Pripremna nastava 2018/2019.

Novo:

Svi kandidati koji žele naknadno da se priključe pripremnoj nastavi mogu to da urade tako što će se prijaviti mejlom na adresu: marijam@matf.bg.ac.rs. Potrebno je naglasiti da se radi o prijavi za naknadno priključivanje pripremnoj nastavi i tom prilikom treba obavezno ostaviti kontakt telefon, a uputstvo o prikljičivanju pripremnoj nastavi kandidati će dobiti na mejl, kao odgovor na njihovu prijavu. Cena pripremne nastave biće umanjena za iznos od 1.800 dinara po terminu kojem kandidat nije prisustvovao.

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz matematike za buduće studente i sve zainteresovane. Program pripremne nastave obuhvata sve teme i oblasti na prijemnom ispitu na Matematičkom fakultetu, ali i na prijemnim ispitima iz matematike na ostalim fakultetima.

Program i termini održavanja

detaljnije

Prijave za učešće u novom ciklusu programa TRAIN na Univerzitetu u Beogradu

Obaveštavamo Vas da se na Univerzitetu u Beogradu tokom narednih par meseci organizuje novi ciklus obuke nastavno-naučnog osoblja u okviru programa TRAIN (http://train.bg.ac.rs/). Program je namenjen članovima akademske zajednice Univerziteta u Beogradu i ima za cilj unapređenje veština neophodnih za rad na fakultetima i institutima, poboljšanje saradnje među članovima akademske zajednice, kao i osnaživanje kapaciteta u procesima prijavljivanja i realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata. Planirano je da se program TRAIN u ovogodišnjem ciklusu realizuje kroz sedam modula:

1. Metodologija istraživanja, pisanje naučnih radova i prezentacija rezultata
a) društveno-humanističke nauke (29. i 30. novembar 2017.)
b) tehničko-tehnološke, prirodne i medicinske nauke (14. i 15. decembar)

2. Didaktika u visokom obrazovanju i Izrada planova i programa visokog obrazovanja (6, 7. i 8. decembar 2017.)

3. Priprema prijava za projekte i upravljanje projektima (11. i 12. decembar 2017.)

4. Veštine držanja efektivnih prezentacija (23. i 24. novembar 2017.)

5. Preduzetništvo sa pisanjem biznis plana (22. i 23. decembar 2017.)

6. Umrežavanje i timski rad (1. decembar 2017.)

7. Erasmus + KA1 i KA2 (4. i 5. decmbar 2017.)

Obuka za svaki modul se održava jednom do dva puta do kraja kalendarske godine, a grupe sadrže po najviše 20 polaznika. Obuka se izvodi od 9 do 17 časova, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1. Program je besplatan za sve učesnike, uz uslov da su zaposleni na Univerzitetu u Beogradu.

Svi zainteresovani kandidati prijavu za obuku mogu da podnesu slanjem popunjenog formulara na adresu: nikola.savic@rect.bg.ac.rs. Rok za prijavu je 22. novembar 2017. godine.

Nakon zatvaranja poziva, Univerzitet u Beogradu će, izvršiti rangiranje blagovremeno prijavljenih kandidata za obuku. Odabrani kandidati su u obavezi da aktivno prisustvuju obuci. Svi kandidati koji uspešno završe obuku najmanje četiri modula dobijaju sertifikat Univerziteta u Beogradu.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Nikoli Saviću, TRAIN koordinatoru Univerziteta u Beogradu, mejlom na adresu nikola.savic@rect.bg.ac.rs ili putem telefona (Tel:+381 11 3207 496, Faks: +381 11 3281 149).

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 17. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 17. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Jovana Nikolić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: SPEKTRALNE INVARIJANTE U FLOROVOJ HOMOLOGIJI

Apstrakt: Na predavanju će biti definisane razne Florove homologije i objasniti konstrukciju spektralnih invarijanti u odgovarajućim homologijama. Biće pokazana neka svojstva tih invarijanti i ukazano na neke buduće pravce istraživanja.

Pre predavanja koleginice Nikolić, u 14h je planirana svečana dodela institutske nagrade za studente za 2017. godinu.

Dobitnici nagrade iz matematike i mehanike su Dragan Đokić (Matematički fakultet, Beograd) i Bogdan Đorđević (PMF, Niš), a iz računarstva Ljubica Vujović (ETF, Beograd) i Petar Trifunović (ETF, Beograd).

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 15. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 15. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU. Planirana su dva predavanja.

Prvo predavanje biće održano sa početkom u 14h.

Predavač: Borislav Gajič, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: SINGULARNE TAČKE ALGEBARSKIH KRIVIH, BEZUOVA TEOREMA (predavanje u okviru specijalnog kursa)

Drugo predavanje biće održano sa početkom u 17h (zajednički sastanak sa Odeljenjem za mehaniku).

Predavač: Veljko Panić

Naslov predavanja: STABILNOST STACIONARNIH ROTACIJA KELTSKOG KAMENA

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 14. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 14. novembra 2017, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: Daniel Asmus, European Southern Observatory, University of Southampton

Naslov predavanja: WHAT THE EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY HAS TO OFFER AND HOW YOU CAN USE IT

Apstrakt: The European Southern Observatory (ESO) is the leading astronomical observatory in the world operating three world-class sites all situated in the Atacama desert in Chile. It offers access to all its telescopes to all astronomers world-wide, not only to its members. This includes state-of-the-art observations as a community service but also excellent opportunities to work directly at ESO at all career stages. I will give a quick overview of ESO's observing facilities and show how to access them including advice on proposal writing. In the final part, the ESO fellow and studentship programmes hosted in Germany and Chile will be presented. This presentation is planned to be very informal and interactive so that we can concentrate on the main interests of the audience.

detaljnije

KGTA seminar, 14. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 14. novembra 2017, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Zoran Petrić

Naslov predavanja: RASPETLjAVANjE VIŠESTRUKIH PROSTORA PETLjI

Apstrakt: Na predavanju će biti reči o karakterizaciji prostora petlji, kako operadskoj tako i preko kategorija sa monoidalnom strukturom. Biće izloženi rezultati Sonje Čukić i predavača koji uopštavaju dosadašnje. Predavač obećava da će pričati običnim jezikom i truditi se da ilustruje kombinatoriku koja je korišćena u rešenju.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 14. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 14. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova. U okviru ovog sastanka biće održana dva predavanja.

PRVO PREDAVANjE

Predavač: dr Marijana Petrović, associate professor, Faculty of Transport and Traffic Engineering

Naslov predavanja: AN ELECTRE-BASED DECISION AID TOOL FOR STEPWISE BENCHMARKING

Apstrakt: Benchmarking is a management tool defined as a systematic process of measuring products, services or business practices against those recognized as business leaders. One way to adjust benchmarking to address successive performance improvements is found in the literature under the term stepwise benchmarking. The logic of stepwise approach is that a benchmarking unit should follow a sequence of relevant benchmarks along its improvement path toward target performance. An innovative approach for operationalization of stepwise benchmarking is using a specific ELECTRE-based procedure, labeled as ELECTRE Multi-Level Outranking. This outranking approach is used to establish the hierarchical position of benchmarking units. A specific procedure enables to select preferable development paths that consist of a sequence of intermediate benchmarks. The proposed method can help decision makers to 1) detect disparities among benchmarking units and 2) identify intermediate benchmarks for less successful ones in each stage of their progress toward the ultimate benchmark target.

DRUGO PREDAVANjE

Predavač: dr Nataša Bojković, associate professor, Faculty of Transport and Traffic Engineering

Naslov predavanja: SUPPORTING PERFORMANCE APPRAISAL IN ELECTRE-BASED STEPWISE BENCHMARKING MODEL

Apstrakt: ELECTRE-based stepwise benchmarking model can be improved with data pre-processing procedure based on the decision maker's judgments about the performance levels. For this purpose, a new model translates the sequence of descriptive, non-numerical decision maker's assertions into scoring parameters. The proposed preference elicitation procedure enables to accommodate decision maker's perception on performance of benchmarking units. Thereby distinct performance characteristics are acknowledged and practical feasibility of benchmarking paths is enhanced. The important feature of the proposed procedure is that it allows proceeding with more scoring options, which can occur with some performance indicators.

detaljnije

MATF 2017++ takmičenje, nov/dec 2017.

detaljnije

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Kompleksna analiza, 16.11.2017.

Na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Kompleksna analiza prijavio se jedan kandidat, dr Boban Karapetrović.

Naslov pristupnog predavanja: „Kebeova ¼ teorema“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak 16.11.2017. godine u 10 sati, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
Prof. dr Miodrag S. Mateljević, redovni profesor
Dr Vladimir Božin, docent
Dr Božidar Jovanović, naučni savetnik MI SANU

Datum objavljivanja: 08.11.2017.

detaljnije

Slanje tekstova za decembarski broj časopisa Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, rok 05.12.2017.

Pozivamo vas da na adresu ncd@matf.bg.ac.rs pošaljete radove, koji će, ukoliko prođu postupak recenzije, biti štampani u decembarskom broju časopisa Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju.

Rok za slanje radova je 5. decembar 2017. godine.

Kao naslov poruke navedite: NCD Pregled, prijava rada za decembarski broj.

Uputstvo za pisanje rada

Uredništvo časopisa "Pregled NCD"

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti