Seminar za geometriju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 6. novembar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 6. novembra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Marko Stošić

Naslov predavanja: Dilogaritmi, hiperboličke zapremine, specijalne vrednosti L-funkcija i čvorovi (II deo)

detaljnije

Seminar za mehaniku, 5. novembar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 5. novembra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Hermann Mena, University of Innsbruck, Department of Mathematics, Austria

Naslov predavanja: DAMPING OPTIMIZATION IN VIBRATIONAL SYSTEMS

Sadržaj:  We consider the optimal damping problem for a linear vibrational system Mx ̈+Dx ̇+Kx=0, where M and K are positive definite matrices.

For the damping optimization we use a criterion based on minimization of the integral of the solution’s amplitude over a given time interval and another criterion from the literature. Finding the optimal damping D is a very demanding problem, mainly caused by the large number of matrix exponential computations.

We propose an efficient numerical scheme to accelerate these computations. The performance of our approach is illustrated by numerical results for an n-mass oscillator.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 4. novembar 2014.

Naredni Sastanak seminara za biće održan u utorak, 4. novembra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavači: Dušan Surla, Profesor emeritus, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Dragan Ivanović, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu


Naslov predavanja: RAZVOJ I KORIŠĆENjE SOFTVERSKOG SISTEMA NAUČNO ISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

Sadržaj: Biće prikazan razvoj i korišćenje softverskog sistema CRIS UNS (Current Research Information System University of Novi Sad).

Sistem se razvija od 2008. godine prvenstveno u okviru istraživačkih tema doktorskih disertacija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Pored verifikacije razvoja ovog sistema preko radova publikovanih u medjunarodnim naučnim časpisima, značajan rezultat je i softverski proizvod koji se počeo koristiti već od 2009. godine na Univerzitetu u Novom Sadu.

Dosadašnji razvoj ovog sistma javno je dostupan na linku: http://www.cris.uns.ac.rs

detaljnije

CGTA seminar, 4. novembar 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 4. novembra 2014. od 14-16h u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Predavač: Matija Bašić, Univezitet u Zagrebu

Naslov predavanja: Stabilna teorija homotopije dendroidalnih skupova

Sadržaj: Dendroidalni skupovi su uvedeni kao kombinatorni modeli za teoriju homotopije topoloških operada. Na ovom predavanju uvešćemo pojam dendroidalnih skupova, pokazati da se njihova teorija razvija kao generalizacija simplicijalnih metoda u topologiji i teoriji kategorija, te spomenuti novije rezultate koji pokazuju da je teorija dovoljno bogata da modelira teoriju homotopije konektivnih spektara (tj. beskonačnih prostora petlji).

Biće razmotreni dendroidalni analogoni kombinatornih konstrukcija na simplicijanim skupovima poput dekompozicije produkta simpleksa, singularne homologije i subdivizije.

detaljnije

Predavanje Georgija Nazarova na Matematičkom fakultetu 31. oktobar 2014.

Georgij Nazarov će održati još jedno predavanje na Matematičkom fakultetu na temu zdrave ishrane.

Predavanje će biti održano u petak, 31. oktobra u sali 706 od 12:30 do 14 časova.

Najava predavanja

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 31. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan kao zajednički sastanak sa Odeljenjem za mehaniku i Seminarom za istoriju i filozofiju matematike i mehanike u petak, 31. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14h.

Predavač: akademik Teodor Atanacković, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Naslov predavanja: NAUKA I PSEUDO NAUKA: KAKO DA IH RAZLIKUJEMO I KAKO DA VREDNUJEMO NAUKU

Sadržaj: Izložićemo nekoliko definicija nauke koje vode do kriterijuma razgraničenja nauke i pseudo nauke. Ograničićemo se na prirodne nauke. Posebna pažnja biće posvećena radovima Popera, Kuna i Lakatosa. Analiziraće se prednosti i nedostaci pojedinih definicija. Izložiće se i neke od metoda za vrednovanja naučnih rezultata i istraživača. Ukazaće se na prednosti i nedostatke pojedinih kriterijuma za vrednovanje.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 30. oktobar 2014.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak, 30. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Ivan Dimitrijević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Cosmological perturbation in nonlocal gravity

Sadržaj: After discovery of accelerating expansion of the Universe, there has been a renewed interest in gravity modification. One of promising approaches is nonlocal modification with the Ricci curvature $R$ in the action replaced by a suitable function $F (R, \Box), $ where $\Box = \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_{\mu} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_{\nu}$ is the Laplace-Beltrami operator. In particular we analyze the modification in the form \begin{equation*} S = \displaystyle \int \sqrt{-g}\Big(\frac{R}{16 \pi G} + R^{-1} \mathcal{F}(\Box)R \Big) d^{4}x, \end{equation*} where $\mathcal{F} (\Box)$ is an analytic function. Also we will discuss perturbations of this model with de Sitter background.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 29. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 29. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: NEHOLONOMNA DINAMIKA U R^n

Sadržaj: Razmotrićemo razne neholonomne modele kretanja višedimenzionog krutog tela. Posebno ćemo analizirati kotrljanje bez klizanja balansirane, dinamički nesimetrične lopte u R^n.

Reference:
[1] Fedorov Yu N, Kozlov V V, Various aspects of n-dimensional rigid body dynamics, Amer. Math. Soc. Transl. Series 2, 168 (1995) 141-171.
[2] Jovanović B, Hamiltonization and Integrability of the Chaplygin Sphere in R^n, J. Nonlinear Sci. 20 (2010) 569-593.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astofizike, 28. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 28. oktobra 2014. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Brahistohrona ili kriva najbržeg spusta

detaljnije

CGTA seminar, 28. oktobar 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 28. oktobra 2014. od 14-16h u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Sastanak će biti na slobodnu temu ("Kreda lutalica").

detaljnije