Stipendija Vlade Republike Koreje 2021

Vlada Republike Koreje raspisala je konkurs za stipendiju. Stipendija je namenjena za postdiplomske (master i doktorske), postdoktorske studije, za 2021. godinu.

Za ovu stipendiju se mogu prijaviti svi državljani Republike Srbije koji imaju završen prethodni nivo studija sa bilo kog fakulteta (za master - završene osnovne studije, za doktorat - završene master studije).

Proces prijave je podeljen po fazama, od kojih je prva faza selekcije u ambasadi Republike Кoreje u Srbiji, nakon čega prijave preuzima National Institute for International Education (NIIED), koji dalje vrši selekciju odabranih studenata.

Popunjenu dokumentaciju, odnosno prijavu, za ovaj program treba podneti ambasadi Republike Кoreje na adresu: Ambasada Republike Кoreje, Miloša Savčića 4, 11000 Beograd

Integralni link konkursa: http://www.studyinkorea.go.kr

Više informacija možete pronaći u narednim prilozima:

Tekst konkursa
Propozicije konkursa
Prijavni i medicinski formulari 
Najčešća pitanja i odgovori
Lista dostupnih univerziteta

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 2. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 2. marta 2021. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Miloš Simić, doktorant, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: KONTROLA GREŠKE BINARNIH KLASIFIKATORA I NEURONSKI TESTOVI NORMALNOSTI

Apstrakt: Tradicionalni binarni klasifikatori mogu imati visoku tačnost, ali frekvencija s kojom daju lažno pozitivne i lažno negativne rezultate nije pod kontrolom korisnika. U mnogim slučajevima jedna od tih grešaka je ozbiljnija, pa su prihvatljivi samo klasifikatori koji tu grešku prave sa verovatnoćom manjom od unapred definisanog praga. Ovo predavanje će predstaviti način da se binarna klasifikacija kombinuje sa testiranjem statističkih hipoteza i tako kontroliše ciljna greška kod već obučenih klasifikatora. Konkretno, biće prikazano kako binarne klasifikatore pretvoriti u statističke testove, izračunati p­vrednosti klasifikacije i pomoću njih ograničiti verovatnoću ciljne greške. Taj pristup će biti ilustrovan na neuronskoj mreži obučenoj za otkrivanje normalnih raspodela na osnovu malih uzoraka. Numerički eksperimenti izvedeni na malim uzorcima sa najviše 100 elemenata pokazali su da su neuronski testovi normalnosti tačniji i daleko moćniji od najčešće korišćenih i najsnažnijih standardnih testova normalnosti: Šapiro-­Vilkovog, Anderson-Darlingovog, Liliforsovog i Žark-­Beraovog testa, kao i kernelskih testova normalnosti. Pristup o kojem će biti reči ima veoma visok potencijal za primenu u statistici, analizi podataka i mašinskom učenju.

Napomena: Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj prisutnih u sali je pet (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu  pratiti na daljinu preko linka

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Konkurs za dodelu 'Nagrade Veselina Lučića' za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na UB

Raspisan je Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića“ za najbolje naučno, odnosno stručno, ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu, objavljeno tokom 2020. godine.

Kandidati na Konkurs mogu prijaviti: monografiju, poglavlje u monografiji ili naučni rad. Navedena ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg ili stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije). Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.

Rok za podnošenje prijava je od 22. februara do 21. aprila 2021. godine

Tekst konkursa

Obrazac za prijavu

detaljnije

Stipendije Zadužbine Đoke Vlajkovića za stručno i naučno usavršavanje studenata

Detaljnije: Otvoren je konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za dodelu 10 stipendija za stručno i naučno usavršavanje studenata Univerziteta u Beogradu, koje podrazumeva:
- učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i
- boravak u inostranstvu u okviru osnovnih, master i doktorskih akademskih studija.

Na Konkurs se mogu prijaviti nezaposleni studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu. Finansijska podrška u stručnom i naučnom usavršavanju, u neto iznosu od po 30 000 dinara po učešću ili boravku. Rok za podnošenje prijava je od 24. februara do 31. marta 2021. godine.

Tekst konkursa

Obrazac za prijavu

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 4. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. marta 2021. u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Miloš Petrović, Poljoprivredni fakultet u Kruševcu Univerziteta u Nišu

Naslov predavanja: MNOGOSTRUKOSTI SA NESIMETRIČNOM LINEARNOM POVEZANOŠĆU

Apstrakt:
Najpre ćemo dati pregled poznatih rezultata koji se tiču nesimetrične linearne povezanosti i odgovarajućih krivinskih tenzora. Zatim ćemo razmatrati neke specijalne mnogostrukosti sa nesimetričnom linearnom povezanošću, među kojima su i uopšteni Rimanovi prostori u Ajzenhartovom smislu. Izlaganje proširujemo uopštenim skoro Ermitskim i para-Ermitskim mnogostrukostima i završavamo primerima uopštenih Kelerovih i para-Kelerovih mnogostrukosti u Ajzenhartovom smislu.

Predavanje je moguće pratiti i na daljinu. Detalji pristupa:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m26d5b3d706955c396ab6dadfc60f5081
Meeting number(access code): 183 791 6747
Meeting password: bCscVu3MH44

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 24. februar, 2021.

Naredni sastanak seminara Bioinformatika biće održan onlajn u sredu, 24. februara 2021. sa početkom u 18:15.

Predavač: Anđela Rodić, asistent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: BIOFIZIČKI I BIOINFORMATIČKI PRISTUP U ISTRAŽIVANjU PRENOŠENjA VIRUSA SARS-COV-2 U POPULACIJI

Apstrakt:
Biofizičari sa Biološkog fakulteta su, u saradnji sa naučnicima i nastavnicima sa Instituta za fiziku i Medicinskog fakulteta, sproveli istraživanje uticaja demografskih i klimatskih faktora na prenošenje virusa-izazivača bolesti COVID-19. Istraživanje kombinuje biofiziku (primena nelinearnih dinamičkih kompartmentalnih modela), bioinformatiku (prikupljanje i analiza velike količine podataka) i analizu široko rasprostranjenih obrazaca rasta infekcije ("scaling relations" u biofizici). Dobijeni rezultati ukazuju na to da nekoliko demografskih i meteoroloških faktora značajno utiče na inherentnu prenosivost (osnovni reprodukcioni broj) virusa u populaciji. Takođe je analizirana i disproporcija između intenzivnog širenja infekcije u Vuhanu (Hubei) i mnogo manjih brojeva zaraženih u drugim kineskim provincijama. Predloženo je da se ova zagonetka može objasniti kombinacijom značajno veće inherentne prenosivosti virusa u Vuhanu (R0 koje zavisi upravo od faktora sredine) i veće efikasnosti mera za suzbijanje epidemije u drugim provincijama. Ukupno gledano, rezultati ovih analiza ukazuju na to da dinamika širenja epidemije može značajno da zavisi od potencijalno visoko heterogenih i naizgled slučajnih faktora, kao što su varijacije u demografskim i meteorološkim uslovima, kao i od njihove složene interakcije sa uvedenim merama kontrole. Razumevanje ovih faktora je ključno, ne samo za analizu rizika tokom pandemije, već i za dugoročno predviđanje ponašanja virusa u populaciji u slučaju da bolest postane endemična.

Link za pristup predavanju:

Meeting number (access code): 183 485 1215
Meeting password: 3ZHyPQJG2C6
Link će biti aktivan od 18h. Organizator seminara Bioinformatika je Srpsko društvo za bioinformatiku i računarsku biologiju (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/)

Kratka biografija predavača: Anđela Rodić je asistent Biološkog fakulteta na Katedri za opštu fiziologiju i biofiziku. Kao član grupe prof. Marka Đorđevića, Anđela se bavi istraživanjima u oblasti sistemske biologije, odnosno biofizičkog modelovanja bioloških sistema.

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 25. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 25. februara 2021. sa početkom u 17:15.

Predavač: Mića Stanković, Prirodno-matematički fakultet, Niš

Naslov predavanja: AJZENHART- KELEROVI PROSTORI I HOLOMORFNO PROJEKTIVNA PRESLIKAVANjA

Apstrakt:
Uvodi se definicija Ajzenhart-Kelerovih prostora. Dobijene su neke interesantne relacije za pet tenzora krivine i odgovarajućih pet Ričijevih tenzora. Uvode se holomorfno projektivna preslikavanja Ajzenhart-Kelerovih prostora koja očuvavaju skoro kompleksnu strukturu. Dobijeni su neki invarijantni geometrijski objekti ovih preslikavanja tipa projektivnih parametara Tomasa i tipa Vejlovog tenzora.

Detalji pristupa:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m26d5b3d706955c396ab6dadfc60f5081
Meeting number (access code): 183 791 6747
Meeting password: bCscVu3MH44

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 26. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 26. februara 2021 sa početkom u 14:15.

Predavač: Siniša Đ. Mesarović, Univerzitet u Vašingtonu

Naslov predavanja: PHYSICAL FOUNDATIONS OF MESOSCALE CONTINUA

Apstrakt:
Assume that the physics on the microscale (interactions between atoms, molecules, defects in crystals ...) is understood. What is the appropriate mesoscale continuum theory for the problem? What are the assumptions involved and how do they define the limitations of the continuum model? To answer these questions, we begin with the definition of mesoscale continuum kinematics from the microscale kinematics. The geometry of micro-structure (e.g., order vs. disorder) has a decisive role in defining the continuum kinematics. We thus arrive at three kinematic formulations: mass continuum, lattice continuum and granular continuum. Then, upon formulating the power balance, we use the principle of virtual power to arrive at a variety of mathematical formulations: simple continuum with moving boundaries, phase field formulation, and, a higher order, size-dependent continuum. The problems considered include: mixing of fluids and capillary flows, granular flow/deformation, and, polycrystalline diffusional/dislocation creep accompanied by dislocation plasticity.

Detalji pristupa:
registracija: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8 samo
prenos: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc

detaljnije

Letnja škola mašinskog učenja u Petnici

U toku su prijave za sedmu letnju školu mašinskog učenja  PSI:ML 7, koja će se održati od 30. jula 2021. godine  do 9. avgusta 2021. godine u Petnici. Ovu školu  sponzorišu kompanije Microsoft, Everseen i Petlja.
Prijave su otvorene do 11. marta 2021. godine. Pozivamo vas da se prijavite i učestvujete u ovom zanimljivom događaju.

Više informacija možete naći na sledećoj strani:
http://psiml.petnica.rs

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 23. februara 2021. sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Katica R. (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: ANALITIČKA MEHANIKA DISKRETNIH SISTEMA FRAKCIONOG TIPA: OD  OSCILACIJA, FRAKCIONOG TIPA, DEFORMABILNIH TELA DO OSCILACIJA, FRAKCIONOG TIPA, HIBRIDNIH SISTEMA SLOŽENIH DISKRETNIH STRUKTURA

Apstrakt:
Rezime: Predavanjem se predstavljaju rezultati predavača kojima je zasnovana Analitička mehanika diskretnih sistema frakcionog tipa složenih struktura. Prvo se prikazuju sopstvene i prinudne longitudinalne oscilacije, frakcionog tipa, štapa promenljivog poprečnog preseka opisane parcijalnim, frakcionog reda, diferencijalnim  jednačinama  sa odgovarajućim aproksimativnim rešenjima.  Zatim se definiše laki standardni element, frakcionog tipa, sa odgovarajućom konstitutivnom jednačinom - sila-aksijalna deformacija, izražena pomoću izvoda necelog (frakcionog) reda  i za takav element se prikazuje generalisana funkcija disipacije, frakcionog tipa, mehaničke energije, koju je uveo i definisao predavač u svojim publikovanim radovima. Pomoću tih standardnih lakih elemenata frakcionog tipa i sa svojstvima disipacije energije frakcionog tipa formiraju se mehanički modeli diskretnih sistema, frakcionog tipa, i složenih struktura, kao i modeli diskretno-kontinualnih sistema deformabilnih tela (greda, ploča, membrana ili aksijalno pokretnih traka). Sveukupnost predavačevih rezultata publikovanih, u većem broju radova sa pojedinim specijalizovanim rezultatima, predstavlja Analitičku mehaniku diskretnih sistema frakcionog tipa. Za posebnu klasu diskretnih sistema frakcionog tipa pokazano je da postoje glavni nezavisni modovi, frakcionog tipa, među  kojima nema interakcije, niti prenosa mehaničke energije sa jednog na drugi mod, iako se javlja po svakom od modova disipacija energiije, frakcionog tipa, koja opada po svakom od modova, kao i u samom sistemu. U opštem slučaju glavnii modovi frakcionog tipa  diskretnog sistema nisu nezavisni i među njima se javlja interakcija i dinamika sistema je nelinearna i modovi su nelinearni.
Izvedena je serija teorema o disipaciji mehaničke energije sistema. Na osnovu matematičke i kvalitativne analogije uveden je standardni, frakcionog tipa, električni otpornik sa disipacijom električne energije, frakcionog tipa, i uvedena je odgovarajuća konstitutivna relacija pomoću izvoda necelog reda  i uvedena odgovarajuća generalisana funkcija disipacije energije frakcionog tipa u električnom kolu. Dati su primeri diskretnih mehaničkih oscilatora frakcionog tipa, sa konačnim brojem stepeni slobode oscilovanja, kao i odgovarajući u analogiji sa njima električni oscilatori frakcionog tipa

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije