Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 20. septembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. septembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku.

Predavač: Anton Kos, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana

Naslov predavanja: CHALLENGES IN IMPLEMENTATION OF REAL-TIME BIOFEEDBACK SYSTEMS IN SPORT

Apstrakt: Science and technology are ever more frequently used in sports for achieving the competitive advantage. Motion tracking systems, in connection to the biomechanical feedback, help in accelerating motor learning. The definition of biomechanical biofeedback systems is given along with their intended use.

Biofeedback system architecture, elements, operation, requirements, and versions are presented in detail. Biofeedback system categorization is given: (a) on the basis of architecture, physical extent, and intended functionality, and (b) on constraints expressed in space, communication, processing, and timing requirements. Proposed biofeedback system versions are discussed in the context of the presented constraints and categorization. The most important challenges for the implementation of real-time biofeedback systems in sport are presented and discussed.

Kratka biografija predavača:
Anton Kos received his Ph.D. in electrical engineering from University of Ljubljana, Slovenia, in 2006. He is an assistant professor at the Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana. He is a member of the Laboratory of Information Technologies at the Department of Communication and Information Technologies. He is the leader of industrial research and development projects in designing of sensor based smart sport equipment and sensor based forestry machinery. His teaching and research work includes communication networks and protocols, quality of service, dataflow computing and applications, use of inertial sensors in biofeedback systems and applications, signal processing, and information systems. He is the (co)author of more than thirty papers appeared in the international engineering journals and of more than fifty papers at international conferences. He is a Senior member of IEEE, Union of Electrical Engineering of Slovenia, and SICOM. Since 2018 he is the Slovenian section ComSOC chapter chair.

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa - septembar 2019. godine.

Obaveštenje o raspisivanju konkursa - septembar 2019. godine.

detaljnije

Studentski seminar, 20. septembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. septembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: IStevan Gajović, Univerzitet u Groningenu

Naslov predavanja: UVOD U ARITMETIČKU VEROVATNOĆU

Apstrakt: U okviru predavanja biće reči o verovatnoći nekih aritmetičkih događaja. Uvodni primeri se odnose na elementarna svojstva celih brojeva, a zatim će biti ispitivane verovatnoće rešivosti nasumične linearne Diofantove jednačine, kao i globalne i lokalne rešivosti kvadratnih formi sa nasumičnim celobrojnim koeficijentima.

detaljnije

Stipendije za učešće na 8. Evropskom kongresu matematičara 2020. godine

Osmi po redu Evropski kongres matematičara (8th European Congress of Mathematics -8ECM) biće održan u Portorožu u Sloveniji od 5. do 11. jula 2020 godine (https://8ecm.si/).

Organizatori Kongresa pozivaju zainteresovane učesnike da se prijave za dodelu stipendija koje pokrivaju kotizaciju i smeštaj. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem, popunjavanjem formulara na stranici https://8ecm.si/scholarships/new

Više o stipendijama, načinu prijave i neophodnoj dokumentaciji može se naći na https://8ecm.si/about-8ecm/8ecm-scholarships. Prijava je otvorena do 30. septembra 2019.

Rok za prijavu je produžen do 31. oktobra 2019.

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 364. sednici NNV-a održanoj 13.09.2019. godine.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj  13.09.2019. godine.

detaljnije

Svečani prijem novih studenata Matematičkog fakulteta

Svečani prijem novih studenata Matematičkog fakulteta održaće se u petak 20. septembra 2019. u 16 sati u VHA (veliki  hemijski amfiteatar) u prizemlju zgrade na Studentskom trgu 16, ulaz B.

detaljnije

XVII konferencija 'Digitalizacija kulturne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika', 17. septembar 2019.

XVII konferencija "Digitalizacija kulturne baštine, starih zapisa iz prirodnih i društvenih nauka i digitalna humanistika" je nacionalni skup sa međunarodnim učešćem koji se održava svake godine u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Nacionalnog centra za digitalizaciju.

Ove godine skup će biti održan u utorak, 17. septembera na Matematičkom fakultetu u sali 706 (Studentski trg 16, IV sprat). Registracija učesnika počinje u 9:15, a svečano otvaranje je planirano u 9:45, nakon čega slede izlaganja učesnika.

Detaljnije informacije o konferenciji mogu se naći na stranici
http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/conferences/ncd17_2019.html

Program konferencije

detaljnije

Master 4.0 - IT i biznis znanja na državnim fakultetima

Prvi put u zajedničkoj misiji da pripreme studente za poslove koje donosi Četvrta industrijska revolucija, beogradski ETF, FON, Mašinski i Matematički fakultet, kao i kragujevački i niški državni univerziteti udruženi sa preko 75 kompanija oformili su četiri programa Master 4.0 koji će spojiti znanja o naprednim tehnologijama i poslovne veštine potrebne za kreiranje digitalnih proizvoda i usluga.

Detaljnije

detaljnije

10th Mathematical Physics Meeting: School and Conference on Modern Mathematical Physics, 9-14. septembar 2019.

Međunarodni naučni skup "10th Mathematical Physics Meeting: School and Conference on Modern Mathematical Physics - MPHYS10" biće održan od 9. do 14. septembra 2019. godine u Beogradu. Glavni organizator je Institut za fiziku u Beogradu, a Matematički fakultet je jedan od suorganizatora skupa. Skup pokriva širok spektar tema, pre svega teme orijentisane ka novim doprinosima u kosmologiji, klasičnoj i kvantnoj gravitaciji, kvantnoj teoriji polja, teoriji struna i ostale teme iz savremene matematičke fizike. Mnoga od predavanja u većoj ili manjoj meri sadrže geometriju.

Ovaj skup je 10. po redu i time jubilarni. Na skupu učestvuje veći broj svetski poznatih predavača, među kojima je i prof. Aleksej Starobinski, jedan od vodećih naučnika za kosmologiju rane Vasione i ovogodišnji dobitnik ICTP Dirakove medalje za doprinose kosmologiji i teoriji inflacije.

Svečano otvaranje i prvi dan održavanja skupa biće u ponedeljak, 9. septembra, od 10 časova, u velikoj sali SANU. Počev od drugog dana skupa, predavanja će se održavati u sali na 1. spratu MI SANU.

Detaljne informacije o MPHYS10 skupu može se naći na stranici http://www.mphys10.ipb.ac.rs, gde se nalazi i detaljan program predavanja.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 6. septembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 6. septembra 2019. u prostorijama Matematičkog fakulteta na Studenstkom trgu 16 sa početkom u 19 časova (sala će biti naknadno određena).

U okviru sastanka Seminara, koleginica Branislava Šandrih će predstaviti predlog prijave teme svoje doktorske teze pod nazivom "Uticaj klasifikacije teksta na primene u obradi prirodnih jezika".

Više detalja može se pronaći na stranici http://computing.matf.bg.ac.rs/

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti