Припремна настава за школску 2020/2021. годину

У складу са проглашеним ванредним стањем, припремна настава на Математичком факултету се тренутно  обуставља и организована је припремна настава на даљину.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ НА ДАЉИНУ


У суботу 28.03.2020. године биће одржан први термин припремне наставе на даљину. Настава ће бити организована коришћењем Zoom платформе (апликације за интерактивне часове). У петак 27.03.2020. године сваки пријављени полазник  припремне наставе на даљину добиће имејл са упутством и материјалом.

Полазници првог или другог циклуса припремне наставе који су заинтересовани за припремну наставу на даљину, а до сада се нису пријавили, могу да се пријаве слањем имејла на адресу
pripremna[at]matf.bg.ac.rs.

Обавештења везана за припремну наставу биће на :
http://pripremna.matf.bg.ac.rs/

детаљније

Продужен конкурс УБ за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2019. години

Универзитет у Београду сваке године награђује по један најбољи научноистраживачки и стручни рад  студената из сваке групације факултета, израђен у претходној календарској години. На седници Сената 19. фебруара 2020, донета је одлука о расписивању Конкурса за доделу награда за најбољи  научноистраживачки и стручни рад студената у 2019. години.

Текст конкурса

Правилник о награђивању студената може се наћи на страници
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

Првобитни рок за пријаву радова је био утврђен Конкурсом (30. март 2020), а рок за достављање пријављених радова Универзитету био је 2. април 2020.

Међутим, због ванредног стања у земљи, Ректорски колегијум Универзитета у Београду донео је одлуку о продужењу рока за подношење пријава на конкурс, тако да рок за пријаву истиче 15 дана од дана доношења одлуке о укидању ванредног стања.

С обзиром на продужење рока, молимо заинтересоване студенте да радове, у штампаном и електронском облику, доставе проф. др Зорици Станимировић најкасније 7 дана након доношења одлуке о укидању ванредног стања.

Позивамо студенте Математичког факултета да се пријаве на овај Конкурс.
Подсећамо да је награду за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената за 2017. годину у групацији природно-математичких наука добио наш студент Андрија Костић.

Такође, подсећамо да се дипломски, семинарски и други студентски радови који представљају наставну  обавезу, не могу подносити на конкурс. Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници Универзитета.

Евентуална питања у вези са Конкурсом могу се послати на
zoricast[ат]matf.bg.ac.rs.

детаљније

Рад Студентске службе за време ванредног стања

У складу са рестриктивним мерама Владе Републике Србије и препорукама Универзитета у Београду, почев од 23. марта 2020. године, Студентска служба ће издавати документа у папирној форми, само у случају када је то неопходно и нужно. Молба за издавање документа мора да садржи и образложење неопходности и нужности, и треба да буде послата на адресу dekanat[ат]matf.bg.ac.rs. Оцену о нужности издавања документа доноси руководство Математичког факултета, уз консултације са Секретаријатом Универзитета у Београду. Будући да се планирање ангажовања запослених врши само за извршавање одређених задатака, а не за континуирани рад, Студентска служба може издавати неопходна документа само једном недељно, средом у периоду од 10 до 12 сати. За време ванредног стања, стандардне потврде могу бити послате само у електронској форми.

детаљније

Настава у ванредним околностима

Почев од понедељка 23. 3. 2020. године, студентима Математичког факултета биће омогућено учење на даљину комбинацијом следећих активности:
1. комуникација путем е-порука;
2. постављање писаног или видео материјала;
3. коришћење апликација за интерактивне часове, по важећем распореду часова.

За већину предмета, детаљне информације о организацији наставе у ванредним околностима, студенти већ могу наћи на интернет странама предметних наставника.

Да би настава на даљину била успешно реализована, неопходно је да студенти и наставници редовно прате електронску пошту и обавештења на сајту Математичког факултета. Молимо за стрпљење и разумевање, јер су овакви видови наставе нови за многе наставнике и студенте.

Свима желимо успешан наставак школске године, с надом да ћемо ускоро пребродити ову невољу.

детаљније

Упутства о основним облицима наставе на даљину

1. Упутство за слање мејлова преко Хипатије свим студентима са курса
http://alas.matf.bg.ac.rs/slanjeMejlovaStudentimaIzHipatijeUputstvo.pdf

2. Упутство за пребацивање материјала на сервер enastava.matf.bg.ac.rs (наставници приступају серверу користећи исто корисничко име и лозинку као на Поенкареу)
http://alas.matf.bg.ac.rs/enastavaUputstvo.pdf

Важна напомена!

Молимо све наставнике да обимне материјале не постављају на сервер Поенкаре, јер то није његова основна намена. Све (писане, видео, аудио) наставне материјале треба постављати на нови сервер enastava.matf.bg.ac.rs и студенте упутити на адресу: http://enastava.matf.bg.ac.rs/~username/, при чему је  username корисничко име наставника на Поенкареу.

У случају било каквих проблема, молимо наставнике да пишу на admin@matf.bg.ac.rs.

3.1. Упутство за коришћење zoom платформе
за наставнике: http://alas.matf.bg.ac.rs/zoomUputstvoNastavnici.pdf
за студенте: http://alas.matf.bg.ac.rs/zoomUputstvoStudenti.pdf
3.2. Упутство за коришћење moodle платформе
http://alas.matf.bg.ac.rs/moodleUputstvo.pdf
3.3. Регистрован је math.rs домен за GSuite (детаљнија упутства биће накнадно објављена)

детаљније

Полагање испита

1) Укидају се предиспитне обавезе на свим предметима, почев од 15. 3. 2020. године. Уколико је било предиспитних обавеза пре увођења ванредног стања, освојени поени биће урачунати у укупан број поена.

2) У ванредним околностима, различити облици провере знања на даљину (домаћи задаци, семинарски радови, одговарајуће врсте тестова и сл.) – вредновани најмање 30, а највише 70 поена – могу бити организовани, али нису обавезни. Поени стечени на овај начин свакако ће бити укључени у укупан број поена.

3) Полагање испита биће организовано када се за то буду стекли услови, након укидања ванредног стања. Полагањем испита студент ће моћи да оствари 100 поена, односно преостали број поена ако има освојене поене на предиспитним обавезама. Уколико се завршни испит састоји из више делова, положени део испита у једном испитном року признаје се у свим наредним роковима до краја школске 2019/2020 године.

детаљније

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

У складу са одлукама Владе и Председника Републике Србије донетим 15.03.2020, у условима ванредног стања на целој територији Републике Србије, налажемо следеће:

Календар активности за школску 2019/2020. годину се ставља ван снаге до даљњег.

Улазак у зграду, Студентски трг 12-16 треба најавити поруком на dekanat[ат]matf.bg.ac.rs, или телефоном 064 8650022 (секретарици декана, Јелени Спасојевић) у периоду од 9 до 13 сати, најкасније дан пре планираног доласка.

Рад на Математичком Факултету у згради на Студентском тргу 12-16 обављаће се у складу са одлукама Управе факултета.

Све службе радиће минимално колико је неопходно да обаве текуће послове у условима ванредног стања. 

Наставницима и сарадницима се препоручује да своје радне обавезе и активности у највећој могућој мери обављају у кућним условима. Наставно особље треба да буде на располагању преко мејла и телефона.

Запосленима се налаже да редовно прате електронску пошту.

Декански колегијум
Математичког факултета

детаљније

Контакти током ванредног стања

Бројеви телефона фиксне мреже (011) објављени на сајту факултета неће бити доступни за време ванредног стања. Сваког радног дана, у периоду од 9 до 13 сати, биће активни следећи контакти:

Студентска служба:
телефон 064 865 0003, е-адреса studentska[at]matf.bg.ac.rs

Односи са јавношћу и опште информације:
телефон 064 865 0085, е-адреса pr[at]matf.bg.ac.rs

детаљније

Отказани састанци свих семинара на Математичком институту САНУ до 30. априла 2020.

На основу одлуке Извршног одбора МИ САНУ од 12. марта 2020. године, због здравствене ситуације проузроковане ширењем вируса Covid 19, отказани су сви најављени семинари на МИ САНУ почев од 13. марта до 30. априла 2020. Нови термини планираних предавања биће накнадно објављени.

детаљније

Одељење за математику, 20. март 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 20. марта 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Тања Давидовић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТХЕУРИСТИКЕ-ХИБРИДИ ИЗМЕЂУ МЕТАХЕУРИСТИЧКИХ И ЕГЗАКТНИХ МЕТОДА

Апстракт:
Проблеми оптимизације се обично формулишу у облику мешовитих целобројних програма (Mixed Integer Programs, MIP) и решавају се различитим егзактним решавачима (CPLEX, Gurobi, итд.). Међутим, за већину реалних инстанци проблема егзактне методе захтевају превише времена и меморије, па се обично уместо њих примењују метахеуристике. Оне представљају уопштене алгоритме за оптимизацију дате циљне функције итеративним генерисањем нових или побољшањем постојећих решења. Уопштеност подразумева да се у опису метахеуристичког алгоритма не користе априори знања о конкретном  проблему оптимизације, већ се они дефинишу као скуп корака (рецепт) о томе како треба манипулисати решењима проблема у циљу добијања што квалитетнијих коначних резултата. Самим тим омогућена је примена ових метода на различите оптимизационе проблеме, али је њихова велика мана што не могу да гарантују квалитет коначних решења. Међу уопштеним хеуристикама, посебно место заузимају 0-1 MIP методе, тзв. матхеуристике. Ове методе су хибриди између метахеуристичких метода и егзактних решавача за MIP проблеме. Главна идеја која се крије иза ове хибридизације је декомпозиција полазног проблема тако што се употребом метахеуристичких правила генеришу потпроблеми који се онда решавају егзактним решавачем. У оквиру предавања детаљно ће бити приказане три методе из литературе код којих се као метахеуристика користи метода променљивих околина (или њене варијације). То су гранање кроз променљиве околине (Variable Neighborhood Branching, VNB,), метода променљивих околина са декомпозицијом за 0-1 MIP (Variable Neighborhood Decomposition Search for 0-1 MIP, VNDS-MIP) и метода претраге околина променљивим интензитетом (Variable Intensity Neighborhood Search, VINS). Најважнија особина матхеуристика је што се, под одређеним условима, могу сматрати егзактним методама.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести