Naučni skup 'Delo Ive Andrića', 13. i 14.12.2017.

Naučni skup „Delo Ive Andrića“ održaće se 13. i 14. decembra.

O naučnom skupu

Ivo Andrić je bio član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) od 1926. do poslednjeg dana života 1975. Primljen je kada je imao 34 godine, a predložili su ga Slobodan Jovanović i Bogdan Popović. Svoju pristupnu besedu je naslovio „O Vuku kao piscu“. U Akademiji je priređena posebna svečanost u Andrićevu čast kada je dobio Nobelovu nagradu za književnost.

Početkom ove godine SANU je imenovala Počasni odbor za proslavu 125 godina od rođenja Ive Andrića. Predsednik Odbora je akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU. Članovi Počasnog odbora su akademici Miro Vuksanović, Vladeta Jerotić, Dušan Kovačević, Ljubomir Maksimović, Nada Milošević Đorđević, Dragoslav Mihailović, Predrag Piper i Ljubomir Simović, univerzitetski profesori Živojin Stanojčić i Ivo Tartalja.

Istovremeno, SANU je osnovala Odbor za naučni skup o Andrićevom delu. Predsednik Odbora je akademik Miro Vuksanović. Članovi Odbora su dopisni član SANU Zlata Bojović i profesori Filološkog fakulteta u Beogradu Jovan Delić, Radivoje Mikić i Snežana Samardžija.

Osnovna namera dvodnevnog naučnog skupa je da nova tumačenja Andrićevog dela još jednom istaknu neprolazne vrednosti tog dela, a istovremeno da potvrde Andrićevu trajnost u srpskoj književnosti i kulturi.

Naučni skup ima 39 učesnika iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Njihovi radovi će biti objavljeni u Zborniku. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, 13. oktobra ove godine, na velikoj Svečanoj akademiji o Andriću su govorili akademici Vladimir S. Kostić, Matija Bećković, Milosav Tešić, Dušan Kovačević, Miro Vuksanović i dopisni član Goran Petrović, a Andrićeve tekstove o nekadašnjim srpskim akademicima kazivali su dramski umetnici.

Otvaranje naučnog skupa o Andriću biće upriličeno u sredu, 13. decembra, u 11 sati, u Svečanoj sali SANU.

Na svečanom otvaranju će svoje besede kazivati akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU, i akademik Miro Vuksanović, predsednik Odbora za Naučni skup „Delo Ive Andrića“. Dramski umetnik Tihomir Stanić govoriće odlomak romana „Na Drini ćuprija“.

Pozivnica

detaljnije

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića Smedrevca i supruge Darinke za školsku 2017/2018. godinu, prijava od 11.12.2017. do 26.01.2018.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 10 (deset) stipendija Fondacije Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke studentima Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2017/2018. godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija sa fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, koji se u školskoj 2017/2018. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje školske godine,
2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 9,00.

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića Smedrevca i supruge Darinke za školsku 2017/2018. godinu

detaljnije

Verovatnosne logike, 7. decembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 7. decembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Miodrag Rašković

Naslov predavanja: PITAGOREJSTVO I PLATONIZAM U SAVREMENOJ MATEMATICI

detaljnije

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Novi dobrotvori Univerziteta za školsku 2017/2018. godinu, prijava od 04.12.2017. do 26.01.2018.

Raspisuje se Konkurs za dodelu četiri stipendije za školsku 2017/2018. godinu studentima Univerziteta u Beogradu, i to po jedna stipendija studentima sa:

- Grupacije prirodno-matematičkih nauka,
- Grupacije tehničko-tehnoloških nauka,
- Grupacije medicinskih nauka,
- Grupacije društveno-humanističkih nauka.

Na Konkurs se mogu prijaviti 4 studenta osnovnih i master akademskih studija čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

 Odluka
 Prijava

detaljnije

Konkurs za dodelu stipendije Zadužbine Ljubice M. Zdravković za školsku 2017/2018. godinu, prijava od 05.12.2017. do 26.01.2018.

Raspisuje se Konkurs za dodelu jedne stipendije studentu Univerziteta u Beogradu, za školsku 2017/2018. godinu.
Na Konkurs se može prijaviti student osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2017/2018. godini finansira iz budžeta Republike Srbije.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

1) redovno upisivanje školske godine,
2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 9,00 i
3) drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl.).

Podnošenje prijava traje od 05.12.2017. godine do 26.01.2018. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Za Konkurs Zadužbine Ljubice M. Zdravković.

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendije Zadužbine Ljubice M Zdravković za školsku 2017/2018. godinu

detaljnije

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2017/2018. godinu, rok 05.12.2017. - 26.01.2018.

Raspisuje se Konkurs za dodelu tri stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2017/2018. godinu.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu, koji se u školskoj 2017/2018. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je od 05.12.2017. godine do 26.01.2018. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Za Konkurs Fondacije Koste Migrića.

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2017/2018. godinu

detaljnije

'Karijerno ćaskanje' u Naučnotehnološkom parku Beograd, 13.12.2017.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizuje „Karijerno ćaskanje“ – događaj umrežavanja sa profesionalcima koji rade u oblasti inovacija i žele da podele svoja iskustva mladim kolegama.

Ovaj događaj je zamišljen kao neformalno druženje namenjeno studentima završnih godina i diplomcima različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu koji imaju želju da se u opuštenoj atmosferi, uz kafu, upoznaju sa predstavnicima kompanija članica Naučnotehnološkog parka koje razvijaju inovacije u oblasti informacionih tehnologija i drugih srodnih oblasti.

„Karijerno ćaskanje“ će se održati 13. 12. 2017. godine sa početkom u 16 časova u Business cafe-u Naučno-tehnološkog parka Beograd, koji se nalazi na Zvezdari (ulica Veljka Dugoševića 54).

Molimo sve zainteresovane da se prijave popunjavanjem kratkog formulara: https://skr.rs/Tqo najkasnije do 10. decembra 2017. godine u ponoć.

Studenti čije prijave budu prihvaćene biće obavešteni o detaljima posete.

Karijerno ćaskanje

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 7. decembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u 7. decembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Ivan Dimitrijević, Matematički fakultet

Naslov predavanja: SOME COSMOLOGICAL SOLUTIONS IN NONLOCAL MODIFIED GRAVITY

Apstrakt:
We consider model of nonlocal gravity, given by the following action $S = \frac{1}{16 \pi G} \int \sqrt{R-2\Lambda} F(\Box) \sqrt{R-2\Lambda}\sqrt{-g} d^{4}x + \matcal{L}_{matter}$, where $ F(\Box)= \sum_{n=-1}^{\infty} f_{n} \Box^{n}$. The corresponding equations of motion are presented. Using linear ansatze we derive cosmological solutions with and without matter.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 8. decembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 8. decembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14 časova.

Predavači: Đorđije Vujadinović, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica

Naslov predavanja: SPEKTRALNA ASIMPTOTIKA KOŠIJEVOG OPERATORA NA PROSTORIMA ANALITIČKIH I HARMONIJSKIH FUNKCIJA PROSTO POVEZANOG DOMENA

Apstrakt:
Na predavanju će biti izložene sledeće teme:
-Košijev i logaritamski potencijal na ograničenim domenima ravni,
-Bergmanova projekcija za slučaj diska,
-Kompaktni operatori na Hilbertovim prostorima i singularni broj,
-Istorijat problema i noviji rezultati.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 6. decembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 6. decembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Si Mohamed Sah, Danish Technical University

Naslov predavanja: ASSESSING BOLTED JOINTS TIGHTNESS WITH MEASURED NATURAL FREQUENCY

Apstrakt:
Structural health monitoring techniques based on vibration measurements have been receiving large attention in the last decades, in particular techniques used for estimating bolted joints tightness and detecting loosened bolts. Due to the exposure of bolted joints to external forces, the bolts may loosen and therefore affect the healthy functioning of the bolted structure. In this work, a technique is proposed to assess the level of bolt tightness and to quantify the tension based on the measured natural frequencies. An experiment is performed on two structure specimen where each one is clamped with a bolt. The excited natural frequencies are recorded as the bolts are gradually tightened. The measured frequencies trends were described by a one dimensional beam model with elastic supports. The sensitivity of the measured transverse frequency showed the reliability of this frequency-based technique in assessing bolt tightness. This technique can also quantify the bolt tension using the analytical model, which gave an excellent agreement with the experimental data for high bolt tension.

detaljnije