Conference on Scientific Computing and Approximation, Purdue Department of Computer Science, 30.03.2018.

Član Srpske akademije nauka i umetnosti Gradimir Milovanović biće jedan od glavnih govornika na konferenciji posvećenoj naučnim izračunavanjima i aproksimacijama na Odeljenju za kompjuterske nauke na Pardu univerzitetu (Purdue Department of Computer Science, West Lafayette, IN, USA).

http://www.sanu.ac.rs/Novosti.aspx?arg=,394

Ovaj događaj će se održati 30.03.2018. i priređuje se u okviru proslave devedesetog rođendana svetski poznatog matematičara Voltera Gaučija (Walter Gautschi), jednog od rodonačelnika savremene numeričke analize i dugogodišnjeg profesora Pardu univerziteta, sada prof. emeritusu.

https://www.cs.purdue.edu/sca/

detaljnije

Konkurs za dodelu nagrade za profesionalnu izvrsnost 'Predvodnik/Predvodnica', Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije, prijava do 19.03.2018.

Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije, već treću godinu, raspisuje konkurs za dodelu nagrade za profesionalnu izvrsnost „Predvodnik/Predvodnica“ 2018. Nagrada se dodeljuje za izuzetno naučno ili profesionalno dostignuće ili ono koje je doprinelo nekoj pozitivnoj društvenoj promeni tokom 2017. godine, u Srbiji ili svetu. Konkurs je otvoren do ponedeljka, 19. marta 2018. godine.

Kandidati za nagradu mogu biti svi koji imaju državljanstvo Srbije, mogu biti kandidovani individualno, ili kao grupa koja deli zasluge. Nagrada se dodeljuje za izuzetno naučno ili profesionalno dostignuće ili ono koje je doprinelo nekoj pozitivnoj društvenoj promeni tokom 2017. godine, u Srbiji ili svetu.

Nagrada se ne dodeljuje pravnim licima (organizacijama, fakultetima, institutima, firmama, i sl.), već isključivo pojedincima ili grupi pojedinaca koji dele zasluge.

Osnovni kriterijumi ili merila za dodelu nagrade su novina i originalnost dostignuća za nauku i istraživanje, uticaj na razvoj naučnoistraživačke i profesionalne delatnosti, priznatost i prepoznatljivost dostignuća u naučnoistraživačkoj ili profesionalnoj zajednici, iskazano liderstvo, altruizam, pozitivan uticaj dostiguća na društvo u celini, aktuelnost i ostvarljivost promene u profesiji ili društvu koju dostignuće donosi, kao i u kolikoj meri ono motiviše druge na delovanje i stvaralaštvo.

http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=865

detaljnije

Okrugli sto DIS, 20.02.2018.

Društvo za informatiku Srbije organizuje Okrugli sto u četvrtak 20. februara 2018. u 18.00 u zgradi Mašinskog fakulteta u Beogradu, ulica Kraljice Marije 16, sala 221.

Moderator: Zoran Stanojević, RTS

Prijava na: http://meetu.ps/e/DQQbS/zdzNp/f

Beograđanin u žiži informatičke revolucije

Kako je doktorat na Univerzitetu Karnegi Melon rešio problem pouzdanog čitanja zapisa na hard-diskovima i zašto je bilo potrebno sedam godina sudske borbe da industrija taj patent prizna

Dr Aleksandar Kavčić, Karnegi Melon Univerzitet

Ceo tekst na: http://www.politika.rs/sr/clanak/384534/Beogradanin-u-zizi-informaticke-revolucije

detaljnije

Novi konkursi za razmenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erazmus+ KA1

Obaveštavamo Vas da su 1. februara 2018. otvoreni novi konkursi za razmenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erazmus+ KA1 sa više univerziteta u Nemačkoj, Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji.

Svi otvoreni konkursi, neophodna dokumentacija i uslovi konkursa mogu se naći na platformi MOBION, u delu Otvoreni pozivi.

Informacije o neophodnoj dokumentaciji za prijavu mogu se naći na strani http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments.

Svi kandidati treba da se prijave na Mobion platformu gde se i podnosi neophodna dokumentacija u elektronskom obliku.

Studenti koji nameravaju da konkurišu za razmenu trebalo bi da se jave mejlom kooordinatorima za međunarodnu saradnju Matematičkog fakulteta, Dragani Ilić (dilic[at]matf.bg.ac.rs) i Zorici Stanimirović (zoricast[at]matf.bg.ac.rs). Kolege iz redova nastavnog i nenastavnog osoblja, koje su zainteresovane za neki od konkursa, mogu se takođe obratiti koordinatorima za pomoć i pitanja u vezi sa prijavom.

Savetujemo kandidate koji žele da konkuršu za razmenu da ne započinju proces prijave pre prikupljanja neophodne dokumentacije. Na mobion platformi postoji veliki broj nepotpunih, odnosno nedovršenih prijava sa Matematičkog fakulteta.

detaljnije

KGTA seminar, 6. februar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 6. februara 2018, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: METRIČKA TEORIJA KONVEKSNIH POLITOPA - I deo (Brionova formula i volumen opšteg asociedra)

Apstrakt: Metrička svojstva politopa su vezana za njihovu konkretnu realizaciju u euklidskom prostoru za razliku od kombinatornih gde je politop apstraktni kombinatorni objekt (poset strana). Biće prikazan metod (A. Postnikov) za izračunavanje zapremine opšteg asociedra koji se bazira na formulama Briona i Hovanskog-Puhlikova.

Napomena: Askold Hovanski (jedan od vodećih ruskih i svetskih matematičara), biće gost na 14. Srpskom matematičkom kongresu (Kragujevac, 16-19 maj 2018). Ovo je prvo od predavanja u kome se diskutuju neke od tema u kojima je Hovanski dao najveći doprinos. Predavanje je relevatno i za opštu teoriju nestoedara (paralelnih perturbacija asociedara).

detaljnije

Seminar mašinskog učenja u Petnici (PSI:ML), prijave do 01.03.2018.

Microsoft razvojni centar u Srbiji poziva sve zainteresovane studente da se prijave na seminar mašinskog učenja u Petnici (PSI:ML).

Prijave su otvorene do 1. marta na: http://psiml.petlja.org/

Seminar mašinskog učenja "PSI:ML" (Petnica Summer Institute of Machine Learning) održaće se od 22. do 31. jula u Petnici, a namenjen je pre svega studentima završnih godina osnovnih, kao i studentima postdiplomskih studija tehničkog i matematičkog usmerenja.

Predavači su eksperti u oblasti mašinskog učenja, sa iskustvom u industriji i akademiji.

Tokom seminara, učesnici će imati prilike da se, kroz intenzivna celodnevna predavanja i radionice upoznaju sa osnovama mašinskog učenja i da unaprede svoje znanje kroz teorijiski i praktični rad. Drugi deo seminara podrazumeva rad na grupnim ili individualnim projektima na predloženu ili samoinicijativno odabranu temu. Tokom projekata, svakom od učesnika biće dodeljen mentor koji je stručnjak u konkretnoj oblasti.

Svi detalji o procesu prijavljivanja dostupni su na: http://psiml.petnica.rs/apply.php

Svi detalje u vezi sa seminarom

PSI:ML Tim

detaljnije

Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju, prijava od 01.02. do 31.03.2018.

Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića, na sednici održanoj 18.01.2018. godine, doneo je odluku o raspisivanju Konkursa za dodelu 10 finansijskih podrški za stručno i naučno usavršavanje studenata
Univerziteta u Beogradu.

Usavršavanje podrazumeva:

1. učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i
2. boravak u inostranstvu u okviru osnovnih, master i doktorskih
akademskih studija.

Na Konkurs se mogu prijaviti nezaposleni studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu.

Finansijska podrška u stručnom i naučnom usavršavanju, u neto iznosu od po 22.500,00 dinara po učešću ili boravku, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Kriterijum za dobijanje podrške je da usavršavanje započinje/traje u periodu od 01.05.2018. godine do 01.05.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je od 01.02. do 31.03.2018. godine.

Prijave se podnose na adresu:
Univerzitet u Beogradu Studentski trg1
Sa naznakom - Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku u stručnom i naučnom usavršavanju

Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs

Odluka i tekst konkursa

Prijava

detaljnije

Ispitni rok Januar2-ps, prijava 01-09.02.2018.

Ispitni rok Januar2-ps, za studente osnovnih akademskih studija, biće održan u subotu 17.02. i nedelju 18.02.2018. prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

detaljnije

Konkurs za stipendije Vlade Francuske za 2018/2019. godinu

Francuski institut u Srbiji svake godine dodeljuje stipendije studentima iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj za nivo master i doktorskih studija. Stipendije pokrivaju troškove školarine, života u Francuskoj, kao i socijalnog osiguranja. Svake godine oko pedeset studenata iskoristi ovu finansijsku podršku Vlade Francuske za studije u nekoj od 3500 visokoškolskih ustanova u Francuskoj. Studenti mogu da konkurišu za razne programe stipendija, a konkurs je otvoren do 16. marta 2018.

Uslovi i kriterijumi konkursa za svaki od programa nalaze se na stranama:
http://www.institutfrancais.rs/info/bourses-du-gouvernement-francais/
http://www.srbija.campusfrance.org

Prijave se podnose u Francuskom institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Beograd

Kontakt osoba: vesna.adamovic@institutfrancais.rs

detaljnije

Konkurs Fonda za mlade talente za stipendiranje studenata

Ministarstvo omladine i sporta je raspisalo Konkurs za stipendiranje do 900 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2017/18. godinu.

Detaljnije informacije o konkursu, uključujući tekst konkursa, obrazac za konkurisanje i ostalu konkursnu dokumentaciju mogu se naći na sledećoj stranici:

http://www.fondzamladetalente.rs/objavljen-konkurs-za-stipendiranje-stu-2/

detaljnije