Семинар за рачунарство и примењену математику, 25. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн и уживо у уторак, 25. априла 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Марија Шеган-Радоњић, Милан Тодоровић, Маја Новаковић, Математички институт САНУ, Београд
 
Наслов предавања: ДОСТУПНОСТ И ОТВОРЕНОСТ ПОДАТАКА О АРХЕОЛОШКОМ НАСЛЕЂУ У СРБИЈИ
 
Апстракт: У Републици Србији постоји вишедеценијска пракса документовања археолошког наслеђа у електронском окружењу, а данас постоји и обавеза установа одговорних за археолошко наслеђе у Србији да имплементирају законом прописани информациони систем и да податке унете у тај систем шаљу у државни дата центар ради управљања и трајног чувања. Такође, пошто је Влада Србије препознала важност поновне употребе података који су у поседу њених јавних институција, истакла је своје стратешко опредељење за њихово отварање путем низа прописа и аката. Међутим, и поред законске регулативе, у пракси се установе заштите у Србији, уместо модела апсолутне доступности и отвореног приступа подацима, и даље опредељују за принцип селективне доступности. Рад се отуда осврће на актуелно стање у погледу доступности података о археолошком наслеђу у Србији у 2022. години и испитује могућности њиховог коришћења и поновне употребе. Детаљнија најава је доступна на страници: http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/seminars/programs/seminar2.apr2023.php#link3
 
Напомена: Линк за онлајн приступ:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

За активно учешће неопходна је регистрација преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

детаљније

Студентски семинар, 21. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 21. априла 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова. 

Предавач: Милица Вугделић, St. John’s College, University of Cambridge


Наслов предавања: ТРИ АЛГОРИТАМСКИ НЕРЕШИВА ПРОБЛЕМА У ТЕОРИЈИ ГРУПА
 

Апстракт: 
Три Денова проблема у теорији (презентација) група питају да ли је могуће алгоритамски одлучити је ли задата реч у групи тривијална (проблем речи), јесу ли два задата елемента групе коњугати (проблем коњугације) и да ли задата презентација описује тривијалну групу (проблем изоморфизма). Одговор на сва три питања је не, а у овом предавању ћемо проћи кроз ове резултате, представљајући само главе идеје или алатке из доказа. Уз то, приказаћемо како се класе група које имају решив проблем речи, а нерешив (или довољно сложен) проблем коњугације могу користити у криптографији. Ово предавање ће бити прегледног карактера, а претпоставља основно знање из теорије група.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Одељење за механику, 19. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 19. априла 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: проф. др Дејан Урошевић, Катедра за астрономију, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: АНТИКИТЕРА - ДРЕВНА АСТРОНОМСКА МЕХАНИЧКА НАПРАВА
 
Апстракт:
Током предавања биће приказан историјски осврт, који креће од самог проналаска непроцењиво вредног археолошког материјала, преко описа да је врло могуће да тај материјал представља остатке некада давно конструисаног механизма, да би се стигло до модерних интерпретација да је Антикитера механизам софистицирана механичка направа која се користила за опис астрономских појава. Биће продискутовани резултати објављени недавно (током претходне две године) а на тему шта је све ова механичка направа могла да опише од појава које се примећују на небу.
 
Напомене:
Семинар је могуће пратити и онлајн. Предавања можете пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

детаљније

Семинар Геометрија и примене, 20. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 20. априла 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17.15.

Предавач: Милош Ђорић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: БЛИЗУ КЕЛЕРОВА СТРУКТУРА НА КОМПЛЕКСНОМ ПРОЈЕКТИВНОМ ПРОСТОРУ CP^3
 
Апстракт: На предавању ће бити уведена близу Келерова структура на комплексном пројективном простору CP^3, као простору твистора над сфером S^4. Такође, помоћу Хопфовог раслојења са сфере S^7 на CP^3, биће дата веза између Келерове и близу Келерове структуре на CP^3, у виду формула за одговарајућу скоро комплексну и скоро продукт  структуру, Риманову метрику, Леви-Чивита конексију, као и за Риманов тензор кривине.
 
Напомене:
Семинар је могуће пратити и онлајн. Регистрација за учешће на семинару: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ

Уколико сте већ регистровани, предавање можете пратити на следећем линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

Неулоговани корисници могу пратити пренос предавања на овом линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1

детаљније

Одељење за математику, 21. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 21. априла 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.

Предавач: Војкан Јакшић, McGill University, Montreal

Наслов предавања: UNIVERSAL ENTROPY ESTIMATORS
 
Апстракт:
The performance studies of the celebrated Lempel–Ziv coding algorithm have led to some deep  insights into the specific entropy and relative entropy of stationary measures on shift spaces. Notable  among those is the characterization of the specific entropy of a stochastic source in terms of the exponential asymptotics of recurrence times of a typical signal, and the related characterization of the specific cross entropy in terms of waiting times. These and other related entropic estimators have found diverse practical applications beyond information theory. In this talk I will describe a research program dealing with refinements of the mathematical theory of entropic estimators that originated in information theory, and to their theoretical and practical applications.

Based on the joint works with G. Cristadoro, M. Degli Esposti, and R. Raquepas.

Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 19. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 19. априла 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 11 часова.

Предавач: Миодраг Матељевић, академик

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА И СТВАРНОСТ
 
Апстракт:
У тексту [3] у припреми аутор разматра однос математике и физичке реалности и дотиче фудаментална питања: у вези са темељима и дометима науке и математике, како природа функционише и шта је смисао нашег постојања? Мада се сматра да је математика најпрецизнија наука, математичке теорије не могу да докажу да су непротивуречне. О ауторовим погледима на математику видети [1,2]. У [2] прво је дат кратак историјски преглед идеја и појмова са мотивацијама из реалног света. Наведене су изјаве познатих личности о математици и разматрани појмови: гранична вредност, извод, екстремне вредности, стационарне тачке, допринос развоју функционалног размишљања у вези са конвексности и једнодимензионалним кретањем и инерцијски системи (један задатак са PISA теста у вези са појмом конвексности), примене метода визуализације  на неке математичке проблеме. Модификован је Архимедов приступ  за израчунавање површине коју ограничава парабола.У Секцији 2 [2]  дат је  доказ познате неједнакости Михаила Петровића  о конвексним функцијама применом метода визуализације.


[1] Миодраг Матељевић , Хѕперболичка  геометрија and Schwarz lemma, The seventh Symposium “Mathematics and Applications“ Новембер 4, 2016.
[2] М. Матељевић, Неки аспекти теорије потенцијала, визуализација, варијациони рачун и примене, Академске беседе књ. 2, 2019, редовиних чланова САНУ који су изабрани 8. новембра 2018 год. У издању Српске академије наука и уметности, 73-110, ISSN 2466-5134
[3] М. Матељевић, Математика и стварност (скица, текст у припреми)


Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/yujMwF3JyYqzw6Jth/2m0heDiyDRqBDFTDIItulzyPrdbs5PT8mt_WmgRpRgr

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CyzPn2zriMsWWNzii

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 19. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 19. априла 2023, са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Joao Paulo Carvalho, INESC-ID/Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal
 
Наслов предавања: FUZZY FINGERPRINTS: FROM USER IDENTIFICATION TO LARGE LANGUAGE MODELS
 
Апстракт: Fuzzy Fingerprints (FFP) are a frequency-based compact classification technique inspired by human fingerprints. They usually perform and compare well against other machine learning techniques when the number of classes is very large. FFPs have been used and adapted for tasks such as mobile phone user identification, web user identification, text authorship attribution, Tweet Topic Detection, prediction of Intensive Care Unit readmissions from medical text notes, Memory-based Collaborative filtering solutions in the Recommendation Systems domain, or cyberbullying detection in social networks.

FFPs have been successfully used as an interpretable text classification technique, but, like most other techniques, have lately been largely surpassed in performance by Large Pre-trained Language Models (LLM), such as BERT or RoBERTa. However, these LLM suffer from the lack of interpretability and explainability. Recently we were able to combine the interpretability and compact characteristics of the FFP framework with the robustness of the large pre-trained models and shown that, even with a small FFP size, this new architecture can generalize and compete with the results from fine-tuned LLM models.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар Биоинформатика, 19. априла 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан уживо уз онлајн пренос у среду, 19. априла 2023, у сали БИМ Математичког факултета са почетком у 18.15.
 
Предавач: Андреа Симеон (Михајловић), Институт Биосенс

Наслов предавања: MULTI-VIEW BOOSTING WITH ADVERSARIAL MULTI-ARM BANDITS ON INCOMPLETE MICROBIOME VIEWS
 
Биографија предавача, апстракт предавања и Webex линк су доступни на
http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/

Организатори семинара Биоинформатика су Српско друштво за биоинформатику и рачунарску биологију (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) и Математички факултет Универзитета у Београду.

детаљније

Семинар Катедре за вероватноћу и статистику, 18. април 2023.

Наредни састанак Семинара Катедре за вероватноћу и статистику биће одржан у уторак, 18. априла 2023, у сали 840 Математичког факултета, са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Милена Вулетић (Универзитет у Оксфорду)

Наслов предавања: Fin-GAN: FORECASTING AND CLASSIFYING FINANCIAL TIME SERIES VIA GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS

Абстракт: We investigate the use of Generative Adversarial Networks (GANs) for probabilistic forecasting of financial time series. To this end, we introduce a novel economics-driven loss function for the generator. This newly designed loss function renders GANs more suitable for a classification task, and places them into a supervised learning setting, whilst producing full conditional probability distributions of price returns given previous historical values. Our approach moves beyond the point estimates traditionally employed in the forecasting literature, and allows for uncertainty estimates. Numerical experiments on equity data showcase the effectiveness of our proposed methodology, which achieves higher Sharpe Ratios compared to classical supervised learning models, such as LSTMs and ARIMA.

Предавање је могуће пратити и онлајн, путем следећег линка:

https://zoom.us/j/95910978522?pwd=T2U2aXY2VklHZHh6aiswQTQ2RXREdz09

Meeting ID: 959 1097 8522
Passcode: 451968

детаљније

КГТА семинар, 13. април 2023.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 13. априла 2023, у сали 301ф Математичког института САНУ од 12.15 до 13.30 часова.

Предавач: Раде Живаљевић

Наслов предавања: ГЕЈЛОВА ТРАНСОРМАЦИЈА И ОРЈЕНТИСАНИ МАТРОИДИ (2. део)
 
Апстракт: Гејлова трансформација, као метод за изучавање комбинаторне структуре конвексних политопа, има и неочекиване и врло интересатне примене у математици и природним наукама. У овом и следећим предавањима следимо неке од ових примена, нпр. Антона Ајзенберга који у свом блогу https://vk.com/wall-174278716_361?lang=en  говори о примени на фазне дијаграме у геоехемији. Видећемо и каква је улога Гејлове трансформације у теорији орјентисаних матроида, али биће речи и о везама са интеграбилним динамичким системима и другим темама. Предавања су из класе "креда луталица" (тј. намењена су широј публици и сви су позвани да дају свој допринос).
 

Напомене: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести