Научни скуп посвећен проф. др Славиши Прешићу, децембар 2018.

детаљније

Научни скуп посвећен проф. др Жарку Мијајловићу, новембар 2018.

детаљније

XVI НЦД конференција, 26.09.2018.

детаљније

Конференција Михаило Петровић Алас, Живот-Дело-Време, САНУ, 2-3. октобар 2018.

детаљније

Летња школа и конференција из симплектичке топологије, Београд, 20-24. август 2018.

детаљније

4th Virtual International Conference on Science, Technology and Management in Energy, October 25-26, 2018

детаљније

BALCOR 2018, Paper submission deadline extended to 15 March, 2018.

детаљније

5th International Conference CPMMI2018, 17-19 June 2018, Novi Pazar, Serbia

детаљније

4. Српски математички конгрес, 16-19. мај 2018, Крагујевац

детаљније

WIMS 2018, Call for Papers, 25-27 June 2018, Novi Sad, Serbia

детаљније

Седма национална конференција Вероватносне логике и њихове примене, 08.11. 2017.

детаљније

XV конференција Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика, 26.09.2017.

детаљније

XIII Balkan Conference on Operational Research: OR in Balkans - Recent Advances, May 25-28, 2018, Belgrade, Serbia

детаљније

11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing IDC 2017, 11- 13 October 2017, Belgrade, Serbia

детаљније

9th MATHEMATICAL PHYSICS MEETING: School and Conference on Modern Mathematical Physics, 18-23. septembar 2017, Beograd, Srbija

детаљније

Open Innovation конференција, 24.10.2016.

детаљније

Вероватносне логике, 6.10.2016.

детаљније

Programming for Evolutionary Biology Conference 2016, 08-10.09.2016.

детаљније

Вероватносне логике, 6.10.2016.

детаљније

XIV конференција Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика, 29.09.2016.

детаљније

Analysis, Topology, Algebra: Theory and Applications - ATA2016, Чачак, 6-9. јул 2016. год.

детаљније

XIX Geometrical Seminar, August 28 - September 4, 2016, Zlatibor, Serbia

детаљније

Belgrade Bioinformatics Conference - BelBI 2016, June 20-24, 2016, Belgrade, Serbia

детаљније

Шести Симпозијум - Математика и примене, 16-17. октобар 2015, Београд

детаљније

Научно-стручни скуп Информатика 2015

детаљније

SYM-OP-IS 2015, September 16-19, 2015

детаљније

V Симпозијум Математика и примене, 17-18. октобар 2014, Београд

детаљније

XLI Симпозијум о операционим истраживањима, 16-19. септембар 2014, Дивчибаре, Србија

детаљније

The Ninth SEEDI Conference Digitisation of cultural and scientific heritage, May 15-16, 2014, Belgrade, Republic of Serbia

детаљније

XIII Српски математички конгрес, 22-25. мај 2014, Врњачка Бања

детаљније

XVII Национална конференција астронома Србије, 23-27. септембар 2014, Београд

детаљније

Конференција из геометријске теорије функција, 23-24. октобар, Београд

детаљније

Међународна конференција BALCOR/SYMOPIS 2013, 7-11. септембар, Београд-Златибор

детаљније

Конференција - Вероватносне логике и њихове примене, 26-27. септембар, Београд

детаљније

Theoretical Approaches to BioInformation Systems - TABIS 2013, 17-22 September 2013, Belgrade

детаљније

XII КОНФЕРЕНЦИЈА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СТАНДАРДИ: ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ БАШТИНЕ, 31.октобар-1. новембар 2013, Београд

детаљније

Научно-стручни скуп ИНФОРМАТИКА 2013, 14. мај 2013.

детаљније

XI Balkan Conference on Operational Research - BALCOR 2013, September 7-10, 2013, Belgrade - Zlatibor, Serbia

детаљније

Constructive mathematics - foundation and practice CMFP 2013, June 24-28, 2013, Ниш, Serbia

детаљније

Fourth Serbian congress on theoretical and applied mechanics, June 4-7, 2013 Vrnjacka Banja, Serbia

детаљније

IV симпозијум Математика и примене, 24. и 25. мај 2013, Математички факултет, Београд, Србија

детаљније

International Conference on Applied Internet and Information Technologies 2012, October 26, Zrenjanin, Serbia

детаљније

XI конференција Нове технологије и стандарди: Дигитализација националне баштине, 20-21. септембар 2012, Математички факултет, Београд

детаљније

Contemporary Problems of Mechanics and Applied Mathematics (MechAM), 3-6. септембар 2012, ПМФ Нови Сад, Департман за математику и информатику

детаљније

Mathematical Logic and General Topology (LogTop), 5-8. септембар 2012, ПМФ Нови Сад, Департман за математику и информатику

детаљније

Синергија 12, Сава Центар, Београд, 23. и 24. октобар 2012.

детаљније

Конференција "Вероватносне логике и њихове примене", 27-28. септембар 2012, Математички институт САНУ, Београд

детаљније

XXXIX Симпозијум о операционим истраживањима SYMOPIS 2012, 25-28. септембар 2012, Тара, Србија

детаљније

Конференција о безбедности информација - BISEC 2012, Београд, 27. јун 2012.

детаљније

Симпозијум Нелинеарна динамика - мулти и интердисциплинарне примене, октобар 2012, Београд

детаљније

11th International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless ADHOC-NOW 2012, Belgrade, Serbia, July 9-11, 2012

детаљније

7th MATHEMATICAL PHYSICS MEETING: Summer School and Conference on Modern Mathematical Physics, 9 - 19 September 2012, Belgrade, Serbia

детаљније

XVII GEOMETRICAL SEMINAR, September, 3-8, 2012, Zlatibor, Serbia

детаљније

Вероватносне логике и њихове примене, 29-30. септембар 2011, Математички институт САНУ, Београд

детаљније

Прва Конференција о науци и делу Милутина Миланковића, Београд 2011.

детаљније

X Конференција 'Нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине', 22-23. септембар 2011.

детаљније

XVI Национална конференција астронома Србије, 10-12. октобар 2011, Београд

детаљније

38. Симпозијум о Операционим истраживањима, SYMOPIS 2011, 4-7. октобар 2011, Златибор

детаљније

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА 2011, 1. јул 2011, Зрењанин

детаљније

Научно-стручни скуп Информатика 2011: нови трендови у развоју информационих система, 10. мај 2011.

детаљније

Информационе технологије и развој образовања 2011, јул 2011, Зрењанин, Србија

детаљније

Panonian Mathematical Modelling, 29-30. април 2011, Природноматематички факултет, Универзитет у Новом Саду

детаљније

Математичке и информационе технологије, МИТ 2011, 27-31. августа 2011, Врњачка Бања

детаљније

10. симпозијум NEUREL 2010, 23-25. септембар 2010, Електротехнички факултет, Београд

детаљније

6th Mathematical Physics Meeting: Summer School and Conference on Modern Mathematical Physics, 14-23th September 2010, Belgrade, Serbia

детаљније

SimLab радионица на тему Паралелних Нумеричких Симулација, Београд 3-9. октобар 2010.

детаљније

IX конференција нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине, 16-17 јун, Математички факултет, Београд

детаљније

TABIS 2010 Theoretical Approaches to Bio-Information Systems, 20-25th May 2010, Institute of Physics, Belgrade

детаљније

Симпозијум МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНЕ - осврт 30 година уназад, 28-29. мај 2010, Математички факултет, Београд

детаљније

The 29th International Conference on Lexis and Grammar, 15-18th September, Belgrade, Serbia

детаљније

Научно-стручни скуп Информатика 2010: Нови трендови у развоју информационих система, Београд, 12. мај 2010.

детаљније

Скуп Припрема студената на наставничким факултетима, МИ САНУ, 26. април 2010.

детаљније

Београдска пролећна тополошка радионица, 6-10. април, 2010.

детаљније

6th Mathematical Physics Meeting: Summer School and Conference on Modern Mathematical Physics, 14-23. septembar 2010.

детаљније

Друга конференција - форум BISEC, 25. мај 2010.

детаљније

XVI Geometrical Seminar, September 20-25, 2010, Vrnjačka banja, Serbia

детаљније

Међународни симпозијум: Организационе науке и менаџмент знања - SymOrg 2010, 9-12 јун 2010, Златибор

детаљније

Трећа међународна школа из астрономије: Астроинформатика виртуелне опсерваторије, 29.6.-1.7.2010, Београд

детаљније

COST Action IC0901, WG1 and WG2 Meeting and Third Workshop on Formal and Automated Theorem Proving and Applications, 29-30. januar 2010, Beograd.

детаљније

XV национална конференција астронома Србије, 2-5 октобар 2008, Београд

детаљније

IV SEEDIИнтернационална конференција, 12-15 јун 2008, Београд

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести