosti ima čast da Vas pozove na predavanje inostranog člana SANU Zorana Obradovića:

Integracija kvalitativnog znanja i velikih podataka sa primenama u zdravstvu (Fusion of Qualitative Knowledge and Big Data for Predictive Analytics in Healthcare)

Predavanje će se oržati 22. juna 2016. godine u 13:00 sati u Svečanoj sali.

detaljnije

Belgrade Bioinformatics Conference - BELBI2016, 20-24. jun 2016.

Međunarodna konferencija iz bioinformatike, Belgrade Bioinformatics Conference - BELBI2016, biće održana u periodu 20-24. juna 2016. u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu uz podršku više naučnoistraživačkih organizacija iz Beograda i programa COST (European Cooperation in Science and Technology).

Otvaranje konferencije biće održano 20. juna 2016. u svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, sa početkom u 10 časova.

Više informacija o konferenciji može se naći na strani http://www.belbi2016.matf.bg.ac.rs/

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 21. jun 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 21. juna 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Bojan Marinković, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: POVEZIVANJE HETEROGENIH PREKRIVAJUĆIH MREŽA

Apstrakt: Na predavanju će biti predstavljene definicija i verovatnosna ocena uspešnosti pretrage prilikom korišćenja heterogenih prekrivajućih (overlay) mreža. Biće prikazani opisi protokola Kord (Chord) i Sinapsa (Synapse).

detaljnije