Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 29. mart 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 29. marta 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Srđan Vukmirović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PROJEKTNO EKVIVALENTNE METRIKE NA LIJEVIM GRUPAMA

Apstrakt: Na predavanju će biti predstavljeni rezultati zajedničkog rada sa T. Šukilović i N. Bokan. Metrike na mnogostrukosti su projektivno ekvivalentne ako imaju isti skup neparametrizovanih geodezijskih linija. Klasifikacija takvih metrika je u Rimanovom slučaju dao Levi-Civita pre više od jednog veka. U pseudo-Rimanovom slučaju lokalna klasifikacija je dobijena tek poslednjih godina, ali su mnogi problemi vezani za projektivno ekvivalentne metrike i dalje aktuelni. Specijalna klasa projektivno ekvivalentnih metrika su afino ekvivalentne metrike, tj. metrike koje imaju istu Levi-Civita povezanost.

Na predavanju će biti dokazana činjenica da su svake dve projektivno ekvivalentne metrike na homogenom prostoru (a specijalno i levo-invarijantne metrike na Lijevoj grupi) obavezno i afino ekvivalentne. Osim toga, biće prikazan algoritam za nalaženje svih projektivno ekvivalentnih levo-invarijantnih metrika datoj metrici, kao i odgovarajući primeri.

detaljnije

Program Bg praksa 2018, prijava od 22.03. do 17.04.2018.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu poziva studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2018.

BG PRAKSA omogućava studentima da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim i javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje.

Program BG PRAKSA 2018 realizovaće se kao tromesečna praksa, a planirani početak je 15. jun 2018.

Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz i mentorska podrška iz reda zaposlenih u institucijama učesnicama u programu. Angažovanje u programu nosi i određeni broj dodatnih /nekumulativnih/ ESPB bodova koje fakulteti Univerziteta u Beogradu prepoznaju kao relevantnu vannastavnu aktivnost studenata ili kao obaveznu stručnu praksu.

Konkurs će biti otvoren od 22. marta do 17. aprila 2018. godine i kandidati se mogu prijaviti isključivo elektronskim putem. Prilikom prijavljivanja kandidatima će od dokumentacije biti neophodna skenirana potvrda o redovnom studiranju. Konkurs (sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla i uslovima za svaku poziciju) i Vodič kroz konkurs dostupni su na sajtu Centra za razvoj karijere:
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs


Plakat

detaljnije

Predavanja akademika Bogoljuba Stankovića u okviru ciklusa predavanja Masterklas, 28.03.2018.

Galerija nauke i tehnike ima čast da Vas pozove na osmo predavanje iz ciklusa predavanja SUSRETI SA STVARAOCIMA - MASTERKLAS, na kome će se predstaviti naš istaknuti matematičar, akademik BOGOLjUB STANKOVIĆ, član Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke SANU. Predavanje će se održati u sredu 28. marta, u 18 sati, u Galeriji nauke i tehnike SANU (Đure Jakšića br. 2).

Pozivnica

Plakat

detaljnije

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza, 04.04.2018.

Detaljnije

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 27. mart 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 27. marta 2018. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: dr Slobodan Babić, Dunav osiguranje

Naslov predavanja: METODOLOGIJA KRITIČNIH POSLOVNIH RESURSA (CBR) ZA USPOSTAVLjANjE SISTEMA UPRAVLjANjA KONTINUITETOM POSLOVANjA ORGANIZACIJE

Apstrakt: U predavanju je prikazana metodologija za uvođenje sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja, koja je pogodna za primenu u velikim preduzećima u zemljama u razvoju, kao i postupak njegovog uvođenja. Razvijena metodologija bazirana je na razumevanju  kritičnih poslovnih procesa i resursa potrebnih za obavljanje kritičnih poslovnih aktivnosti. CBR metodologija je bazirana na standardima, standardu ISO22301 i originalnom proširenju standardom ISO15944-4 po kome kao događaj podrazumevamo nemogućnost obavljanja poslovnog procesa usled nedostupnosti određenog kritičnog poslovnog resursa koji izvodi poslovni subjekt. CBR metodologija uzima u obzir da je moguće izvoditi poslovni proces bez obzira na ambijentalne uslove, ukoliko su svi poslovni resursi potrebni za obavljanje posla dostupni. Kao implikacija, na osnovu metodologije CBR, moguće je izdvojiti i skupove rizika nad kritičnim poslovnim resursima. Prepoznatim rizicima nad kritičnim poslovnim resursima je moguće upravljati u slučaju pojava koje ugrožavaju poslovne procese.

detaljnije

KGTA seminar, 27. mart 2018.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 27. marta 2018, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Branislav Prvulović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: SVOJSTVO FIKSNE TAČKE ZA GRASMANOVE MNOGOSTRUKOSTI (nastavak)

Apstrakt: Na ovom predavanju će biti razmatrano pitanje koje Grasmanove mnogostrukosti (kako realne, tako i kompleksne i kvaternionske) imaju svojstvo fiksne tačke. Biće dat pregled do sada dobijenih rezultata na ovu temu. U većini slučajeva u kojima je dobijen potvrdan odgovor na ovo pitanje, to je urađeno (potpunim ili delimičnim) klasifikovanjem endomorfizama kohomološke algebre odgovarajućeg Grasmanijana. Ovaj problem klasifikacije jeste i sam po sebi interesantan i, po svemu sudeći, još uvek otvoren.

detaljnije

Timsko takmičenje u programiranju 'Babl kap', prijava do 28.04.2018.

'Bubble Cup' je timsko takmičenje u programiranju i rešavanju algoritamskih zadataka, koje je osmislio Razvojni centar kompanije Microsoft u Srbiji još 2008. godine.

Cilj ovog takmičenja je popularizacija programiranja među mladima, privlačenje talentovanih mladih programera iz zemlje i regiona, i promovisanje timskog rada.

'Bubble Cup' takmičenje organizuje se u nekoliko faza.

Nakon registracije na internet portalu www.bubblecup.org (registracija je moguća od 26.03. do 28.04. (23:59)) organizuju se kvalifikacije u dve onlajn runde.

Tokom kvalifikacija postojaće dve divizije:

a.. Premier League – divizija otvorena za univerzitetske i srednjoškolske timove koji ispunjavaju neophodne uslove.

b.. Rising Stars – divizija otvorena samo za srednje škole iz Srbije koje ispunjavaju neophodne uslove.

1.. Kvalifikacije – dve onlajn runde

    1.. prva onlajn runda od 1. do 25.04.2018.

    2.. druga onlajn runda od 1. do 25.05.2018.

Tokom ove dve runde potrebno je da takmičari reše određeni broj zadataka. Najbolji timovi srednjoškolaca i studenata, prema jasno definisanim kriterijumima, postaju finalisti ovog takmičenja.

2.. Finale u Beogradu.

Finale 'Bubble Cup' takmičenja organizuje se svake godine u septembru u Beogradu.

Za detalje u vezi sa pravilima takmičenja zainteresovani informacije mogu dobiti na internet portalu www.bubblecup.org, na imejl adresi bubble@bubblecup.org ili preko Facebook strane takmičenja: www.facebook.com/BubbleCupCompetition.

detaljnije

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Diferencijalne jednačine, 29.03.2018.

Detaljnije

detaljnije

Konkurs za razmenu studenata u oblasti IT u okviru Erazmus+ programa: Univerzitet Balearskih ostrva (Španija, Palma de Majorka)

Podsećamo vas da je otvoren konkurs za mobilnost studenta osnovnih i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu na Univerzitetu Balearskih ostrva na Palmi de Majorka, Španija, u okviru Erazmus+ KA1 programa.

Studentske mobilnosti su u periodu od 6 meseci (osnovne) i 12 meseci (doktorske studije), za oblast 061 Information and Communication Technologies (ICTs).

Kraj prijave za stipendiju je April 15, 2018 14:00 časova.

Linkovi na studijske programe Univerziteta Balearskih ostrva, ponudjene Univerzitetu u Beogradu, za saradnju u okviru Erazmus+ KA1 programa, su:

A) Osnovne studije:

-Computer Engineering: http://www.uib.eu/study/grau/informatica/GIN2-P/
-Industrial Engineering: http://www.uib.eu/study/grau/industrial/GEEI-P/
-Telematics Engineering: http://www.uib.eu/study/grau/telematica/GTTT-P/

B) Doktorske studije:

- Electronic Engineering: http://www.uib.eu/study/doctorat/TEEL/
- Information & Communications Technology: http://www.uib.eu/study/doctorat/TTIN/

Detalji o pozivu, neophodna dokumentacija i uslovi konkursa mogu se naći na platformi MOBION (http://mobion.bg.ac.rs).

Studenti koji nameravaju da konkurišu za razmenu trebalo bi da se jave mailom koordinatorima za međunarodnu saradnju Matematičkog fakulteta, Dragani Ilić (dilic[at]matf.bg.ac.rs) i Zorici Stanimirović (zoricast[at]matf.bg.ac.rs).

detaljnije

Otvoren Erazmus+ KA1 konkurs za razmenu studenata sa Univerzitetom Middlesex, United Kingdom

Obaveštavamo Vas da je, na osnovu Interinstitucionalnog sporazuma potpisanog u okviru Erasmus+ KA 1 programa između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Middlesex University (United Kingdom), otvoren konkurs za prijavu za program mobilnosti Outgoing student na Middlesex University, (United Kingdom).

Datum početka prijave kandidata: 20.03.2018. u 10:00

Rok za prijavu kandidata ističe: 04.04.2018. u 12:00

Detalji o pozivu, neophodna dokumentacija i uslovi konkursa mogu se naći na platformi MOBION (http://mobion.bg.ac.rs).

Studenti koji nameravaju da konkurišu za razmenu trebalo bi da se jave mail-om koordinatorima za međunarodnu saradnju Matematičkog fakulteta, Dragani Ilić (dilic[at]matf.bg.ac.rs) i Zorici Stanimirović (zoricast[at]matf.bg.ac.rs).

detaljnije