Odbrana doktorske disertacije Aleksandre Delić

Odbrana doktorske disertacije Aleksandre Delić "Difuziono-talasna jednačina razlomljenog reda sa koncentrisanim kapacitetom i njena aproksimacija metodom konačnih razlika" održaće se u petak 18.03.2016. u 10 sati u sali 704.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 17. mart 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 17. marta 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Miroslava Antić, Matematički Fakultet u Beogradu

Naslov predavanja: JEDNA FAMILIJA 4-DIMENZIONIH CR PODMNOGOSTRUKOSTI SFERE S6

Apstrakt: Biće izložena klasifikacija 4-dimenzionih CR prodmnogostrukosti sfere S6 čija je totalno realna distribucija ujedno i totalno geodezijska.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 16. mart 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 16. marta 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Bojan Tomić, Institut za multidisciplinarna istraživanja

Naslov predavanja: LEPOTA MATEMATIKE - FRAKTALNOST NA PRAVOSLAVNIM IKONAMA

Apstrakt: Razmatraju se tipovi fraktalnosti koji se javljaju na pravoslavnim ikonama vizantijskog stila. Otkriva se da je specifičnu geometriju koja se javlja moguće objasniti konceptom koji je nazvan personalizovana geometrija (zajednički rad sa M. Milovanovićem, Fractality and Self-Organization in the Orthodox Iconography, Complexity 2016).

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 15. mart 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 15. marta 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Miloš Savić, Departman za matematiku i informatiku, PMF NS

Naslov predavanja: EKSTRAKCIJA I ANALIZA SOFTVERSKIH I ONTOLOŠKIH MREŽA

Apstrakt: Skoro svaki kompleksan sistem se može predstaviti mrežom koja opisuje interakcije između entiteta od kojih je sistem komponovan. Fokus izlaganja biće na kompleksnim mrežama iz dva domena: mreže ekstrahovane iz izvornog koda računarskih programa koje reprezentuju dizajn softverskih sistema i mreže ekstrahovane iz ontologija semantičkog web-a koje opisuju strukturu deljenog znanja pogodnog za mnogostruku upotrebu. Biće prikazane nove metode za ekstrakciju mreža iz pomenutih domena. Zatim, na nekoliko studija slučaja biće ilustrovani benefiti mrežno orjentisane analize konkretnih softverskih i ontoloških sistema. U poređenju sa prethodnim relevantim istraživanjima, karakter analiza obuhvaćenih izlaganjem je da kombinuju tehnike i metrike razvijene u okviru teorije kompleksnih mreža sa metrikama iz domena.

detaljnije

KGTA seminar, 15. mart 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 15. marta 2016. od 14-16 časova u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Predavač: Marija Jelić, Matematički fakultet

Naslov predavanja: NEKOLIKO LEPIH TEOREMA DISKRETNE GEOMETRIJE

Apstrakt: Helijeva i Karateodorijeva su poznata elementarna tvrđenja. Biće prikazano nekoliko njihovih uopštenja, sa veoma interesantnim geometrijskim interpretacijama. Na primer, obojena Karateodorijeva teorema kaže: Ako imamo d+1 različito obojenih konačnih skupova tačaka M_1,..., M_{d+1} u R^d, tako da konveksni omotač svakog od njih sadrži 0, onda mora postojati raznobojni skup, sa po jednom tačkom svake boje, čiji konveksni omotač takođe sadrži 0. Takođe, biće prikazani Tverbergova teorema i (p,q)-problem Hadviger-Debrunera.

detaljnije

Treća ICT Security konferencija

ICT Security je međunarodna konferencija koja iz godine u godinu prati trendove u informacionoj bezbednosti, a ove godine održava se 19-20. maja u hotelu Kraun Plaza.

Konferenciju će otvoriti prof. dr Zoran Jovanović, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U najavi su vrlo interesantne teme i izuzetni predavači iz oblasti informacionih tehnologija, bezbednosti platnih kartica i mobilnih aplikacija, digitalne forenzike, zaštite podataka i mrežne bezbednosti.

Na sajtu konferencije: http://www.ict-conferance.org/ mogu se pogledati najavljena predavanja, kao i IT radionica na kojoj će se prikazati sofisticirane tehnike napada na IT sisteme, ali izneti i rešenja za kvalitetnu zaštitu.

Konferenciju organizuje CEIB i Septia Academy u saradnji sa naučnim institucijama i partnerima iz finansijskog i IT sektora.

detaljnije

Plakete Društva za informatiku Srbije za 2016. godinu

Plaketa DIS, još od 1987. godine, predstavlja jedno od najuglednijih i najvećih domaćih stručnih i naučnih priznanja u oblasti informatike.

Plakete se dodeljuju za izvanredna domaća dostignuća u oblastima:

a. inovativna primena IT u poslovnom okruženju,
b. objavljen naučni rad iz oblasti informatike,
c. razvijen i primenjen hardverski ili softverski proizvod i
d. razvijena i primenjena informatička usluga.

Prijava se dostavlja najkasnije do 21.03.2016. Bliže informacije se mogu dobiti od Nikole Markovića, mejlom na: nimar@rcub.bg.ac.rs i Zorana Korunovića, mejlom na: zoran.korunovic@novibeograd.rs

detaljnije

Predavanje prof. dr Antona Cajlingera, 15.03.2016.

Predavanje prof. dr Antona Cajlingera (Prof. dr Anton ZEILINGER) "Kvantna teleportacija, uvezanost i Ajnštajnovo pitanje - šta je svetlost?" (Quantum teleportation, entanglement and Einstein’s question - What is light?) održaće se u utorak 15. marta 2016. u 09:30 u Svečanoj sali na drugom spratu Palate SANU.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 10. mart 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 10. marta 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički Fakultet u Beogradu

Naslov predavanja: Klasifikacija metrika na realnom hiperboličkom prostoru

Apstrakt: Biće razmatran realni hiperbolički prostor sa stanovišta Lijevih grupa. Biće klasifikovane sve levo invarijantne metrike proizvoljne signature i ispitana njihova geometrijska svojstva.

detaljnije

Matf 2016

detaljnije