Изборни модул астрономија

Основне академске студије студијског програма математика

- Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
- Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
- Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

1. Година


Двосеместрални предмети у 1. и 2. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Анализа 1 4+4+1 20
2.  Линеарна алгебра

2+2+1

(3+3)

13
1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Увод у математичку логику
2+2 5
2.  Програмирање 1 2+2+1 6
3.  Страни језик
3+0 4
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Геометрија 1 2+2+1 6
2.  Програмирање 2 2+2+1 6
Укупно 51 60


2. Година


Двосеместрални предмети у 3. и 4. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 2 4+4  18
3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
2+2 5
2. Геометрија 2 3+3 6
3. Алгебра 1 3+2 6
4. Општа астрономија 1
2+2 5
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Објектно оријентисано програмирање 2+2 5
2. Геометрија 3 2+2 5
3. Увод у нумеричку математику 2+2+1 5
4. Општа астрономија 2 2+2 5
Укупно 52 603. Година


5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Ефемеридска астрономија 1 2+3 5
2. Диференцијалне једначине 3+2 5
3. Алгебра 2 2+2 5
4. Комплексне функције 2+2 5
5. Рационална механика 1 2+3 6
6.

Општа астрофизика 1

2+2+1 6
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у небеску механику 3+2 6
2. Практична астрономија
2+3 6
3. Функционална анализа 2+2 5
4. Изборни блок МА1 2+3 6
5. Изборни блок МА2 2+2+1 5
Укупно 52 60


Изборни блок МА1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Општа астрофизика 2
2+2+1 6
2. Положајна астрономија
2+3 6
Изборни блок МА2
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Геометрија 4 2+2+1 5
2. Геометрија 5 2+2+1 5


4. Година


7. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика А 2+2 5
2. Обрада астрономских посматрања 1
3+2 5
3. Динамика Сунчевог система
3+2 5
4. Методика наставе математике и рачунарства 2+2 5
5. Изборни блок МА3 2+2 5
6. Изборни блок МА4 2+2 5
8. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика Б 2+2 5
2. Планетарна астрономија
3+2 5
3. Звездана астрономија
2+2 5
4. Изборни блок МА5 2+2 5
5. Изборни блок МА6 бар 2+2 5
6. Изборни блок МА7 бар 2+2 5
Укупно бар 51 60


Изборни блок МА3
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Рационална механика 2 2+2 5
2. Оперативни системи
2+2 5
Изборни блок МА4
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у финансијску математику 2+2 5
2. Педагогија са психологијом 4+0
5
3. Увод у релационе базе података 2+2
5
Изборни блок МА5
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Динамика звезданих система
2+2 5
2. Ефемеридска астрономија 2
3+2 5
3. Увод у астробиологију 2+2 5
Изборни блок МА6
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Теоријска астрономија
2+3 5
2. Софтверски пакети у астрономији 2+3 5
3. Увод у теорију релативности и космологију 2+2 5
Изборни блок МА7
  Предмет Часови ЕСПБ
1. Практичне методе астрономских посматрања
2+2 5
2. Обрада астрономских посматрања  2
2+2+1 5Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести