Odeljenje za matematiku, 7. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 7. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Bojana Femić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: OD ALGEBRI, PREKO MONOIDALNIH KATEGORIJA, BIKATEGORIJA, DO DUPLIH KATEGORIJA

Apstrakt:
Ovo predavanje bi bilo specifična šetnja kroz gore navedene pojmove iz perspektive mog istraživanja u različitim periodima, do danas. Villamayor i Zelinsky su 1977-me konstruisali jedan beskonačni tačni niz kohomoloških grupa sa tri tipa koeficijenata, a u odnosu na komutativni prsten A. Kao deo mog doktorskog rada 2005-te interpretirali smo drugu kohomološku grupu iz tog niza s koeficijentom u Pikarovoj grupi od A⊗A. Nekoliko godina kasnije, zamenivši A određenim tipom simetrične monoidalne kategorije C, konstruisala sam analogni beskonačni tačni niz, gde se na mestu Pikarovih grupa tenzorskih potencija od A nalazi Brauer-Pikarova grupa Deligne tenzorskih proizvoda od C. Budući da je Brauer-Pikarova grupa Grotendikova grupa monoidalne kategorije "bimodulo kategorija nad Deligne potencijama od C", a ova monoidalna kategorija je trunkacija odgovarajuće monoidalne 2-kategorije, postavlja se pitanje da li je sličnu konstrukciju poslednjeg beskonačnog tačnog niza moguće izvesti koristeći punu strukturu pomenute monoidalne 2-kategorije i do kakvog bi tačno rezultata to dovelo.

Budući da je zbog mnogobrojnosti aksioma ovakve strukture eksplicitan račun sa njom izrazito nezgodan posao, poželjne su neke "prečice". Ova potraga me je dovela do izvesnog Šulmanovog rezultata o duplim kategorijama, ali je pitanje da li je on kao takav primenljiv na moj problem. Ukoliko nije, mogao bi ukazati na pravac u kom bi se moglo tražiti neko prikladnije rešenje, koje bi, zbog prirode problematike, eventualno dalo jedan sveobuhvatniji rezultat.

Ovo je nastavak predavanja održanog 20.12.2019.

detaljnije

Studentski seminar, 14. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 14. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Stefan Ivković, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: POLU-FREDHOLMOVI OPERATORI NA HILBERTOVIM S*-MODULIMA I ODGOVARAJUĆI SPEKTRI

Apstrakt:
Nastavljajući se na prethodno predavanje gde smo definisali standardni Hilbertov S*-modul i pokazali neka osnovna svojstva, u ovom predavanju ćemo definisati Fredholmov operator na standardnom modulu i prezentovati rezultate Miščenka i Fomenka. Zatim ćemo definisati polu-Fredholm operator na standardnom modulu i prezentovati rezultate iz rada "Semi Fredholm theory on Hilbert C*-modules".

detaljnije

Info-seminar 'Iskustva pripreme i realizacije ERC projekta'

Matematički fakultet organizuje info-seminar o pripremi projekata za European Research Council (ERC) u petak 14. februara 2020. u sali 706 sa početkom u 12 časova.

Na seminaru će govoriti:

Dr Magdalena Đorđević, sa Instituta za fiziku Beograd, dobitnica ERC projekta

Pozivamo zainteresovane nastavnike i istraživače Matematičkog i drugih fakulteta prirodno-matematičke grupacije, kao i ostale institucije Univerziteta u Beogradu da dođu i čuju više o ERC projektima.

detaljnije

Matematički fakultet je umanjio školarine za oko 5,5 miliona dinara da bi pomogao svojim studentima

Matematički fakultet je, svestan teške materijalne situcije u kojoj živi veliki broj studenata, i ove godine izašao u susret njihovim mnogobrojnim molbama za smanjenje školarine.
Osnov za smanjenje školarine je bila teška finansijska situacija u porodici i zdravstveni problemi studenata. Samo po ovom osnovu (ne računajući druge osnove za smanjenje ili oslobadjanje od školrine na koje nas obavezuje Zakon) Fakultet je umanjio školarine za oko 5,5 miliona dinara.

detaljnije

Pripremna nastava za školsku 2020/2021. godinu

Počelo je prijavljivanje za drugi ciklus pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz matematike i traje do 25. februara 2020. godine

Link za prijavljivanje

Matematički fakultet organizuje dva ciklusa pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz matematike za buduće studente i sve zainteresovane. Pored ova dva ciklusa pripremne nastave Matematički fakultet organizuje i dva testa za proveru znanja, kao i probni prijemni ispit

Detaljnije informacije o pripremnoj nastavi možete videti na:

http://pripremna.matf.bg.ac.rs/

detaljnije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE - INDUSTRIJA 4.0

KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE

Mašinski i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2019/2020. godini upisuju studente u prvu godinu master akademskih studija na zajednički studijski program Master akademske studije Industrija 4.0 (120 ESPB).

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 368. sednici NNV-a održanoj 24.01.2020. godine

Detaljnije

detaljnije

Seminar za realnu i kompleksnu analizu, 20-23. januar 2020.

Od 20. do 23. januara gost Seminara za realnu i kompleksnu analizu biće Evgeny Sevost'yanov (Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine and Institute of Applied Mathematics and Mechanics of NAS of Ukraine, Slov'yans'k).

Profesor Evgeny Sevost'yanov održaće seriju predavanja na temu:
ON DISTORTION ESTIMATES OF A MODULUS OF FAMILIES OF PATHS UNDER MAPPINGS.

Predavanja će biti održana u sali RLAB Matematičkog fakulteta po sledećem rasporedu:

ponedeljak 20.1.2020. od 14 časova,
utorak 21.1.2020. od 14 časova,
sreda 22.1.2020. od 14 časova,
četvrtak 23.1.2020. od 12 časova.

detaljnije

Seminar za realnu i kompleksnu analizu, 17. januar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 17. januara 2020, u sali RLAB Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova. U okviru sastanka, planirana su dva predavanja.

Prvo predavanje:

Predavač: Miodrag Mateljević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: INTRODUCTION TO QC THEORY

Apstrakt: In this talk, we will present some basic facts related to quasiconfromal mappings.

Drugo predavanje:

Predavač: Evgeny Sevost'yanov, Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine and Institute of Applied Mathematics and Mechanics of NAS of Ukraine, Slov'yans'k

Naslov predavanja: ON DISTORTION ESTIMATES OF A MODULUS OF FAMILIES OF PATHS UNDER MAPPINGS

Apstrakt: The report is devoted to the relationship between Sobolev and Orlicz-Sobolev homeomorphisms and estimates of the distortion of the modulus of families of paths.One of the main statements is the result that flat homeomorphic degenerate ACL-solutions of Beltrami equations having finite distortion satisfy the Poletsky type inequality. In addition, in the spatial case, this inequalityholds in Orlicz-Sobolev classes under Calderon condition on the corresponding defining function.

 

 

 

detaljnije

Studentski seminar, 16. januar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 16. januara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 11 časova.

Predavač: Danica Kosanović, Maks Plank institut za matematiku, Bon

Naslov predavanja: NOVE TEHNIKE U TEORIJI UTAPANjA

Apstrakt:
Kalkulus utapanja Gudvilija i Vajsa koristi teoriju homotopije za proučavanje prostora utapanja jedne mnogostrukosti u drugu. U ovom predavanju uvešću glavne pojmove i alate ove teorije, skicirati veze sa konfiguracionim prostorima i objasniti kako se ove tehnike mogu koristiti u nisko-dimenzionoj topologiji, naročito u teoriji čvorova.

detaljnije