Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 20. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 20. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Milan Zlatanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: NESIMETRIČNA TEORIJA GRAVITACIJE I SASAKI-EINSTEIN 5-MNOGOSTRUKOSTI

Apstrakt:
Razmatraju se koneksije sa totalno antisimetričnom torzijom na nesimetričnoj Rimanovoj mnogostrukosti koje zadovoljavaju Einstein-ovu metričku jednačinu. Nađeni su potrebni i dovoljni uslovi pod kojima Hermitske, para-Hermitske, kontkaktne i para-kontaktne mnogostrukosti (M,G=g+F) zadovoljavaju Einstein-ovu metričku jednačinu. Dobijeni uslovi su izraženi u terminima Nijenhuis tenzora i spoljašnjeg proizvoda antisimetričnog dela metrike. U dimenziji 5, dobijamo da je egzistencija koneksije sa antismetričnom torzijom koja zadovoljava Einstein-ovu metričku jednačinu, ekvivalentna egzistenciji Sasaki-Einstein 5-mnogostrukosti i obratno, svaka Sasaki-Einstein 5-mnogostrukost generiše dve familije koneksija sa antisimetričnom torzijom koja zadovoljava Einstein-ovu metričku jednačinu.

Literatura:
1. Stefan Ivanov, Milan Lj. Zlatanović, Connection on Non-Symmetric (Generalized) Riemannian Manifold and Gravity, Classical and Quantum Gravity, Volume 33, Number 7, 075016, (2016).
2. Stefan Ivanov, Milan Lj. Zlatanović, Non-symmetric Riemannian gravity and Sasaki-Einstein 5-manifolds, Classical and Quantum Gravity 37, (2020)

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 19. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 19. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: VREMENSKI ZAVISNI I DISAPATIVNI HAMILTONOVI SISTEMI - KONTAKTNA I KOSIMPLEKTIČKA INTEGRABILNOST

Apstrakt:
Posmatraćemo dva geometrijska okvira za posmatranje vremenski zavisnih i disipativnih Hamiltonovih sistema.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 18. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 18. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.


Predavač: Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIKA PRAVEDNE RASPODELE

Apstrakt:
Pravedna raspodela (fair division) kao tema povezuje algebarsku topologiju, kombinatoriku, linearno programiranje, konveskne politope i druge oblasti. Poznati rezultati vezani za ovu temu su Špernerova lema, KKM-teorema (Knaster-Kuratovski-Mazurkievič), teoreme o pravednoj raspodeli obaveza ili dobiti, i dr. U problemu deljenja ogrlice (N. Alon) potrebno je ogrlicu koja se sastoji od n tipova dragih kamenova podeliti na što manji broj delova koje je moguće razdeliti grupi od r "lopova" tako da svaki lopov dobije isti broj dragih kamenova svake vrste. Klasičan rezultat Noge Alona kaže da je n(r-1) preseka ogrlice uvek dovoljno. Prikazaćemo stare i nove (topološke) metode koje se koriste u dokazima teorema o pravednoj raspodeli.

detaljnije

Stipendije Fondacije 'Sestre Bulajić' za školsku 2019/2020. godinu

Konkurs za dodelu stipendije Fondacije "Sestre Bulajić" za studenta prve godine studija studijskog programa Matematika.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 1 (jedne) stipendije studentu prve godine Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za fizičku hemiju ili Univerziteta u Beogradu – Matematičkog fakulteta.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za fizičku hemiju i Univerziteta u Beogradu - Matematičkog fakulteta, upisani na studijski program Matematika, koji su u završnom razredu srednjoškolskog obrazovanja ostvarili najbolji uspeh i koji se u školskoj 2019/2020. finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Detaljnije o konkursu

detaljnije

Praznik - obaveštenje

Poštovane koleginice i kolege,

Sretenje, Dan državnosti Srbije, praznuje se 15. i 16. februara. S obzirom na to da je ove godine 16. februar nedelja, prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, ponedeljak 17. februar je neradni dan.
 
Čestitamo vam praznik i želimo prijatan produženi vikend.

detaljnije

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci, 11. februar, obeležava se danas svuda u svetu. Tim povodom održan je danas u sedištu UNESCO-a u Parizu događaj posvećen ravnopravnosti polova u nauci, na kome je jedna od govornika bila i naša prof. dr Dragana Ilić, sa Katedre za astronomiju.

Više detalja o događaju na linku:
https://en.unesco.org/events/international-day-women-and-girls-science

Istog dana otvorena je i trodnevna naučna konferencija „Naučnice u društvu“ u Svečanoj sali SANU, na kojoj je imala izlaganje i naša prof. dr Olga Atanacković sa Katedre za astronomiju.

Više o konferenciji na linku:
https://www.sanu.ac.rs/naucnice-u-drustvu/

Kako bi osigurale potpuno i jednako učešće žena i devojaka u naučnim krugovima, Ujedinjene nacije su 2015. godine proglasile 11. februar za Međunarodni dan žena i devojaka u nauci. Više detalja na linku: https://en.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday

detaljnije

Studiranje u Rusiji

Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije i Rosotrudničestvo objavljuju konkurs za prijem državljana Republike Srbije i sunarodnika koji stalno žive u Srbiji, na školovanje u 2020/2021. akademskoj godini o trošku federalnog budžeta (kvota) u obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji

Studenti imaju mogućnost da:

  • Nastave školovanje odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, visoka škola, fakultet)
  • Studiraju besplatno
  • Dobijaju novčanu stipendiju (u iznosu od 1.300 rublja i više u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspeh
  • Budu smešteni u studentskom domu

Više informacija

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 7. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 7. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Bojana Femić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: OD ALGEBRI, PREKO MONOIDALNIH KATEGORIJA, BIKATEGORIJA, DO DUPLIH KATEGORIJA

Apstrakt:
Ovo predavanje bi bilo specifična šetnja kroz gore navedene pojmove iz perspektive mog istraživanja u različitim periodima, do danas. Villamayor i Zelinsky su 1977-me konstruisali jedan beskonačni tačni niz kohomoloških grupa sa tri tipa koeficijenata, a u odnosu na komutativni prsten A. Kao deo mog doktorskog rada 2005-te interpretirali smo drugu kohomološku grupu iz tog niza s koeficijentom u Pikarovoj grupi od A⊗A. Nekoliko godina kasnije, zamenivši A određenim tipom simetrične monoidalne kategorije C, konstruisala sam analogni beskonačni tačni niz, gde se na mestu Pikarovih grupa tenzorskih potencija od A nalazi Brauer-Pikarova grupa Deligne tenzorskih proizvoda od C. Budući da je Brauer-Pikarova grupa Grotendikova grupa monoidalne kategorije "bimodulo kategorija nad Deligne potencijama od C", a ova monoidalna kategorija je trunkacija odgovarajuće monoidalne 2-kategorije, postavlja se pitanje da li je sličnu konstrukciju poslednjeg beskonačnog tačnog niza moguće izvesti koristeći punu strukturu pomenute monoidalne 2-kategorije i do kakvog bi tačno rezultata to dovelo.

Budući da je zbog mnogobrojnosti aksioma ovakve strukture eksplicitan račun sa njom izrazito nezgodan posao, poželjne su neke "prečice". Ova potraga me je dovela do izvesnog Šulmanovog rezultata o duplim kategorijama, ali je pitanje da li je on kao takav primenljiv na moj problem. Ukoliko nije, mogao bi ukazati na pravac u kom bi se moglo tražiti neko prikladnije rešenje, koje bi, zbog prirode problematike, eventualno dalo jedan sveobuhvatniji rezultat.

Ovo je nastavak predavanja održanog 20.12.2019.

detaljnije

Studentski seminar, 14. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 14. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Stefan Ivković, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: POLU-FREDHOLMOVI OPERATORI NA HILBERTOVIM S*-MODULIMA I ODGOVARAJUĆI SPEKTRI

Apstrakt:
Nastavljajući se na prethodno predavanje gde smo definisali standardni Hilbertov S*-modul i pokazali neka osnovna svojstva, u ovom predavanju ćemo definisati Fredholmov operator na standardnom modulu i prezentovati rezultate Miščenka i Fomenka. Zatim ćemo definisati polu-Fredholm operator na standardnom modulu i prezentovati rezultate iz rada "Semi Fredholm theory on Hilbert C*-modules".

detaljnije

Info-seminar 'Iskustva pripreme i realizacije ERC projekta'

Matematički fakultet organizuje info-seminar o pripremi projekata za European Research Council (ERC) u petak 14. februara 2020. u sali 706 sa početkom u 12 časova.

Na seminaru će govoriti:

Dr Magdalena Đorđević, sa Instituta za fiziku Beograd, dobitnica ERC projekta

Pozivamo zainteresovane nastavnike i istraživače Matematičkog i drugih fakulteta prirodno-matematičke grupacije, kao i ostale institucije Univerziteta u Beogradu da dođu i čuju više o ERC projektima.

detaljnije