Seminar Bioinformatika, 18. novembar

Naredni sastanak seminara Bioinformatika biće održan sledeće srede, 18. 11. u 18:15 časova u sali bim/IV na Matematičkom fakultetu.  Predavač je Anđela Rodić sa Biološkog fakulteta, a naslov predavanja je "Modelovanje imunih sistema bakterija".

Apstrakt predavanja

Organizatori seminara su
prof. dr Gordana Pavlović-Lažetić,
prof. dr Branko Dragović i
prof. dr Nenad Mitić, rukovodilac.

 

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Atije Mostafe (Attia Mostafa)

Odbrana doktorske disertacije Atije Mostafe (Attia Mostafa) "Kvalitativno ponašanje i tačno rešenje nelinearne talasne jednačine KdV" održaće se u utorak 17. novembra 2015. u 15:30 sati u R-labu.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Milana Jovanovića

Odbrana doktorske disertacije Milana Jovanovića "Ocenjivanje parametra pouzdanosti dvokomponentnog sistema" održaće se u petak 20. novembra 2015. u 15 sati u sali 706.

detaljnije

Seminar za mehanku, 18. novembar 2015.

Naredni sastanak Seminara za biće održan u sredu, 18. novembra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Milan Dotlić, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“

Naslov predavanja: PRORAČUN PODZEMNOG TOKA

Apstrakt: U predavanju će biti razmatrane jednačine strujanja, transporta mase i energije u anizotropnoj deo po deo neprekidnoj podzemnoj sredini, kao i njihovo numeričko rešavanje. Ovakvi problemi najčešće se sreću u hidrologiji i naftnoj industriji. Predstavljeni su načini za diskretizaciju na nestrukturnim mrežama metodama konačnih zapremina.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 17. novembar 2015.

Naredni sastanak Seminara za biće održan u utorak, 17. novembra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

U okviru sastanka seminara biće predstavljen projekat „DIGITALIZACIJA SRPSKIH SLUŽBENIH NOVINA 1813-2013“.

Ovaj projekat obuhvata dva perioda u izdavanju srpskih službenih novina. Prvi, koji zahvata period od 1813. do 1868. godine, ograničen je na „Novine srpske“ koje su do 1868. godine izlazile na slavenosrpskom i štampane su predvukovskom ortografijom. Drugi period (1869-2013) delimično obuhvata „Novine srpske“ štampane Vukovom ortografijom, ali i potonje službene novine koje su imale različite nazive.

Zbog prirode ortografije i razlika u jeziku, dva perioda su zahtevala različite pristupe kada je u pitanju njihova digitalizacija. Projekat „Digitalizacija srpskih službenih novina 1813-2013“ podeljen je na dva potprojekta (1813-1868 i 1869-2013). O novinama i principima obrade tekstova biće reči napredstavljanju projekta.

Predviđeni učesnici i teme:

1. Prof. dr Slobodan G. Marković (FPN, Univerzitet u Beogradu), PROJEKAT: Digitalizacija srpskih novina (službenih novina Srbije i Jugoslavije)
2. Prof. dr Aleksandar Milanović (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu), Jezik i stil novina serbskih (1813–1822)
3. Akademik Aleksandar Kostić (Filozofski Fakultet, Univerzitet u Beogradu), Digitalizacija Novina serbskih od 1813. do 1868. godine
4.Prof. dr Zorica Nestorović (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu), Principi obrade i načela priređivanja imenica u procesu lematizacije korpusa Novina serbskih od 1813. do 1868. godine
5. Marko Jevtić (METEOS MEDIA d.o.o., inženjer elektrotehnike), Programska podrška (period 1813–1868.)
6. Boris Bjelošević (JP Službeni glasnik, inženjer elektrotehnike), Programska podrška (period 1869–1944.)
7. Svetlana Albijanić (JP Službeni glasnik, rukovodilac za digitalizaciju), Principi pretrage tekstova u novinama za period (1869–1944.) sa osvrtom na istorijske događaje, Statistika digitalizovanih izdanja

detaljnije

KGTA seminar, 17. novembar 2015.

Naredni sastanak KGTA seminara biće održan u utorak, 17. novembra 2015. od 12-14h u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Ekviparticije mera pomoću konveksnih skupova

Apstrakt: Poznato je da mnogi problemi kombinatorno geometrijske prirode zahtevaju multidisciplinarni pristup za svoje rešavanje. Jedan od takvih problema je i problem particija mera pomoću konveksnih skupova. Biće prikazano kako se u rešavanju ovog problema dopunjavaju ekvivarijantna topologija, konveksna analiza, teorija konveksnih politopa i dr. oblasti. Predavanje je preglednog karaktera i namenjeno je svim studentima i najtalentovanijim profesorima.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 12. novembar 2015.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. novembra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Miljan Knežević, Matematički fakultet

Naslov predavanja: SOME REMARKS TO THE CLASS OF HQC DIFFEOMORPHISMS OF THE UNIT DISK

Apstrakt

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 12. novembar 2015.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. novembra 2015. u sali 718 Matematičkog  fakulteta sa početkom u 18 časova.

U okviru seminara Katedre, ovog četvrtka biće održana stručna tribina na temu prakse iz računarstva.

Predavač: Petar Veličković

Naslov predavanja: Prakse iz računarstva - prvi koraci profesionalca: prijave, intervjui i iskustva

Apstrakt: Prakse predstavljaju šemu koja je učinila budućim računarskim naučnicima (pogotovo programerima) vrlo olakšan ulaz na kompetitivno tržište poslova. One predstavljaju mogućnost da se, još tokom studija, na kratak period (2-3 meseca) studenti direktno uključe u rad kompanija koje ih interesuju, što uglavnom sa sobom donosi i sigurnu ponudu za posao po završetku.

Pored ovoga, prakse potencijalno nude i mnoge druge pogodnosti: kompetitivne uslove rada, prilike za putovanja u najveće svetske centre tehnologije, rad na (hard/soft)veru koji je kritičan za rad  kompanije, kao i generalno poboljšanje ličnih sposobnosti. Ovi koncepti možda deluju nedostižno nekim studentima iz Srbije. Ovim predavanjem želja je da se, pre svega, demistifikuje ceo proces: od procesa prijavljivanja, preko intervjua, sve do samog rada na praksama - i da se pokaže da naši studenti imaju sasvim dovoljna znanja za iste.

Oblasti o kojima će biti govora su razvoj softvera i testiranje (MDCS, Google), istraživački rad (University of Cambridge), hardversko programiranje za FPGA platforme (Altera), kao i funkcionalno  programiranje za razvoj softvera u finansijskom sektoru (Jane Street Capital).

O predavaču: Petar Veličković je završio Matematičku gimnaziju u Beogradu 2012. godine, a osnovne studije računarskih nauka na Univerzitetu Kembridž 2015. godine, sa trostrukom prvom klasom i bronzanom medaljom na ACM-ICPC NWERC studentskom takmičenju iz programiranja. Trenutno se bavi istraživačkim radom iz oblasti mašinskog učenja i bioinformatike, sa objavljenim radom u Oksfordskom časopisu Journal of Complex Networks.

Više informacija o seminaru može se naći na strani
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Konkurs Evropske fondacije za dodelu nagrade za društveno odgovorna istraživanja i inovacije

Evropska fondacija (European foundation) otvorila je konkurs za dodelu nagrade za društveno  odgovorna istraživanja i inovacije (responsible research and innovation).

Na konkurs se mogu prijaviti univerziteti, istraživački centri, istraživači, udruženja građana i drugi tipovi organizacija koji su uključeni u društveno odgovorna istraživanja u Evropi.

Uslov je da je istraživanje u toku, ili da se se nije završilo pre 2013. godine. Rok za prijavu je 7.  decembar 2015. Nagrada je novčana u iznosu od 20 000 EUR.

Više detalja može se naći na strani

http://www.efc.be/news/call-for-proposals-for-the-european-foundations-award-for-responsible-research-and-innovation/

detaljnije

Seminar za istoriju i filozofiju matematike, mehanike i astronomije, 10. novembar 2015.

Naredni sastanak Seminara za biće održan u utorak, 10. novembra 2015. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12:15 časova.

Predavač: prof. dr Veljko Vujičić

Naslov predavanja: ISTORIJSKE IZMENE MATEMATIČKIH STAVOVA FILOZOFIJE PRIRODE

Apstrakt: Polazi se od definicije vektora kao tenzora prvog ranga koji zadovoljava: vektor brzine u tački, ubrzanje u tački, sile u tački, moment sile u tački, itd. Umesto drugog izvoda koordinatnih funkcija, koji sadrži Kristofelove simbole, ispisuju se jednačine bez tih simbola. To dovodi do važnosti linearne transformacije standardnih i tenzorskih integrala.

detaljnije