Изборни модул статистика, актуарска и финансијска математика (2МС)

Мастер академске студије, студијски програм Математика

  • Модул: Статистика, актуарска и финансијска математика
  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године

 

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1 3+2+2 8
2. Изборни предмет 2 3+2+2 8
3. Студијски истраживачки рад 1 0+0+7 6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3 3+2+2 8
2. Студијски истраживачки рад 2 0+0+12 10
3. Мастер рад 0+0 20
Укупно 40 60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2МС (група 2ИПМС)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Стохастички модели у операционим истраживањима
3+2+2 8
2. Животно осигурање 3+2+2 8
3. Одабрана поглавља математичке статистике 3+2+2 8
4. Одабрана поглавља теоријске вероватноће 3+2+2 8
5. Предмет са другог модула
3+2+2 8
6. Одабрана поглавља случајних процеса 3+2+2 8
7. Специјални курс
2+3+2 8

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести