Изборни модул професор математике и рачунарства

Основне академске студије студијског програма математика

- Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
- Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
- Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

1. Година


Двосеместрални предмети у 1. и 2. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Анализа 1 4+4+1 20
2.  Линеарна алгебра

2+2+1

(3+3)

13
1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Увод у математичку логику
2+2 5
2.  Програмирање 1 2+2+1 6
3.  Страни језик
3+0 4
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Геометрија 1 2+2+1 6
2.  Програмирање 2 2+2+1 6
Укупно 51 60


2. Година


Двосеместрални предмети у 3. и 4. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 2 4+4  18
3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
2+2 5
2. Геометрија 2 3+3 6
3. Алгебра 1 3+2 6
4. Изборни блок МЛ1 2+2 5
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Објектно оријентисано програмирање 2+2 5
2. Геометрија 3 2+2 5
3. Увод у нумеричку математику 2+2+1 5
4. Изборни блок МЛ2 2+2 5
Укупно 52 60Изборни блок МЛ1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Дискретна математика 2+2 5
2. Увод у финансијску математику 2+2 5
Изборни блок МЛ2
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у филозофију 2+2 5
2. Програмски пакети у математици 2+2 5


3. Година


5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у комплексну анализу 2+2 5
2. Алгебра 2 2+2 5
3. Диференцијалне једначине А 2+2 5
4. Методика наставе математике А 2+2 5
5. Увод у астрономију 2+2 5
6. Изборни блок МЛ8
4+0 5
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Теорија мере и интеграције 2+2 5
2. Елементарна теорија бројева
2+2 5
3. Геометрија 4 2+2+1 5
4. Диференцијалне једначине Б 2+2 5
5. Методика наставе математике Б 2+2 5
6. Изборни блок МЛ3 2+2 5
Укупно 49 60


Изборни блок МЛ3
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Алгебра 3
2+2 5
2. Очигледна топологија 2+2 5
Изборни блок МЛ8
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Педагогија са психологијом
4+0 5
2.  Педагогија
2+0 3
3.  Психологија 2+0 3


4. Година


7. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика А 2+2 5
2. Методика наставе рачунарства А 2+2 5
3. Образовни софтвер 2+2 5
4. Методика наставе математике Ц 2+2 5
5. Изборни блок МЛ4 2+2 5
6. Изборни блок МЛ5 3+2 5
8. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика Б 2+2 5
2. Методика наставе рачунарства Б 2+2 5
3. Историја и филозофија математике 3+0 3
4. Пракса наставе математике и рачунарства 0+4+2 6
5. Изборни блок МЛ6 2+2 5
6. Изборни блок МЛ7 3+2 6
Укупно 51 60


Изборни блок МЛ4
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Одабрана поглавља астрономије 2+2 5
2. Увод у теоријску механику 2+2 5
Изборни блок МЛ5
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Одабрана поглавља анализе А
2+2 5
2. Једначине математичке физике 2+2 5
3. Одабрана поглавља геометрије А 
2+2
5
Изборни блок МЛ6
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Веб програмирање 2+2 5
2. Геометрија 5 2+2+1 5
3. Теорија алгоритама 2+2 5
Изборни блок МЛ7
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Заснивање математике 3+2 6
2. Одабрана поглавља анализе Б
3+2 6
2. Одабрана поглавља алгебре и математичке логике 3+2 6

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести