Odeljenje za matematiku, 21. februar 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u petak, 21. februara 2014. sa početkom u 14 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Tema sastanka: Projekti Matematičkog instituta - naučni rezultati na projektima u 2013.

Rukovodioci projekata, u dogovoru sa Upravnikom odeljenja, će prikazati u opštim crtama, naučne rezultate koje su dobili istraživači na njihovim projektima, a primljeni su za štampu ili su publikovani u 2013.

U martu će biti organizovano nekoliko sastanaka sa istim sadržajem.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 19. februar 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u sredu, 19. februara 2014, sa početkom u 18 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: JAKOBIJEV PROBLEM I BILIJARI NA SIMETRIČNIM ELIPSOIDIMA

Sadržaj: U prvom delu predavanja daje se matrično predstavljanje i analogon Salove teoreme za kretanje materijalne tačke po elipsoidu, kao i odgovarajućeg bilijarnog problema unutar elipsoida pod dejstvom Hukovog i Rozoshatijusovog potencijala [2]. U drugom delu, nastavljajući se na [1], [4], predstavićemo zajedničke rezultate dobijene sa Vladimirom Jovanovićem (Univerzitet u Banja Luci) o geodeziskim tokovima i bilijarima na simetričnim kvadrikama u pseudo-Euklidskim prostorima [3].

[1] V. Dragović i  M. Radnović, Ellipsoidal billiards in pseudo-euclidean spaces and relativistic quadrics, Adv. Math. (2012).
[2] B. Jovanović, The Jacobi-Rosochatius problem on a ellipsoid: the Lax representations and billiards, Arch. Rational Mech. Anal. (2013).
[3] B. Jovanović, V. Jovanović, Geodesic and billiard flows on quadrics in pseudo--Euclidean spaces: L--A pairs and Chasles theorem, (2014).
[4] B. Khesin and S. Tabachnikov, Pseudo-Riemannian geodesics and billiards, Adv. Math. (2009).

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 18. februar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 18. februara 2014, sa početkom u 14:15 časova u sali 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Miloš Ljubojević, Javna ustanova Akademska i istraživačka mreža Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Naslov predavanja: MODELOVANjE KVALITETA DOŽIVLjAJA LINEARNIH INTERNET VIDEO SADRŽAJA

Sadržaj: Tema istraživanja je modelovanje kvaliteta doživljaja linearnih Internet video sadržaja, usklađeno sa tehničko-tehnološkim i poslovnim zahtevima Internet video oglašavanja. Identifikovani su činioci koji utiču na efikasnost oglašavanja i percepciju konzumiranog sadržaja, i ispitivan je njihov uticaj na kvalitet doživljaja korisnika (Quality of Experience-QoE). U okviru istraživanja, predložena je nova metodologija za procenu kvaliteta doživljaja linearnih In-stream video oglasa. U skladu sa njom predložen je model za dizajniranje oglasa koji omogućuje optimalan odnos između nivoa kvaliteta doživljaja korisnika i plasiranja oglasa sa ciljem poboljšanja efikasnosti oglasne kampanje. Time je uveden pristup analize efikasnosti oglašavanja sa stanovišta poboljšanja kvaliteta doživljaja.

detaljnije

CGTA seminar, 18. februar 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 18. februara 2014, od 18-20 časova u sali 844 Matematičkog fakulteta.

Kreda Lutalica (Royal Academy of Poldavia): "Novosti i zanimljivosti iz matematike i otvoreni matematički problemi"

Predavanje je namenjeno svim studentima i najtalentovanijim profesorima i nosi žig "Živa matematika".

detaljnije

CGTA seminar, 11. februar 2014.

 Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 11. februara 2014. sa početkom u 18h u sali 844 na Matematičkom fakultetu.


Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Vektorska raslojenja, Grasmanijani i operatorska K-teorija

Sadržaj: Nedavno je Ilja Gogić, naš prijatelj i kolega iz Zagreba, održao vrlo interesantno predavanje u CGTA seminaru posvećeno nekim klasama Banahovih algebri. Jedna od tema koje spajaju ovu oblast sa topologijom je i K-teorija. Ovo je lepa prilika da napravimo kratki pregled ove oblasti namenjen svim slušaocima, pored ostalog planiramo i skicu dokaza znamenite Bott-ove teoreme o periodičnosti K-grupa.


Predavanje je namenjeno svim studentima i najtalentovanijim profesorima i nosi žig "Živa matematika".

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 6. februar 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak 6. februara 2014. sa početkom u 18h u sali 718 na Matematičkom fakultetu.

Program seminara:

Ranka Stanković, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
"Priključenje Srbije projektu Geološka veb karta Evrope ("OneGeologyEurope")

Jelena Graovac
"Prilog metodama klasifikacije teksta: matematički modeli i primene" doktorska teza

Detaljnije informacije o seminaru i apstrakti predavanja dostupni su na adresi http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Predavanje Prof. dr Brusa Hansona, Matematički fakultet, 4. februar 2014.

Prof. dr Bruce Hanson(Mathematics faculty, St. Olaf College, Northfield, Minnesota) održaće predavanje pod nazivom "Sets of Non-differentiability and Lipschitz conditions" u utorak, 4. februara 2014. na Matematičkom fakultetu sa početkom u 12 h u sali BIM na IV spratu.

Abstrakt predavanja

Pozivamo sve zainteresovane kolege i studente da prisustvuju ovom interesantnom predavanju.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 31. januar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 31. januara 2014. u 14 časova, soba 301f, Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Dragan Stevanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: SPECTRAL RADIUS OF SOME INFINITE GRAPHS

Detaljnije: Pokazaćemo kako se glavni sopstveni vektor operatora susedstva može konstruisati za neke specijalne tipove beskonačnih grafova, što će, pomalo neočekivano, dati način i da se izračuna spektralni radijus ovih grafova na osnovu ovog sopstvenog vektora.

Ovaj rezultat se može primeniti na određivanje limesa spektralnih radijusa za neke konvergentne nizove grafova, a jedna od posledica će biti i razrešavanje Hansen-ove hipoteze o zbiru dijametra i spektralnog radijusa grafa.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 30. januar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 30. januara 2014. u sali 718 na Matematičkom fakultetu.

Na seminaru će biti predstavljena kompanija Seven Bridges Genomics i može se saznati više o besplatnoj Rubi radionici koju će ova kompanija organizovati tokom februara i marta  2014. Kompanija se bavi izradom softverske platforme za obradu podataka dobijenih iz uzoraka genetičkog materijala.

Detaljnije informacije mogu se naći na
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

CGTA seminar, 14. januar 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 14. januara 2014, od 18-20h u sali 844 Matematičkog fakulteta.

Predavač: Dušan Milijančević

Naslov predavanja: Dođoh, videh, ... Moje MIT iskustvo

Detaljnije: Pozivamo Vas da se pridružite prvom sastanku CGTA seminara u novoj godini na kom će nam naš mladi kolega Dušan Milijančević izložiti svoja iskustva sa studija na MIT (Massachusetts Institute of Technology).

U drugom delu sastanka će nam naša koleginica Kreda Lutalica poželiti srećnu novu godinu podelivši sa nama i druge novosti iz matematike.

Predavanje je namenjeno svim studentima i najtalentovanijim profesorima i nosi žig "Živa matematika".

detaljnije