Информатика

Докторске студије студијског програма Информатика

  • Дужина студија: 3 године (6 семестара)
  • Укупан број ЕСПБ: 180
  • Након завршетка докторских студија стиче се научни назив Доктор наука - рачунарске науке
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.

Програм студија:

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет А1  4+6  9
2. Изборни предмет А2  4+6  9
3. Изборни предмет Б1  4+6  9
4. Семинарски рад 1  0+2  3
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет А3  4+6  9
2. Изборни предмет А4  4+6  9
3. Изборни предмет Б2  4+6  9
4. Семинарски рад 2
 0+2  3
Укупно  64  60


2. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет Б3
 4+6  9
2. Припрема образложења теме
 0+15  21
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Израда докторске дисертације 1
 0+0  30
Укупно  25  60


3. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Израда докторске дисертације 2
 0+0  30
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Израда докторске дисертације 3
 0+0  30
Укупно  0  60


СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА (ГРУПА А)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Биоинформатика 4+6 9
2. Одабрана поглавља биоинформатике 4+6 9
3. Конструкција и анализа алгоритама – напредни концепти 4+6 9
4. Криптографија – напредни концепти 4+6 9
5. Алгоритми текста – напредни концепти 4+6 9
6. Сложеност израчунавања 4+6 9
7. Теорија израчунљивости – напредни концепти 4+6 9
8. Напредна архитектура рачунара 4+6 9
9. Рачунарске мреже – напредни концепти 4+6 9
10. Обрада дигиталних слика – напредни концепти 4+6 9
11. Семантика програмских језика 4+6 9
12. Дизајн и имплементација функционалних програмских језика 4+6 9
13. Формалне методе – напредни концепти 4+6 9
14. Машинско учење 4+6 9
15. Аутоматско доказивање теорема 4+6 9
16. Интерактивно доказивање теорема 4+6 9
17. Одабрана поглавља теоријског рачунарства 4+6 9
18. Обрада природних језика 4+6 9
19. Симболичко израчунавање 4+6 9
20. Интелигенција ројева 4+6 9
21. Рачунарска интелигенција - напредни концепти 4+6 9
22. Генетски алгоритми 4+6 9
23. Базе података – напредни концепти 4+6 9
24. Теорија база података 4+6 9
25. XML базе података 4+6 9
26. Истраживање података – напредни концепти 4+6 9
27. Пројектовање база података – напредни концепти 4+6 9
28. Истраживање података у биоинформатици - напредни концепти 4+6 9
29. Семантички Веб 4+6 9
30. Претраживање информација и истраживање Веба 4+6 9
31. Програмирање ограничења 4+6 9
32. Скрипт језици и веб програмирање 4+6 9
33. Веб алати и језици 4+6 9
34. Развој софтвера – напредни концепти 4+6 9
35. XML технологије 4+6 9
36. Биохемија за информатичаре 4+6 9


СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА (ГРУПА Б)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмети групе А    
4+6 9
2. Изборни предмети са других одговарајућих програма Факултета
4+6 9

НАПОМЕНА: Студент може изабрати и предмет са неког другог одговарајућег акредитованог студијског програма Факултета, као и предмет акредитованог студијског програма докторских студија неког другог факултета, сходно Правилнику о стручном усавршавању студената.

Више информација о овим докторским студијама се може наћи на сајту Катедре за рачунарство и информатику.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести