Lista kandidata za rektora Univerziteta u Beogradu

Na Listi kandidata za rektora Univerziteta u Beogradu za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu evidentirana su tri kandidata, i to:

1. Dr ALEKSANDAR LIPKOVSKI, redovni profesor Matematičkog fakulteta

2. Dr MILOŠ NEDELjKOVIĆ, redovni profesor Mašinskog fakulteta

3. Dr IVANKA POPOVIĆ, redovni profesor Tehnološko-matalurškog fakulteta

Celu vest pogledajte na sajtu Univerziteta u Beogradu

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Nataše Glišović, 11.05.2018.

Odbrana doktorske disertacije Nataše Glišović „Optimizacija problema upravljanja odnosima koristi i troškova pri raspoređivanju projekata primenom metaheurističkih algoritama" biće održana u petak 11.05.2018. u 12:45 sati u sali 706.

detaljnije

DODELA DIPLOMA, 06.06.2018.

Fotografije sa svečane dodele diploma

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 11. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 11. maja 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Nataša Đurđevac Konrad, Zuse Institute Berlin

Naslov predavanja: METASTABILNI MARKOVLjEVI PROCESI I NjIHOVE PRIMENE

Apstrakt: Metastabilni Markovljevi procesi se karakterišu relativno dugim boravkom u pseudo-ekvilibrijumu (takozvanom metastabilnom skupu), uz retke i brze skokove iz jednog u drugi pseudo-ekvilibrijum. Metastabilnost je osobina mnogih procesa u prirodi, na primer dinamike proteina i drugih biomolekula, gde metastabilni skupovi odgovaraju specifičnim prostornim konformacijama proteina, koje su esencijalne za pravilno obavljanje bioloških funkcija. Zato je pronalaženje metastabilnih skupova i dinamičkih osobina procesa veoma bitno u biomedicinskom istraživanju.

U okviru ovog predavanja biće prikazane osnovne matematičke konstrukcije metastabilnih Markovljevih procesa, kao i odabrani originalni rezultati bazirani na analizi spektra generatora posmatranog Markovljevog procesa, sa fokusom na reverzibilne procese. Takođe, biće razmatran i slučaj nereverzibilnih Markovljevih procesa, gde dominantne sopstvene vrednosti generatora mogu biti kompleksne. Primena metastabilnih procesa i predstavljenih metoda biće ilustrovana na primeru analize strukture grafova, kao što su pronalaženje klastera (modula) i globalne povezanosti grafa.

detaljnije

Predavanje pisca prof. dr Zorana Živkovića na Matematičkom fakultetu

U okviru Seminara iz astronomije i astrofizike, pozivamo Vas na predavanje:

                                      prof. dr Zoran Živković
                       Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

     "Prvi kontakt i putovanja kroz vreme: izabrani eseji i kratke priče"

       utorak, 8. maj 2018. godine, u 18 sati, u učionici 718 (4. sprat).


Rezime

Zoran Živković, pisac i redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jedan je od najprevođenijih savremenih srpskih pisaca, više puta nagrađivan za doprinos fantastičkoj književnosti.

Na ovom predavanju predstaviće svoja dela, nadahnuta astronomskim motivima, uvršćena u knjigu "First Contact and Time Travel: Selected Essaysand Short Stories", koju na jesen objavljuje ugledni naučni izdavač Springer.

Posle predavanja, predavač će rado odgovarati na pitanja publike.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 8. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 8. maja 2018, u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: prof. dr Zoran Živković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: PRVI KONTAKT I PUTOVANjA KROZ VREME: IZABRANI ESEJI I KRATKE PRIČE

Apstrakt:
Zoran Živković, pisac i redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, jedan je od najprevođenijih savremenih srpskih pisaca, više puta nagrađivan za doprinos fantastičkoj književnosti.

Na ovom predavanju predstaviće svoja dela, nadahnuta astronomskim motivima, koja su uvršćena u knjigu "First Contact and Time Travel: Selected Essays and Short Stories", a koju na jesen objavljuje ugledni naučni izdavač Springer.

Posle predavanja, predavač će rado odgovarati na pitanja publike.

detaljnije

Sajam obrazovnih ustanova iz Pekinga, 15. maj 2018.

U Beogradu će se 15. maja 2018 godine održati prezentacija i sajam obrazovnih ustanova iz Pekinga, u organizaciji Pekinškog međunarodnog obrazovnog centra OULU/WECO i konsultantske kuće BAS iz Novog Sada, kancelarije u Beogradu.

Univerziteti, koledži i fakulteti iz Pekinga će predstaviti svoje obrazovne programe sa željom da se studenti iz Srbije upoznaju i zainteresuju za način studiranja u Kini.

Svrha ovog sajma je osnaživanje međusobnog razumevanja i saradnje u oblasti međunarodnog obrazovanja, kao i definisanje mogućnosti za dalju saradnju među univerzitetima i fakultetima kroz razmenu studenata, edukaciju profesora, razmenu nastavnih programa.

Predstavnici univerziteta i fakulteta će ovom prilikom predstaviti i mogućnosti stipendiranja naših studenata, kao i prilike za finansijski povoljno studiranje u Kini, na engleskom ili kineskom jeziku.

Događaj će se održati u hotelu “Falkensteiner”, Bulevar Mihajla Pupina 10k, od 9:00 do 12:00 časova.

Lista instituacija-učesnika:

1. Central University of Finance & Economics

2. China University of Political Science and Law

3. Beijing University of Chemical Technology

4. Communication University of China

5. Beijing Wuzi University

6. Beijing Institute of Petrochemical Technology

7. North China University of Technology

8. Beijing International Studies University

9. Capital University of Physical Education and Sports

10. Beijing International Arts School

11. Beijing Qiushi Vocational School

12. Beijing NO.4 Middle School Fangshan CampusBeijing, China

13. Beijing International Chinese College

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 9. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 9. maja 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za mehaniku.

Predavač: Slobodan Vujošević, Univerzitet u Podgorici

Naslov predavanja: MATEMATIČKA FENOMENOLOGIJA MIHAILA PETROVIĆA ALASA

Apstrakt:
U dvadesetak rasprava koje je objavljivao tokom čitave profesorske karijere, Mihailo Petrović je sasvim samostalno i bez oslanjanja na druge izvore i uzore zasnovao nauku koju je nazvao matematičkom fenomenologijom. Tvrdio je da se radi o jednom obliku filozofije prirode u okviru koje mogu da se zasnuju sve druge nauke. Biće izložene glavne filozofske pretpostavke te nauke i sagledane u svetlu odgovarajućih rezultata savremene logike i filozofije nauke.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 8. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 8. maja 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Boško Jovanović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beograda

Naslov predavanja: MIHAILO PETROVIĆ ALAS I SRPSKA PRIMENjENA MATEMATIKA

Apstrakt: U radu će biti prikazane veze između Mihaila Petrovića, njegovih učitelja i prethodnika kao i njegovih učenika i naslednika. Posebna pažnja će biti posvećena doprinosu Mihaila Petrovića i njegovih naslednika primenjenoj matematici.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 3. maj 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 3. maja 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Lenka Glavaš, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: UTICAJ NEDOSTAJUĆIH PODATAKA NA ASIMPTOTSKO PONAŠANjE MAKSIMUMA STACIONARNOG NIZA

Detaljnije: U mnogim istraživanjima sreću se nekompletni podaci. Osnovno teorijsko pitanje je koji deo informacija je sačuvan u njima. Sa stanovišta teorije ekstremnih vrednosti zadatak od interesa je proučavanje asimptotskog zajedničkog ponašanja maksimuma kompletnih i nekompletnih uzoraka.

U ovom predavanju prvo će biti prikazani najznačajniji rezultati u vezi sa ovim zadatkom za stacionarne slučajne nizove koji zadovoljavaju uslove slabe zavisnosti. Zatim će akcenat biti na novim rezultatima za ekstremalni granični problem nekompletnih uzoraka iz stacionarnog slučajnog niza za koji nije zadovoljen jedan od uslova slabe zavisnosti. Predavanje je bazirano na zajedničkim radovima sa P. Mladenovićem i G. Samorodnickim.

detaljnije