Seminar za mehaniku, 13. april 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 13. aprila 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Dejan Urošević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O NEPREKIDNIM RADIO-SPEKTRIMA OSTATAKA SUPERNOVIH

Apstrakt: U uvodnom delu predavanja biće prikazano na koji način se formiraju radio-spektri u kontinuumu, a zatim (ukratko) kako se čestice ubrzavaju do ultrarelativističkih brzina, što je neophodno objasniti da bi se razumeli različiti pojavni oblici radio-spektara. Potom će biti predstavljeno nekoliko formi radio-spektara ostataka supernovih u kontinuumu - teorijski predviđeni i posmatrački detektovani. Na kraju će biti prezentovani najnoviji rezultati dobijeni od strane istraživačke grupe sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, čiji članovi, između ostalog, proučavaju strukturu i evoluciju emisionih maglina, a posebno ostatke supernovih (vezano za neprekidne radio-spektre ovih visokoenergetskih objekata).

detaljnije

Predavanje direktora Evropske gravitacione opservatorije (EGO), Federika Ferinija, 13.4.2016.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da prisustvujete predavanju "Od Ajnštajnovih predviđanja do gravitacionih talasa: novi pogled na Univerzum" koje će održati prof. dr Federiko Ferini, direktor Evropske gravitacione opservatorije ( EGO), u sredu 13. aprila u 13 časova u Svečanoj sali Rektorata.

Prof. Ferini održaće predavanje na temu nedavno otkrivenih gravitacionih talasa i najnovijih naučnih otkrića u ovoj sve popularnijoj oblasti.

Gravitacioni talasi predstavljaju poremećaje prostor-vremena. Matematički se opisuju kao talasna rešenja Ajštajnove teorije relativiteta. Jedan od načina kako mogu da nastanu su sudari crnih rupa. Interesantno je da ih je Albert Ajnštajn predvideo davne 1916. godine u okviru svoje teorije relativiteta, da bi nakon jednog veka, tačnije 11. februara 2016. godine, gravitacioni talasi najzad bili i uočeni i naučno potvrđeni u saradnji timova LIGO Scientific Collaboration i Virgo Collaboration (EGO).

Gost Univerziteta u Beogradu, prof. dr Federiko Ferini, profesor je astrofizike na Univerzitetu u Pizi i autor je više od 200 naučnih radova. Od 2002. do 2010. godine obavljao je dužnost atašea za nauku pri
italijanskoj misiji u Ženevi, koja je predstavljala Italiju u projektu CERN.

Prof. Ferini održaće predavanje na engleskom jeziku, a svi zainteresovani mogu pratiti direktan prenos 13. aprila od 13 časova, putem interneta, na linku: http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=5223

detaljnije

Ciklusni projekat „Od Sunčevog sistema do granica vasione“, SANU, 13.04 - 01.06.2016.

Prvo predavanje u okviru ciklusnog projekta „Od Sunčevog sistema do granica vasione“ održaće se u sredu 13. aprila 2016. godine u 12:00 časova, u Svečanoj sali na drugom spratu SANU.

Tema prvog predavanja
U našem susedstvu: Mala tela Sunčevog sistema, doc. dr Bojan Novaković

  Program

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 7. april 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 7. aprila 2016. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Aleksandar Đenić

Naslov predavanja: REŠAVANjE DISKRETNIH LOKACIJSKIH PROBLEMA PRIMENOM METODE PROMENLjIVIH OKOLINA (predlog teme doktorske disertacije)

Detaljnije informacije o Seminaru dostupne su na strani
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 5. april 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 5. aprila 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Rastko Martać, Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi

Naslov predavanja: USING INTERNET OF THINGS IN MONITORING AND MANAGEMENT OF DAMS IN SERBIA

Apstrakt: This lecture discusses harnessing Internet of Things in monitoring and managing dams in Republic of Serbia. Large dams are of major importance, primarily because of their use for electricity production. Risks associated with this should be greatly taken into account. There is a need to consolidate information related to dam facilities in order to use them for dam management in Republic of Serbia. An information system has been developed based on existing systems, allowing utilization of intelligent sensor networks. The aim of the lecture is to describe possibilities of Internet of Things application within specific system for dam safety management. In order to facilitate the inclusion of a large number of intelligent sensors, a new data acquisition module for communication with sensors in the monitoring network is defined. The system should provide timely alerting in the case that the security parameters deviate from expected values.

detaljnije

KGTA seminar, 5. april 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 5. aprila 2016. u sali 844 Matematičkog fakulteta, od 14 do 16 časova.

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: SUSEDSKI POLITOPI NjIHOVA KONSTRUKCIJA I OSOBINE

Apstrakt: Na predavanju će biti dat osvrt na osnovne osobine konveksnih politopa, njihove kombinatorne invarijante, a poseban akcenat će biti stavljen na važnu klasu susedskih politopa koja predstavlja rešenje mnogih ekstremalnih problema u teoriji politopa.

Klasičan primer susedskog politopa je ciklični politop (biće opisan njegov poset strana).

Primer jedne beskonačne klase susedskih politopa koja nije ciklični politop se dobija postupkom "face splitting", a koji se pojavio u radu Barneta u 80-tim godinama.

Detalji ovog rada biće izloženi.

detaljnije

Predavanje Nagin Cox iz NASA/JPL instituta, 4. april 2016.

Gošća Matematičkog fakulteta, Nagin Cox iz NASA/JPL instituta, održaće predavanje u ponedeljak 4. aprila 2016. u svečanoj sali Rudarsko geološkog fakulteta na Studentskom trgu 16 (IV sprat, sala 733) sa početkom u 15h.

Naslov predavanja: Dare to Do Mighty Things: Journey to Mars

Apstrakt:

Since the beginning of time, people have been entranced by the night sky and by our nearest planetary neighbor - Mars. Come hear the stories of NASA’s “Journey to Mars” from the early rovers to our newest rover on Mars - the Mars Science Laboratory Curiosity Rover. Curiosity landed on Mars spectacularly in August 2012 and has made astounding discoveries already.

Robotic exploration is the first step in the longer term vision of international exploration of Mars by humans. Our exploration of Mars symbolizes all that humankind can do when we work together as a team.

http://mars.nasa.gov/people/info.cfm?id=22833

Biografija predavača

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 8. april 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 8. aprila 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU, sa početkom u 14h.

Predavač: Bojan Marinković, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: POVEZIVANjE HETEROGENIH PREKRIVAJUĆIH MREŽA

Apstrakt: U okviru predavanja će biti predstavljeni definicija i formalni dokaz nekih svojstava heterogenih prekrivajućih (overlay) mreža.

Biće prikazani opisi protokola Kord (Chord) i Sinapsa (Synapse) pomoću formalizma mašina apstraktnih stanja, kao i dokaz korektnosti formalizacije protokola Kord.

Biće data i verovatnosna ocena uspešnosti pretrage prilikom korišćenja protokola Sinapsa.

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 6. april 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 6. aprila 2016. u sali 718 Matematičkog fakulteta, sa početkom u 18:15 časova.

Predavači: Petar Veličković, doktorant iz oblasti mašinskog učenja i bioinformatike, Triniti koledžu Univerziteta u Kebmridžu, Velika Britanija i Andrej Ivašković, student osnovnih studija računarstva na istom fakultetu

Naslov predavanja: VIRAL: REALNE SIMULACIJE KONKURENTNIH PROCESA NAD MULTIPLEKS MREŽAMA

Apstrakt: Precizno modelovanje procesa koji se šire predstavlja ključni izazov savremene bioinformatike, naročito u kontekstu predviđanja posledica epidemija (na primer, proporcije stanovnistva koja ce biti zahvaćena nekom zarazom u kritičnom trenutku).

Postoji veliki broj pristupa; nedavna otkrića u polju multipleks mreža dozvoljavaju integraciju nekoliko konkurentnih procesa i direktnije modelovanje njihovih interakcija. Međutim, istraživanja su se do sada najviše vršila na nasumično generisanim mrežama i pretpostavke u vezi sa njihovom dinamikom ne moraju neophodno odgovarati ponašanju ljudi.

Kao značajan korak ka pravljenju kontrolisanih eksperimenata ove vrste, biće predstavljen Viral, sistem zasnovan na multipleks mrežama za simulacije konkurentnih procesa epidemija i informisanosti u savremenom drustvu, u kontekstu stvarnog sveta.

Sistem je zasnovan na nezahtevnoj distribuiranoj Android aplikaciji i centralnog servera predviđenog za simulaciju, pri čemu su obe komponente jednostavne za pokretanje i podešavanja. Obezbeđena je infrastruktura za detaljno beleženje i analiziranje rezultata simulacije.

Organizatori seminara Bioinformatika su prof. dr Gordana Pavlović-Lažetić, prof. dr Branko Dragović i prof. dr Nenad Mitić, rukovodilac seminara.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 5. april 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 5. aprila 2016. u sali 809 Matematičkog fakulteta, sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Maja Burić, redovni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu

Naslov predavanja: GRAVITACIONI TALASI - 60 GODINA OD IDEJE O MERENjU DO DIREKTNE DETEKCIJE

Apstrakt: U okviru predavanja će biti dat kraći istorijski i teorijski uvod u gravitacione talase, sa posebnim osvrtom na izvore gravitacionih talasa - spajanje binarnog sistema odnosno sudar dve crne rupe ili neutronske zvezde.

detaljnije