Финансијске обавезе студената

Одлука о измирењу доспелих финансијских обавеза у школској 2016/2017. годиниОдлука о измирењу  I рате школарине за 2016/2017. годину

Финансије - основне академске студије
Финансије - мастер академске студије
Финансије - докторске академске студије

Молбе - смањење школарине

Одлука о статусу мировања за школску 2015/2016. годину

Одлука о финансијама за продужену годину

Ако се студент прве године студија, уписан у првом уписном року, испише пре 1. августа, школарина за прву годину студија умањује се за 90%. У случају исписивања самофинансирајућих студената школарина за текућу годину умањује се за:

80% ако је испис обављен до 1. новембра;
70% ако је испис обављен до 1. децембра;
60% ако је испис обављен до 1. јануара наредне године;
40% ако је испис обављен до 1. марта наредне године;

После овог рока школарина се не враћа.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести