Šesti Simpozijum - Matematika i primene, 16-17. oktobar 2015, Beograd

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Dušana Marčete

Odbrana doktorske disertacije Dušana Marčete "Mogućnosti i optimizacija sletanja na južnu hemisferu Marsa" održaće se u sredu 14. oktobra 2015. u 17 sati u sali 809.

detaljnije

KGTA seminar, 13. oktobar 2015.

Naredni sastanak KGTA seminara biće održan u utorak, 13. oktobra 2015. od 12-14 časova u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Tema seminara: Kreda Lutalica - zanimljivosti, novosti sa konferencija i dogovor o radu

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 13. oktobar 2015.

Naredni sastanak seminara za biće održan u utorak, 13. oktobra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Biljana Cvetić, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: MODEL UČENjA LOGISTIKE ZASNOVAN NA EDUKATIVNIM IGRAMA

Apstrakt: Menadžment logistike i lanaca snabdevanja predstavlja danas atraktivnu oblast za profesionalnu karijeru. Kompetencije u ovoj oblasti su prepoznate kao jedan od načina za unapređenje tržišnog položaja preduzeća učesnika lanaca snabdevanja, tako da sve više dobijaju na značaju i sve više se traže u poslovnom okruženju. Pred visokoobrazovne ustanove nameću se zahtevi da brzo preduzimaju aktivnosti u cilju smanjivanja jaza između tržišnih potreba u vezi kompetencija menadžera logistike i lanca snabdevanja i stečenih kompetencija svršenih studenata – budućih kandidata za ove pozicije. Od brojnih značajnih pitanja koja se u ovom smislu mogu postaviti, ovde se pažnja usmerava ka sledećem: „Kako koristiti prednosti od primene učenja zasnovanog na igrama GBL (Game-Based Learning) u oblasti logistike i upravljanja lancima snabdevanja SCM (Supply Chain Management)?“. Na predavanju će biti dati pregled raspoloživih logističkih i SCM edukativnih igara, kao i novi model učenja logistike i SCM zasnovan na igrama, čiji je jedan od ključnih elemenata originalni alat za podršku odlučivanju za izbor pogodnih logističkih i SCM igara. Takođe, ukazaće se na postojeće stanje primene logističkih i SCM igara u visokoobrazovnim ustanovama kod nas i u svetu.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 14. oktobar 2015.

Naredni sastanak seminara biće održan u sredu, 14. oktobra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: DINAMIKA BILIJARA I SIMETRIČNE KVADRIKE

Apstrakt: Prikazaćemo nove rezultate iz dinamike bilijara definisane simetričnim kvadrikama u pseudo-Euklidskim prostorima. U slučaju kada su trajektorije svetlosnog tipa, sistem se posmatra koristeći okvir kontaktne integrabilnosti. Rad je motivisan istraživanjima Vladimira Dragovića i Milene Radnović, a dobijen je u saradnji sa Vladimirom Jovanovićem (Univerzitet u Banja Luci).

detaljnije

Seminar za geometiju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 15. oktobar 2015.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak, 15. oktobra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Miloš Milovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRINCIP KORESPODENCIJE

Apstrakt: Formulacije pojma sistema u klasičnoj i kvantnoj fizici se bitno razlikuju i nijedna od njih ne uključuje onu drugu. Pa ipak, prelazak sa klasične na kvantnu teoriju zasnovan je na principu korespodencije koji drži da svi značajni elementi strukture u staroj formulaciji nalaze odgovarajuće elemente u novoj. U pojedinim knjigama posvećenim ovoj temi, princip korespodencije otelotvoren je u jednoj jedinoj rečenici – naime – svuda zamenite Poasonove zagrade komutatorskim zagradama. Jednom matematičaru ovaj princip neposredno ukazuje da mora postojati apstraktna formulacija pojma sistema koja sadrži obe pomenute kao specijalne slučajeve. Karakterizacija takve strukture pojasnila bi odnos među njima i rasvetlila ulogu principa korespodencije prilikom prelaska iz jedne teorije u drugu. Biće reči o radu Riza T. Prosera objavljenom 1966, a koji je posvećen ovoj temi.

detaljnije

Međunarodni dan posvećen obeležavanju 200 godina od rođenja pionirke programiranja

"ADA LOVELACE dan" je međunarodni dan posvećen obeležavanju 200 godina od rođenja pionirke programiranja. Ćerka Lorda Bajrona i izvrsne matematičarke u to doba, od malih nogu je bila usmerena na prirodne nauke da bi kasnije u radu sa kolegom Čarlsom Bebidžem došla do zaključka da sve što može biti konvertovano u brojeve - muzika, alfabet ili slike, može biti kontrolisano pomoću algoritama. Njeno dostignuće predstavlja preteču modernih računara i niko pre nje, čak ni sam Bebidž nije uvideo da analitička mašina može da obrađuje različite vrste podataka. Kako je napisala algoritam za izračunavanje Bernulijevih brojeva, Ejda se smatra prvom programerkom u istoriji.

"ADA LOVELACE dan" organizuju Rails Girls Beograd, srpski ogranak globalne zajednice koja devojke i žene upoznaje sa osnovama web programiranja. Program "ADA LOVELACE dana" je posvećen predstavljanju žena koje su trenutno aktivne u polju nauke kod nas (matematika, IT, inženjerstvo, fizika, hemija, arhitektura...) sa ciljem da govore o svojim dostignućima, preprekama i razvojnom putu, i da na taj način inspirišu i motivišu posetioce da i sami svoju buduću profesiju možda potraže u prirodnim naukama.

Više informacija o samom događaju i šest izvrsnih govornica i njihovim dometima u nauci.

Program "ADA LOVELACE dana" biće održan u Novoj Iskri (Gavrila Principa 43) u petak 16. oktobra u 17.30. Ulaz je slobodan.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Nebojše Bačanina Džakule

Odbrana doktorske disertacije Nebojše Bačanina Džakule "Unapređenje hibridizacijom metaheuristika inteligencije rojeva za rešavanje problema globalne optimizacije" održaće se u ponedeljak 12. oktobra 2015. u 15 sati u BIM sali.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 8. oktobar 2015.

Naredni sastanak seminara za biće održan u četvrtak, 8. oktobra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavači: Ana Zeković, Učiteljski Fakultet Beograd, i Ljiljana Radović, Mašinski Fakultet, Niš

Seminar je posvećen sećanju na Slavika Jablana.

detaljnije

Sajam stipendija na Univerzitetu u Beogradu - 8. oktobar 2015.

Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizuje Sajam stipendija koji će se održati u četvrtak, 8. oktobra 2015. godine, od 10 do 17 časova u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu (Kapetan Mišino zdanje, Studentski trg br. 1).

Ovaj jedinstveni događaj čiji je organizator Univerzitet u Beogradu okupiće na jednom mestu domaće i strane institucije koje dodeljuju stipendije i druge oblike finansijske podrške studentima i diplomiranim studentima Univerziteta u Beogradu. Na sajmu će učestvovati predstavnici ambasada, stranih univerziteta, kulturnih centara, fondacija, ministarstava i kompanija.

Jedan od ciljeva Sajma stipendija jeste informisanje studenata o programima stipendiranja na domaćim i stranim univerzitetima, afirmacija stipendija kao izvora finansiranja i motivisanje studenata da postižu bolje akademske rezultate.

U dvorištu Kapetan Mišinog zdanja tokom dana će studentima u periodu od 11 do 15.30 časova biti na raspolaganju predstavnici preko 40 institucija koje dodeljuju stipendije i koji će u okviru programa dvosatnih konsultacija i susreta moći da upoznaju studente i sa njima razgovaraju o detaljima vezanim za određenu stipendiju. Studenti će tokom ovih susreta moći da saznaju više o stipendijama i posavetuju se o različitim pitanjima vezanim za pripremu za mobilnost ili stipendirani nastavak školovanja u zemlji i inostranstvu.

Svečano otvaranje sajma je 8. oktobra u 10 časova. Od 10.30 do 17 časova publika će u Svečanoj sali moći da prati program "15 Saveta za 15 minuta" tokom kog će predstavnici institucija predstaviti stipendije, davati savete i odgovarati na pitanja u vezi različitih stipendija. Tokom programa predstaviće se ukupno 16 institucija.

Pozivaju se studenti i diplomirani studenti osnovnih, master i strukovnih studija i mladi profesionalci kojima su stipendije potrebne u svrhu kontinuiranog profesionalnog usavršavanja da posete Sajam stipendija 8.oktobra 2015. godine. Ulaz je slobodan.

Više detalja može se naći na web strani www.razvojkarijere.bg.ac.rs i FB stranici https://www.facebook.com/univerzitetski.sajam.stipendija

detaljnije