Odeljenje za matematiku, 24. mart 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak 24. marta 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Marko Radovanović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja i rezime biće naknadno objavljeni.

detaljnije

Seminar za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 22. mart 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 22. marta 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 11 časova.

Predavač: Katica R. (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: ANGULAR VELOCITY AND INTENSITY CHANGE OF THE BASIC VECTORS OF POSITION VECTOR TANGENT SPACE OF A MATERIAL SYSTEM KINETIC POINT: 8 EXAMPLES

Apstrakt: Nonlinear transformations from affine to functional curvilinear coordinate systems are point out. New expressions of angular velocity and intensity change of the basic vectors of position vector tangent space of a material system kinetic point in generalized curvilinear functional space are presented. In eight different curvilinear functional space expressions of angular velocity and intensity change of the basic vectors of position vector tangent space of a material system kinetic point are derived. All results are original derived by Lecturer and in opinion of Lecturer are important for investigation and research in area of dynamical cosmology models.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 22. mart 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu 22. marta 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Veljko Vujičić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: O KEPLEROVIM ZAKONIMA I PROBLEMU 3 TELA

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 21. mart 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 21. marta 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Aleksandar Samardžić, Stone Ridge Technology, Bel Air, MD, USA

Naslov predavanja: SIMULACIJA DVOFAZNOG MODELA NEMIJEŠAJUĆEG TOKA FLUIDA KROZ POROZNU SREDINU

Apstrakt: U okviru predavanja biće predstavljen projekat simulacije toka dva fluida, koji se međusobno ne miješaju, kroz porozni materijal, koji je autor radio za potrebe kompanije Šel. Model korišćen za simulaciju se sastoji od spregnutih Kan-Hilijardove i Navije-Stoksove jednačine. Diskretizacijom ovih jednačina, kao i odgovarajućih graničnih uslova, na regularnoj mreži, problem se svodi na rešavanje rijetkih sistema linearnih jednačina. Efikasnost rešavanja problema je unapređena paralelizacijom, kako istovremenim korišćenjem više procesora na jednom računaru, tako i korišćenjem više računara povezanih u mrežu, za izračunavanja. Posebna pažnja će biti posvećena softverskim alatima koji su korišćeni tokom realizacije projekta, a koji su tipični za značajan broj projekata iz domena primijenjene matematike.

detaljnije

KGTA seminar, 21. mart 2017.

Naredni sastanak KGTA seminara biće održan u utorak, 21. marta 2017. u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: TORUSNA TOPOLOGIJA SUSEDSKIH POLITOPA (II deo)

Apstrakt: Susedski politopi su važna klasa politopa koji se javljaju kao realizacija mnogih ekstremalnih svojstava politopa u kombinatorici. Na predavanju predstavljamo najnovije rezultate koji se odnose na klasifikaciju malih natkrivanja nad susedskim politopima, hipotezi o "podizanju" i kohomološkoj rigidnosti politopa. Ključni prodori su dobijeni uz pomoć računara, ali je pažljiva analiza tako dobijenog materijala metodama torusne topologije pokazala mnoštvo neočekivanih rezultata. Glavni rezultati su postojanje kvazitorusnih mnogostrukosti nad 4 dimenzionalnim susedskim politopima, sa 7, 8, 9, 10, 11 i 12 pljosni, kao i rezultati vezani za susedske politope u dimenzijama 5, 6 i 7. Ovi eksperimentalni rezultati su otvorili mogućnost da se neki problemi u torusnoj topologiji, ali i teoriji susedskih politopa sagledaju i sa neke drugačije tačke.

U pitanju je zajednički rad sa Lazarom Milenkovićem.

detaljnije

Nagrade Veselina Lučića za najbolje naučno i književno ostvarenje, 23. mart - 20. april 2017.

Odbor Zadužbine Veselina Lučića je, na sednici održanoj 21. februara 2017. godine, doneo odluku o raspisivanju Konkursa za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2017. godinu za najbolje naučno i književno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno u 2016 godini.

Konkurs za naučno delo

Konkurs za književno delo

Mirjana Popović
Sektor zadužbina
Univerzitet u Beogradu
0113207426

detaljnije

9th MATHEMATICAL PHYSICS MEETING: School and Conference on Modern Mathematical Physics, 18-23. septembar 2017, Beograd

Institut za fiziku u saradnji sa Matematičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Matematičkim institutom SANU organizuje međunarodnu konferenciju pod nazivom "9th MATHEMATICAL PHYSICS MEETING: School and Conference on Modern Mathematical Physics", u Beogradu, u periodu 18-23. septembra 2017.

Teme konferencije su (između ostalih):

-Modern Cosmological Models
-General Relativity and Modified Gravity
-Accelerating Universe and Dark Energy
-Modern Approaches to Quantum Gravity
-Conformal and String Field Theory
-Lie Theory and Symmetries in Physics
-Strings, Branes and String/M-Theory
-Noncommutative Quantum Models
-Nonperturbative Approaches
-Exact Integrable Models
-Mathematical Methods


Više informacija o konferenciji se može naći na strani http://mphys9.ipb.ac.rs/

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 16. mart 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 16. marta 2017. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15 časova.

U okviru Seminara, Nina Radojičić izlagaće predlog teme doktorske disertacije pod nazivom: "PRIMENA FAZI LOGIKE ZA REŠAVANjE NP-TEŠKIH PROBLEMA RUTIRANjA VOZILA I LOKACIJE RESURSA METODAMA RAČUNARSKE INTELIGENCIJE".

Detaljnije informacije se mogu pronaći na: http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 16. i 23. mart 2017.

Naredni sastanci Seminara biće održani 16. i 23. marta 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Batat Wafaa

Naslov predavanja: ON THE CLASSIFICATION OF HOMOGENEOUS LORENTZIAN STRUCTURES

Detaljnije: The complete classification of the simply connected three-dimensional naturally reductive Riemannian manifolds was given by Tricerri and Vanhecke (1983). In this talk, we shall generalize this result to the Lorentzian case. We obtain, as in the Riemannian case, the symmetric spaces and further the unimodular Lie groups SU(2), SL(2,R) and the Heisenberg group equipped with some left-invariant Lorentzian metric. On the other hand, we shall classify all homogeneous Lorentzian structures on some Lorentzian manifolds such as Egorov spaces, three-dimensional manifolds admitting a parallel null vector field and the Heisenberg group.

detaljnije

Verovatnosne logike, 16. mart 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 16. marta 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: dr Milan Dimitrijević, naučni savetnik AOB

Naslov predavanja: NASTANAK UNIVERZUMA I NjEGOVA KONAČNA SUDBINA

Detaljnije: Razmotriće se kako je naš univerzum nastao i evoluirao tokom vremena, kao i dokazi koji su omogućili da rastumačimo njegovu istoriju i otkrića koja su dozvolila da nazremo njegovu dalju  budućnost. Diskutovaće se i različite hipoteze i teorije o njegovoj daljoj evoluciji i konačnoj sudbini.

detaljnije