Финансијске обавезе студената

Опште информације

Све уплате врше се на рачун Математичког факултета број: 840-181 5666-68

Напомена: уплате и ПНБ (позив на број)

Школарину, као и остале врсте уплата, студенти треба да обаве тако што попуњавају ПНБ по моделу 97. Тачан ПНБ, за сваку врсту уплате, види се исписан на страници у електронском индексу. ПНБ је јединствен за сваког студента, што значи да последњих осам цифара представља број индекса.

Пример можете погледати овде.

Уплате треба обавити најкасније 3 дана пре завршетка неког конкурса одн. рока за уплате.

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

Одлука о висини школарине и ценовнику услуга за школску 2020/2021. годину

1. рата се уплаћује приликом уписа, (студенти могу прву платити у два дела)
Остатак школарине дели се у пет једнаких рата по следећем ритму (важи за све нивое студија):
2. рата до 14.1.2021.
3. рата до 28.2.2021.
4. рата до 31.3.2021.
5. рата до 13.5.2021.
6. рата до 12.8.2021.

Самофинансирајући студенти су дужни да се упишу у школску 2020/2021. годину са минималним бројем ЕСПБ, које одређује надлежно Министарство.

Студенти који су на буџету могу да упишу и више од 60 ЕСПБ у школској 2020/2021. години, уз одговарајућу доплату по ЕСП боду.
Студенти на сва три нивоа студија који се уписују као самофинансирајући, а школарина им је сведена на нула динара, дужни су да уплате 1.000 дин приликом уписа због таксе коју Факултет плаћа Универзитету. Одлука бр 568/1 23.9.2020. године.

Студенти који су били на мировању у школској 2019/2020. години

Основне академске студије (ОАС) 2020/2021

Студенти који се уписују у наредну годину основних академских студија (ОАС) у школској 2020/2021. години

Мастер (МАС) и докторске академске студије (ДАС) 2020/2021

Накнада за трошкове подношења пријаве на конкурс за упис на мастер и докторске академске студије у школској 2018/2019. години износи 6500,00 дин. према Одлуци број: 571/1 од 23.9.2020.

Студенти који се први пут уписују на МАС у школској 2020/2021. години

Студенти који се уписују у наредну годину студија МАС у школској 2020/2021. години

Студенти који се први пут уписују на ДАС у школској 2020/2021. години

Студенти који се уписују у наредну годину студија ДАС у школској 2020/2021. години
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести