Изборни модул теоријска математика и примене

Основне академске студије студијског програма математика

- Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
- Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
- Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

1. Година


Двосеместрални предмети у 1. и 2. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Анализа 1 4+4+1 20
2.  Линеарна алгебра

2+2+1

(3+3)

13
1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Увод у математичку логику
2+2 5
2.  Програмирање 1 2+2+1 6
3.  Страни језик
3+0 4
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Геометрија 1 2+2+1 6
2.  Програмирање 2 2+2+1 6
Укупно 51 60


2. Година


Двосеместрални предмети у 3. и 4. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 2 4+4  18
3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
2+2 5
2. Геометрија 2 3+3 6
3. Алгебра 1 3+2 6
4. Изборни блок ММ1 2+2 5
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Објектно оријентисано програмирање 2+2 5
2. Геометрија 3 2+2 5
3. Увод у нумеричку математику 2+2+1 5
4. Изборни блок ММ2 2+2 5
Укупно 52 60Изборни блок ММ1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Дискретна математика 2+2 5
2. Увод у финансијску математику 2+2 5
Изборни блок ММ2
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у филозофију 2+2 5
2. Програмски пакети у математици 2+2 5


3. Година

5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 3А 3+2 5
2. Комплексна анализа А 2+2 5
3. Алгебра 2 2+2 5
4. Диференцијалне једначине А 2+2 5
5. Топологија А 2+2 5
6. Изборни блок ММ3 2+2 5
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 3Б 3+2 5
2. Комплексна анализа Б 2+2 5
3. Алгебра 3 2+2 5
4. Диференцијалне једначине Б 2+2 5
5. Топологија Б 2+2 5
6. Геометрија 5 2+2+1 5
Укупно 51 60Изборни блок ММ3
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Теорија бројева 1 2+2 5
2. Увод у релационе базе података 2+2 5
3. Нумеричка анализа 1А
2+2 54. Година

7. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика А 2+2 5
2. Диференцијална геометрија 4+2 6
3. Дистрибуције и парцијалне једначине А 2+2 5
4. Методика наставе математике и рачунарства 2+2 5
5. Алгебарска топологија 3+1 5
6. Изборни блок ММ4 2+2 5
8. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика Б 2+2 5
2. Историја и филозофија математике 3+0 3
3. Дистрибуције и парцијалне једначине Б 2+2 5
4. Изборни блок ММ5 2+2 5
5. Изборни блок ММ6 2+2 5
6. Изборни блок ММ7 3+2 6
Укупно 50 60


Изборни блок ММ4
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Одабрана поглавља астрономије 2+2 5
2. Увод у теоријску механику 2+2 5
Изборни блок ММ5
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Геометријска теорија функција 1
2+2 5
2. Теорија игара са применама 2+2 5
3. Увод у теорију динамичких система
2+2
5
Изборни блок ММ6
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Општа теорија релативности и космологија
2+2 5
2. Геометрија 4 2+2+1 5
3. Математичке методе квантне механике 2+2 5
Изборни блок ММ7
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Одабрана поглавља анализе 3+2 6
2. Одабрана поглавља алгебре и математичке логике 3+2 6
3. Одабрана поглавља геометрије и топологије
3+2 6

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести