Контакт

Математички факултет

 • Адреса: Цара Душана 62-64
 • Мапа

Деканат

 • Административно-технички секретар декана и продекана:
  Јелена Спасојевић
 • Телефони:
  +381 (0) 11 202 78 01
  +381 (0) 64 865 01 79
 • Факс: +381 (0) 11 263 01 51
 • И-мејл:
  sekretarica[at]matf.bg.ac.rs
  dekanat[at]matf.bg.ac.rs

Секретаријат факултета

 • Телефони:
  +381 (0) 11 202 78 08
  +381 (0) 11 202 78 09
  +381 (0) 11 202 78 10

Односи с јавношћу

 • Менаџер за односе са јавношћу:
  Сања Косановић
 • Телефони:
  +381 (0) 11 202 78 06
  +381 (0) 64 865 01 79
 • Факс: +381 (0) 11 263 01 51
 • И-мејл: pr[at]matf.bg.ac.rs

Студентска служба

 • Телефони:
  +381 (0) 11 202 78 18 - шеф службе
  +381 (0) 11 202 78 11 - референти
  +381 (0) 11 202 78 55 - референти
  +381 (0) 11 202 78 56 - референти
  +381 (0) 64 865 00 03

Библиотека

 • Телефони:
  +381 (0) 11 202 78 47 - шеф службе
  +381 (0) 11 202 78 49 - библиотекари

Рачунарска лабораторија

 • Телефони:
  +381 (0) 11 202 78 12 - шеф службе
  +381 (0) 11 202 78 14 - сервер сала
  +381 (0) 11 202 78 15 - сервер сала
  +381 (0) 11 202 78 16
  +381 (0) 11 202 78 17
  +381 (0) 11 308 12 07 (у Ватрослава Јагића 5)

Рачуноводство

 • Телефон/Факс: +381 (0) 11 202 78 57 - шеф службе
 • Телефон: +381 (0) 11 202 78 58 - референти

 


Пошаљите поруку:

 

 Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести