Bizit konferencija, 1. i 2. novembar 2017.

Konferencija BIZIT "Prirodno digitalno", održava se 1. i 2. novembra ove godine, u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd.

BIZIT će i ove godine okupiti najznačajnije stručnjake iz oblasti primene savremenih poslovnih ICT rešenja.

Ovogodišnja ideja BIZIT-a je da pruži uvid u perspektive digitalne dimenzije, da pokaže put za efikasnu digitalnu migraciju i integraciju tehnoloških unapređenja u sve sfere poslovanja. Centralne teme, dvodnevnog skupa, biće data centri bliske budućnosti, uz poseban akcenat na bezbednost podataka i poslovni softver - sagledaćemo napredak i perspektive ERP, CRM, PDM, BI programa, kao i neophodnost njihove integracije, ali će biti reči i o svim ostalim softverskim paketima koji se koriste, bilo lokalno ili u cloud-u.

BIZIT 2017

detaljnije

Verovatnosne logike, 12. oktobar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. oktobra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: dr Radoš Bakić, Učiteljski fakultet

Naslov predavanja: GEOMETRIJA POLINOMA

Apstrakt: Tema predavanja su osnove GEOMETRIJE POLINOMA, obasti koja ima zapaženu tradiciju u srpskoj matematici (Petrović, Marković, Prešić). Biće reči o osnovnim rezultatima, kao i važnim otvorenim problemima kao što je hipoteza Sendova.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 12. oktobar 2017.

Naredni sastanak Seminara, biće održan u četvrtak, 12. oktobra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Miloš Antić, Matematički fakultet

Naslov predavanja: KOMPLEKSNE MNOGOSTRUKOSTI

Apstrakt: Biće prezentovan rad Chen BY (2001) Geometry of warped product CR-submanifolds in Kaehler manifolds. Monatsh Math 133: 177-195
In this paper we study warped product CR-submanifolds in Kaehler manifolds and introduce the notion of CR-warped products. We prove several fundamental properties of CR-warped products in Kaehler manifolds and establish a general inequality for an arbitrary CR-warped product in an arbitrary Kaehler manifold. We then investigate CR-warped products in a general Kaehler manifold which satisfy the equality case of the inequality. Finally we classify CR-warped products in complex Euclidean space which satisfy the equality.

detaljnije

Međunarodna konferencija 'Approximation and Computation – Theory and Applications - ACTA 2017, Beograd, 30. novembar - 2. decembar 2017.

Matematički fakultet je jedan od organizatora međunarodne konferencije "Approximation and Computation – Theory and Applications - ACTA 2017", koja će biti održana u Beogradu od 30. novembra do 2. decembra 2017.

Konferencija se održava u čast prof. Voltera Gaučija (Walter Gautschi), jednog od osnivača moderne matematičke analize. Neke od tema konfencije su: polinomi i ortogonalni sistemi, numerička integracija, teorija aproksimacija, naučna izračunavanja, kao i druge teme iz oblasti numeričke analize i primenjene matematike.

Pozivamo sve zainteresovane kolege da uzmu učešće na konferenciji ACTA 2017.

Više informacija može se naći na strani:
http://easychair.org/smart-program/ACTA2017/Home.html

detaljnije

Seminar za mehaniku, 11. oktobar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 11. oktobra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Dejan Momčilović, Institut za ispitivanje materijala IMS, Beograd

Naslov predavanja: NOVE METODE RAZMATRANjA ZAMORA U MEHANICI MATERIJALA

Apstrakt: Razvojem savremenih matematičkih alata i informacionih tehnologija, u mehanici materijala poslednjih godina se razvijaju nove analitičke metode. Fokus predavanja će biti na jednom od novih trendova u ovoj oblasti. Razmatra se koncept kritičnog rastojanja koji objedinjava pristupe izražene kroz geometrijske karakteristike izvora koncentracije napona i karakteristike materijala u uslovima statičkog loma i zamora materijala, definisane u mehanici materijala. Deo ovih istraživanja publikovan je u monografiji “Koncentracija napona i zamor – savremeni pristup proračunu mašinskih elemenata i konstrukcija”, autora Dejana Momčilovića, Radivoja Mitrovića i Ivane Atanasovske, u kome je prikazan postupak kvantifikacije uticaja izvora koncentracije napona proizvoljnog oblika na iniciranje zamorne prsline. Osnovne postavke nove metode koja će biti prikazana zasniva se na teoriji mehanike materijala i mehanike loma u delu koji se odnosi na zamor materijala. Primena teorijskih postavki biće prikazana na primerima iz prakse.

detaljnije

KGTA seminar, 10. oktobar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. oktobra 2017. u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: PARADOKSALNA TRIANGULACIJA, MEBIJUSOVE TRAKE I DRUGE PRIČE

Apstrakt: Mebijusova traka se može triangulisati malim brojem trouglova tako da ne postoji njeno ulaganje u prostor koje je linearno (afino) na svakom trouglu. Ovo je polazni primer priče o ulaganjima simplicijalnih kompleksa u prostore viših dimenzija i važnim fenomenima topološke, geometrijske i kombinatorne prirode koji se tu javljaju.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 10. oktobar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. oktobra 2017. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Miroslav Filipović, Western Sydney University

Naslov predavanja: PSN1054, CRKVA I TAJNA NOVČIĆA IMPERATORA KONSTANTINA IX

Apstrakt: Kakva je veza izmedju kvasca, ogromne eksplozije SN iz 1054. godine, apokalipse i novčića vizantijskog imperatora Konstantina IX? Subverzivne aktivnosti hrišćanske crkve, glad i beda, astrologija, milenijumski vulkan, tornada i sve ostale laži... veoma je teško I OPASNO bilo biti astronom - a danas?

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 10. oktobar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. oktobra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Miloš Milić, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: POBOLjŠANjE OBJEKTNO-ORIJENTISANIH SOFTVERSKIH SISTEMA KORIŠĆENjEM STANDARDA KVALITETA SOFTVERA

Apstrakt: Predmet istraživanja je mogućnost poboljšanja objektno- orijentisanih softverskih sistema korišćenjem standarda kvaliteta softvera. U istraživanju je dat pregled različitih standarda kvaliteta softvera iz oblasti softverskog inženjerstva, softverskih metrika i alata za statičku analizu kvaliteta softvera koji se operativno koriste u procesu evaluacije kvaliteta softvera. U cilju unapređenja objektno-orijentisanih softverskih sistema identifikovani su različiti mehanizmi poboljšanja objektno-orijentisanih softverskih sistema (opšti principi projektovanja softvera, principi objektno-orijentisanog projektovanja softvera, strategije projektovanja softvera, paterni projektovanja softvera i metode razvoja softvera) i uspostavljena je njihova veza sa standardima kvaliteta softvera. U istraživanju je razvijena originalna SilabQOSS (eng. Silab Quality Method for Object-oriented Software Systems) metoda za poboljšanje objektno-orijentisanih softverskih sistema korišćenjem standarda kvaliteta softvera. Predložena metoda koristi standarde kvaliteta softvera, softverske metrike i alate za statičku analizu kvaliteta softvera. Takođe, metoda koristi prethodno pomenute mehanizme za poboljšanje objektno-orijentisanih softverskih sistema. Posmatrana metoda je podržana softverskim alatom SilabMetrics koji se može koristiti samostalno ili se integrisati sa NetBeans okruženjem za razvoj softvera. Na osnovu izvršene evaluacije zaključeno je da se primenom SilabQOSS metode i SilabMetrics alata za statičku analizu kvaliteta softvera omogućava razvoj softverskih sistema koji su stabilniji, jednostavniji za razvoj, održavanje i dalju nadogradnju.

detaljnije

Verovatnosne logike, 5. oktobar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 5. oktobra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Nebojša Ikodinović

Naslov predavanja: LOGIKE SA INTEGRALIMA

detaljnije

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Geometrija, 10.10.2017.

Na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Geometrija, prijavio se jedan kandidat, dr Ivan Dimitrijević.

Naslov pristupnog predavanja: „Bilinearna forme i klasifikacija hiperpovrši drugog reda“

Datum i vreme održavanja: utorak 10.10.2017. u 16:00, sala 710

Članovi komisije:
Prof. dr Zoran Rakić, red. prof;
Dr Miroslava Antić, docent;
Prof. dr Stana Nikčević, red. prof. Univerziteta u Novom Pazaru.

Datum objavljivanja: 03.10.2017.

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti