Математика (акр. 2015)

Мастер академске студије студијског програма Математика

  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)                   
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Након завршетка мастер академских студија стиче се академски назив Мастер математичар.
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године.

Програми студија:


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести