Spisak tema master radova odobrenih na 379. sednici NNV-a održanoj 19.02.2021. godine.

Detaljnije

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa- mart 2021.

Obaveštenje o raspisivanju konkursa- mart 2021.

detaljnije

Marko Pešović, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Marija Jelić Milutinović, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Marija Jelić Milutinović

detaljnije

Odabrana poglavlja mehanike - specijalni kurs za za studente i istraživače, 24. februar 2021.

U okviru seminara Matematički metodi mehanike. 24. februara 2021. počinju predavanja na specijalnom kursu "Odabrana poglavlja mehanike", koji je namenjen studentima osnovnih, master i doktorskih studija, kao i svim zainteresovanim istraživačima. Od polaznika se očekuje solidno predznanje osnovnog kursa diferencijalnih jednačina, entuzijazam i znatiželja. Osnovna tema kursa je stabilnost kretanja.

Predavači na kursu su Vladimir Dragović, Božidar Jovanović i Borislav Gajić.

Termin kursa je sredom od 16:00 do 17:45 časova. Predavanja se održavaju  u Matematičkom instititutu SANU, Kneza Mihaila 36, sala 301f.  Zbog trenutne epidemiološke situacije maksimalno je dozvoljno do 5 slušalaca prisutnih u sali. Biće omogućen i virtuelni pristup u realnom vremenu za sve zainteresovane.

Početak kursa je predviđen za 24. 2. 2021. Svi zainteresovani bi trebalo da da kontaktiraju Borislava Gajića (gajab[at]mi.sanu.ac.rs).

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 19. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 19. februara 2021, sa početkom u 14:15.

Predavač: Vlada Limić, Univerzitet u Strazburu

Naslov predavanja: MULTIPLICATIVE COALESCENTS: AN INTRODUCTION

Apstrakt:
About 25 years ago a celebrated work by Aldous introduced a scaling limit (of component sizes) of near-critical Erdös-Renyi random graphs. In this talk, my aim will be to explain the basic ideas of this work and theory which stemmed from it.


Napomena:
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N
Ukoliko želite samo da gledate predavanje bez mogućnosti aktivnog
učešća, prenos je dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

detaljnije

Studentski seminar, 19. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 19. februara 2021. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Danijela Mitrović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: O EMULACIONOJ EKVIVALENCIJI KOMBINTORNIH IGARA I IGRI HAKENFORB

Apstrakt:
Za dve kombinatorne imparcijalne igre kažemo da su ekvivalentne ako su im takozvane Grandijeve vrednosti jednake. Međutim, ovaj koncept ne govori mnogo o strukturnoj sličnosti igara. Uvešćemo pojam emulacione ekvivalencije kombinatornih igara koji intuitivno kaže da su dve igre emulaciono ekvivalentne ako se "ponašaju potpuno isto" sa stanovišta mogućih poteza u odgovarajućim pozicijama. Definisaćemo i specijalnu igru na grafovima, Hakenforb, za koju se ispostavlja da su brojne poznate kombinatorne igre emulaciono ekvivalentne njenoj instanci. Pokazaćemo da postoji i igra koja nije emulaciono ekvivalentna instanci Hakenforba.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 18. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 18. februara 2021, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Vladica Andrejić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: DVA-KORENA RIMANOVE MNOGOSTRUKOSTI

Apstrakt:
Lokalne izometrije lokalno dve-tačke homogenih prostora dejstvuju tranzitivno na sfernom raslojenju jediničnih tangentnih vektora, te zato tamo fiksiraju karakakteristični polinom Jakobijevog operatora. U tom slučaju imamo uopštenje lokalnih dve-tačke homogenih Rimanovih mnogostrukosti koje zovemo (globalno) Osermanove mnogostrukosti, u kojima karakterističan polinom Jakobijevog operatora ne zavisi od jediničnog tangentnog vektora. Pitanje da li važi obrat (svaka Osermanova mnogostrukost je lokalno dve-tačke homogena) poznato je pod imenom Osermanova hipoteza. Nikolajevski je postavio pozitivan odgovor u svim slučajevima, osim mnogostrukosti dimenzije 16 čiji redukovan Jakobijev operator ima sopstvene vrednosti višestrukosti 7 ili 8. Uvodimo k-korena mnogostrukosti u kojima redukovan Jakobijev operator ima tačno k sopstvenih vrednosti. Istražujemo 1-koren i 2-korena mnogostrukosti kao drugačije uopštenje lokalnih dve-tačke homogenih prostora. Najsvežiji rezultat iz https://arxiv.org/abs/2009.12834 kaže da je 1-koren ili 2-korena Rimanova mnogostrukost dimenzije koja nije deljiva sa 4 uvek globalno Osermanova, odnosno lokalno dve-tačke homogena.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme. Detalji pristupa:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mfeeb3a96c82ddf89dbb9755a88d921b3
Meeting number (access code): 183 433 2804
Meeting password: CWrCpKhh343

detaljnije

Konkurs UB za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2020. godini

Univerzitet u Beogradu svake godine nagrađuje po jedan najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini. Na sednici Senata UB, održanoj 10. februara 2021, doneta je odluka o raspisivanju Konkursa za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2020. godini.

Tekst konkursa je dostupan na stranici
http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php

Pozivamo studente Matematičkog fakulteta da se prijave na ovaj Konkurs.
Radove u štampanom i elektronskom obliku treba dostaviti prof. dr Zorici Stanimirović najkasnije do 25. marta 2021. Fakultet dostavlja Univerzitetu pristigle radove najkasnije do 2. aprila 2021.

Pdsećamo da se diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu ne mogu podnositi na konkurs. Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Pravilnik o nagrađivanju studenata
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf
Izmena Pravilnika usvojena 2018.
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata-izmena204.pdf

Eventualna pitanja u vezi sa Konkursom mogu se poslati na
zoricast[at]matf.bg.ac.rs.

detaljnije

Letnja škola za studente na Arhus univerzitetu, Danska - AU Summer University 2021.

Arhus univerzitet u Danskoj (Aarhus University, https://www.au.dk/) organizuje letnju školu za studente pod nazivom AU Summer University 2021.

S obzirom na partnerstvo sa Arhus univerzitetom u okviru nedavno odobrenog projekta Erasmus+ programa Circle U, studenti Univerziteta u Beogradu zainteresovani za učešće u letnjoj školi, biće oslobođeni plaćanja troškova pohađanja kurseva. Većina kurseva biće onlajn, a ukoliko se student odluči za kurseve koji se realizuju na Arhus univerzitetu, snosiće ostale relevantne troškove puta i boravka u Danskoj.

Dodatne informacije o ponudi kurseva i načinu prijave kandidata i ostale relevantne informacije dostupne su na sledećem linku:

https://international.au.dk/education/admissions/summeruniversity/welcome-to-au-summer-university/

Da bi studenti studenti bili oslobođeni plaćanja troškova odabranog kursa, neophodna je nominacija Univerziteta u Beogradu. Zainteresovani studenti bi trebalo da se najpre jave mejlom koordinatorima za međunarodnu saradnju na Matematičkom fakultetu, prof. Dragani Ilić (dilic[at]matf.bg.ac.rs) i prof. Zorici Stanimirović (zoricast[at]matf.bg.ac.rs), najkasnije do 15. marta 2021. godine. Spisak zainteresovanih studenata sa Matematičkog fakulteta biće prosleđen Univerzitetu u Beogradu.

detaljnije