Odeljenje za mehaniku, 17. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 17. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Milovan Šuvakov, Institut za fiziku u Zemunu

Naslov predavanja: PERIODIČNA REŠENjA RAVANSKOG PROBLEMA TRI TELA KOJA INTERAGUJU JAKIM POTENCIJALOM

Apstrakt: U okviru predavanja, biće prikazani rezultati numeričkih metoda za određivanje periodičnih rešenja ravanskog problema tri tela iste mase sa nultim momentom impulsa koja interaguju tzv. jakim potencijalom (1/r^2). Fazni prostor u kome je moguće definisati ovaj dinamički sistem je šestodimenzioni. Dodatni uslovi koje zadovoljavaju periodična rešenja definišu trodimenzionalni podprostor faznog prostora u kome se do na skaliranje nalaze sva periodična rešenja. Biće korišćen dinamički sistem definisan u ovom podprostoru kao okvir za numeričku metodu kojom se traže periodična rešenja. Biće prikazana ova numerička metoda, kao i neka pronađena rešenja.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 16. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 16. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Aleksandar Savić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PROBLEM ODREĐIVANjA POLITIČKIH IZBORNIH JEDINICA

Apstrakt: Definicija problema određivanja izbornih jedinica (political districting) i podele političke teritorije shodno tome. Demokratski principi koji se zahtevaju. Zloupotrebe radi ostvarivanja pobede na izborima (gerrymandering). Matematičke formulacije i problemi definisanja kriterijuma radi određivanja izbornih jedinica. Različiti pristupi rešavanju ovog problema. Primeri matematičkih modela i nekih od heuristika.

detaljnije

KGTA seminar, 16. maj 2017.

Naredni sastanak KGTA seminara biće održan u utorak, 16. maja 2017. u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavači: Siniša Vrećica i Rade Živaljević

Naslov predavanja: NOVOSTI IZ TOPOLOŠKE KOMBINATORIKE

Apstrakt: Ovo je pregledno predavanje u kome će biti prikazani noviji rezultati i otvoreni problemi vezani za teoreme o kombinatorici konveksnih skupova (Tverberg-van Kampen-Flores), teoreme o fer raspodelama (rental harmony), teoremema Knastera-Kuratovskog-Mazurkieviča (KKM), itd.

detaljnije

M3 - Maj mesec matematike, 10-31.05.2017.

Maj mesec matematike je ove godine posvećen verovatnoći i nosi naziv ”Matematika, moja šansa”.

Događaji posvećeni matematici odvijaju se istovremeno u više od 20 gradova u Srbiji, kroz gostovanja šest velikana matematike u prvom međunarodnom, matematičkom šou programu organizovanom u Srbiji, kroz višenedeljne izložbe u gradskim galerijama, postavke na ulicama i šetalištima, programe u školama, predavanja i radionice u novootvorenom Naučnom klubu u Beogradu, kao i u svim naučnim klubovima širom Srbije.

http://m3.cpn.rs/

Posebno vas pozivamo da posetite predavanja koja će se održati na Matematičkom fakultetu:

PONEDELjAK, 15. MAJ
11.00 - 12.00
PREDAVANjE
Exploding dots
Džejms Tenton, čuveni svetski matematičar i popularizator matematike
Matematički fakultet, sala 710 (zbornica)

SREDA, 17. MAJ
17:00 - 18:30
PREDAVANjE
Patterns and Predictions
Kolin Rajt, irski matematičar, u svetu popularizatora nauke čuven po predavanju o žongliranju
Matematički fakultet, sala 710 (zbornica)

Detaljan program:

http://m3.cpn.rs/wp-content/uploads/2017/05/m3programnovi.pdf

detaljnije

Verovatnosne logike, 10. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 10. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Radoš Bakić

Naslov predavanja: SRPSKI JEZIK-JEDAN POGLED U PROŠLOST

Apstrakt: Tema predavanja je etimologija reči "jagnje" i sa njom povezanih reči. Tako na primer, pored drugih veza biće objašnjena i veza ove reči i reči "Egipat".

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 11. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 11. maja 2017. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15 časova. U okviru ovog sastanka planirana su dva predavanja.

Prof. Dan Komosny sa Univerziteta za Tehnologiju iz Brna, predstaviće međunarodni istraživački projekat pod nazivom "Planetary-Scale Laboratory PlanetLab for Internet Research", koji za cilj ima razvoj novih tehnologija u oblastima distribuiranih sistema.

Drugo izlaganje će održati Ivan Čukić, u okviru kojeg će predstaviti predlog prijave teme svoje doktorske disertacije: "Funkcionalno i imperativno reaktivno programiranje upotrebom generalizacije monade nastavka u programskom jeziku C++".

Više detalja u može se pronaći na stranici: http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 12. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 12. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Boban Veličković, Department of Mathematics, University of Paris VII

Naslov i apstrakt predavanja biće naknadno objavljeni.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 9. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 9. maja 2017. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Milan Stojanović, istraživač saradnik, Astronomska opservatorija Beograd

Naslov predavanja: JEDAN NOVI POGLED NA KRETANjE ZVEZDA TANKOG DISKA IZ SUNČEVE OKOLINE

Apstrakt: Epiciklične učestanosti u ravni Mlečnog puta i normalno na nju i ugaona brzina za Sunčev položaj su povezani sa potencijalom za isti položaj do njegovih izvoda drugog reda. One se mogu upotrebiti za ispitivanje oblika potencijala na osnovu uzoraka sačinjenih od zvezda diska. Prema epicikličnom modelu prvog reda komponente brzine duž radijusa i normale pružaju korektnu informaciju o epicikličnim učestanostima u ravni i normalno na nju. U okviru opštijeg modela, kada se uzima u obzir asimetrično zanošenje (engl. drift), disperzije brzine rotacije zajedno sa svojim razlikama daju dobro slaganje u vezi ugaone brzine za položaj Sunca. Saglasnost rezultata pokazuje da se ovaj novi metod zasnovan na raspodeli ekscentričnosti može koristiti u proučavanju zvezdane kinematike.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 9. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 9. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Vojkan Vasković, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Naslov predavanja: KRIPTOVALUTE

Apstrakt: Od pre par godina u javnosti, a posebno među Internet korisnicima često se čuju informacije o bitkoinu (engl. Bitcoin) koji je kripto valuta, protokol i softver. To je jedna od prvih implementacija ovakvog "novca" koja je za kratko vreme postigla fascinantan uspeh. Bitkoin je osmišljen na osnovu ideje o novom obliku novca koji koristi kriptografiju u kontroli njegovog stvaranja i obavljanja transakcija. Interesantno je primetiti da se ne oslanja ni na jednu centralnu vlast a njegovo stvaranje je automatizovano i generiše se na serverima koji se još nazivaju "rudari" (engl. bitcoin miners). Njihov osnovni zadatak je da potvrđuju stvaranje ovog "novca" dodavanjem koda decentralizovanoj evidenciji koja se povremeno ažurira i arhivira. Pokretanje i upotreba kripto valute ovog tipa otvara čitav niz pitanja, pre svega, ko kontroliše izdavnje i masu novca u opticaju, da li je ovo stvarno novac koji zavređuje pažnju ili još jedna od mnogih prevara u domenu poslovanja na Internetu. Ono što posebno zabrinjava je masovno otvaranje novih sistema plaćanja zasnovanih na ideji kripto valuta.

detaljnije

KGTA seminar, 9. maj 2017.

Naredni sastanak KGTA seminara biće održan u utorak, 9. maja 2017. u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Tema seminara: NOVOSTI IZ PRIMENjENE I RAČUNARSKE TOPOLOGIJE

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti