Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Aleksandre Kostić, 12.02.2021. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „NEKOMUTATIVNE GRUPE I SIMPLICIJALNI KOMPLEKSI“, kandidata Aleksandre Kostić biće održano u petak, 12.02.2021. godine u sali 706 sa početkom u 11:00 časova.

detaljnije

Pripremna nastava 2021/2022

Matematički fakultet organizuje časove pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz matematike. Pripremna nastava je namenjena svim maturantima koji žele da polažu prijemni ispit iz matematike na bilo kom fakultetu. Nastava je organizovana onlajn, posredstvom platforme Webex, počevši od 6. marta 2021. godine.

Pored pripremne nastave Matematički fakultet organizuje i probni prijemni ispit. Probni prijemni ispit biće održan 12.6.2021. godine. Prijave za probni prijemni ispit traju do 5.6.2021. godine. Za probni prijemni ispit se mogu prijaviti i kandidati koji ne pohađaju pripremnu nastavu na Matematičkom fakultetu.

Detaljnije informacije o pripremnoj nastavi možete pronaći na stranici pripremne nastave.

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 11. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 11. februara 2021, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Mirjana Đorić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: PODMNOGOSTRUKOSTI SFERA

Apstrakt:
Ukoliko je ambijentna mnogostrukost podmnogostrukosti snabdevena nekom geometrijskom strukturom, tada imamo više mogućnosti da istražujemo njene geometrijske osobine. Ovom prilikom prikazaćemo nekoliko rezultata vezanih za podmnogostrukosti sfera, posmatrajući vezu izmedju njihove unutrašnje i spoljašnje geometrije.


Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme. Detalji pristupa:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m61849be381fb38db67b8a47a576cdf86
Meeting number (access code): 183 712 4062
Meeting password: 3iSmRqv57m3

detaljnije

Usvojena Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2021-2025. godine

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine – „Moć znanja“, usvojena je na sednici Vlade Srbije održanoj 4. februara 2021.

Opšti cilj Strategije je ubrzanje razvoja Republike Srbije kroz unapređenje kvaliteta i efikasnosti nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i dalje integracije u Evropski istraživački prostor.

Tekst Strategije može se preuzeti sa sajta Vlade Republike Srbije

https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php

detaljnije

Svetosavska nagrada dodeljena profesoru Miroslavu Mariću

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dodelilo je Svetosavsku nagradu prof. dr Miroslavu Mariću, profesoru na Katedri za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za ukupan doprinos obrazovanju na svim nivoima i razvoju naučno-istraživačkog rada. Prof. Miroslav Marić je rukovodilac radne grupe za obrazovni softver na Matematičkom fakultetu za razvoj nastavnih materijala za učenje na daljinu. Ovi materijali predloženi su od strane ZUOV-a i MPNTR-a kao nastavni materijal za pripremu završnog i prijemnog ispita i kao onlajn resurs za kodiranje i programiranje. Autor je univerzitetskog udžbenika i više od 117 naučnih i stručnih publikacija iz oblasti veštačke inteligencije, obrazovnog softvera, operativnih sistema i dr.

Na ovaj način priznanje je odato i Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji podržava savremene trendove u obrazovanju, a Miroslav Marić svojim trudom i zalaganjem sveobuhvatno i predano doprinosi ugledu Matematičkog fakulteta u domaćim i međunarodnim okvirima.

Čestitamo našem kolegi prof. dr Miroslavu Mariću na ovoj prestižnoj nagradi!

Gostovanje prof. dr Miroslava Marića u specijalnoj emisiji „Stopama Svetog Save“ koja je emitovana u sredu, 27. januara 2021. godine na Radio-televiziji Srbije, možete pogledati na:
https://youtu.be/yXaD45z-Xck?t=2671

Više o Svetosavskoj nagradi može se videti na stranici:
http://www.mpn.gov.rs/ministar-ruzic-urucio-svetosavske-nagrade/

detaljnije

Stipendije Vlade Republike Poljske za studente i istraživače za akademsku 2021/2022.

U okviru Programa razmene studenata i istraživača u okviru bilateralne saradnje, Nacionalna agencija za akademsku razmenu R. Poljske je otvorila Konkurs za stipendiranje:
1. naučnoistraživačkog rada u trajanju od 1 do 9 meseci (a ukupno 32 meseca) za istraživače koji poseduju diplomu visokog obrazovanja,
2. jednog semestra studija za 10 studenata (osnovnih i master studija).

Rok za prijavu je 5. maj 2021.
Tekst konkursa

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 4. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. februara 2021, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Miroslava Antić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: KONFORMNO RAVNE, MINIMALNE LAGRANŽOVE PODMNOGOSTRUKOSTI KOMPLEKSNIH PROSTORNIH FORMI

Apstrakt:
Podmnogostrukost Mn skoro kompleksne mnogostrukosti realne dimenzije 2n je Lagranžova ukoliko skoro kompleksna struktura preslikava tangentni prostor u normalni u svakoj tački Mn. Ukoliko je n>3, podmnogostrukost je konformno ravna ako i samo ako je Vejlov tenzor identički jednak nuli, a tada je Šutenov tenzor Kodacijevog tipa i pri tom se Rimanov tenzor krivine može izraziti preko Šutenovog tenzora. Izučavaćemo minimalne, konformno ravne podmnogostrukosti kompleksnih prostornih formi kod kojih Šutenov tenzor ima najviše jednu sopstvenu vrednost višestrukosti 1 i dati njihovu klasifikaciju. U pitanju su rezultati dobijeni u saradnji sa L. Vrankenom sa Univerziteta u Valensijenu

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme.

detaljnije

Studentski seminar, 3. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 3. februara 2021. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Aleksandra Kostić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: IZOMORFNOST GRUPA I FOKSOV RAČUN

Apstrakt:
Problem izomorfnosti grupa koje imaju različite konačne prezentacije (zadate generatorima i relacijama) nerešiv je problem u opštem slučaju. U ovom izlaganju biće predstavljeno kako pomoću tehnike zvane slobodan (Foksov) račun možemo pokazati da dve konačno prezentovane grupe nisu izomorfne. Naime, koristeći slobodan račun, svakoj konačno prezentovanoj grupi možemo dodeliti niz elementarnih ideala, pri čemu izomorfne grupe imaju isti niz elementarnih ideala. Na osnovu prethodnog, posmatranjem nizove elementarnih ideala mogu se razlikovati neke konačno prezentovane grupe.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Ivane Tanasijević

Odbrana doktorske disertacije Ivane Tanasijević: „Multimedijalne baze podataka u upravljanju nematerijalnim kulturnim nasleđem“, biće održana 02.02.2021. godine u 12.00 časova,  sala N153, u zgradi u Sv. Nikole br. 39.

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 10. februar, 2021.

Prvi sastanak seminara Bioinformatika u 2021. godini biće održan onlajn u sredu, 10.2. sa početkom u 18:15.

Link za predavanje biće aktivan od 18 časova:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m51343e8204a534f2ff8a39ae8c84b293

Predavač: prof. dr Nataša Pržulj, ICREA Research Professor, Group Leader at Barcelona Supercomputing Center

Naslov predavanja: BETWEEN VIRAL TARGETS AND DIFFERENTIALLY EXPRESSED GENES IN COVID-19: THE SWEET SPOT FOR THERAPEUTIC INTERVENTION

Apstrakt:
The COVID-19 pandemic is raging. It revealed the importance of rapid scientific advancement towards understanding and treating new diseases. To address this challenge, we build onto our previous methods for extracting new biomedical knowledge from the wiring patterns of systems-level, heterogeneous biomedical networks.  These methods are needed due to the flood of molecular and clinical data, measuring interactions between various bio-molecules in and around a cell that form large, complex systems. These systems-level network data provide heterogeneous, but complementary information about cells, tissues and diseases. The challenge is how to mine them collectively to answer fundamental biological and medical questions.  This is nontrivial, because of computational intractability of many underlying problems on networks (also called graphs), necessitating the development of approximate algorithms (heuristic methods) for finding approximate solutions.

We adapt an explainable artificial intelligence algorithm for data fusion and utilize it on new omics data on viral-host interactions, human protein interactions, and drugs to better understand SARS-CoV-2 infection mechanisms and predict new drug-target interactions for COVID-19. We discover that in the human interactome, the human proteins targeted by SARS-CoV-2 proteins and the genes that are differentially expressed after the infection have common neighbors central in the interactome that may be key to the disease mechanisms. We uncover 185 new drug-target interactions targeting 49 of these key genes and suggest re-purposing of 149 FDA-approved drugs, including drugs targeting VEGF and nitric oxide signaling, whose pathways coincide with the observed COVID-19 symptoms. Our integrative methodology is universal and can enable insight into this and other serious diseases.

Biografija predavača:
Professor Natasa Przulj is an ICREA Research Professor and a Group Leader at Barcelona Supercomputing Center. She is a leader in network science and AI algorithms for biomedical data fusion applied to precision medicine. Her research has been cited around 10,000 times, h-index=43, i10-index=70 (Google Scholar) and supported by over €15 million in competitive funding. Notably, she received three prestigious, single PI, European Research Council (ERC) grants: Consolidator (2018-2023), Proof of Concept (2020-2022) and Starting (2012-2017). She has been elected into: The Serbian Royal Academy of Scientists and Artists in 2019; Academia Europaea, The Academy of Europe, in 2017; Fellow of the British Computer Society (BCS) Academy of Computing, in 2013. In 2014, she received a BCS Roger Needham Award, sponsored by Microsoft Research, in recognition of the potential her research has to revolutionize health and pharmaceutics. She obtained a PhD in Computer Science from the University of Toronto.

detaljnije