Информатика

Мастер академске студије, студијски програм Информатика

  • Дужина трајања студија: 1 година (2 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Након завршетка мастер академских студија стиче се академски назив Мастер информатичар
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2019/20. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

1. Година

1. семестар

РБР

Шифра Предмет Часови
ЕСПБ Тип
1. ИПА1 Изборни предмет А1 бар 2+3+2 8  
2. ИПА2 Изборни предмет А2 бар 2+3+2 8  
3. ИПБ1 Изборни предмет Б1 бар 2+3+2 8  
4. О12 Методологија стручног и научног рада 2|0|2 3  
5. МР1 Мастер рад, 1. део   3  
2. семестар
6.  ИПА3 Изборни предмет А2 бар 2+3+2 8  
7.  ИПБ2 Изборни предмет Б2 бар 2+3+2 8  
8.  МР2 Мастер рад, 2. део
14  
Укупно бар 35
60  

 

Изборни предмети (група А)
 РБР  Шифра Предмет
 П  В
 СР  ЕСПБ Тип
 1  Р306 Аутоматско резоновање  2  3  2  8  НС
 2  Р308 Научно израчунавање  2  3  2  8  СА
 3  Р309 Увод у биоинформатику  2  3  2  8  НС
 4  Р310 Конструкција и анализа алгоритама 2  2  3  2  8  НС
 5  Р319 Теорија израчунљивости  2  3  2  8  НС
 6  Р392 Информациони системи  2  3  2  8  СА

 

Изборни предмети (група Б)
 РБР  Шифра Предмет  П  В
 СР  ЕСПБ Тип
 1  Р307 Формалне методе  2  3  2  8  НС
 2  Р311 Теорија језика и аутомата  2  3  2  8  НС
 3  Р312 Kriptografija  2  3  2  8  НС
 4  Р313 Геометријски алгоритми  2  3  2  8  НС
 5  Р314 Паралелни алгоритми  2  3  2  8  СА
 6  Р315 Алгоритми текста  2  3  2
 8  СА
 7  Р326 VLSI суперрачунари  2  3  2  8  СА
 8  Р341 Дизајн програмских језика  2  3  2  8  СА
 9  Р347 Верификација софтвера  2  3  2  8  НС
 10  Р356 Обрада дигиталних слика  2  3  2  8  СА
 11  Р363 Машинско учење  2  3  2  8  СА
 12  Р373 Дистибуиране и објектне базе података
 2  3  2  8 НС
 13  Р376 Istraживање података у биоинформатици
 2  3  2  8  СА
 14  Р390 Развој софтвера 2  2  3  2  8  СА
 15  О3О1 Управљање пројектима у индустрији и науци  2  3  2  8  СА
 16  СПК81 Специјални курс
 2  3  2  8  НС
    Изборни предмети групе А
 2  3  2  8  
    Изборни предмети са других смерова
 2  3  2  8  

Напомена: Предмет Р319 Теорија израчунљивости не може да бира студент који је слушао истоимени предмет на основним студијама.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести