Изборни модул рачунарство и информатика (2МР)

Мастер академске студије, студијски програм Математика

  • Модул: Рачунарство и информатика
  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

 

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет А1 2+3+2 8
2. Изборни предмет А2 2+3+2 8
3. Изборни предмет Б1
2+3+2 8
4. Мастер рад 1
0+0+5 6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет А3 2+3+2 8
2. Изборни предмет Б2
2+3+2 8
3. Мастер рад 2
0+0+10 14
Укупно 50 60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2МР (група А)
  Predmet Часови
ЕСПБ
1. Увод у биоинформатику 2+3+2 8
2. Научно израчунавање 2+3+2 8
3. Информациони системи 2+3+2 8
4. Аутоматско резоновање 2+3+2 8
5. Теорија израчунљивости 2+3+2 8
6. Конструкција и анализа алгоритама 2 2+3+2 8
7. Истраживање података Б
2+3+2 8
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2МР (група Б)
1. Формалне методе 2+3+2 8
2. Увод у биоинформатику
2+3+2 8
3. Теорија језика и аутомата 2+3+2 8
4. Криптографија 
2+3+2 8
5. Геометријски алгоритми 2+3+2 8
6. Паралелни алгоритми 2+3+2 8
7. Алгоритми текста 2+3+2 8
8. Дизајн програмских језика 2+3+2 8
9. Верификација софтвера 2+3+2 8
10. Дистрибуиране и објектне базе података 2+3+2 8
11. Развој софтвера 2 2+3+2 8
12. Управљање пројектима у индустрији и науци 2+3+2 8
13. Обрада дигиталних слика 2+3+2 8
14 ВЛСИ суперрачунари 2+3+2 8
15. Специјални курс 2+3+2 8
16. Изборни предмет групе А 2+3+2 8
17. Изборни предмет са другог модула 2+3+2 8
18. Истраживање података Б 2+3+2 8
18. Машинско учење 2+3+2 8
19. Програмирање за веб
2+3+2 8
20. Функционално програмирање
2+3+2 8
21. Математичко програмирање и оптимизација
2+3+2 8


 
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести