Семинар из астрономије и астрофизике, 28. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 28. новембра 2017, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Марко Сталевски, научни сарадник Астрономске опсерваторије у Београду

Наслов предавања: ПРЕНОС ЗРАЧЕЊА КРОЗ ПРАШИНУ МОНТЕ КАРЛО МЕТОДОМ

Апстракт:
У овом предавању биће изложен проблем преноса зрачења кроз прашину, са посебним освртом на тзв. Монте Карло методу. Потом ће бити представљено једно софтверско решење, програмски код SKIRT, и низ његових примена на моделирању прашине у различитим астрофизичким срединама. Биће дат осврт на неке скорије, неочекиване резултате посматрања и моделирања прашине у околини супермасивних црних рупа која донекле мењају стандардну слику коју имамо о активним галактичким језгрима.

детаљније

КГТА семинар, 28. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 28. новембра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Александар Вучић

Наслов предавања: РАЗНИ ПРОИЗВОДИ У АЛГЕБАРСКОЈ ТОПОЛОГИЈИ (ЗА КОЈЕ СТЕ МАЊЕ ЧУЛИ)

Апстракт:
У оквиру предавања продискутоваћемо (троструки) Масијев (Massey) производ, леви и десни функционални "кап производ" као и неке њихове особине. У другом делу ће бити приказан рад H.Uehara, W.S.Massey: "The Jacobi Identity for Whitehead Products" у којем су помоћу осталих производа доказали Јакобијев идентитет за Whitehead-ов производ. У трећем делу (ако стигнемо) биће речи о коришћењу структуре Лиове алгебре Whitehead-овог производа Hilton-Milnor-овој теореми.

детаљније

Математички факултет на Serbian Visions 2017

Serbian Visions 2017 је викенд манифестација, мултиконгрес који у својих 60 двочасовних манифестација обухвата широк спектар тема: образовање, људска права, економију, културу, здравље, заштиту животне средине, безбедност, иновације, као и многе друге.

Време: 25. и 26. новембар 2017. субота и недеља, од 10 до 20 сати
Место: Хотел Radisson Blu Old Mill, Београд

Мултиконгрес Serbian Visions, као и претходне две године, обухвата различите теме. Публици ће се представити организације цивилног сектора, стручне асоцијације, институције и представници привреде који се баве хуманитарним радом, унапређењем положаја маргинализованих група, заштитом животне средине, заштитом животиња, образовањем, иновацијама, новим технологијама, проблемом незапослености, и др.

Позивамо вас да посетите поставку Математичког факултета, која је посвећена Сунчевом систему и настанку комета, и то у суботу 25.11. од 10 до 12 сати.

Улаз је бесплатан.

Детаљан програм за оба дана

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 23. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 23. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Миодраг Матељевић, академик САНУ, Математички факултет

Наслов предавања: AHLFORS-SCHWARZ LEMMA, HYPERBOLIC GEOMETRY, THE CARATHEODORY AND KOBAYASHI METRICS

Апстракт: We will give a review about some properties of hyperbolic metrics and various of Schwarz lemma.

детаљније

12th Annual International Conference on Mathematics: Teaching, Theory, and Applications, 2-3 July 2018, Athens, Greece

Међународна конференција 12th Annual International Conference on Mathematics: Teaching, Theory, and Applications биће одржана у Атини од 2-5. јула 2018. у организацији Athens Institute for Education and Research (ATINER).

Позив на конференцију

Рок за регистрацију и пријаву апстракта је 27. новембар 2017, а рок за слање радова је 4. јун 2018.

Више информација може се наћи на сајту конференције: https://www.atiner.gr/mathematics

детаљније

Одељење за математику, 23. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 23. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Благовест Сендов, Bulgarian Academy of Sciences

Наслов предавања: ГАУС-ЛУКАС ТЕОРЕМА ЗА СЕКТОРЕ

Апстракт:
Славна Гаус-Лукас теорема тврди да се критичне тачке комплексног полинома налазе у конвексном омотачу његових нула. На предавању ће бити представљена неконвексна варијанта ове теореме. Наиме, ако су коефицијенти датог полинома у сектору са теменом у нули и углом $\varphi\in[0,2\pi)$, и ако су нуле тог полинома у сектору са теменом у нули и углом $2\pi-\varphi$, тада се критичне тачке полинома налазе у истом сектору као и његове нуле. Резултат је уопштење такозване Теореме о сектору, чији је аутор предавач.

детаљније

Семинар за механику, 22. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 22. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Милан Цајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ НЕЛИНЕАРНИХ ОСЦИЛАЦИЈА НАНОГРЕДА СА ИЗВОДИМА ФРАКЦИОНОГ РЕДА

Апстракт:
Модификоване теорије континуума, посебно Ерингенова теорија еластичности, су често примењиване у математичким моделима који описују динамику наноструктура. Већина таквих модела у литератури се односи на еластична тела тако да не узимају у обзир ефекте дисипације у наноструктурама, те је у ту сврху неопходно разматрати класичне или фракционе вискоеластичне конститутивне релације које укључују ефекте пригушења услед унутрашњих или спољашњих извора. Овде ће бити разматран пример геометријски нелинеарних осцилација наногреда на фракционој виско-Пастернаковој подлози под дејством хармонијског трансверзалног и аксијалног оптерећења. Биће приказана пертубациона метода вишеструких временских скала за решавање нелинеарне фракционе диференцијалне једначине и одређивање стационарног амплитудно-фреквентног одзива система.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 21. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 21. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавачи: Милица Маричић и Никола Зорнић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: МОДЕЛ РАНГИРАЊА ФАКУЛТЕТА И ИНСТИТУТА У ОКВИРУ УНИВЕРЗИТЕТА ЗАСНОВАН НА ПЕРЦЕНТИЛИМА

Апстракт:
Методе рангирања универзитета временом су почеле да добијају на значају, а самим тим су и њихови резултати почели да имају све већи утицај на представнике власти и доносиоце одлука. Међутим, тема која још увек не привлачи адекватну пажњу је рангирање факултета и института у оквиру универзитета на основу научних резултата. Циљ овог предавања је приказ креиране методе за рангирање факултета и института на основу броја објављених радова, нормализованог скора цитираности (МНЦС) и четири индикатора базирана на перцентилима. Као метод агрегације индикатора коришћени су модели мултиваријационе анализе. Како би се испитала валидност предложене методе, она је примењена на институције које чине Универзитет у Београду (УБ). Резултати пружају значајне информације о научно-истраживачким резултатима 31 факултета и 11 института који чине УБ.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 16. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 16. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Андријана Декић, Математички факултет

Наслов предавања: LEFT INVARIANT GEOMETRY OF COMPLEX HYPERBOLIC SPACE

Апстракт: The purpose of this paper is to research the geometry of complex hyperbolic space as a Lie group. We give a complete classification of the left invariant Riemannian metrics on CHn up to automorphisms. In the case of complex hyperbolic plane ЦХ2, we give a classification of all Hermitian, left invariant complex structures with respect to these metrics. We show that the only Kahler structure on CH2 is the standard one. Finally, we examine the geometry of CH2 equipped with the left invariant metrics: curvature properties, self-duality and holonomy.

Напомена: У питању је заједнички рад Срђана Вукмировића, Маријане Бабић и Андријане Декић. На претходном састанку Семинара Маријана Бабић је представила део о аутоморфизмима група и класификацији метрика, а на овом предавању ће бити представљен део о класификацији комплексних структура на CH2.

детаљније

Вероватносне логике, 16. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 16. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Вељко Вујичић

Наслов предавања: РАЗГРАНИЧЕЊЕ ВЕКТОРА И ТЕНЗОРА

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести