Астрономија и астрофизика

Мастер академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика

Програми студија:

Дужина студија: 1 година (2 семестра)       
Укупан број еспб: 60

Након завршетка мастер академских студија стиче се академски назив Мастер астроном.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести