Астрономија и астрофизика

Дужина студија: 4 године (8 семестара)       
Укупан број еспб: 240

Након завршетка основних академских студија стиче се стручни назив Дипломирани астроном.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести