Извештаји Комисија за избор наставника, сарадника и истраживача

Извештаји Комисија за избор наставника, сарадника и истраживача

детаљније

Одељење за математику, 7. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 7. априла 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Маја Рославцев, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: О ГРЕБНЕРОВИМ БАЗАМА У СЛУЧАЈУ ПРСТЕНА ПОЛИНОМА НАД НЕНЕТЕРИНИМ ПРСТЕНИМА
 
Апстракт:
Гребнерове базе представљају важан појам у изучавању прстена полинома над комутативним прстенима. Односи се на скуп генератора датог идеала на основу кога се лако може одговорити на питање да ли је неки полином елемент идеала или не. Сем у комутативној алгебри, ова теорија има значајне примене и у другим областима математике и у рачунарству. У овом предавању ће посебан нагласак бити на теорији Гребнерових база за идеале у прстенима полинома где коефицијенте чине неки од ненетериних прстена.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 5. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 5. априла 2023, са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Max Talanov, Institute for Artificial Intelligence and Kazan Federal University
 
Наслов предавања: MEMRISTIVE IMPLEMENTATION OF THE SPIKING NEURAL NETWORK OF THE SPINAL CENTRAL PATTERN GENERATOR
 
Апстракт: Currently more than a billion people around the world have neurological conditions. In other simple words they have problems with their neurons. We know that neural networks do their good job in a lot of fields like natural language processing and computer vision. Can we use their neurons to help those people? The strait forward answer is NO, for at least one reason the Rosenblatt model of neuron is not bio-plausible. The good news are we know how the bio-plausible model should work and more than that there are more than thousand bio-plausible models of neurons in the model db - in Yale university. The project i want to present is the memristive (hardware) implementation of the spinal central pattern generator neuronal circuitry. Only four neurons with the self-learning option (STDP) indicated the power of the self-organization after the learning process to create the neuronal walking pattern replicating the biological results.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 4. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у уторак, 4. априла 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Uroš Maleš, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade
 
Наслов предавања: LEVERAGING PROBLEM UNDERSTANDING AND MACHINE LEARNING FOR BETTER SOLUTIONS: P||Cmax DIFFICULTY ESTIMATION AND TOXICITY PREDICTION CASE STUDIES
 
Апстракт: Machine learning (ML) has emerged as a popular Artificial Intelligence (AI) technique in various scientific fields. However, the human factor remains essential in coordinating and optimizing ML models. Researchers explore the a priori knowledge that is gained through systematic use of logic and understanding of the underlying problem. We would like to present two different case studies that illustrate how ML and our understanding of underlying problems complement each other, leading to improved solutions. In the first case study we were trying to understand the difficulty two optimization algorithms have to solve P||Cmax variant of the scheduling problem. For the first algorithm (ArcFlow) we demonstrated how simple observations, made on the underlying problem, lead to a more accurate ML model. As for the second algorithm (GIST), we injected our a priori knowledge through additional feature obtained by a more sophisticated search. This resulted again in a higher predictive power of a model. The second case study focused on Toxicity Prediction using the 'Ames' dataset. We conducted a rigorous feature selection process after domain knowledge was added. That resulted in a model with significantly fewer features than in the-state-of-the-art research studies that is characterised also by the improved accuracy.  The reduced number of features in the resulting model can provide valuable insights and guide domain experts in investigating relevant factors for toxicity prediction.

The first case study is a joint work with Tatjana Jakšić-Krüger, Tatjana Davidović, Dušan Ramljak, Dragutin Ostojić, and Abhay Haridas. The collaborators for the second case study are Dušan Ramljak, Branislav Stanković, and Ranojoy Deb.

Напомена: Линк за онлајн приступ:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

детаљније

Приступно предавање за избор доцента за ужу научну област Алгебра и математичка логика

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента  за ужу научну област: Алгебра и математичка логика

На конкурс се пријавио  1 кандидат.
Кандидат: др Драган Ђокић

Наслов предавања: „Гаусов закон квадратног реципроцитета”

Датум, време и место одржавања:  07.04.2023. године  
у 12:15 часова, учионица 706.

Чланови комисије:

    1. др Зоран Петровић, ред. проф.    
    2. др Горан Ђанковић, ванр. проф.
    3. др Драган Станков, ванр. проф. (Рударско-геолошки факултет)

Датум објављивања: 28.03.2023. године

детаљније

Списак тема мастер радова одобрених на 402. седници ННВ-а одржаној 24.03.2023. године.

Списак тема мастер радова одобрених на 402. седници ННВ-а одржаној 24.03.2023. године.

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 30. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 30. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17.15.

Предавач: Владица Андрејић, Математички факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ И ОСЕРМАНОВА ХИПОТЕЗА

Апстракт:
Говорићемо о Принципу пропорционалности као природном појачању Принципа дуалности за Осерманове многострукости, а затим видети како се то може повезати са преосталим нерешеним случајевима Осерманове хипотезе, а везано за резултате Николајевског.
 
Напомена:
Семинар је могуће пратити и онлајн. Регистрација за учешће на семинару: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Уколико сте већ регистровани, предавање можете пратити на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9БLD73r5m

Неулоговани корисници могу пратити пренос предавања на овом линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1
 
Активности на семинарима: Одељење за математику, 31. март 2023.

Детаљније: Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 31. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Шејла Даутовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ЛОГИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ БАЈЕСИЈАНСКЕ ТЕОРИЈЕ ПОТВРЂИВАЊА
 
Апстракт:
У бајесијанској теорији разликују се квалитативни и квантитативни појам потврђивања. Према првом од ова два појма, догађај B вероватносно потврђује други догађај A ако је условна вероватноћа догађаја A (са условом B) већа од  безусловне вероватноће. Са друге стране, квантитативни приступ изучава у ком степену B потврђује A. На предавању ће бити представљена једна вероватносна логика са операторима потврђивања која формализује квантитативни приступ. Описаћемо њену синтаксу и семантику, а затим ћемо формулисати основна тврђења која важе за ову логику. На крају ћемо представити и резултате одлучивости.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар Катедре за алгебру и математичку логику, 31. март 2023.

У оквиру семинара Катедре за алгебру и математичку логику, Александар Миладиновић ће одржати мини курс под насловом "ВИША КАТЕГОРИЧКА ТЕОРИЈА".
 
Прво предавања биће одржано у петак, 31. марта 2023, у сали 406 Математичког факултета  са почетком у 10 часова.  
 
Кратак опис курса:
Виша категоричка теорија (скраћено ВКТ) је почела убрзано да се развија почетком овог миленијума. Разлог лежи у томе што ВКТ представља готово идеално окружење у ком можемо да се бавимо теоријом хомотопије и њеним применама које превазилазе оквире алгебарске топологије и залазе у области алгебарске геометрије, теорије бројева, алгебарске К-теорије.
 
У првом делу овог мини курса биће представљена теорија модел категорија и теорија симплицијалних скупова, који представљају основу ВКТ. Касније ће бити дата дефиницију више (или бесконачне) категорије. Такође, видећемо како изгледају еквиваленти неких основних категоричких појмова: лимеси, колимеси, Канова продужења, Гротендикове конструкције везане за псеудофункторе итд. У другом делу увешћемо појам (бесконачног) операда, и видети како операди дефинишу асоцијативне, комутативне алгебре, као и много тога другог.
 
Пред сам крај курса (колико време буде дозволило) видећемо неке даље примене ВКТ: факторизациона хомологија, еквиваријантна теорија хомотопије, Поенкареова дуалност.

детаљније

Семинар Биоинформатика, 29. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 29. марта 2023. са почетком у 18.15.
 
 
Предавач: др Сташа Станковић, Одељење за епидемиологију Универзитета у Кембриџу

Наслов предавања: UNLOCKING FERTILITY IN WOMEN VIA HUMAN OMICS DATA
 
Биографија предавача, апстракт предавања и Webex линк су доступни на
http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет Универзитета у Београду.

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 29. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 29. марта 2023, са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Ранка Станковић, Рударско-геолошки факултет, Универзизет у Београду
 
Наслов предавања: ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВА ЗА ЈЕЗИЧКЕ РЕСУРСЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ JeRTeh

 
Апстракт: Друштво за језичке ресурсе и технологије JeRTeh окупља истраживаче различитих профила: математичаре, информатичаре, лингвисте, лексикографе, терминологе и друге који су заинтересовани за развој и примену језичких технологија на научном, стручном и практичном нивоу. Међу ресурсима које Друштво развија и одржава се издвајају: једнојезични и вишејезични корпуси, електронски речници, терминолошке базе. Развијен је одређени број апликација: за претраживање колекције паралелних текстова, за управљање лексичком базом, за развој терминолошких ресурса, за екстракцију терминологије, потом скуп веб сервиса за проширење упита за различите намене, сервиси за анотацију текстова именованим ентитетима. Развијени су различити анотирани скупови података: за обележавање врстом речи, лематизацију, за обележавање именованих ентитета. Осим најзначајних резултата чланова Друштва, у склопу предавања биће дат кратак приказ тренутно актуелних истраживања везаних за векторске репрезентације речи, публиковани GPT модел и пратеће сервисе за српски, као развој RDF ресурса (NIF, лемон) и спрегу техника семантачког веба.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести