Odbrana doktorske disertacije Ivana Dimitrijevića, 02.06.2017.

Odbrana doktorske disertacije Ivana Dimitrijevića „Geometrijska generalizacija Ajnštajnove teorije gravitacije“, biće održana u petak 02.06.2017. u 17 sati u sali 830.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 30. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 30. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavači: doc. dr Aleksandra Labus i prof. dr Zorica Bogdanović, Fakuktet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: INTERNET OF THINGS: PROMOCIJA UDžBENIKA "INTERNET INTELIGENTNIH UREĐAJA"

Apstrakt:
Internet inteligentnih uređaja predstavlja novu oblast informacionih tehnologija koja omogućava povezivanje većeg broja korisnika, uređaja, usluga i aplikacija na internet. Može se primeniti u domaćinstvima, gradovima, energetici, maloprodaji, logistici, poljoprivredi, industriji, obrazovanju, zdravstvu, poslovanju, državnoj upravi, čime se znatno unapređuje kvalitet života i olakšava ispunjavanje svakodnevnih aktivnosti. Na predavanju će biti predstavljen prvi udžbenik na srpskom jeziku iz oblasti Interneta inteligentnih uređaja (eng. Internet of Things, IoT).

Udžbenik pod nazivom "Internet inteligentnih uređaja" daje pregled teorijskih koncepata, tehnologija i metodoloških postupaka za razvoj i primenu interneta inteligentnih uređaja. Takođe, dat je i pregled pametnih okruženja u kojima se IoT primenjuje: pametne kuće, pametni gradovi, pametne učionice, pametni saobraćaj, i dr.

Autori udžbenika su profesori Katedre za elektronsko poslovanje: prof.dr Božidar Radenković, prof. dr Marijana Despotović-Zrakić, prof. dr Zorica Bogdanović, doc. dr Dušan Barać, doc. dr Aleksandra Labus i doc. dr Živko Bojović.

detaljnije

KGTA seminar, 30. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 30. maja 2017. u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavači: Filip Jevtić i Marija Jelić

Naslov predavanja: METRIKA I POLITOPI

Apstrakt:
Motivisan klasičnom teoremom Kantoroviča i Rubinštajna, Anatolij Veršik je asocirao svakom konačnom metričkom prostoru tzv. Lipšicov politop i postavio problem karakterizacije konačnih metričkih prostora preko f-vektora asociranih politopa. Pored osnovne konstrukcije, biće izloženi i neki originalni rezultati, prema radu https://arxiv.org/abs/1703.06612 Cyclohedron and Kantorovich-Rubinstein polytopes Filip D. Jevtić, Marija Jelić, Rade T. Živaljević

detaljnije

Obaveštenje

Zbog radova na fakultetskoj trafo stanici moguć je prekid snabdevanja strujom u nedelju 28. maja 2017. godine u vremenu od 09 do 12 sati.

detaljnije

Spisak tema odobrenih na sednici NNV održanoj 19.05.2017.

Detaljnije

detaljnije

Verovatnosne logike, 25. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 25. maja 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavači: Tjitze Rienstra, University of Luxembourg

Naslov predavanja: RankPL - A QUALITATIVE PROBABILISTIC PROGRAMMING LANGUAGE

Apstrakt:
In this talk I discuss RankPL, a qualitative variant of a probabilistic programming language with a semantics based on Spohn’s ranking theory. RankPL can be used to represent and reason about processes that exhibit uncertainty expressible by distinguishing “normal” from “surprising” events. RankPL allows (iterated) revision of rankings over alternative program states and supports various types of reasoning, including abduction and causal inference. I discuss the language, its semantics, and a number of practical examples.

detaljnije

IT@MatF, 27.05.2017.

Pozivamo vas da ne propustite jedan od najzanimljivih događaja godine na MatF-u!

U subotu će 19 vodećih IT kompanija - prijatelja Katedre za računarstvo studentima Matematičkog fakulteta ukratko predstaviti svoj rad, ponude praksi, kurseva, pozicija, itd.

Vreme: subota 27.05.2017, od 12 do 15 časova
Mesto: VHA i hol zgrade PMF na Studentskom trgu

Izveštaji sa prethodnih skupova vam mogu dočarati atmosferu.

U organizaciji ovog događaja učestvuje i organizacija studenata Matematičkog fakulteta OMIKRON.

Dodjite na IT@MatF

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 26. maj 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 26. maja 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Vladlen Timorin, HSE, Moscow

Naslov predavanja: LAMINATIONAL MODELS FOR SPACES OF POLYNOMIALS

Apstrakt: This is a joint work with Alexander Blokh, Lex Oversteegen and Ross Ptacek. We will discuss combinatorial structure of spaces of complex polynomials. The latter are viewed as dynamical systems. A classic example is the Mandelbrot set which parameterizes complex quadratic polynomials with "interesting dynamics" up to affine conjugacy. A combinatorial model for the Mandelbrot set, which is also a conjectural topological model, is known. We address the issue of finding combinatorial models for spaces of higher degree polynomials. As in the quadratic case, it is useful first to model individual polynomials (combinatorial models for polynomials are provided by Thurston's laminations), and then use appropriate spaces of laminations to model the corresponding spaces of polynomials.

detaljnije

Seminar Društva za jezičke resurse i tehnologije, 25. maj 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 25. maja 2017. u svečanoj sali broj 167 Rudarsko-geološkog fakulteta (Đušina 7) sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marija Pantić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: KONGRUENTNI ATRIBUT UZ IMENICE „ČOVEK“, „MUŠKARAC“, „MUŽ“ i „ŽENA“

Apstrakt:
Rodne uloge i rodni poredak društva odražavaju se ali se i uspostavljaju i održavaju u jeziku datog društva. Ovo istraživanje ima za cilj da analizom pridevskih reči koje se javljaju u funkciji kongruentnog atributa uz imenice “čovek”, “muškarac”, “muž” i “žena” dođe do sistematičnog prikaza sličnosti i razlika u predstavljanju muških i ženskih subjekata u srpskom jeziku, na osnovu pretrage korpusa savremenog srpskog jezika SrpKor2003 i SrpKor2013. Dobijeni rezultati upotpunjeni su odabranim rečničkim definicijama, kao i osvrtom na srodna istraživanja i rezultate analiza odgovarajućih fenomena u reprezentativnim i veb korpusima drugih jezika.

detaljnije

Seminar Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 25. maj 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 25. maja 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Nataša Đurđević

Naslov predavanja: NEKE HIPERPOVRŠI HOMOGENE BLIZU KELEROVE S^3XS^3

Apstrakt: Na predavanju će biti predstavljen još neobjavljen rad ,,On some hypersurfaces of the homogenous nearly Kahler S^3xS^3" čiji su autori Zejun Hu, Zeke Yao i Yinshan Zhang. Biće pokazano da na homogenoj blizu Kelerovoj S^3xS^3 ne postoje totalno umbiličke, kao ni hiperpovrši koje imaju paralelnu drugu fundamentalnu formu. Biće predstavljena i kompletna klasifikacija hiperpovrši kod kojih operator oblika A i indukovana skoro kontaktna struktura F zadovoljavaju uslov AF=FA. Ispostavilo se da kod ovih hiperpovrši operator oblika A ima tačno tri konstantne glavne krivine 0, (\sqrt{3})/6 i (-\sqrt{3})/6, pri čemu je strukturno vektorsko polje U glavni pravac koji odgovara glavnoj krivini 0. Takođe, skoro produkt struktura P ima veoma važnu ulogu u ovoj klasifikaciji, pa će biti pokazane i neke njene osobine.

Predavanje je deo ispita Kompleksne mnogostrukosti.

detaljnije