Letnja škola za studente u Austriji u okviru ISTernship programa

IST Austria organizuje letnju školu u okviru ISTernship programa za studente zainteresovane da prošire svoja znanja u oblasti prirodnih nauka (matematika, fizika, biologija,...) i računarstva, kao i za interdisciplinarnih istraživanja.

Letnja škola traje 2-3 meseca i planirana je periodu od 15. maja do 15. septembra 2021. Poziv za prijavu je otvoren do 15. februara. Troškovi boravka tokom letnje škole biće delimično ili u potpunosti pokriveni stipendijom.

Više informacija može se naći na stranici
https://phd.pages.ist.ac.at/isternship/

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Vladimira Zekovića

Odbrana doktorske disertacije Vladimira Zekovića: „Uloga elektromagnetnih mikronestabilnosti u (re)formiranju kvaziparalelnih udarnih talasa i ubrzavanju čestica u kosmičkoj plazmi“, biće održana u petak, 29.01.2021. godine u 16.00 časova na V spratu u sali 809.
Napomena: Zbog poštovanja epidemioloških mera broj prisutnih u sali biće ograničen. Odbrani će biti moguće prisustvovati na daljinu putem platforme Webex. Zainteresovani za prisustvo na daljinu mogu da se jave zaključno sa 28.01.2021. godine na mejl: astronom@matf.bg.ac.rs

detaljnije

Javni poziv za učešće u sredstvima MPNTR za 2021. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je 20. januara 2021. objavilo Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva za 2021. godinu za 17 programskih aktivnosti.

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/tr-konkursi/

Tekst Javnog poziva sa spiskom programskih aktivnosti i rokovima za podnošenje prijave dostupan je na stranici

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Tekst-javnog-poziva.docx

Kriterijumi i obrasci za podnošenje prijava za svaku od programskih aktivnosti mogu se preuzeti sa:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/kriterijumi-i-obrasci-2021.zip

Rok za podnošenje prijava za programsku aktivnost broj 15 - Sufinansiranje naučnih skupova u Srbiji je 30 dana od objavljivanja poziva (zaključno sa 19. februarom 2021).

Za pitanja i pomoć oko prijave i pripreme dokumentacije možete se obratiti Dragani Ilić (dilic[at]matf.bg.ac.rs) i Zorici Stanimirović (zoricast[at]matf.bg.ac.rs).

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 28. januar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 28. januara 2021 sa početkom u 17:15.

Predavač: Marian Ioan Munteanu, Faculty of Mathematics, "Al.I.Cuza", University of Iasi

Naslov predavanja: VECTOR FIELDS AND MAGNETIC MAPS

Apstrakt:
This talk is based on some joint papers with J. Inoguchi, Institute of Mathematics, University of Tsukuba, Japan.

In our paper [IM14] we define the notion of magnetic map as a generalization of both magnetic curves and harmonic maps. As a vector field can be thought of as a map from the manifold to its tangent bundle and since the tangent bundle carries a natural magnetic field obtained from its almost Kaehlerian structure, we may ask when a vector field is a magnetic map?

Furthermore, we show that a unit vector field on an oriented Riemannian manifold is a critical point of the Landau Hall functional if and only if it is a critical point of the Dirichlet energy functional. Therefore, we provide a characterization for a unit vector field to be a magnetic map into its unit tangent sphere bundle. Then, we classify all magnetic left invariant unit vector fields on 3-dimensional Lie groups.

References:
[IM14] J. Inoguchi and M.I. Munteanu, Magnetic maps, Internat. J. Geom. Methods Mod. Phys. 11 (2014) 6, art. n.1450058.

[IM15] J. Inoguchi and M.I. Munteanu, New examples of magnetic maps involving tangent bundles, Rend. Semin.Mat. Univ. Politec. Torino 73/1 (2015) 3-4, 101--116.

[IM18] J. Inoguchi and M.I. Munteanu, Magnetic vector fields: New examples, Publ. Inst. Math. Beograd 103 (117) (2018), 91--102.

[IM21] J. Inoguchi and M.I. Munteanu, Magnetic unit vector fields, submitted.

Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb567d186f7c1ef9495dafcc3e2b148af
Meeting number (access code): 174 382 3473
Meeting password: 9bqY7rAv26C.

detaljnije

Kurs 'Veštine upravljanja karijerom' u organizaciji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata BU

Ovog februara, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizuje još jedan kurs „Veštine upravljanja karijerom”! Glavni cilj kursa jeste pružanje podrške studentima u uspešnom upravljanju svojom karijerom i aktivnom uključivanju u tržište rada.

Ovaj kurs je idealna prilika da:

  • naučite da koristite različite izvore informacija o savremenom tržištu rada;
  • istražite i prepoznate svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti, kao i da ih povežete sa zahtevima savremenog tržišta rada;
  • razmislite o svojim karijernim ciljevima i kreirate karijerni plan;
  • primenite različite metode i strategije traženja posla;
  • sastavite kvalitetnu prijavu za posao - radnu biografiju i motivaciono pismo;
  • i naučite kako da se uspešno predstavite poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu.

Kurs će u celosti biti održan na Moodle platformi, od 1. februara do 26. marta. U periodu od 8 nedelja, polaznici kursa će imati pristup snimljenim predavanjima, zadacima i brojnim materijalima koji će angažovati i unaprediti njihove veštine upravljanja karijerom.

Ukoliko se približavate kraju svojih studija ili želite da saznate nešto više o svetu rada, prijavite se za učešće u kursu „Veštine upravljanja karijerom” popunjavanjem kratkog registracionog formulara na stranici:
https://forms.gle/sknpzNfwc6oMZKcy6.
Osim osnovnih podataka (ime i prezime, mejl adresa, fakultet...), neophodno je da pošaljete i svoj trenutni CV na čijem usavršavanju ćete raditi tokom kursa.

* Rok za slanje prijave je 28. januar 2021. godine u podne.

detaljnije

Aleksandra Kostić, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 21. januar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 21. januara 2021, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: SUB-RIMANOVE STRUKTURE NA LIJEVIM GRUPAMA

Apstrakt:
Pod sub-Rimanovom mnogostrukošću podrazumevamo trojku $(M, \Delta, g)$, gde je $M$ povezana glatka mnogostrukost dimenzije $n$, $\Delta$ glatka distribucija konstantnog ranga $r<n$ i $g$ Rimanova metrika na $\Delta$.
Pretpostavljamo da distribucija $\Delta$ zadovoljava Hörmander-ov uslov: Lijeva algebra generisana vektorima tangentnim na distribuciju u svakoj tački razapinje tangenti prostor mnogostrukosti. Pod ovim uslovom, na $M$ je definisana prirodna struktura metričkog prostora sa Carnot–Carathéodory-jevim rastojanjem, koje je konačno i neprekidno.
Sub-Rimanova struktura na Lijevoj grupi je levo-invarijantna ako su njena distribucija i skalarni proizvod invarijantni pri dejstvu grupe levim translacijama. Levo-invarijantna distribucija jedinstveno je određena dvodimenzionim podprostorom odgovarajuće Lijeve algebre.
Levo-invarijantne strukture su osnovni primeri sub-Rimanovih mnogostrukosti i početna tačka za proučavanje i razumevanje
sub-Rimanove geometrije.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme.
Detalji onlajn pristupa:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb567d186f7c1ef9495dafcc3e2b148af
Meeting number (access code): 174 382 3473
Meeting password: 9bqY7rAv26C

detaljnije

Stipendije Vlade Republike Slovačke za akademsku 2021/2022.

Ministarstvo prosvete, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke raspisalo je konkurs za sledeće stipendije:
- Stipendije u trajanju od 3 do 10 meseci i to za osnovne, master, doktorske studije kao i za studijski istraživački boravak;
- Stipendije za Letnju školu slovačkog jezika koja se održava u avgustu mesecu 2021. godine (4 stipendije).

Rok za prijavu je 5. mart 20121. Prijavljivanje se vrši slanjem celokupne dokumentacije na sledeću adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26,
Sektor za visoko obrazovanje, krilo C, 6. sprat, kancelarija br. 24
Sa naznakom : Za konkurs „Stipendije Vlade Republike Slovačke za
akademsku 2021/2022. godinu“.

Više infromacija  može se naći na sledećoj stranici:
https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20212022/

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Mirka Spasića, 15.01.2021. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „Modelovanje upitnih jezika sa primenama u refaktorisanju i optimizaciji koda“, kandidata Mirka Spasića biće održano u petak, 15.01.2021. godine u Svetog Nikole 39, učionica 153, sa početkom u 12.00 časova.

detaljnije

'Nature Astronomy' objavljuje članak našeg profesora

U ovogodišnjem oktobarskom izdanju prestižnog časopisa "Nature Astronomy", koji je deo Nature izdavačke grupacije, izašao je članak dr Dejana Uroševića, redovnog profesora na našoj Katedri za astronomiju.

Članak "Determining the evolutionary status of supernova remnants" se bavi procenom evolutivne faze ostataka supernovih. Supernove su eksplozije zvezda koje iza sebe ostavljaju spektakularne ostatke, svetleće magline koje se šire međuzvezdanim prostorom i obogaćuju ga težim hemijskim elementima. Supernove su značajni fenomeni budući da predstavljaju standardne sveće neophodne za proveru teorija nastanka i evolucije kosmosa.  

Procena starosti, odnosno evolutivne faze ostatka supernove je zahtevan zadatak. U prezentovanom članku, profesor Urošević prikazuje metode kako se pomoću radio-astronomskih posmatranja može na relativno direktan način utvrditi evolutivna faza novootkrivenih ostataka supernovih.

Naučnici sa Katedre za astronomiju se istraživanjima ostataka supernovih intenzivno bave par poslednjih decenija. U te svrhe realizovana su posmatranja na velikim teleskopima širom sveta, kao što su 6-metarski optički teleskop na Kavkazu u Rusiji ili radio-interferometar od 27 radio-antena u Novom Meksiku, u Sjedinjenim Američkim Državama. Istraživačka grupa na čelu sa profesorom Uroševićem, postiže svetski značajne i primećene rezultate, o čemu svedoči i poslednji članak u jednom od izdanja "Nature" izdavačke grupacije.

Link ka objavljenom članku:
https://www.nature.com/articles/s41550-020-01228-5Snimak Krab magline načinjen teleskopom Milanković na Astronomskoj stanici Vidojevica kod Prokuplja (posmatranja  i obrada – Dragana Ilić i Isidora Jankov, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu).

detaljnije