Odbrana doktorske disertacije Stefana Miloševića, 22.02.2018.

Odbrana doktorske disertacije Stefana Miloševića „Elementarni operatori i transformacije tipa skalarnog proizvoda na idealima kompaktnih operatora generisanim p - modifikovanim normama i njihovim dualima“ biće održana u četvrtak 22.02.2018. u 17 sati u sali 706.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 23. februar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 23. februara 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavači: Jozef Kratica, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: JAKA METRIČKA DIMENZIJA GRAFOVA

Apstrakt: U prvom delu predavanja će biti prikazana definicija jake metričke dimenzije (strong metric dimension) grafova, njen značaj, kao i pregled literature. Drugi deo će biti posvećen kratkom prikazu načina rešavanja datog problema. S obzirom da je problem NP-težak, osim formulacije celobrojnog linearnog programiranja, razvijene su i tri metaheuristike za njegovo rešavanje: genetski algoritam, metoda promenljivih okolina i metaheuristika zasnovana na elektromagnetizmu. U trećem delu predavanja biće predstavljeni teorijski rezultati na nekim interesantnim klasama grafova.

detaljnije

Seminar za teoriju relativnosti i kosmološke modele, 21. februar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 21. februara 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 11 časova.

Predavači: Jelena Stanković, Učiteljski fakultet u Beogradu

Naslov predavanja: NEKA KOSMOLOŠKA REŠENjA U NELOKALNOJ MODIFIKACIJI GRAVITACIJE

Apstrakt: Bez obzira na svoju teorijsku lepotu i mnoge fenomenološke uspehe, opšta teorija relativnosti nije kompletna teorija i potrebno ju je modifikovati. Opšta relativnost daje kosmološka rešenja koja sadrže singularitet u početnom trenutku. Sa ciljem da rešimo ovaj problem kosmičkog singulariteta bavimo se nelokalnom modifikacijom opšte teorije relativnosti. Posebno, analiziramo dva nelokalna modela pomoću kojih nalazimo neka nesingularna rešenja sa preskokom za kosmološki skalirajući faktor.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 20. februar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 20. februara 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Olivera Stančić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Naslov predavanja: NOVEL FORMULATIONS AND VNS-BASED HEURISTICS FOR SINGLE AND MULTIPLE ALLOCATION p-HUB MAXIMAL COVERING PROBLEMS

Apstrakt: In this talk, the results of the research on uncapacitated single and multiple allocation p-hub maximal covering problems (USApHMCP and UMApHMCP) with binary and partial covering criteria will be presented. New mixed-integer programming formulations of the considered problems are introduced, showing that they are valid for both binary and partial coverage cases. The efficiency of the proposed formulations is evaluated through computational experiments on smaller-size hub test instances, and compared with the state-of-the art models from the literature. In order to solve instances of larger problem dimension, two heuristic methods based on Variable Neighborhood Search (VNS) are developed: General VNS (GVNS) for USApHMCP and Basic VNS (BVNS) for UMApHMCP. Computational experiments conducted on smaller-size instances showed that both GVNS and BVNS almost instantly reach all known optimal solutions. The proposed GVNS and BVNS showed to be very efficient when solving large and large-scale hub instances with up to 1000 nodes, which were not previously considered as test instances for the considered problems. Both GVNS and BVNS provided best solutions on challenging USApHMCP and UMApHMCP instances for both coverage cases in short running times, which indicates their potential as solution methods for similar hub location problems.

This is joint work with S. Mišković, Z. Stanimirović, and R. Todosijević.

 

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Ivane Milić Žitnik, 20.02.2018.

Odbrana doktorske disertacije Ivane Milić Žitnik „Numerička analiza dinamike rezonantnih asteroida pod dejstvom efekta Jarkovskog“ biće održana u utorak 20.02.2018. u 18 sati u sali 809.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 13. februar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 13. februara 2018, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17 časova. Na Seminaru će biti prezentovani projekati polaznika seminara astronomije u Petnici.

Teme i predavači:

1. Numeričko ispitivanje plimskog zagrevanja Encelada (predavač: Ilija Anastasijević, mentori: Andrija Kostić, Matija Ćuk)

2. Modelovanje i analiza gravitacionih talasa pri adijabatskom kruzenju crne rupe oko supermasivne crne rupe (predavač: Luka Jevtović, mentori: Mateja Bošković, Aleksandra Arsovski)

3. Teorijska analiza nastanka precage kod spiralnih galaksija usled bliskog prolaza dve galaksije (predavač: Matija Dodović, mentor: Stanislav Milošević)

4. DSLR fotometrija promenljive zvezde V2455 Cyg (predavač: Sava Jevtić, mentori: Lazar Živadinović, Dušan Pavlović)

5. Posmatranje i analiza krive sjaja tranzita egzoplanete (predavač: Jelena Špegar, mentori: Stevan Golubović, Ivan Milić, Nikolina Milanović)

6. Uticaj atmosfere na nastanjivost planeta (predavač: Luka Bulaja, mentori Ivana Beslić, Sanja Mihajlović)

7. Simulacija nastanka galaksija sa polarnim prstenom (predavač: Danilo Ristić, mentori: Nemanja Martinović, Petar Šaulić)

8. Modelovanje i analiza krive sjaja cefeide sa egzoplanetom (predavači: Nikola Savić, Božidar Obradović, Filip Herček, mentor: Dušan Vukadinović)

detaljnije

KGTA seminar, 13. februar 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 13. februara 2018, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: METRIČKA TEORIJA KONVEKSNIH POLITOPA - II deo

Apstrakt: Metrička svojstva politopa su vezana za njihovu konkretnu realizaciju u euklidskom prostoru za razliku od kombinatornih gde je politopapstraktni kombinatorni objekt (poset strana). Biće prikazan metod (A. Postnikov) za izračunavanje zapremine opšteg asociedra koji se bazira na formulama Briona i Hovanskog-Puhlikova.

Napomena: Askold Hovanski (jedan od vodećih ruskih i svetskih matematičara), biće gost na 14. Srpskom matematičkom kongresu (Kragujevac, 16-19 maj 2018). Ovo je drugo predavanje u kome se diskutuju neke od tema u kojima je Hovanski dao najveći doprinos. Predavanje je relevatno i za opštu teoriju nestoedara (paralelnih perturbacija asociedara).

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Nataše Glišović, 19.02.2018.

Detaljnije

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Marije Mikić, 13.02.2018.

Odbrana doktorske disertacije Marije Mikić „Asimptotska svojstva rešenja jednačina Emden-Faulera i njihovih uopštenja“ biće održana u utorak 13.02.2018. u 11 sati u sali 706.

detaljnije

The Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and Related Areas, October 26 - 29, 2018, Antalya, Turkey

Кonferencijа "MICOPAM 2018: The Mediterranean International Conference of Pure&Applied Mathematics and Related Areas", održaće se u Anataliji (Turska) i biće posvećena akademiku Gradimiru Milovanoviću, povodom njegovog sedamdesetog rodjendana.

http://micopam2018.akdeniz.edu.tr/information/

detaljnije