Математика (акр.2015)

Основне академске студије студијског програма Математика

  • Дужина студија: 4 године (8 семестара)                   
  • Укупан број ЕСПБ: 240
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
  • Након завршетка основних академских студија стиче се стручни назив дипломирани математичар.

Програми студија:

 

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести