Предавање проф. др Владимира Капустина са Универзитета Санкт Петерсбург, 28. март 2023.

У уторак 28. марта 2023. године, проф. др Владимир Капустин (Санкт Петерсбург) одржаће предавање под насловом "Нуле Риманове зета-функције и пертурбације диференцијалних оператора" у сали 706 Математичког факултета са почетком у 14.30.


Апстракт:
Један од приступа доказивању Риманове хипотезе о нулама зета-функције јесте конструисање самопридруженог оператора, чији се спектар поклапа са скупом нетривијалних нула зета-функције окренутим на реалну праву линију. У саопштењу ће бити конструисана једнодимензионална пертурбација самопридруженог оператора са потребним спектром у де Бранжовом простору. Де Бранжови простори се нашироко користе за спектралну анализу диференцијалних оператора и биће приказано како се добијени резултат може пренети на Штурм-Лијувилове операторе.

детаљније

Одељење за математику, 24. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 24. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Борис Шобот, Департман за математику и информатику, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: ДЕЉИВОСТ И КОНГРУЕНЦИЈЕ УЛТРАФИЛТЕРА
 
Апстракт:
Ултрафилтери на неком скупу представљају фамилије "великих" скупова и често се користе као средство избора у корацима трансфинитних конструкција. Фамилија свих ултрафилтера на неком скупу (нпр. на скупу природних бројева N) чини тополошки простор. Свака функција на основном скупу може се проширити на јединствен начин до непрекидне функције на том простору. Однедавно се аналогно проучавају и проширења релација; ми ћемо размотрити проширења релације дељивости на скупу N и конгруенције по модулу. Једна од релација дељивости ултрафилтера посебно има својства која умногоме подсећају на својства дељивости природних бројева. Описаћемо (квази)уређење које она одређује, као и ултрафилтере с неким необичним особинама добијене у радовима аутора. Што се тиче конгруенција, постоје (бар) два начина за њихово проширење на ултрафилтере; Di Nasso и сарадници су недавно добили интересантне и донекле неочекиване резултате у вези њих.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 22. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 22. марта 2023, са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Владислав Јелисавчић, Математички институт САНУ
 
Наслов предавања: APPROXIMATE NEAREST NEIGHBOR SEARCH: ТЕОРИЈА И ПРИМЕНА
 
Апстракт: Брзо проналажење најближих суседа у високодимензионалним просторима је изазован проблем који налази примену у бројним областима укључујући претрагу, рангирање, компјутерску визију, обраду природних језика, recommender системе и многе друге. Налажење егзактних К најближих суседа је неефикасно, зато се у пракси често користе апроксимативне методе. У овом излагању биће представљен преглед алгоритама за апроксимативну претрагу најближих суседа, као и једна примена.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 21. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у уторак, 21. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Filipe Manuel Goncalves Rodrigues, Lisbon School of Economics and Management, University of Lisbon
 
Наслов предавања: SEASIDE OPERATIONS UNDER UNCERTAINTY
 
Апстракт:
Seaside operations play a critical role in the world since maritime transportation is the most common way of transporting goods between distant places. Seaside operations are, in practice, highly affected by several uncertainty factors like weather conditions and mechanical failures. Hence, taking uncertainty into account when solution methods are designed is crucial to obtain good quality  solutions. In this talk, we present two of the most important optimization problems under uncertainty arising in seaside operations: the berth allocation and quay crane scheduling problem and the maritime inventory routing problem. The first problem is studied from a robust optimization point of view, while for the second one several approaches to deal with uncertainty, namely, stochastic programming, robust optimization, risk measure-based models, and safety stock models are  considered and compared.

Кратка биографија предавача: PhD in applied mathematics in the field of operations research by the University of Aveiro in 2019, Filipe Rodrigues is currently an assistant professor at Lisbon School of Economics and Management (ISEG), University of Lisbon. He is also a researcher in CEMAPRE – Centro de Matemática Aplicada à Previsão e Decisão Económica. His research mainly focuses on optimization problems related to maritime transportation and port operations under uncertainty and it covers different methodological areas such as robust optimization, stochastic programming, risk-measures, and distributionally robust optimization.
 
Напомена: Линк за онлајн приступ:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

детаљније

Одељење за математику, 17. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 17. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15. У питању је заједнички састанак са Семинаром за логику.

Предавач: Darji Udayan, University of Louisville

Наслов предавања: LOCAL ENTROPY AND DESCRIPTIVE COMPLEXITY
 
Апстракт:
We investigate local entropy theory, particularly the properties of having uniform positive entropy and completely positive entropy, from a descriptive set-theoretic point of view. We show natural classes of dynamical systems which form Borel sets as well as coanalytic non-Borel sets. In particular, we show that the class of systems with uniform positive entropy and the class of systems with the shadowing property having completely positive entropy is Borel. Meanwhile, the class of mixing systems on a Cantor space is coanalytic but not Borel, and the class of systems on the interval and other orientable manifolds with CPE is coanalytic complete.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 16. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 16. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17.15 часова.

Предавач: Владица Андрејић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ОСЕРМАНОВА ХИПОТЕЗА
 
Апстракт: Говорићемо о Осермановој хипотези у Римановој геометрији. Показаћемо неке механизме који леже у доказима хипотезе и видети модеран доказ у случају димензије која није дељива са четири.
 
Напомене:
Семинар је могуће пратити и онлајн. Регистрација за учешће на семинару: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Уколико сте већ регистровани, предавање можете пратити на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Неулоговани корисници могу пратити пренос предавања на овом линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

детаљније

Одељење за механику, 15. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. марта 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Никола Мутавџић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ОЦЕНЕ ГРАДИЈЕНТА ЗА ФУНКЦИЈЕ ДОБИЈЕНЕ УОПШТЕНИМ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈАМА ПУАСОНОВОГ ТИПА
 
Апстракт: Разматрамо оцене градијента за хармонијска и хармонијска квазиконформна пресликавања, као и за хармонијске функције у односу на фамилију метрика, међу којима је и хиперболичка метрика. Као мотивација за ово истраживање, приказани су неки нови резултати који говоре о Липшиц-непрекидности квазиконформ-них пресликавања, која задовољавају Лаплас-Градијентну неједнакост. Прецизније, пре-сликавања која разматрамо су решења Дирихеловог проблема за Пуасонову једначину и представљају уопштење хармонијских пресликавања. Осим лопте, посматране су уопш-тене области у којима су дефинисана решења Дирихлеовог проблема, а такође и уоп-штени кодомени. Најављени су нови резултати, који су формулисани за области C1,α глаткости, и на домену и на кодомену.
 
 
Напомена: Предавање се може пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на Семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
 
Архива снимљених предавања се налази на страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH

детаљније

Семинар Биоинформатика, 15. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. марта 2023, у сали БИМ Математичког факултета са почетком у 18.15 часова. Састанак Семинара је могуће пратити и онлајн преко Wебеx платформе.

Предавач: др Бранислава Гемовић, Центар за четврту индустријску револуцију Србије

Наслов предавања: C4IR IN SERBIA: STORAGE AND ANALYSIS OF GENOMIC DATA
 
Биографија предавача, апстракт предавања и Webex линк су доступни на
http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет Универзитета у Београду.

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 15. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 15. марта 2023, са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Анђелка Зечевић, Математички институт САНУ
 
Наслов предавања: ТЕХНИКЕ ИСПИТИВАЊА КАПАЦИТЕТА ВЕЛИКИХ ЈЕЗИЧКИХ МОДЕЛА
 
Апстракт: Појава трансформер архитектура и великих притренираних језичких модела значајно је унапредила истраживања у свету обраде природних језика. Да би се боље разумели капацитет ових модела и знања којима располажу, користе се такозване технике испитивања (енгл. пробинг) које указују на лингвистичка и фактоидна знања модела, варијабилности у вишејезичном контексту, семантички потенцијал и многе друге аспекте модела значајне за њихову примену или даља унапређивања. У овом предавању биће представљене неке од техника испитивања језичких модела, као и радни оквири и добре праксе дизајнирања оваквих задатака.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 15. март 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 15. марта 2023, у сали 301ф Математичког факултета САНУ са почетком у 11 часова.

Предавач: Проф. др Милан Божић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ДА ЛИ JWST ВРЕДИ 10G$?
 
Апстракт: Прва посматрања указују, чак "у првом пролазу" софтвера, да постоје галаксије не старије од 230 милиона година после Великог праска. Ако је то и тачно, да ли то стварно захтева ревизију садашњег опште-прихваћеног космолошког модела, или је "пука инжињерија" довољна да објасни зашто је потрошено 10 милијарди долара?
 
Напомена: Линк за онлајн приступ:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr
 
За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii
 
Уколико сте већ регистровани, предавање на даљину можете пратити на следећем линку (након што се улогујете):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/QPYfBbqdhTF5spTAt

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести