Изборни модул статистика, актуарска и финансијска математика

Основне академске студије студијског програма математика

- Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
- Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
- Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

1. Година


Двосеместрални предмети у 1. и 2. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Анализа 1 4+4+1 20
2.  Линеарна алгебра

2+2+1

(3+3)

13
1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Увод у математичку логику
2+2 5
2.  Програмирање 1 2+2+1 6
3.  Страни језик
3+0 4
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Геометрија 1 2+2+1 6
2.  Програмирање 2 2+2+1 6
Укупно 51 60


2. Година


Двосеместрални предмети у 3. и 4. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 2 4+4  18
3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
2+2 5
2. Геометрија 2 3+3 6
3. Алгебра 1 3+2 6
4. Увод у вероватноћу
2+2 5
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Објектно оријентисано програмирање 2+2 5
2. Геометрија 3 2+2 5
3. Увод у нумеричку математику 2+2+1 5
4. Увод у статистику 2+2 5
Укупно 52 60


3. Година


5. Семестар
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Анализа 3А 3+2 5
2. Комплексна анализа
2+2 5
3. Диференцијалне једначине А 2+2 5
4. Теорија вероватноћа 4+4 10
5. Статистички софтвер 1 0+2 3
6. Семестар
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Математичка статистика 4+4 10
2. Случајни процеси 4+4 9
3. Статистички софтвер 2 0+2 3
4. Теорија узорака 2+2 5
5. Изборни блок МС1 2+2+1 5
Укупно 50 60Изборни блок МС1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Геометрија 4 2+2+1 5
2. Геометрија 5 2+2+1 5


4. Година


7. Семестар
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Алгебра 2 2+2 5
2. Методика наставе математике и рачунарства 2+2 5
3. Статистички софтвер 3 0+2+1 4
4. Елементи актуарске математике 2+2 5
5. Изборни блок МС2 2+2 5
6. Изборни блок МС3 2+2 5
8. Семестар
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Временске серије и примене у финансијама 3+2 6
2. Статистички софтвер 4 0+2+1 4
3. Диференцијалне једначине Б 2+2 5
4.
Елементи финансијске математике 3+2 6
5. Изборни блок МС4 2+2 5
6. Изборни блок МС5 бар 2+2 5
Укупно бар 48   60Изборни блок МС2
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Линеарни статистички модели 2+2 5
2. Дисперзиона анализа 2+2 5
Изборни блок МС3
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Увод у теоријску механику 2+2 5
2. Одабрана поглавља астрономије 2+2 5
Изборни блок МС4
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Теорија информације 2+2 5
2. Увод у филозофију 2+2 5
3. Програмски пакети у математици 2+2 5
4. Очигледна топологија 2+2 5
5. Веб програмирање 2+2 5
Изборни блок МС5
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Анализа 3Б
3+2 5
2. Функционална анализа
2+2 5
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести