Међународна конференција 'Approximation and Computation – Theory and Applications - ACTA 2017, Београд, 30. новембар - 2. децембар 2017.

Математички факултет је један од организатора међународне конференције "Approximation and Computation – Theory and Applications - ACTA 2017", која ће бити одржана у Београду од 30. новембра до 2. децембра 2017.

Конференција се одржава у част проф. Волтера Гаучија (Walter Gautschi), једног од оснивача модерне математичке анализе. Неке од тема конфенције су: полиноми и ортогонални системи, нумеричка интеграција, теорија апроксимација, научна израчунавања, као и друге теме из области нумеричке анализе и примењене математике.

Позивамо све заинтересоване колеге да узму учешће на конференцији ACTA 2017.

Више информација може се наћи на страни:
http://easychair.org/smart-program/ACTA2017/Home.html

детаљније

Семинар за механику, 11. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 11. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Дејан Момчиловић, Институт за испитивање материјала ИМС, Београд

Наслов предавања: НОВЕ МЕТОДЕ РАЗМАТРАЊА ЗАМОРА У МЕХАНИЦИ МАТЕРИЈАЛА

Апстракт: Развојем савремених математичких алата и информационих технологија, у механици материјала последњих година се развијају нове аналитичке методе. Фокус предавања ће бити на једном од нових трендова у овој области. Разматра се концепт критичног растојања који обједињава приступе изражене кроз геометријске карактеристике извора концентрације напона и карактеристике материјала у условима статичког лома и замора материјала, дефинисане у механици материјала. Део ових истраживања публикован је у монографији “Концентрација напона и замор – савремени приступ прорачуну машинских елемената и конструкција”, аутора Дејана Момчиловића, Радивоја Митровића и Иване Атанасовске, у коме је приказан поступак квантификације утицаја извора концентрације напона произвољног облика на иницирање заморне прслине. Основне поставке нове методе која ће бити приказана заснива се на теорији механике материјала и механике лома у делу који се односи на замор материјала. Примена теоријских поставки биће приказана на примерима из праксе.

детаљније

КГТА семинар, 10. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. октобра 2017. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: ПАРАДОКСАЛНА ТРИАНГУЛАЦИЈА, МЕБИЈУСОВЕ ТРАКЕ И ДРУГЕ ПРИЧЕ

Апстракт: Мебијусова трака се може триангулисати малим бројем троуглова тако да не постоји њено улагање у простор које је линеарно (афино) на сваком троуглу. Ово је полазни пример приче о улагањима симплицијалних комплекса у просторе виших димензија и важним феноменима тополошке, геометријске и комбинаторне природе који се ту јављају.

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 10. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. октобра 2017. у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Мирослав Филиповић, Western Сydney University

Наслов предавања: PSN1054, ЦРКВА И ТАЈНА НОВЧИЋА ИМПЕРАТОРА КОНСТАНТИНА IX

Апстракт: Каква је веза између квасца, огромне експлозије SN из 1054. године, апокалипсе и новчића византијског императора Константина IX? Субверзивне активности хришћанске цркве, глад и беда, астрологија, миленијумски вулкан, торнада и све остале лажи... веома је тешко И ОПАСНО било бити астроном - а данас?

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 10. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Милош Милић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: ПОБОЉШАЊЕ ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНИХ СОФТВЕРСКИХ СИСТЕМА КОРИШЋЕЊЕМ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА СОФТВЕРА

Апстракт: Предмет истраживања је могућност побољшања објектно- оријентисаних софтверских система коришћењем стандарда квалитета софтвера. У истраживању је дат преглед различитих стандарда квалитета софтвера из области софтверског инжењерства, софтверских метрика и алата за статичку анализу квалитета софтвера који се оперативно користе у процесу евалуације квалитета софтвера. У циљу унапређења објектно-оријентисаних софтверских система идентификовани су различити механизми побољшања објектно-оријентисаних софтверских система (општи принципи пројектовања софтвера, принципи објектно-оријентисаног пројектовања софтвера, стратегије пројектовања софтвера, патерни пројектовања софтвера и методе развоја софтвера) и успостављена је њихова веза са стандардима квалитета софтвера. У истраживању је развијена оригинална SilabQOSS (енг. Silab Quality Method for Object-oriented Software Systems) метода за побољшање објектно-оријентисаних софтверских система коришћењем стандарда квалитета софтвера. Предложена метода користи стандарде квалитета софтвера, софтверске метрике и алате за статичку анализу квалитета софтвера. Такође, метода користи претходно поменуте механизме за побољшање објектно-оријентисаних софтверских система. Посматрана метода је подржана софтверским алатом SilabMetrics који се може користити самостално или се интегрисати са NetBeans окружењем за развој софтвера. На основу извршене евалуације закључено је да се применом SilabQOSS методе и SilabMetrics алата за статичку анализу квалитета софтвера омогућава развој софтверских система који су стабилнији, једноставнији за развој, одржавање и даљу надоградњу.

детаљније

Вероватносне логике, 5. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 5. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Небојша Икодиновић

Наслов предавања: ЛОГИКЕ СА ИНТЕГРАЛИМА

детаљније

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Геометрија, 10.10.2017.

На конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Геометрија, пријавио се један кандидат, др Иван Димитријевић.

Наслов приступног предавања: „Билинеарна форме и класификација хиперповрши другог реда“

Датум и време одржавања: уторак 10.10.2017. у 16:00, сала 710

Чланови комисије:
Проф. др Зоран Ракић, ред. проф;
Др Мирослава Антић, доцент;
Проф. др Стана Никчевић, ред. проф. Универзитета у Новом Пазару.

Датум објављивања: 03.10.2017.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 5. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Дејан Урошевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: МИКРОТАЛАСНО ПОЗАДИНСКО ЗРАЧЕЊЕ

Апстракт:
Микроталасно позадинско зрачење (МПЗ) је настало непосредно после Велике експлозије и представља отисак последњег тренутка термодинамичке равнотеже Космоса у целини. На почетку предавања ће бити дат кратак осврт на прва теоријска предвиђања и откриће МПЗ. Потом ће бити изложени најважнији резултати посматрања МПЗ добијени инструментима лансираним у последње три деценије са посебним освртом на најновије резултате добијене телескопом Планк (Planck).

детаљније

Осми симпозијум Математика и примене, 17-18.11.2017.

детаљније

Семинар за механику, 4. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 4. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ, Београд

Наслов предавања: АФИНЕ ПОВЕЗАНОСТИ У НЕХОЛОНОМНОЈ МЕХАНИЦИ

Апстракт: У првој половини 20. века у радовима Синга и Вранчеануа једначине кретања нехолономних система приказане су као једначине геодезијских линија одговарајуће (парцијалне) афине повезаности, док је крајем века Коилер разматрао редукцију повезаности код Чаплигинових нехолонмних система [Jair Koiller, Reduction of some classical non-holonomic systems with symmetry, Archive for Rational Mechanics and Analysis (1992)].

Мало је познато да је Александар Бакша (1937–2016) у раду на српском језику [О геометизацији кретања неких нехолономних система, Математички весник (1975)] формулисао једначине кретања редукованих Чаплигинових система као једначине геодезијских линија одговарајуће повезаности. У овом излагању изложићемо рад Александра Бакше и упоредити са редукцијом коју је извео Коилер.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести