Odeljenje za matematiku, 26. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 26. marta 2021. u sali 301f MI SANU, kao i onlajn, sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Jovana Obradović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: KOMBINATORNA HOMOTOPSKA TEORIJA OPERADA I

Apstrakt:
Operada je matematički objekat koji kodira određen tip algebri. Prelazak sa algebri na jezik operada omogućava nam da konceptualno proučimo i uporedimo čitavu klasu algebri tog tipa, iako one na prvi pogled mogu biti kombinatorno veoma komplikovane. Takva apstrakcija, osim što doprinosi globalnom razumevanju date klase, dozvoljava i da primenimo rezultate poznate za klasične algebre na druge vrste algebri, a dovodi i do rezultata koji nisu bili poznati čak ni za klasične algebre. Zbog toga se danas pojam operade, kao i njenih varijacija, može čuti u svakoj oblasti čije istraživanje uključuje modelovanje složenih algebarskih struktura, pre svega onih čije relacije važe do na homotopiju. Kako bi se što bolje razumela teorija homotopije za prostore sa nekom algebarskom strukturom, danas se proučava i homotopska teorija operada. Izvorni koncept operade do na homotopiju je prilično složen, ali je nedavno dokazano da se ta struktura može prikazati pomoću lepe familije konveksnih politopa, što umnogome olakšava njeno sagledavanje. Cilj ova dva predavanja je da prikažem ovaj koristan rezultat koji povezuje teoriju operada sa konveksnom i diskretnom geometrijom.

Napomena:
Registracija za učešće na seminaru (što podrazumeva mogućnost uključenja radi postavljanja pitanja) je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

Direktan prenos (samo praćenje, bez mogućnosti postavljanja pitanja) je dostupan na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 24. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 24. marta 2021. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova

Predavač: Milan Perić, Matematički fakultet - Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: POLINOMIJALNA ENTROPIJA I LUTAJUĆA DINAMIKAMIKA

Apstrakt:
Na predavanju će biti najpre uvedeni osnovni pojmovi topološke dinamike. Zatim će biti data definicija i glavne osobine topološke entropije. Biće ukazano na njen značaj i vezu sa drugim važnim konceptima. Nakon toga će biti objašnjena potreba za uvođenjem polinomijalne entropije i razlike u odnosu na topološku entropiju. Pokazaćemo da je polinomijalna entropija dobro prilagođena lutajućoj dinamici i uvešćemo specifično kodiranje i singularne tačke. Na kraju će biti dati primeri računanja na Morsovim gradijentnim sistemima i logističkom preslikavanju.

Napomena:
Mole se zainteresovani da svoj dolazak na predavanje najave mejlom na  mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Tokom sastanaka je neophodno poštovanje propisanih mera zaštite.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 23. marta 2021. u sali 301f Matematičkog instituta SANU, kao i onlajn, sa početkom u 14:15.

Predavač: doc. dr Miloš Radenković, Računarski fakultet

Naslov predavanja: MODEL ELEKTRONSKOG POSLOVANjA ZA UČEŠĆE POTROŠAČA NA SRPSKOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZASNOVAN NA SMART GRID TEHNOLOGIJAMA

Apstrakt:
U predavanju će biti predstavljen model elektronskog poslovanja zasnovan na fleksibilnom učešću potrošača na srpskom tržištu električne energije. Cilj je razvoj održivog i primenljivog pristupa koji omogućava učešće domaćinstava i pojedinačnih uređaja na balansnom tržištu i na berzi električne energije korišćenjem smart grid tehnologija i demand-response servisa. Učestvovanjem pojedinačnih domaćinstava i uređaja u balansnom tržištu omogućava se precizna kontrola frekvencije elektroenergetskog sistema, što otvara mogućnosti za eksploataciju obnovljivih izvora električne energije preko fleksibilnijeg i tačnijeg upravljanja fluktuacijama. Predloženi poslovni model prilagođen je poslovnom okruženju i regulativi u Republici Srbiji. Predložena tehnička specifikacija modela sastoji se od distribuirane infrastrukture za povezivanje i koordinaciju velikog broja korisničkih IoT uređaja. Za prikupljanje, analizu i upravljanje podacima u realnom vremenu koriste se analitičke metode i softverski alati bazirani na poslovnoj inteligenciji. Prikazani su rezultati istraživanja i analiza spremnosti potrošača i učesnika na tržištu za primenu predloženog modela.

Napomena: Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj prisutnih u sali je 5 (uključujući predavača i organizatore seminara).

Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Mirka Spasića

Odbrana doktorske disertacije Mirka Spasića: „Modelovanje upitnih jezika sa primenama u refaktorisanju i optimizaciji koda“, biće održana 23.03.2021. godine u 18.00 časova, Sv. Nikole 39 u sali N153.

detaljnije

Dušan Džamić, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Marija Cuparić, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Studentski seminar, 19. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 19. marta 2021. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Marijana Babić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: VIZUALIZACIjA PROSTORA LOBAČEVSKOG CENTRALNIM PROJEKTOVANjEM NA ORISFERU

Apstrakt:
Klasičan pristup vizualizaciji trodimenzionog realnog prostora je definisanje modela i centralno projektovanje na ekran računara. Drugim rečima, projektovanje euklidskog prostora na euklidsku ravan. Prelaskom na prostor Lobčevskog, postavlja se interesantno pitanje - šta se dešava ako ekran računara ubacimo u taj zakrivljeni prostor? Drugim rečima, šta ako pogledamo prostor Lobačevskog našim euklidskim očima? Površ izometrična ekranu (euklidskoj ravni) u prostoru Lobačevskog je orisfera. Proučimo zato kako izgleda centralno projektovanje na orisferu! U tu svrhu, posmatrajmo nekoliko ineresantnih modela prostora Lobačevskog - Klajnov sferni, hiperboloidni model, Poenkareov sferni i poluprostorni model. Korišćenjem različitih modela, kao i izometrija među njima, kreiran je Volfram Matematika paket L3toHorosphere koji omogućava pravljenje animacija za predstavljanje kretanja kroz prostor Lobačevskog u realnom vremenu. Prikazaćemo nekoliko neobičnih animacija kretanja Platonovih tela u tom prostoru.

Link za pristup predavanju:

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

detaljnije

Studentska unija matematičara - SUMA organizuje prvi online MATF Hackathon!

MATF Hackathon je timsko takmičenje programera, osmišljeno tako da se programerske sposobnosti, kreativnost i snalažljivost u timskom radu testiraju do krajnjih granica.

Tokom 24 sata, od timova mladih programera i dizajnera, očekuje se da stvore softver koji će biti upotrebljiv, zanimljiv i originalan, a u skladu sa temom koja će im zvanično biti saopštena na dan takmičenja.

MATF Hackathon je jedinstven događaj koji pruža priliku da steknete veliko iskustvo koje ističe programere u budućem usavršavanju i napretku u karijeri. Osim toga, MATF Hackathon vam nudi još nešto.
Organizatori su vas pripremili i vredne nagrade:

1. mesto - nagrada u vrednosti od 100.000 rsd
2. mesto - nagrada u vrednosti od 60.000 rsd
3. mesto - nagrada u vrednosti od 40.000 rsd

Takođe, za najbolje takmičare tu je i specijalno iznenađenje - plaćena praksa u tehnološkoj kompaniji Endava (glavnom sponzoru Hackathon-a), sa preko 20 godina iskustva u radu sa vodećim svetskim kompanijama u oblasti finansija, osiguranja, telekomunikacija, medija, tehnologija i maloprodaje.

Prijave su otvorene do 21. marta u 23:59 časova, a detalje o prijavi možete naći na sajtu https://www.sumamatf.rs/.

Za sve dodatne informacije pišite na mejl: sumamatf@gmail.com ili na Instagram profil @suma_matf.

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 18. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 18. marta 2021. u sali 821 Matematičkog fakulteta, kao i onlajn, sa početkom u 17:15.

Predavač: Marko Stošić, Technical University of Lisbon

Naslov predavanja: INVARIJANTE ČVOROVA I MNOGOSTRUKOSTI I KVIVERI

Apstrakt: U ovom predavanju biće prikazan pregled rezultata o povezanosti kvantnih invarijant čvorova i 3-mnogostrukosti, sa invarijantima usmerenih grafova (kvivera). Relacije ovog tipa su bazirane na veoma apstraktnim vezama iz brojnih oblasti moderne matematike i fizike, ali se u konkretnim slučajevima takođe mogu i vrlo eksplicitno i elementarno zapisati. Biće prikazani i neki novi rezultati, kao i zanimljive i iznenađujuće primene ovih veza, i neki otvoreni problemi.

Detalji pristupa:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=me52cda721daf0aaf75b68cc784cffda4
Meeting number (access code): 183 974 7752
Meeting password: KBq55qN3G2m

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 17. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 17. marta 2021. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Jovana Petrović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: RAZUMEVANjE GAMA ZRAČENjA MLEČNOG PUTA

Apstrakt:  Gama zračenje naše galaksije još uvek je puno nepoznanica poput ”viškova” grama zračenja kojima još uvek nismo uspeli da identifikujemo izvor, ka i načina proizvodnje istog u slučajevima izvora o kojima znamo da su, po svojoj prirodi, vidljivi u ovom delu elektromagnetnog spektra (supernova ostaci, pulsari, milisekund pulsari). Korišćenjem podataka sa teleskopa,  kao što je Fermi-LAT, te od skoro i HAWC teleskop, imamo sve bolju sliku o tome šta se sve krije u gama-zračnom pozadinskom zračenju Mlečnog puta. Konačno, jedna od bitnih motivacija za ovakve poduhvate je i činjenica da jedan od potencijalnih kanala anihilacije tamne materije za rezultat ima upravo gama zračenje koje ostaje skriveno u šumu svih ostalih izvora. Ovo predavanje biće fokusirano na neke od najnovijih pokušaja davanja odgovora na još uvek otvorena pitanja, te se osvrnuti na to šta su naredni koraci u ovoj oblasti.

Napomena: Molimo zainteresovane da svoj dolazak na predavanje najave mejlom na mehanika@turing.mi.sanu.ac.rs. Tokom sastanaka je neophodno poštovanje propisanih mera zaštite.

detaljnije