Изборни модул примењена математика

Основне академске студије студијског програма математика

- Студије трају 4 године и имају обим од 240 ЕСПБ
- Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
- Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

 

1. Година


Двосеместрални предмети у 1. и 2. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Анализа 1 4+4+1 20
2.  Линеарна алгебра

2+2+1

(3+3)

13
1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Увод у математичку логику
2+2 5
2.  Програмирање 1 2+2+1 6
3.  Страни језик
3+0 4
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1.  Геометрија 1 2+2+1 6
2.  Програмирање 2 2+2+1 6
Укупно 51 60


2. Година


Двосеместрални предмети у 3. и 4. семестру
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 2 4+4  18
3. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у организацију и архитектуру рачунара 1
2+2 5
2. Геометрија 2 3+3 6
3. Алгебра 1 3+2 6
4. Изборни блок МП1 2+2 5
4. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Објектно оријентисано програмирање 2+2 5
2. Геометрија 3 2+2 5
3. Увод у нумеричку математику 2+2+1 5
4. Изборни блок МП2 2+2 5
Укупно 52 60Изборни блок МП1
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Дискретна математика 2+2 5
2. Увод у финансијску математику 2+2 5
Изборни блок МП2
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Веб програмирање
2+2 5
2. Програмски пакети у математици 2+2 5


3. Година

5. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 3А 3+2 5
2. Комплексне функције
2+2 5
3. Алгебра 2 2+2 5
4. Диференцијалне једначине А 2+2 5
5. Нумеричка анализа 1А 2+2 5
6. Изборни блок МП3 2+2 5
6. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Анализа 3Б 3+2 5
2. Увод у теорију екстремалних проблема 2+2 5
3. Нумеричка анализа 1Б 2+2 5
4. Диференцијалне једначине Б 2+2 5
5. Конвексна анализа 2+2 5
6. Изборни блок МП4 2+2+1 5
Укупно 52 60


Изборни блок МП3
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Увод у релационе базе података 2+2 5
2. Образовни софтвер 2+2 5
3. Теорија апроксимација 2+2+1 5
Изборни блок МП4
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Геометрија 4 2+2+1 5
3. Геометрија 5 2+2+1 5


4. Година

7. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика А 2+2 5
2. Нумеричка анализа 2А 2+2 5
3. Једначине математичке физике
2+2 5
4. Методика наставе математике и рачунарства 2+2 5
5. Методе математичког програмирања
2+2 5
6. Изборни блок МП5 2+2 5
8. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Вероватноћа и статистика Б 2+2 5
2. Нумеричка анализа 2Б 2+2 5
3. Варијациони рачун 3+1 5
4. Основе математичког моделирања 2+2 5
5. Изборни блок МП6 2+2 5
6. Изборни блок МП7 2+2 5
Укупно 48 60


Изборни блок МП5
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Одабрана поглавља астрономије 2+2 5
2. Увод у теоријску механику 2+2 5
Изборни блок МП6
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Теорија игара са применама 2+2 5
2. Операциона истраживања 2+2 5
3. Алгебра 3 2+2
5
3. Програмирање база података
2+2
5
Изборни блок МП7
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Парцијалне једначине 2+2 5
2. Обрада сигнала 2+2 5Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести