Савет факултета

Савет факултета је орган управљања Факултета.

Савет Факултета има 23 члана, од којих 15 бирају запослени на Факултету, четири члана именује оснивач и четири члана бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета три члана су из реда ненаставног особља.

Мандат чланова Савета траје три године. Изузетно, мандат чланова Савета - представника студената траје једну годину. Мандат чланова Савета тече од дана конституисања Савета. Мандат члана Савета који је накнадно изабран или именован траје до истека мандата Савета.

Списак чланова Савета:

др Миодраг Живковић, редовни професор, председник Савета
др Владимир Филиповић, ванредни професор
др Владица Андрејић, доцент
др Владимир Грујић, доцент
др Горан Ђанковић, доцент
др Ђорђе Кртинић, доцент
доц. др Драгана Илић, доцент
др Јелена Катић, доцент
др Филип Марић, доцент
Маша Вуковић, асистент
Марек Светлик, асистент
Милош Ђорић, асистент

Душко Вишић, систем администратор
Ђуро Мишљеновић, виши стручни сарадник
Славица Димитров, спремачица

др Оливера Станковић, председник Европске комисије за Србију, Београд
мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије, Београд
Горан Алексић, дипломирани математичар, Београд
Јасмина Бојовић, Републички завод за здравствено осигурање у Београду

Ивана Бешлић, студенткиња
Ивана Јанкић, студенткиња
Душица Крстић, студенткиња
Марија Марјановић, студенткиња
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести