Одељење за математику, 4. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 4. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15:15 часова. У питању је заједнички састанак Одељења за математику и Семинара за вероватносну логику.

Предавач: Илијас Фарах, York University, Торонто

Наслов предавања: ЛОГИКА И АЛГЕБРЕ ОПЕРАТОРА

Детаљније: Проучавање алгебри оператора на Хилбертовом простору је започело 30тих година двадесетог века и од тада се проширило на многе области модерне математике, укључујући геометрију, теорију бројева, ергодичку теорију, математичку физику, и топологију. Због њихове конкретне природе, становиште да су проблеми настали при изучавању алгебри оператора "имуни" од скуповнотеоретске независности је било општеприхваћено међу експертима. Међутим, ово мишљење је промењено у последњих десетак година.

детаљније

Одељење за механику, 3. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 3. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Ђорђе Чантрак, Машински факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСТРАЖИВАЊЕ КОХЕРЕНТНИХ ВРТЛОЖНИХ СТРУКТУРА

Апстракт: Разматрају се кохерентне вртложне структуре на потису аксијалног вентилатора у правој цеви, као и иза авионског крила модела авиона CRM (common research model). CRM је пројектован у сарадњи NASA-e и Boeing-a.

Приказана је анализа генерисаних вртложних структура и њихових статистичких својстава. Експериментална истраживања су обављена применом метода визуализације и оптичких мерних техника и то ласер Доплер анемометрије (LDA) и PIV (PIV, particle image velocimetry). На основу оригиналних резултата мерења детаљно се истражује утицај режима рада аксијалног вентилатора на структуру турбуленције и прецесију вртложног језгра, као и угла аеропрофила на формирану вртложну структуру. Измерене расподеле турбулентних напона омогућиле су формирање инваријантних мапа анизотропности за различите углове лопатица кола, као и нападне углове модела CRM. Добијени су значајни закључци о утицају режима рада вентилатора на анизотропност и структуру турбуленције у језгру, смицајном слоју и основном струјању, као и утицаја нападног угла авиона на вртложне структуре иза крила авиона.

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 4. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 4. маја 2017. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова.

Планирана су два интересантна стручна предавања.

Представник компаније Zühlke изложиће тему под називом:
"ИЗАЗОВИ ЕМБЕДЕД РАЗВОЈА И ПРИМЕНА ЛИНУКСА У ЕМБЕДЕД СВЕТУ".

Друго предавање одржаће представник команије Puzzle software на тему под називом:
"УПОРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА РАДА У РАДНОЈ ГРУПИ И ТИМУ, КАО И НАЧИН ОДАБИРА МОДЕЛА КОЈИ ОДГОВАРА КОНКРЕТНОМ ПРОЈЕКТУ".

Више детаља у вези са предавањем налазе се на страни http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Научностручни скуп, Информатика 2017. „Нови трендови у развоју информационих система“, 16.05.2017.

Друштво за информатику Србије у сарадњи са Математичким факултетом Универзитета у Београду организује научностручни скуп Информатика 2017. „Нови трендови у развоју информационих система“ у уторак 16.05.2017. у 11 сати на Грађевинском факултету у Београду, Булевар Краља Александра 73, Велика сала.

Програм

детаљније

Списак тема мастер радова одобрених на седници ННВ одржаној 21.04.2017.

Детаљније

детаљније

Обавештење о нерадним данима, 01. и 02.05.2017.

Према календару активности Математичког факултета, као и према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији нерадни дани су понедељак 01. и уторак 02. мај 2017. године.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 27. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан 27. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Бојана Милошевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ТЕСТОВИ СИМЕТРИЈЕ ЗАСНОВАНИ НА КАРАКТЕРИЗАЦИЈИ

Апстракт: Тестови симетрије заузимају значајно место у непараметарској статистици. За конструкцију оваквих тестова користе се многобројне емпиријске функције расподеле, "емпиријске густине расподеле",
емпиријске карактеристичне функције и друге емпиријске функције. На предавању ће бити дат кратак преглед досадашњих резултата на пољу тестова симетрије. Поред тога биће приказане и нове класе оваквих тестова у чијој конструкцији учествују нове карактеризације симетричне расподеле. Биће предложене и њихове модификације за тестирање симетрије око произвољног центра локације. Као меру квалитета тестова користићемо Бахадурову ефикасност, као и емпиријске моћи тестова у случају узорака малог обима. Један део предавања биће посвећен неким отвореним проблемима у овој области као и правцима даљег истраживања.

детаљније

Вероватносне логике, 27. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 27. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавачи: Миодраг Рашковић и Александар Перовић

Наслов предавања: О БЕСКОНАЧНОСТИ КОД ГРКА И БЕСКОНАЧНОСТИ УОПШТЕ

детаљније

Математички методи механике, 26. април 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 26. априла 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: АРНОЉД-ЛИУВИЛОВА ТЕОРЕМА: КООРДИНАТЕ ДЕЈСТВО-УГАО

Детаљније: У питању је предавање у оквиру специјалног курса "Увод у аналитичку механику и симплектичку геометрију".

детаљније

The 18th EWM (European Women in Mathematics) General Meeting, 2018

We are happy to announce the 18th European Women in Mathematics General Meeting in Graz, Austria, which will take place September 3-7, 2018.

The EMS speaker will be Gigliola Staffilani (MIT), while the following plenary speakers have confirmed their participation:

Shiri Artstein-Avidan (Israel)
Ilse Fischer (Austria)
Alice Guionnet (France)
Frances Kirwan (UK)
Maryna Viazovska (Switzerland and Ukraine)

Several mini symposia will be organized as well. Proposals for such sessions with title, abstract, list of speakers are welcome at ewm2018@gmail.com and should be submitted by 31 August 2017.

Please note that EWM cannot financially support the speakers in such sessions, except for situations when the speakers might qualify for a travel/accommodation grant - see below.

In case someone would like to contribute grant money to financing  special sessions within this general meeting, please contact us at ewm2018@gmail.com

There is already a meeting website at
https://sites.google.com/site/ewmgm18/, which will be updated in due course.

Registration will open in September 2017, with the possibility of  expressing the interest in giving a talk or presenting a poster.

As usual, EWM will offer a limited number of travel and/or accommodation grants for female mathematicians from developing countries. Requests for support may be made when registering for the meeting.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести