Акредитација

Комисија за акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 19. фебруара 2010. године, утврдила је да су испуњени сви услови, прописани Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма и на основу наведеног издала је Уверење о акредитацији високошколске установе.

Уверење о акредитацији високошколске установе

СТУДИЈЕ

Основне академске студије

      Студијски програм математика

         * Распоред предмета по семестрима и годинама студија
         * Курикулум

     -Студијски програм информатика

         * Распоред предмета по семестрима и годинама студија
         * Курикулум

     - Студијски програм астрономија и астрофизика

Дипломске академске студије

     - Студијски програм математика
     - Студијски програм информатика
     - Студијски програм астрономија и астрофизика


Докторске студије

     - Студијски програм математика
     - Студијски програм информатика
     - Студијски програм астрономија и астрофизика

 
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести