Belgrade Bioinformatics Conference 2024

детаљније

10th International Scientific Conference "Technics, Informatics, and Education – TIE 2024", Faculty of Technical Sciences, Čačak, Serbia, September 20-22nd, 2024

детаљније

8th International Conference Dedicated to Professor Cemal Dolicanin CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICS, MECHANICS AND INFORMATICS (CPMMI 2024), Државни Универзитет у Новом Пазару, 2-4. јун 2024.

детаљније

2nd International Conference on Mathematical Modeling in Mechanics and Engineering - ICME2024, September 12-14, 2024, Mathematical Institute, Belgrade

детаљније

Међународна школа „Увод у теорију бројева и алгебарске криве“, 9-20. септембар 2024, Математички факултет и Математички институт САНУ, Београд

детаљније

Eastern European Machine Learning summer school, July 10-15, 2024, Novi Sad, Serbia

детаљније

Међународна конференција „Сто година новојулијанског календара Милутина Миланковића

детаљније

15. Српски математички конгрес - 15. СМАК, 19-22. јун 2024., Математички факултет, Београд

детаљније

14th International Conference on Automated Deduction in Geometry

детаљније

Конференција Workshop on Symplectic Topology од 21. до 25. августа 2023.

детаљније

International Conference on Recent Trends in Geoscience Research and Applications 2023 Belgrade, Serbia & virtual 23-27 October 2023

детаљније

Belgrade Bioinformatics Conference (BelBi2023), June 19-23, 2023, Belgrade, Serbia

детаљније

Constructive Mathematics: Foundations and Practice, CM:FP 2023, jun 26-30, 2023, Niš

детаљније

Други сусрет математичара Србије и Црне Горе, 26-28. јануар 2023, Београд

детаљније

6th European Conference on Electrical Engineering & Computer Science (ELECS 2022) will be held in Bern, Switzerland on December 21-23, 2022.

детаљније

ДАНИ ОТВОРЕНЕ НАУКЕ 3. 11. 2022. и 4. 11. 2022. Технолошки парк Звездара

детаљније

Светска конференција о основним наукама и одрживом развоју, 20-22 септембар 2022, САНУ, Београд

детаљније

12th International Conference on Applied Internet and Information Technologies 2022, 14th October 2022, Zrenjanin, Serbia

детаљније

XIX конференција 'Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика', 13. септембар 2022, Математички факултет, Београд

детаљније

12th International Conference on Applied Internet and Information Technologies 2022, October 14th 2022, Zrenjanin, Serbia

детаљније

9th International Conference 'Technics and Informatics in Education - TIE 2022', September 16-18th, 2022, Čačak, Serbia

детаљније

Конгрес младих математичара 29. септембар - 1. октобар 2022, Нови Сад, Србија

детаљније

11th Conference of the Balkan Physical Union (BPU11 Congress), August 28 - September 1, 2022, Belgrade, Serbia

детаљније

XXI Geometrical Seminar, June 26 - July 2 2022, Belgrade, Serbia

детаљније

Радионица из симплектичке топологије, 22-24. август 2022. године, Београд

детаљније

XLIX Симпозијум о операционим истраживањима Sym-Op-Is 2022, 19-22 септембар 2022. године, Врњачка Бања.

детаљније

93rg meeting of the EURO Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding (EWG-MCDA 93), April 7-9, 2022, Belgrade, Serbia

детаљније

7th International Conference CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICS, MECHANICS AND INFORMATICS - CPMMI 2022, 6-8 Јун 2022. године, Нови Пазар

детаљније

4th European Smart Sustainable and Safe Cities Conference - ESSSCC 2021, November 27, 2021 (online)

детаљније

2nd Conference on Nonlinearity, 18-22. октобар 2021. (онлајн)

детаљније

XVIII конференција Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика, 14. септембар 2021, Београд

детаљније

Летња школа и радионица из симплектичке топологије, Београд, 16-20. август 2021.

детаљније

Belgrade BioInformatics Conference 2021 (Virtual Conference), June 21-25, 2021

детаљније

XLVIII Међународни симпозијум о операционим истраживањима - SYM-OP-IS 2021, 20-23. септембар 2021, Бања Ковиљача

детаљније

Young Researcher’s Conference 2020 - YOURS 2020, May 19, 2020, Belgrade

детаљније

International Conference on Innovations in Intelligent Systems and Applications - INISTA'20 – August 24–26, 2020, Novi Sad, Serbia

детаљније

Прва међународна конференција Живот и дело Милутина Миланковића: прошлост, садашњост, будућност, јул 2019.

детаљније

15th European Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty, Sept 2019, Belgrade

детаљније

Научни скуп посвећен проф. др Славиши Прешићу, децембар 2018.

детаљније

Научни скуп посвећен проф. др Жарку Мијајловићу, новембар 2018.

детаљније

XVI НЦД конференција, 26.09.2018.

детаљније

Конференција Михаило Петровић Алас, Живот-Дело-Време, САНУ, 2-3. октобар 2018.

детаљније

Летња школа и конференција из симплектичке топологије, Београд, 20-24. август 2018.

детаљније

4th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, October 25-26, 2018

детаљније

BALCOR 2018, Paper submission deadline extended to 15 March, 2018.

детаљније

5th International Conference CPMMI2018, 17-19 June 2018, Novi Pazar, Serbia

детаљније

4. Српски математички конгрес, 16-19. мај 2018, Крагујевац

детаљније

WIMS 2018, Call for Papers, 25-27 June 2018, Novi Sad, Serbia

детаљније

Седма национална конференција Вероватносне логике и њихове примене, 08.11. 2017.

детаљније

XV конференција Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика, 26.09.2017.

детаљније

XIII Balkan Conference on Operational Research: OR in Balkans - Recent Advances, May 25-28, 2018, Belgrade, Serbia

детаљније

11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing IDC 2017, 11- 13 October 2017, Belgrade, Serbia

детаљније

9th MATHEMATICAL PHYSICS MEETING: School and Conference on Modern Mathematical Physics, 18-23. septembar 2017, Beograd, Srbija

детаљније

Open Innovation конференција, 24.10.2016.

детаљније

Вероватносне логике, 6.10.2016.

детаљније

Programming for Evolutionary Biology Conference 2016, 08-10.09.2016.

детаљније

Вероватносне логике, 6.10.2016.

детаљније

XIV конференција Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика, 29.09.2016.

детаљније

Analysis, Topology, Algebra: Theory and Applications - ATA2016, Чачак, 6-9. јул 2016. год.

детаљније

XIX Geometrical Seminar, August 28 - September 4, 2016, Zlatibor, Serbia

детаљније

Belgrade Bioinformatics Conference - BelBI 2016, June 20-24, 2016, Belgrade, Serbia

детаљније

Шести Симпозијум - Математика и примене, 16-17. октобар 2015, Београд

детаљније

Научно-стручни скуп Информатика 2015

детаљније

SYM-OP-IS 2015, September 16-19, 2015

детаљније

V Симпозијум Математика и примене, 17-18. октобар 2014, Београд

детаљније

XLI Симпозијум о операционим истраживањима, 16-19. септембар 2014, Дивчибаре, Србија

детаљније

The Ninth SEEDI Conference Digitisation of cultural and scientific heritage, May 15-16, 2014, Belgrade, Republic of Serbia

детаљније

XIII Српски математички конгрес, 22-25. мај 2014, Врњачка Бања

детаљније

XVII Национална конференција астронома Србије, 23-27. септембар 2014, Београд

детаљније

Конференција из геометријске теорије функција, 23-24. октобар, Београд

детаљније

Међународна конференција BALCOR/SYMOPIS 2013, 7-11. септембар, Београд-Златибор

детаљније

Конференција - Вероватносне логике и њихове примене, 26-27. септембар, Београд

детаљније

Theoretical Approaches to BioInformation Systems - TABIS 2013, 17-22 September 2013, Belgrade

детаљније

XII КОНФЕРЕНЦИЈА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СТАНДАРДИ: ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ БАШТИНЕ, 31.октобар-1. новембар 2013, Београд

детаљније

Научно-стручни скуп ИНФОРМАТИКА 2013, 14. мај 2013.

детаљније

XI Balkan Conference on Operational Research - BALCOR 2013, September 7-10, 2013, Belgrade - Zlatibor, Serbia

детаљније

Constructive mathematics - foundation and practice CMFP 2013, June 24-28, 2013, Ниш, Serbia

детаљније

Fourth Serbian congress on theoretical and applied mechanics, June 4-7, 2013 Vrnjacka Banja, Serbia

детаљније

IV симпозијум Математика и примене, 24. и 25. мај 2013, Математички факултет, Београд, Србија

детаљније

International Conference on Applied Internet and Information Technologies 2012, October 26, Zrenjanin, Serbia

детаљније

XI конференција Нове технологије и стандарди: Дигитализација националне баштине, 20-21. септембар 2012, Математички факултет, Београд

детаљније

Contemporary Problems of Mechanics and Applied Mathematics (MechAM), 3-6. септембар 2012, ПМФ Нови Сад, Департман за математику и информатику

детаљније

Mathematical Logic and General Topology (LogTop), 5-8. септембар 2012, ПМФ Нови Сад, Департман за математику и информатику

детаљније

Синергија 12, Сава Центар, Београд, 23. и 24. октобар 2012.

детаљније

Конференција "Вероватносне логике и њихове примене", 27-28. септембар 2012, Математички институт САНУ, Београд

детаљније

XXXIX Симпозијум о операционим истраживањима SYMOPIS 2012, 25-28. септембар 2012, Тара, Србија

детаљније

Конференција о безбедности информација - BISEC 2012, Београд, 27. јун 2012.

детаљније

Симпозијум Нелинеарна динамика - мулти и интердисциплинарне примене, октобар 2012, Београд

детаљније

11th International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless ADHOC-NOW 2012, Belgrade, Serbia, July 9-11, 2012

детаљније

7th MATHEMATICAL PHYSICS MEETING: Summer School and Conference on Modern Mathematical Physics, 9 - 19 September 2012, Belgrade, Serbia

детаљније

XVII GEOMETRICAL SEMINAR, September, 3-8, 2012, Zlatibor, Serbia

детаљније

Вероватносне логике и њихове примене, 29-30. септембар 2011, Математички институт САНУ, Београд

детаљније

Прва Конференција о науци и делу Милутина Миланковића, Београд 2011.

детаљније

X Конференција 'Нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине', 22-23. септембар 2011.

детаљније

XVI Национална конференција астронома Србије, 10-12. октобар 2011, Београд

детаљније

38. Симпозијум о Операционим истраживањима, SYMOPIS 2011, 4-7. октобар 2011, Златибор

детаљније

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА 2011, 1. јул 2011, Зрењанин

детаљније

Научно-стручни скуп Информатика 2011: нови трендови у развоју информационих система, 10. мај 2011.

детаљније

Информационе технологије и развој образовања 2011, јул 2011, Зрењанин, Србија

детаљније

Panonian Mathematical Modelling, 29-30. април 2011, Природноматематички факултет, Универзитет у Новом Саду

детаљније

Математичке и информационе технологије, МИТ 2011, 27-31. августа 2011, Врњачка Бања

детаљније

10. симпозијум NEUREL 2010, 23-25. септембар 2010, Електротехнички факултет, Београд

детаљније

6th Mathematical Physics Meeting: Summer School and Conference on Modern Mathematical Physics, 14-23th September 2010, Belgrade, Serbia

детаљније

SimLab радионица на тему Паралелних Нумеричких Симулација, Београд 3-9. октобар 2010.

детаљније

IX конференција нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине, 16-17 јун, Математички факултет, Београд

детаљније

TABIS 2010 Theoretical Approaches to Bio-Information Systems, 20-25th May 2010, Institute of Physics, Belgrade

детаљније

Симпозијум МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНЕ - осврт 30 година уназад, 28-29. мај 2010, Математички факултет, Београд

детаљније

The 29th International Conference on Lexis and Grammar, 15-18th September, Belgrade, Serbia

детаљније

Научно-стручни скуп Информатика 2010: Нови трендови у развоју информационих система, Београд, 12. мај 2010.

детаљније

Скуп Припрема студената на наставничким факултетима, МИ САНУ, 26. април 2010.

детаљније

Београдска пролећна тополошка радионица, 6-10. април, 2010.

детаљније

6th Mathematical Physics Meeting: Summer School and Conference on Modern Mathematical Physics, 14-23. septembar 2010.

детаљније

Друга конференција - форум BISEC, 25. мај 2010.

детаљније

XVI Geometrical Seminar, September 20-25, 2010, Vrnjačka banja, Serbia

детаљније

Међународни симпозијум: Организационе науке и менаџмент знања - SymOrg 2010, 9-12 јун 2010, Златибор

детаљније

Трећа међународна школа из астрономије: Астроинформатика виртуелне опсерваторије, 29.6.-1.7.2010, Београд

детаљније

COST Action IC0901, WG1 and WG2 Meeting and Third Workshop on Formal and Automated Theorem Proving and Applications, 29-30. januar 2010, Beograd.

детаљније

XV национална конференција астронома Србије, 2-5 октобар 2008, Београд

детаљније

IV SEEDIИнтернационална конференција, 12-15 јун 2008, Београд

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести