Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 5. decembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 5. decembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Emilija Kisić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu

Naslov predavanja: PRIMENA T2 KONTROLNIH DIJAGRAMA I SKRIVENIH MARKOVLjEVIH MODELA NA PREDIKTIVNO ODRŽAVANjE TEHNIČKIH SISTEMA

Apstrakt:
Na ovom predavanju biće prikazana inovativna tehnika prediktivnog održavanja sa ciljem isticanja prednosti prediktivnog održavanja u odnosu na planirano održavanje. Predloženi algoritam primenjen je na konkretan problem koji se javlja planiranim održavanjem udarnih ploča mlinova koje melju ugalj u podsistemu za mlevenje uglja u termoelektrani “TEKO”, Kostolac, Srbija. Planiranim održavanjem predviđa se zamena udarnih ploča nakon određenog broja radnih sati, međutim u zavisnosti od kvaliteta uglja i same udarne ploče ova zamena je nekad potrebna ranije ili kasnije. Posledice ovakvog održavanja su veliki materijalni gubici koji nastaju zbog čestog prevremenog zaustavljanja celog podsistema za mlevenje uglja, kao i mogućnost da otkaz nastupi pre zamene. Inovativnost predloženog algoritma zasniva se na izboru tehnike prognoze otkaza. Primenom predložene metode dobija se informacija u kom stanju se udarne ploče nalaze.

detaljnije

KGTA seminar, 4. decembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u ponedeljak, 4. decembra 2017, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 13 časova. U okviru ovog sastanka biće održana dva predavanja.

Prvo predavanje

Predavač: Petar Pavešić, Matematički fakultet, Ljubljana

Naslov predavanja: MINIMALNE TRIANGULACIJE I DOBRI POKRIVAČI

Apstrakt:
A classical problem in combinatorial geometry is to determine minimal triangulations of triangulable spaces, the most interesting case being the triangulations of closed manifolds. We will relate this question to the concept of covering type of a space which is a new homotopy invariant that was recently introduced by Karoubi and Weibel. Our main results are estimates of the covering type based on the Lusternik-Schnirelmann category and the cohomology ring. This is joint work with D. Govc and W. Marzantowicz

Drugo predavanje

Predavač: Neža Mramor - Kosta, Fakultet za računarstvo, Ljubljana

Naslov predavanja: SIMPLICIAL TOPOLOGICAL COMPLEXITY - TOWARDS A TOPOLOGICAL ALGORITHM FOR MOTION PLANING

Apstrakt:
Topological complexity is a relatively new invariant of topological spaces that was introduced with the goal to provide a topological sound approach to motion planning of robots and other mechanical devices. Topological space are not a practical category for devising algorithms and specific implementations, though, therefore a reasonable step towards practically implementable algorithms is to define these concepts in the context of simplicial complexes. In the talk we will describe two recent approaches to simplicial topological complexity, as well as the idea behind an implementable algorithm for a motion planning algorithm, and discuss its efficiency and complexity.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 30. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 30. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Jelena Stanković, Učiteljski fakultet

Naslov predavanja: NEW COSMOLOGICAL SOLUTIONS IN NONLOCAL MODIFIED GRAVITY

Apstrakt:
We consider model of nonlocal gravity, given by the following action $S =\frac{1}{16 \pi G} \int \sqrt{R-2\Lambda} F(\Box) \sqrt{R-2\Lambda}\sqrt{-g} d^{4}x $, where $R$ is Ricci scalar curvature, $\Lambda $ cosmological constant and $ F(\Box)=1+\sum_{n =1}^{\infty} f_{n} \Box^{n}$. The corresponding Einstein equations of motion are derived and presented. We will solve equations of motion and get some cosmological solutions.

detaljnije

IAESTE konkurs - stručna praksa u inostranstvu u toku 2018. godine, prijava do 15.12.2017.

Raspisan je IAESTE konkurs za stručnu praksu i usavršavanje u inostranstvu u toku 2018. godine.

Više detalja, uslove konkursa i on-lajn prijavu možete pronaći na sajtu: http://www.iaeste.ac.rs

Konkurs traje do 15.12.2017. godine.

NAPOMENA:
Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama, neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.

Tekst konkursa

detaljnije

Aproksimacije i izračunavanja, teorija i primene, 30.11 - 02.12.2017.

Odeljenje za matematiku, fiziku i geo-nauke SANU ima čast da Vas pozove da prisustvujete međunarodnom naučnom skupu Aproksimacije i izračunavanja - teorija i primene, koji se održava od 30. novembra do 2. decembra 2017. povodom devedesetog rođendana profesora Voltera Gaučija.

Svečano otvaranje održaće se u četvrtak 30. novembra 2017. godine u 10 sati u svečanoj sali SANU, Knez Mihailova 35/II.

Program skupa

detaljnije

Verovatnosne logike, 30. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 30. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Miloš Milovanović

Naslov predavanja: DINAMIČKI IDENTITET BRAUVEROG KONTINUUMA

Apstrakt:
Brauverov intuicionizam razmatramo u pojmovima fizike kompleksnih sistema nalazeći da njegov dinamički aspekt odgovara prisustvu vremenskog operatora koji je sedamdesetih godina prošlog veka uveo Ilya Prigogine. Primenjena na zasnivanje kontinuuma, naznačena analogija razotkriva statistički pristup ovom problemu dovodeći do modela koji primenu nalaze u obradi signala i fraktalnoj geometriji.

detaljnije

Prezentacija Virtuelne biblioteke Matematičkog fakulteta: Od ideje do 4000. naslova, 14.12.2017.

14. decembra 2017. godine u 18 sati u prostorijama Udruženja Milutin Milanković, Pop Lukina 1B, održaće se prezentacija Virtuelne biblioteke Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, "Od ideje do 4000. naslova".

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.

detaljnije

Obeležavanje jubileja VNS-metode: 20 godina od objavljivanja prvog rada, 28. novembar 2017.

Metoda promenljivih okolina (engl. Variable Neighborhood Search, VNS) nastala je devedesetih godina prošlog veka u istraživačkom centru GERAD u Montrealu. Prvi rad u časopisu vezan za VNS  N. Mladenović, P. Hansen (1997), Variable neighborhood search, Computers and Operations Research, 24 (11):1097–1100. doi:10.1016/s0305-0548(97)00031-2  citiran je preko 3000 puta. Od tada je ova metoda uspešno primenjivana na mnoge probleme kombinatorne i kontinualne optimizacije. Brojne su i njene modifikacije, kao i hibridizacije sa drugim metodama.

Sastanak seminara za računarstvo i primenjenu matematiku posvećen jubileju VNS metode biće održan u utorak, 28. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

O razvoju i primenama VNS-a, kao i o istraživačima koji su u tome učestvovali, u svetu i u Srbiji, govoriće jedan od njenih autora, prof. Nenad Mladenović.

Najava i apstrakt predavanja

detaljnije

Seminar za mehaniku, 29. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 29. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Ivan Šestak, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: EGZISTENCIJA REŠENjA ZA APSTRAKTNU ELIPTIČKU HEMIVARIJACIONU NEJEDNAKOST

Apstrakt:
Široka klasa zadataka, npr. u mehanici čvrstog tela, ima varijacionu formulaciju u obliku hemivarijacionih nejednačina. Jedan takav primer bi bio zadatak s trenjem, koje je predstavljeno u obliku nemonotone i višeznačne funkcije. Za takve zadatke biće razmatrana egzistencija rešenja.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 29. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 29. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavači: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRAMENOVI I LINIJSKA RASTOJANjA

Apstrakt:
U pitanju je predavanje u okviru specijalnog kursa "Algebarske krive i primene u klasičnoj mehanici".

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti