Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama, 8. maj 2014.


Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 8. maja 2014. sa početkom u 17:15 časova u sali 301f Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Branko Dragović, Institute of Physics, Belgrade

Naslov predavanja: ULTRAMETRICITY:  BASIC  PROPERTIES  AND   APPLICATIONS

Sadržaj:

Ultrametricity is  related to ultrametric (non-Archimedean) spaces, where distances satisfy strong triangle inequality.

Ultrametric spaces have some very unusual properties from the point of view of our standard experience. Nevertheless, there are many examples of ultrametric spaces in mathematics, physics, biology, linguistics,...

In fact, all systems with hierarchical structure have some utrametric properties. The most advanced examples of ultrametricity are based on p-adic numbers.  In this talk I will give an introductory review on basic properties and main  applications of ultrametricity.

detaljnije

Uspeh studentskog tima Matematičkog fakulteta na nacionalnom finalu takmičenja "Imagine Cup"

Njihova aplikacija predstavlja Srbiju u svetu


Studenti Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu pobedili su na nedavno održanom Nacionalnom finalu takmičenja "Imagine Cup" aplikacijom za Windows Phone koja pomaže daltonistima i slepim osobama da čuju boje.

Preuzeto sa:

http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2014&mm=04&nav_id=842116

Članovi našeg tima su studenti:

Daniel Šaranović, Đorđe Relić, Nikola Cimbaljević i Lazar Radosavljević.

Čestitamo studentima, kao i gospodinu Srđanu Božoviću, njihovom mentoru, i želimo im mnogo sreće na svetskom polufinalu!

detaljnije

Predavanja dobitnika Nagrade SANU za 2013. godinu, 7. maj 2013.

Predavanja dobitnika Nagrade SANU, u organizaciji Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke SANU, biće održana u sredu, 7. maja 2014. sa početkom u 12h u svečanoj sali SANU, Knez Mihailova 35, II sprat.

Program:

Zoran Marković, Matematički institut SANU
PRIMENE DISKRETNE MATEMATIKE KAO STRATEŠKO OPREDELjENjE MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

Miodrag Mihaljević, Matematički institut SANU
KRIPTOLOGIJA ZA IoT (Internet of Things)

Zoran Ognjanović, Matematički institut SANU
VEROVATNOSNE LOGIKE. DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE

Detaljniji program

Pozivnica

detaljnije

Seminar mehanike, 30. april 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u sredu, 30. aprila 2014.  sa početkom u 18h u sali 801f na Matematičkom institutu.

Predavač: Dušan Zorica, Matematički institut SANU 

Naslov predavanja: PRINUDNE OSCILACIJE SISTEMA: TELO I VISOKOELASTIČNI ŠTAP 

Sadržaj:

Proučavaće se prinudne oscilacije sistema koji se sastoji od tela i viskoelastičnog štapa, mase uporedive sa masom tela.

Viskoelastični štap je jednim svojim krajem učvršćen za nepokretni zid, dok se na njegovom drugom kraju nalazi telo, koje se kreće translatorno i na koje deluje prinudna sila.

Viskoelastični štap je modeliran linearnom konstitutivnom jednačinom koja sadrži frakcione izvode rasporedjenog reda. Sistem parcijalnih diferencijalnih jednačina celobrojnog i frakcionog reda, koji opisuje talasno kretanje u štapu, kao i oscilacije tela, rešavan je metodom Laplasove transformacije, a rešenja su data u obliku konvolucije prinudne sile i jezgra rešenja.

Dati su i numerički primeri.

Prikazani rezultati su dobijeni u saradnji sa akademikom Teodorom Atanackovićem i akademikom Stevanom Pilipovićem.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku i računarstvo, 29. april 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 29. aprila 2014. sa početkom u 14:15h u sali 801f na Matematičkom institutu.

Predavač: Attila Cseki, Astronomska opservatorija, Beograd 

Naslov predavanja: PRIMENA RAČUNARSKE GRAFIKE U ASTROFIZICI: MODELIRANjE EKLIPSNO DVOJNIH ZVEZDA 

Sadržaj:

Proučavanje dvojnih zvezda je jedna od fundamentalnih disciplina moderne astrofizike. Njen značaj potiče od činjenice da se samo iz posmatranja dvojnih sistema mogu tačno odrediti osnovne fizičke veličine kojima se opisuju zvezde: masa, veličina, luminoznost i udaljenost.

Tokom poslednje decenije je zahvaljujući satelitskim teleskopima došlo do velikog povećanja tačnosti posmatračkih podataka,  što je proizvelo potrebu za razvojem detaljnijih teorijskih  modela.

Ovde će biti prikazan jedan novi model dvojnih sistema  koji koristi koncepte i algoritme iz polja računarske grafike za  geometrijsku reprezentaciju zvezda.

Ovaj pristup omogućava modeliranje  širokog skupa konfiguracija dvojnih sistema - od dobro razdvojenih do  tesno dvojnih zvezda na eliptičnim ili kružnim orbitama, sistema sa  akrecionim diskom i/ili dodatnim komponentama, kao i poredjenje modela sa najnovijim posmatranjima visoke tačnosti.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 29. april 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 29. aprila 2014.  sa početkom u 18h u sali 809 na Matematičkom fakultetu.

Predavač: dr Snežana Stanimirović, vanredni profesor, Univeristy of Wisconsin-Madison, SAD

Naslov predavanja: Put od difuznog medjuzvezdanog gasa do formiranja zvezda: najvažniji otvoreni problemi

detaljnije

CGTA seminar, 29. april 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 29. aprila 2014. sa početkom u 18h u sali 844 na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Aleksandar Vučić

Naslov predavanja: Vektorska raslojenja i topološka K-teorija (drugi deo)

Sadržaj: Ovo je drugo predavanje novog ciklusa posvećenog topološkoj K-teoriji.

Posle zaokruženja opšteg (teoretskog) dela, najveći deo predavanja biće posvećen izračunavanjima konkretnih K grupa.

detaljnije

Sastanak Humboltovog kluba, 28. april 2014.

Sastanak Humboltovog kluba će se održati u ponedeljak 28. aprila 2014. godine u 15h u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Na sastanku će za širu naučnu zajednicu biti prezentovane mogućnosti koje pruža DAAD i Humboltova fondacija.

Više informacija

detaljnije

Seminar za Kompleksnu analizu, 25. april 2014.

Seminar za Kompleksnu analizu održava se petkom od 11 do 13 časova u sali 710.

Rukovodilac seminara je prof. dr Miodrag Mateljević.

Naredni sastanak smeinara biće održan u petak 25. aprila 2014.

Predavač: Marek Svetlik

Naslov predavanja: Egzistencija i jedinstvenost rešenja Dirichlet-ovog problema.

Kratak sadržaj: Na predavanju će biti razmatrano pri kojim uslovima postoji i jedinstveno je rešenje Dirichlet-ovog problema u nekim oblastima u ravni i prostoru.

Predavanje je namenjeno studentima master studija koji pohađaju predmet Odabrana poglavlja kompleksne analize i svim zainteresovanim slušaocima.

detaljnije

CGTA seminar, 22. april 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 22. aprila 2014. sa početkom u 18 časova u sali 844 na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Aleksandar Vučić

Naslov predavanja: Vektorska raslojenja i topološka K-teorija

Sadržaj: Ovo je uvodno predavanje u novi ciklus o topološkoj K-teoriji i kao takvo je prilika za sve koji su propustili ranija predavanja.

Vektorsko raslojenje je fundamentalni objekt cele matematike i jedan od ciljeva je što dublje razumevanje njihove geometrije i topologije.

detaljnije