Астрономија и астрофизика (акр. 2015)

Мастер академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика

  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)       
  • Укупан број еспб: 60
  • Након завршетка мастер академских студија стиче се академски назив Мастер астроном.

Програми студија:

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести