Изборни модул примењена математика (2МП)

Мастер академске студије, студијски програм Математика

  • Модул: Примењена математика
  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1 3+2+2 8
2. Изборни предмет 2 3+2+2 8
3. Студијски истраживачки рад 1 0+0+7 6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3 3+2+2 8
2. Студијски истраживачки рад 2 0+0+12 10
3. Мастер рад 0+0 20
Укупно 40 60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2МП (група 2ИПМП)
  Predmet Часови
ЕСПБ
1. Комбинаторна оптимизација 3+2+2 8
2. Метод коначних елемената 3+2+2 8
3. Оптимално управљање 3+2+2 8
4. Математичко моделирање 3+2+2 8
5. Операциона истраживања 3+2+2 8
6. Одабрана поглавља нумеричке математике 3+2+2 8

7.

Одабрана поглавља оптимизације 3+2+2 8
8. Нумеричке методе оптимизације А 3+2+2 8
9. Нумеричке методе оптимизације Б
3+2+2 8
10. Специјални курс
2+3+2 8
11. Машинско учење
2+3+2 8
12. Предмет са другог модула 3+2+2 8Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести