Семинар за рачунарство и примењену математику, 2. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 2. марта 2021. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милош Симић, докторант, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КОНТРОЛА ГРЕШКЕ БИНАРНИХ КЛАСИФИКАТОРА И НЕУРОНСКИ ТЕСТОВИ НОРМАЛНОСТИ

Апстракт: Традиционални бинарни класификатори могу имати високу тачност, али фреквенција с којом дају лажно позитивне и лажно негативне резултате није под контролом корисника. У многим случајевима једна од тих грешака је озбиљнија, па су прихватљиви само класификатори који ту грешку праве са вероватноћом мањом од унапред дефинисаног прага. Ово предавање ће представити начин да се бинарна класификација комбинује са тестирањем статистичких хипотеза и тако контролише циљна грешка код већ обучених класификатора. Конкретно, биће приказано како бинарне класификаторе претворити у статистичке тестове, израчунати п­вредности класификације и помоћу њих ограничити вероватноћу циљне грешке. Тај приступ ће бити илустрован на неуронској мрежи обученој за откривање нормалних расподела на основу малих узорака. Нумерички експерименти изведени на малим узорцима са највише 100 елемената показали су да су неуронски тестови нормалности тачнији и далеко моћнији од најчешће коришћених и најснажнијих стандардних тестова нормалности: Шапиро-­Вилковог, Андерсон-Дарлинговог, Лилифорсовог и Жарк-­Бераовог теста, као и кернелских тестова нормалности. Приступ о којем ће бити речи има веома висок потенцијал за примену у статистици, анализи података и машинском учењу.

Напомена: Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број присутних у сали је пет (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу  пратити на даљину преко линка

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

детаљније

Конкурс за доделу 'Награде Веселина Лучића' за најбоље научно остварење наставника и сарадника на УБ

Расписан је Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно, односно стручно, остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено током 2020. године.

Кандидати на Конкурс могу пријавити: монографију, поглавље у монографији или научни рад. Наведена остварења морају бити штампана код еминентног домаћег или страног издавача (пожељно је приложити рецензије). Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.

Рок за подношење пријава је од 22. фебруара до 21. априла 2021. године

Текст конкурса

Образац за пријаву

детаљније

Стипендије Задужбине Ђоке Влајковића за стручно и научно усавршавање студената

Детаљније: Отворен је конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за доделу 10 стипендија за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:
- учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
- боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду. Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 30 000 динара по учешћу или боравку. Рок за подношење пријава је од 24. фебруара до 31. марта 2021. године.

Текст конкурса

Образац за пријаву

детаљније

Семинар за геометрију и примене, 4. март 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 4. марта 2021. у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Милош Петровић, Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитета у Нишу

Наслов предавања: МНОГОСТРУКОСТИ СА НЕСИМЕТРИЧНОМ ЛИНЕАРНОМ ПОВЕЗАНОШЋУ

Апстракт:
Најпре ћемо дати преглед познатих резултата који се тичу несиметричне линеарне повезаности и одговарајућих кривинских тензора. Затим ћемо разматрати неке специјалне многострукости са несиметричном линеарном повезаношћу, међу којима су и уопштени Риманови простори у Ајзенхартовом смислу. Излагање проширујемо уопштеним скоро Ермитским и пара-Ермитским многострукостима и завршавамо примерима уопштених Келерових и пара-Келерових многострукости у Ајзенхартовом смислу.

Предавање је могуће пратити и на даљину. Детаљи приступа:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m26d5b3d706955c396ab6dadfc60f5081
Meeting number(access code): 183 791 6747
Meeting password: bCscVu3MH44

детаљније

Семинар Биоинформатика, 24. фебруар, 2021.

Наредни састанак семинара Биоинформатика биће одржан онлајн у среду, 24. фебруара 2021. са почетком у 18:15.

Предавач: Анђела Родић, асистент Биолошког факултета Универзитета у Београду

Наслов предавања: БИОФИЗИЧКИ И БИОИНФОРМАТИЧКИ ПРИСТУП У ИСТРАЖИВАЊУ ПРЕНОШЕЊА ВИРУСА SARS-COV-2 У ПОПУЛАЦИЈИ

Апстракт:
Биофизичари са Биолошког факултета су, у сарадњи са научницима и наставницима са Института за физику и Медицинског факултета, спровели истраживање утицаја демографских и климатских фактора на преношење вируса-изазивача болести COVID-19. Истраживање комбинује биофизику (примена нелинеарних динамичких компартменталних модела), биоинформатику (прикупљање и анализа велике количине података) и анализу широко распрострањених образаца раста инфекције ("scaling relations" у биофизици). Добијени резултати указују на то да неколико демографских и метеоролошких фактора значајно утиче на инхерентну преносивост (основни репродукциони број) вируса у популацији. Такође је анализирана и диспропорција између интензивног ширења инфекције у Вухану (Hubei) и много мањих бројева заражених у другим кинеским провинцијама. Предложено је да се ова загонетка може објаснити комбинацијом значајно веће инхерентне преносивости вируса у Вухану (R0 које зависи управо од фактора средине) и веће ефикасности мера за сузбијање епидемије у другим провинцијама. Укупно гледано, резултати ових анализа указују на то да динамика ширења епидемије може значајно да зависи од потенцијално високо хетерогених и наизглед случајних фактора, као што су варијације у демографским и метеоролошким условима, као и од њихове сложене интеракције са уведеним мерама контроле. Разумевање ових фактора је кључно, не само за анализу ризика током пандемије, већ и за дугорочно предвиђање понашања вируса у популацији у случају да болест постане ендемична.

Линк за приступ предавању:

Meeting number (access code): 183 485 1215
Meeting password: 3ZHyPQJG2C6
Линк ће бити активан од 18h. Организатор семинара Биоинформатика је Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/)

Кратка биографија предавача: Анђела Родић је асистент Биолошког факултета на Катедри за општу физиологију и биофизику. Као члан групе проф. Марка Ђорђевића, Анђела се бави истраживањима у области системске биологије, односно биофизичког моделовања биолошких система.

детаљније

Семинар за геометрију и примене, 25. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у четвртак, 25. фебруара 2021. са почетком у 17:15.

Предавач: Мића Станковић, Природно-математички факултет, Ниш

Наслов предавања: АЈЗЕНХАРТ- КЕЛЕРОВИ ПРОСТОРИ И ХОЛОМОРФНО ПРОЈЕКТИВНА ПРЕСЛИКАВАЊА

Апстракт:
Уводи се дефиниција Ајзенхарт-Келерових простора. Добијене су неке интересантне релације за пет тензора кривине и одговарајућих пет Ричијевих тензора. Уводе се холоморфно пројективна пресликавања Ајзенхарт-Келерових простора која очувавају скоро комплексну структуру. Добијени су неки инваријантни геометријски објекти ових пресликавања типа пројективних параметара Томаса и типа Вејловог тензора.

Детаљи приступа:
Meeting link
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m26d5b3d706955c396ab6dadfc60f5081
Meeting number (access code): 183 791 6747
Meeting password: bCscVu3MH44

детаљније

Одељење за математику, 26. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 26. фебруара 2021 са почетком у 14:15.

Предавач: Синиша Ђ. Месаровић, Универзитет у Вашингтону

Наслов предавања: PHYSICAL FOUNDATIONS OF MESOSCALE CONTINUA

Апстракт:
Assume that the physics on the microscale (interactions between atoms, molecules, defects in crystals ...) is understood. What is the appropriate mesoscale continuum theory for the problem? What are the assumptions involved and how do they define the limitations of the continuum model? To answer these questions, we begin with the definition of mesoscale continuum kinematics from the microscale kinematics. The geometry of micro-structure (e.g., order vs. disorder) has a decisive role in defining the continuum kinematics. We thus arrive at three kinematic formulations: mass continuum, lattice continuum and granular continuum. Then, upon formulating the power balance, we use the principle of virtual power to arrive at a variety of mathematical formulations: simple continuum with moving boundaries, phase field formulation, and, a higher order, size-dependent continuum. The problems considered include: mixing of fluids and capillary flows, granular flow/deformation, and, polycrystalline diffusional/dislocation creep accompanied by dislocation plasticity.

Детаљи приступа:
регистрација: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8 само
пренос: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc

детаљније

Летња школа машинског учења у Петници

У току су пријаве за седму летњу школу машинског учења  PSI:ML 7, која ће се одржати од 30. јула 2021. године  до 9. августа 2021. године у Петници. Ову школу  спонзоришу компаније Microsoft, Everseen и Петља.
Пријаве су отворене до 11. марта 2021. године. Позивамо вас да се пријавите и учествујете у овом занимљивом догађају.

Више информација можете наћи на следећој страни:
http://psiml.petnica.rs

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 23. фебруар 2021.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у уторак, 23. фебруара 2021. са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Катица Р. (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ

Наслов предавања: АНАЛИТИЧКА МЕХАНИКА ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМА ФРАКЦИОНОГ ТИПА: ОД  ОСЦИЛАЦИЈА, ФРАКЦИОНОГ ТИПА, ДЕФОРМАБИЛНИХ ТЕЛА ДО ОСЦИЛАЦИЈА, ФРАКЦИОНОГ ТИПА, ХИБРИДНИХ СИСТЕМА СЛОЖЕНИХ ДИСКРЕТНИХ СТРУКТУРА

Апстракт:
Резиме: Предавањем се представљају резултати предавача којима је заснована Аналитичка механика дискретних система фракционог типа сложених структура. Прво се приказују сопствене и принудне лонгитудиналне осцилације, фракционог типа, штапа променљивог попречног пресека описане парцијалним, фракционог реда, диференцијалним  једначинама  са одговарајућим апроксимативним решењима.  Затим се дефинише лаки стандардни елемент, фракционог типа, са одговарајућом конститутивном једначином - сила-аксијална деформација, изражена помоћу извода нецелог (фракционог) реда  и за такав елемент се приказује генералисана функција дисипације, фракционог типа, механичке енергије, коју је увео и дефинисао предавач у својим публикованим радовима. Помоћу тих стандардних лаких елемената фракционог типа и са својствима дисипације енергије фракционог типа формирају се механички модели дискретних система, фракционог типа, и сложених структура, као и модели дискретно-континуалних система деформабилних тела (греда, плоча, мембрана или аксијално покретних трака). Свеукупност предавачевих резултата публикованих, у већем броју радова са појединим специјализованим резултатима, представља Аналитичку механику дискретних система фракционог типа. За посебну класу дискретних система фракционог типа показано је да постоје главни независни модови, фракционог типа, међу  којима нема интеракције, нити преноса механичке енергије са једног на други мод, иако се јавља по сваком од модова дисипација енергиије, фракционог типа, која опада по сваком од модова, као и у самом систему. У општем случају главнии модови фракционог типа  дискретног система нису независни и међу њима се јавља интеракција и динамика система је нелинеарна и модови су нелинеарни.
Изведена је серија теорема о дисипацији механичке енергије система. На основу математичке и квалитативне аналогије уведен је стандардни, фракционог типа, електрични отпорник са дисипацијом електричне енергије, фракционог типа, и уведена је одговарајућа конститутивна релација помоћу извода нецелог реда  и уведена одговарајућа генералисана функција дисипације енергије фракционог типа у електричном колу. Дати су примери дискретних механичких осцилатора фракционог типа, са коначним бројем степени слободе осциловања, као и одговарајући у аналогији са њима електрични осцилатори фракционог типа

Линк за приступ предавању:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

детаљније

Списак тема мастер радова одобрених на 379. седници ННВ-а одржаној 19.02.2021. године.

Детаљније

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести