Семинар за Геометрију и примене, 3. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 3. децембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Ђорђе Баралић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: БОЈЕЊА СА 15 БОЈА И МАЛА НАТКРИВАЊА У ДИМЕНЗИЈИ 4

Апстракт:
На предавању дајемо преглед основних тврђења о комбинаторици политопа са посебним акцентом над суседске политопе. Затим објашњавамо како се хроматски број појављује као једна од опструкција за постојање малих наткривања и квазиторусних многострукости. Потом показујемо како бојење фацета политопа у димензији 4 са 15 боја може да произведе мало наткривање које је интересантно као пример који захтева да се сви могући вектори решетке у (Z/2)^4 морају појавити као колоне карактеристичне матрице тог наткривања.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе.

Детаљи приступа:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb0f3a271984a1152078f1de378c3ef5f
Meeting number: 174 021 4901
Password: jPsZmpJR788

детаљније

Одељење за механику, 2. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 2. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Борислав Гајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ДЕМЧЕКОВ СЛУЧАЈ КОТРЉАЊА ГИРОСКОПСКЕ ЛОПТЕ ПО СФЕРИ

Детаљније> Изложићемо докторску дисертацију Василија Демченка одбрањену на Математичком факултету Универзитета у Београду 1924 са комисијом у саставу: А. Билимовић, М. Петровић, М. Миланковић. Демченко је пронашао нови интеграбилни случај котрљања гироскопске лопте по сфери. Резултате Демченка сагледаћемо и из угла савремених истраживања. Рад је остварен у сарадњи са В. Драговићем и Б. Јовановићем.

Напомена: Уколико предавач да своју сагласност, предавање се може накнадно погледати на https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 1. децембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 1. децембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Вера Ковачевић-Вујчић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: COMPLEXITY INDICES FOR THE TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Апстракт:
We consider the symmetric traveling salesman problem (TSP) with instances represented by complete graphs G with distances between cities as edge weights. A complexity index is an invariant of an instance I by which we predict, in a statistical sense, the execution time of an exact TSP algorithm for I.

In the paper: Cvetković D., Čangalović M., Dražić Z., Kovačević-Vujčić V., "Complexity indices for the traveling salesman problem based on short edge subgraphs", Central European Journal of Operations Research, 26(2018), No. 3, 759-769, we have considered some short edge subgraphs of G and defined several new invariants related to their connected components. Extensive computational experiments with instances on 50 vertices with the uniform distribution of integer edge weights in the interval [1,100] show that there exists correlation between the sequences of selected invariants and the sequence of execution times of the well-known TSP Solver Concorde. In this talk we report the extension of the above considerations for instances up to 100 vertices.

This is joint work with Dragoš Cvetković, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade and Mathematical Institute SANU and Zorica Dražić, Faculty of Mathematics, University of Belgrade.

Напомена:
Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је пет (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPF уколико предавач да своју сагласност.

детаљније

VI International Conference of Mathematics and Computer Science 'Congressio-Mathematica', 21-22, 28-29. новембар 2020.

Обавештавамо Вас да се VI Internationaл Conference of Mathematics and Computer Science "Congressio-Mathematica" (http://wmii.uwm.edu.pl/congressiomath/home.html), одржава онлајн у периоду 21-22. и 28-29. новембра 2020.

Организатори конференције су Faculty of Mathematics and Computer Science (Department of Complex Analysis), Уniversity of Warmia and Mazury in Olsztyn, Institute of Mathematics - University of Rzeszów, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics - Lodz University of Technology и Faculty of Mechanical Engineering - Lublin University of Technology.

Програм конференције налази се на страници http://wmii.uwm.edu.pl/congressiomath/programme.html

У суботу, 28. новембра 2020, од 11:15 - 11:55, пленарно предавање ће одржати проф. др Миодраг Матељевић, академик. Наслов предавања је " On Kellogg's theorem for harmonic quasiconformal mappings".

Упутство за приступ конференцији се може наћи на http://wmii.uwm.edu.pl/congressiomath/organizational.html

детаљније

Одлука о укидању предиспитних обавеза

детаљније

Обавештење о расписивању конкурса-децембар 2020

Детаљније

детаљније

Одељење за математику, 27. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 27. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Тања Давидовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТХЕУРИСТИКЕ-ХИБРИДИ ИЗМЕЂУ МЕТАХЕУРИСТИЧКИХ И ЕГЗАКТНИХ МЕТОДА

Апстракт:
Проблеми оптимизације се обично формулишу у облику мешовитих целобројних програма (Mixed Integer Programs, MIP) и решавају се различитим егзактним решавачима (CPLEX, Gurobi, итд.). Међутим, за већину реалних инстанци проблема егзактне методе захтевају превише времена и меморије, па се обично уместо њих примењују метахеуристике. Оне представљају уопштене алгоритме за оптимизацију дате циљне функције итеративним генерисањем нових или побољшањем постојећих решења. Уопштеност подразумева да се у опису метахеуристичког алгоритма не користе априори знања о конкретном проблему оптимизације, већ се они дефинишу као скуп корака (рецепт) о томе како треба манипулисати решењима проблема у циљу добијања што квалитетнијих коначних резултата. Самим тим омогућена је примена ових метода на различите оптимизационе проблеме, али је њихова велика мана што не могу да гарантују квалитет коначних решења. Међу уопштеним хеуристикама, посебно место заузимају 0-1  MIP методе, тзв. матхеуристике. Ове методе су хибриди између метахеуристичких метода и егзактних решавача за MIP проблеме. Главна идеја која се крије иза ове хибридизације је декомпозиција полазног проблема тако што се употребом метахеуристичких правила генеришу потпроблеми који се онда решавају егзактним решавачем. У оквиру предавања детаљно ће бити приказане три методе из литературе код којих се као метахеуристика користи метода променљивих околина (или њене варијације). То су гранање кроз променљиве околине (Variable Neighborhood Branching, VNB), метода променљивих околина са декомпозицијом за 0-1 MIP (Variable Neighborhood Decomposition Search for 0-1 MIP, VNDS-MIP) и метода претраге околина променљивим интензитетом (Variable Intensity Neighborhood Search, VINS). Најважнија особина матхеуристика је што се, под одређеним условима, могу сматрати егзактним методама.

детаљније

Одељење за механику, 25. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 25. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Наташа Тодоровић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ЛИЧНА СТРУКТУРА ХАОСА У СУНЧЕВОМ СИСТЕМУ

Апстракт:
Сунчев систем је у целости испреплетен одређеним динамичким  каналима који представљају важан елемент у навигацији свемирских летелица, дизајнирању мисија, али и у изненадном појављивању или нестанку комета. Поменути канали заправо делују дуж стабилних (или нестабилних) многострукости које произилазе из Лагранжевих тачака или њихових околних орбита. Због своје сложене структуре, ове многострукости било је могуће детектовати само у околини ових тачака или само дуже једне трајекторије у ограниченом домену. У излагању ћемо дати приказ до сада неоткривене глобалне архитектуре ових многострукости, од астероидног појаса до планете Уран. Показаћемо да се оне протежу као низ лучних структура дуж целе области коју смо посматрали. Јупитер, као најмасивнија планета, има и најзначајнију улогу у стварању ових многострукости, па тако и највећу улогу у брзом транспорту малих тела кроз Сунчев систем (из околине Јупитера до краја Сунчевог система стиже се за свега 10 година). Свака планета генерише своје лукове, који прожимају цео простор стварајући тако густу мрежу брзих путева, небеских ауто-путева.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 24. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Миодраг Михаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND THE CONSENSUS PROTOCOL

Апстракт:
A problem of developing the consensus protocols in public blockchain systems which spend a combination of energy and space resources is addressed. A technique is proposed that provides a flexibility for selection of the energy and space resources which  should be employed by a player participating in the consensus procedure.  The technique originates from the cryptographic time-memory-data trade-off approaches for cryptanalysis. The proposed technique avoids  the limitations of Proof-of-Work (PoW) and Proof-of-Memory (PoM) which  require spending of only energy and space, respectively. Also, it provides a flexibility for adjusting the resources spending to the system budget. The proposed consensus technique is based on a puzzle where the problem of inverting one-way function is solved employing a dedicated Time-Memory-Data Trade-Off (TMD-TO) paradigm. The algorithms of the consensus protocol are proposed which employ certain unconstrained and  constrained TMD-TO based inversions. Security of the proposed technique is considered based on the probability that the honest pool of nodes generate a longer extension of the blockchain before its update, and a condition on the employed parameters in order to achieve desired security has been derived.
Напомена:
Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је 10 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc

детаљније

Владимир Зековић, Извештај комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

Детаљније

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести