KGTA seminar, 20. mart 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 20. marta 2018, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Branislav Prvulović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: SVOJSTVO FIKSNE TAČKE ZA GRASMANOVE MNOGOSTRUKOSTI

Apstrakt: Na ovom predavanju će biti razmatrano pitanje koje Grasmanove mnogostrukosti (kako realne, tako i kompleksne i kvaternionske) imaju svojstvo fiksne tačke. Biće dat pregled do sada dobijenih rezultata na ovu temu. U većini slučajeva u kojima je dobijen potvrdan odgovor na ovo pitanje, to je urađeno (potpunim ili delimičnim) klasifikovanjem endomorfizama kohomološke algebre odgovarajućeg Grasmanijana. Ovaj problem klasifikacije jeste i sam po sebi interesantan i, po svemu sudeći, još uvek otvoren.

detaljnije

Odlazak Stivena Hokinga (1942-2018)

Profesor Stiven Vilijem Hoking (Stephen William Hawking) preminuo je u 76. godini, rano ujutro 14.03.2018. Između 1979. i 2009. godine, prof Hoking je bio Lucasian Professor of Mathematics na Univerzitetu u Kembridžu. To je najprestižnija akademska titula koja je, pre prof. Hokinga, bila dodeljena Isaku Njutnu, Džozefu Larmoru, Čarlsu Bebidžu, Džordžu Stouksu i Polu Diraku.

Zajedno sa matematičarem ser Rodžerom Penrouzom, prof. Hoking je pokazao da ukoliko je bilo velikog praska, on je morao otpočeti u singularitetu. Šokirao je naučnu javnost pokazavši da crne rupe zrače energiju, tj. da termalnim mehanizmom stvaraju i emituju subatomske čestice (što je danas poznato kao Hokingovo zračenje), dok pri tome postepeno gube masu i na kraju potpuno ispare. Ova pojava nastaje zbog kvantnih efekata u regionu veoma bliskom crnoj rupi, a koji je poznat kao horizont događaja. Prema ovoj teoriji, crne rupe nisu potpuno crne, niti traju večno.

Prof. Hoking je dao predviđanje o nastanku mini crnih rupa u neposrednim trenucima posle velikog praska, i to u velikom broju. Za sada nijedan od ovih objekata nije posmatran. Međutim, možda će veliki hadronski sudarač u CERN uspeti da eksperimentalno rekreira ove egzotične objekte.

Na samom uzletu svoje karijere, prof. Hoking je istraživao da li čestice i svetlost zahvaćeni u crnu rupu mogu biti zauvek izgubljene iz univerzuma. Hoking je vodio veliku debatu, dugu gotovo 30 godina, sa poznatim fizičarem Leonardom Saskindom, što je poznato kao „rat crnih rupa“. Međutim, početkom 21. veka, prof. Hoking je zauzeo stav da informacija mora biti očuvana, iako ne u našem univerzumu, već u paralelnom univerzumu koji je deo multiverzuma.

Prof. Hoking je ikona modernog vremena koja je ostavila dubok otisak na modernu kulturu. Pored brojnih naučno-popularnih predavanja i emisija, pojavio se i u popularnim serijama, kao što su „Simpsonovi“ i „Teorija velikog praska“. U opusu prof. Hokinga nalaze se i naučno popularne knjige, od kojih su najpoznatije „Kratka istorija vremena“ i „Kosmos u orahovoj ljusci“.

Prof. Hoking se od svoje 22. godine borio sa progresivnom motorno-neuronskom bolešću koja ga je postepeno paralizovala. Pored svog naučnog rada, inspirisao je ljude i svojim odbijanjem da se preda teškoj bolesti i time postao uzor mnogim osobama sa invaliditetom

detaljnije

Tribina 'Generalna proba budućnosti', 15.03.2018.

Društvo za informatiku Srbije i Dom omladine Beograda organizuju u četvrtak 15. marta 2018. u 19 sati tribinu "Generalna proba budućnosti".

Živimo u svetu inovacija, u koji je praktično uključeno celo čovečanstvo. Inovacije nam stižu iz celog sveta, a mladi su generatori inovacija. Mnoge tehnologije ulaze u sve naše uređaje koji su sve jeftiniji. Do 2020. godine biće umreženo preko 50 milijardi uređaja u finu mrežu koja se zove Internet stvari. Svet u kome živimo je već sada mešavina digitalnog i realnog.

Na tribini ćete imati prilike da se susretnete sa odgovrima na pitanja:

- Da li će visoka tehnologija ugroziti opstanak civilizacije?
- Da li nove tehnologije ugrožavaju budućnost?
- Da li će veštačka inteligencija da nadmaši prirodnu?
- O ulozi virtuelne i proširene stvarnosti,
- Da li će roboti početi da se samoreprodukuju i jednog dana procene da im je čovek nepotreban?
- Ko propada jačanjem digitalnog jaza?
- Kako upravljati razvojem i primenom visokih tehnologija i sprečiti neželjene efekte...

Na tribini učestvuju:
Prof. dr Stanko Crnobrnja, Fakultet za medije i komunikacije
Prof. dr Zorica Tomić, Filozofski fakultet
Milan Mišić, novinar
Prof.dr Marijana Vidas Bubanja, eRazvoj
Zoran Kostić Cane - Parti Brejkers
Aleksandra Drecun - Intersection
Dejan Ristanović, PC Press
Bane Ostojić “Bane Ekser”

Voditelj: Ivana Milenković, RTS

Prijava na: http://meetu.ps/e/DXC0x/zdzNp/f

Skup je u Domu omladine Beograda, Makedonska 22, sala “Amerikana”, 1. sprat

detaljnije

Letnja škola iz teorije brojeva za studente osnovnih i master studija, Connecticut Summer School, May 28th to June 3rd, 2018

The Connecticut Summer School in Number Theory will take place at UConn during Monday, May 28th to Sunday, June 3rd, 2018, organized by Jennifer Balakrishnan, Keith Conrad, Alvaro Lozano-Robledo, and Liang Xiao.

There are two components:

Summer School (May 28th - June 1st) in number theory for advanced undergraduates and beginning graduate students.

Research Conference (June 1st - June 3rd) on arithmetic geometry and number theory.

This conference is funded by the National Science Foundation, the National Security Agency, the Number Theory Foundation, and UConn.

For more details, please look at https://ctnt-summer.math.uconn.edu/

If your questions are not answered there, please email the organizers at ctntsummer@uconn.edu.

detaljnije

Erazmus+ studentske razmene: ko, šta, gde, kada, kako i zašto?

Povodom otvaranja većeg broja konkursa visokoškolskih ustanova u Srbiji za učešće studenata u Erazmus+ studentskim razmenama, Informativni centar Fondacije Tempus organizuje sesiju namenjenu svim aktuelnim i budućim studentima, zainteresovanim da jedan deo svojih studija provedu na Erazmus+ stipendiranoj mobilnosti u Evropi, kako bi saznali odgovore na pitanja i razrešili nedoumice koje se najčešće javljaju na ovu temu.

Sesija će se realizovati u vidu događaja, koji će se u Informativnom centru Fondacije Tempus održati u utorak, 20. marta u 18 časova (Terazije 39, prvi sprat), za koji nije neophodna prethodna registracija, kao i u vidu vebinara u utorak, 27. marta od 16-17 časova za koji je potrebno popuniti kratak registracioni formular
http://erasmusplus.rs/prijava-za-vebinar-erazmus-studentske-razmene/

Svake srede od 12 do 13 časova, kao i svakog petka od 16 do 17 časova, predstavnici Fondacije Tempus biće na raspolaganju za pitanja putem live chat komunikacije na društvenoj mreži Facebook.

Više informacija o aktivnostima centra tokom marta nalazi se na strani
https://tempus.ac.rs/aktivnosti-informativnog-centra-u-martu/

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Marka Pavlovića, 16.03.2018.

Detaljnije

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 16. mart 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 16. marta 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Bojan Vučković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: INDUKOVANA BOJENjA GRAFOVA

Apstrakt: Bojenje grafa podrazumeva dodelu boja čvorovima, granama, ili čvorovima i granama grafa. Uobičajeni uslov kod ovih bojenja je da se susednim čvorovima, incidentnim granama, odnosno čvorovima i njima incidentnim granama, dodeljuju različite boje. Ovakva bojenja nazivaju se valjanim, i najviše izučavani problem je koji je minimalan broja boja potrebnih da bi se takvo bojenje izvelo. Pored valjanih bojenja, poslednjih decenija postoji značajno interesovanje za indukovana bojenja grafova. To su ne obavezno valjana bojenja kod kojih se boja čvora izvodi iz boja njemu incidentnih grana. Bojenja se najčešće izvode po sumi ili po skupu, pri čemu se postavlja uslov da svaka dva susedna čvora, ili generalno svaka dva čvora grafa, imaju različite izvedene vrednosti. Na izlaganju će biti prikazane definicije raznih vrsta indukovanog bojenja grafa, kao i hipoteze po pitanju potrebnog broja boja da bi se izvelo traženo bojenje za proizvoljan graf. Kod mnogih od ovih tipova bojenja postignuti rezultati su još uvek daleko od pretpostavljenih gornjih granica datih u hipotezama i ostavljaju prostora za dalje unapređivanje.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku 14. mart 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 14. marta 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marko Nedeljkov, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: “SHADOW WAVES” - NEOGRANIČENA REŠENjA SISTEMA ZAKONA ODRŽANjA I SUDARI TALASA

Apstrakt: Devedesetih godina prošlog veka su počela istraživanja neograničih rešenja sistema zakona održanja. Uglavnom ta rešenja sadrže Dirakovu delta funkciju. Shadow waves su nizovi deo po deo konstantne funkcije po prostornim promenljivima konstruisani da prevaziđu problem množenja delta funkcijom. Posebno se obraća pažnja na prihvatljivost tih talasa i na mogućnost rešavanja problema gde se oni sudaraju sa sličnim ili drugim talasima. Ideja je napraviti nešto kao Wave Front Tracking algoritam i za neograničena rešenja.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 13. mart 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 13. marta 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Kosa Nenadić, system architect, Schneider Electric DMS, Novi Sad

Naslov predavanja: VALIDATION OF CIM DATASETS USING SHACL

Apstrakt: The Shapes Constraint Language (SHACL), a new W3C’s recommendation, is a language for validating RDF graphs against a  set of conditions.  This presentation demonstrates an application of  the SHACL on the Common Information Model (CIM) for power systems. To  achieve this, a mapping of CIM RDF Schema into SHACL shapes is defined  and an SHACL implementation - SHACLib.ts is made. For the evaluation  of this approach, the Common Grid Model Exchange Standard (CGMES)  profiles and test configuration provided by the European Network of  Transmission System Operators (ENTSO-E) were used. In an iterative  validation process, required enhancements of CIM datasets were defined.  In this way, a novel approach for validation of CIM datasets is proposed.

detaljnije

KGTA seminar, 13. mart 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 13. marta 2018, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Marko Pešović

Naslov predavanja: KONUSI POSETA

Apstrakt: Konus poseta (poset = parcijalno uređen skup) je poliedralni konus (prošireni uopšteni permutoedar) čija je normalna lepeza deo normalne lepeze standardnog permutoedra. Korišćenjem Hopfovih algebri poseta izučavamo težinske enumeratore celobrojnih tačaka ovih poliedralnih konusa.

detaljnije