Изборни модул астроинформатика (2АА)

Мастер академске студије, студијски програм Астрономија и астрофизика

  • Модул: Астроинформатика
  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2015/16. године

1. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  3+2+2  8
2. Изборни предмет 2  3+2+2  8
3. Изборни предмет 3

 0+0+7

(0+2+4)

 6
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 4  3+2+2  8
2. Студијски истраживачки рад 1
 0+0+12  10
3. Мастер рад  0+0  20
Укупно  40 (39)  60


ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА МОДУЛА 2АФ (група 2ИПМЛ)
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Интернет и софтверски пакети у астрономији
3+2+2 8
2. Теорија релативности и космолошки модели 3+2+2 8
3. Звездани системи 3+2+2 8
4. Планетарни системи 3+2+2 8
5. Теорија одређивања орбита 3+2+2 8
6. Савремени методи практичне астрономије 3+2+2 8
7. Дизајн свемирских мисија 3+2+2 8
8. Астробиологија 3+2+2 8
9. Школска пракса 0+2+4 6
11. Предмет са другог програма или модула мастер студија 1 3+2+2 8
12. Предмет са другог програма или модула мастер студија 2 3+2+2 8
13. Педагогија са психологијом 0+0+7 6
14. Педагогија
2+0+1 3
15. Психологија
2+0+1 3
16. Специјални курс
0+0+7 6
17. Студијски истраживачки рад 2 0+0+7 6Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести