Seminar iz veštačke inteligencije, 14. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 14. aprila 2021. od 19 do 20 časova.

Predavač: dr Pavle Subotić, Senior Research Engineer at Azure Data Labs

Naslov predavanja: DEBUGGING LARGE SCALE DATALOG WITH PROOF ANNOTATIONS

Apstrakt: Logic programming languages such as Datalog have become popular as Domain Specific Languages (DSLs) for solving large-scale, real-world problems, in particular, static program analysis, graph databases and network analysis. The logic specifications that model analysis problems process millions of tuples of data and contain hundreds of highly recursive rules. As a result, they are notoriously difficult to debug. While the database community has proposed several data provenance techniques that address the Declarative Debugging Challenge for Databases, in the cases of analysis problems, these state-of-the-art techniques do not scale.

In this talk, I introduce a novel bottom up Datalog evaluation strategy for debugging: Our provenance evaluation strategy relies on a new provenance lattice that includes proof annotations and a new fixed-point semantics for semi-naïve evaluation. A debugging query mechanism allows arbitrary provenance queries, constructing partial proof trees of tuples with minimal height. We integrate our technique into Soufflé, a Datalog engine that synthesizes C++ code, and achieve high performance by using specialized parallel data structures. Experiments are conducted with DOOP/DaCapo, producing proof annotations for tens of millions of output tuples. We show that our method has a runtime overhead of 1.31× on average while being more flexible than existing state-of-the-art techniques.

This is joint work with David Zhao and Prof. Bernhard Scholz from the University of Sydney. A version of this talk was presented at POPL this year (2021).

Registraciona forma za učesće i link za predavanje nakon registracije:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p
Ukoliko želite samo da gledate predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos će biti dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 13. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 13. aprila 2021. sa početkom u 14:15.

Predavač: Aleksandra Labus, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: AN APPLICATION OF SOCIAL NETWORK INSTAGRAM IN HIGHER EDUCATION

Apstrakt:
This lecture discusses the possibilities of employing social network Instagram in higher education e-learning. Numerous studies have shown that the application of social networks can encourage collaboration among students and increase motivation for e-learning. Over the past few years, the number of Instagram users has grown and opportunities for its implementation in education have increased. To test the possibilities of integrating Instagram related activities in formal e-learning, we have performed a pilot study within undergraduate studies at the Faculty of Organizational Sciences. Participants were third-year students who attended the course E-business. Students were involved in Instagram challenges organized by teachers for one month. After completing the e-learning challenge, students were given an Instagram story quiz to test their knowledge. The students completed an online survey and expressed their attitudes on this type of learning. The results show students' readiness to use Instagram as an e-learning tool. They think this type of activity challenges their creativity and enables them to learn in new and motivating ways.

Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, redavanja se mogu pratiti isključivo na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 8. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 8. april 2021. sa početkom u 17:15.

Predavač: Predrag Jovanović, naučni savetnik, Astronomska opservatorija u Beogradu

Naslov predavanja: POSMATRAČKA KOSMOLOGIJA I KOSMOLOŠKI TESTOVI

Apstrakt:
U ovom predavanju će ukratko biti prikazane osnovne postavke posmatračke kosmologije, kao i najvažniji kosmološki testovi, tj. astronomska posmatranja koja se koriste za određivanje parametara standardnog ΛCDM kosmološkog modela, kao što su: supernove tipa Ia, kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje, barionske akustične oscilacije i gravitaciona sočiva. Biće prikazane i različite mere za kosmološka rastojanja, od kojih su najvažnija rastojanja po luminoznosti i ugaonom dijametru, a takođe i njihovo praktično korišćenje za određivanje vrednosti kosmoloških parametara pomoću pomenutih kosmoloških testova.
Biće objašnjena i tzv. Hablova tenzija, tj. razlika u vrednostima Hablove konstante dobijenim pomoću  različitih kosmoloških testova.
Pored toga, ukratko će biti predstavljeni i neki rezultati naših istraživanja primene gravitacionih sočiva u posmatračkoj kosmologiji.

Detalji pristupa:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mef699433b60dfcc426a54fb6f301d7f7
Meeting number (access code): 183 136 2040
Meeting password: JrC86MjEeT3

detaljnije

Studentski seminar, 9. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 9.
marta 2021, sa početkom u 12 časova.

Predavač: Bojana Lasković, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: TEORIJA MODELA ZA METRIČKE STRUKTURE

Apstrakt:
Metričke strukture se često javljaju u matematici, posebno u analizi i geometriji. Jedan od pristupa za proučavanje metričkih struktura koji daje dosta dobre rezultate je neprekidna logika za metričke strukture.
Neprekidna logika ima dosta sličnosti sa logikom prvog reda i u određenom smislu se može videti kao generalizacija logike prvog reda. U ovom izlaganju će biti predstavljeni neki od osnovnih pojmova i tvrđenja teorije modela za metričke strukture.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 7. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 7. aprila 2021. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova

Predavač: Milan Perić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: POLINOMIJALNA ENTROPIJA I LUTAJUĆA DINAMIKA (2. DEO)

Apstrakt: Na predavanju će biti najpre uvedeni osnovni pojmovi topološke dinamike. Zatim će biti data definicija i glavne osobine topološke entropije. Biće ukazano na njen značaj i vezu sa drugim važnim konceptima.
Nakon toga će biti objašnjena potreba za uvođenjem polinomijalne entropije i razlike u odnosu na topološku entropiju. Pokazaćemo da je polinomijalna entropija dobro prilagođena lutajućoj dinamici i uvešćemo specifično kodiranje i singularne tačke. Na kraju će biti dati primeri računanja na Morsovim gradijentnim sistemima i logističkom preslikavanju.

Napomena: Molimo zainteresovane da svoj dolazak na predavanje najave mejlom na mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Tokom sastanaka je neophodno poštovanje propisanih mera zaštite.

detaljnije

Poziv studentima za učešće na seminaru BEST design WEEK 2021

Udruženje studenata tehnike Evrope BEST Beograd organizuje seminar dizajna i brendiranja pod nazivom BEST design WEEK, koji je namenjen svim zainteresovanim studentima svih fakulteta.

Sve radionice su besplatne i održaće se u opremljenim učionicama Megatrend univerziteta ukoliko to bude dozvoljavala epidemiološka situacija u suprotnom radionice će biti održane onlajn.

Ove godine će se, u periodu od 17. do 24. aprila, program BEST design WEEK sastojati iz radionica kao i dana predavanja posvećenog trendovima savremenog dizajna - Design Insight.
Cilj ovog projekta je da vas upozna sa različitim temama iz oblasti dizajna i informacionih tehnologija, kao i njihovom primenom u savremenom životu.
Prijave za učešće na BEST design WEEK-u su otvorene do 9. aprila na sajtu https://bdw.best.rs/ gde možete naći više informacija o projektu.

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 7. april 2021.

Seminar iz iz veštačke inteligencije nastao je kao nastavak sastanka “Serbian AI Meeting” i zamišljen je da na njemu istraživači iz Srbije i iz dijaspore, kao i istraživači sa univerzteta, naučnih instituta i iz prakse predstavljaju naučne teme i rezultate iz oblasti veštačke inteligencije. Prvo sastanak Seminara u aprilu mesecu biće održan onlajn u sredu, 7. aprila 2021. od 19 do 20 časova.

Predavač: dr Predrag Janičić, redovni profesor, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: AUTOMATSKO REZONOVANjE I PRIMERI SISTEMA ZA REZONOVANjE U ISKAZNOJ LOGICI, U LOGICI PRVOG REDA I U GEOMETRIJI

Apstrakt: U predavanju će biti dat kratak prikaz oblasti automatskog rezonovanja, posebno centralne podoblasti – automatskog dokazivanja teorema, kao i nekih oblasti primena. Biće ukratko prikazano i nekoliko predavačevih sistema koji koriste automatsko rezonovanje u iskaznoj logici, u logici prvog reda i u geometriji i biće opisane neke njihove konkretne primene.

Napomena: Registraciona forma za učešće i link na predavanje, ukoliko želite da aktivno učestvujete:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje, bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos će biti dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

Kratka uputstva na srpskom i engleskom se mogu naći na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/Kc7qJtEvoMFx9MFnz

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 7. april, 2021.

Naredni sastanak seminara Bioinformatika biće održan onlajn u sredu, 7. aprila 2021. sa početkom u 18:15.

Predavač: Goran Vinterhalter

Naslov predavanja: BIOINFORMATICS ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN PROTEIN FUNCTION AND INTRINSIC DISORDER

Apstrakt:
The correlation of molecular function and protein intrinsic disorder is an important aspect of understanding the relationship between function, sequence and structure. This research was inspired by statistical correlation evaluation method described by Xie et al. (J Proteome Res 6 (2007) 1882–1898, reference study), where the authors analyzed the relationship between structure and function of proteins from Swiss-Prot database and where these functions were described with Swiss-Prot function keywords. In this research, we investigated whether the conclusions from the reference study stand for another dataset with richer functional annotation. We used CAFA3 challenge training dataset where the function was described with terms from Gene Ontology (GO terms). In order to compare the results with the previous work, we associated the GO terms with the corresponding Swiss-Prot function keywords. The results were compared with the reference study by first repeating the analysis with Swiss-Prot function keywords and then by GO terms. We used PONDR VSL2b disorder predictor to label over 66,000 CAFA3 proteins as putatively disordered or ordered. Out of 186 Swiss-Prot keywords (belonging to molecular function type) with more than 20 annotated proteins, we found 47 to be highly order related and 44 highly disorder related. Using the same dataset and annotation constraints, out of 1781 GO term (belonging to molecular function type), we found 746 to be highly order related and 564 highly disorder related. Comparison of two functional annotations, GO and Swiss-Prot keywords, showed consistent results in cases when it was possible to map a Swiss-Prot keyword to a corresponding GO term. Because of the small number of such cases, we propose a new method for deriving the missing mappings between Swiss-Prot keywords and GO terms with the highest likelihood by measuring similarity (Jaccard index) between sets of protein annotated by different functions. Comparison with results from the reference study revealed prevalence of binding related functions (disorder related) in the current dataset even though the same functions were not present in previous results.

Link za pristup predavanju:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb78730fdd76213bb795ff5f1f1140ef3
Link će biti aktivan od 18 časova.

Organizator seminara Bioinformatika je Srpsko društvo za bioinformatiku i računarsku biologiju.

Podaci o predavaču: Goran Vinterhalter je master informatičar Matematičkog fakulteta, a trenutno je zaposlen u kompaniji Agilent Technologies u Gentu, Belgija.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 6. april 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 6. aprila 2021. sa početkom u 14:15.

Predavač: Jozef Kratica, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: NEKE OSOBINE PROBLEMA {k}-PAKOVANjA GRAFOVA

Apstrakt: Za dati graf G i pozitivan ceo broj k, funkciju f:V(G)N [0} nazivamo funkcijom {k}-pakovanja ako za svaki čvor v\in V(G) vrednost f(N[v]) ne prelazi k. Maksimalnu moguću vrednost f(V(G)) u odnosu na sve funkcije {k}-pakovanja obeležavamo sa L{k}(G) a dati problem nazivamo problem {k}-pakovanja. U ovom izlaganju će biti prikazani novi rezultati u vezi ovog problema. Prvo će biti prikazana veza između slučajeva k=1, k>=2 i relaksacije odgovarajućeg problema celobrojnog linearnog programiranja, kao i dovoljni uslovi optimalnosti. U drugom koraku će biti data konstruktivna procedura za nalaženje odgovarajućih vrednosti k, za koje je L{k}(G) moguće rešiti u polinomijalnom vremenu izvršavanja. Zatim će biti uspostavljena veza između funkcije {1}-pakovanja i poznatog problema nalaženja maksimalnog skupa izolovanih čvorova (independent set number). Na kraju će biti date egzaktne vrednosti L{k}(G) za neke specijalne klase grafova, kao i nekoliko opštih gornjih i donjih granica.

Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, redavanja se mogu pratiti isključivo na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika.


Predavanje će se održati putem Webex platforme, link za pristup:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m94c079dbd733bc1cd91b9cb1721b601d

Na konkurs se prijavilo 3 kandidata: dr Ivana Tanasijević, dr Sana Stojanović Đurđević i dr Staša Vujičić Stanković.

Naslov predavanja: „Izdvajanje komponenti jake povezanosti u usmerenom grafu“

Datum i vreme održavanja: sreda, 7.4.2021. godine
- u 9 časova , dr Ivana Tanasijević
- u 9.30 časova, dr Sana Stojanović Đurđević
- u 10 časova, dr Staša Vujičić Stanković

Članovi komisije:

- dr Miodrag Živković, red. prof.
- dr Predrag Janičić, red. prof.
- dr Nenad Mitić, red. prof.
- dr Vladimir Filipović, red. prof.
- dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik MI  SANU

Datum objavljivanja: 31.3.2021.

detaljnije