Seminar Bioinformatika, 24. februar, 2021.

Naredni sastanak seminara Bioinformatika biće održan onlajn u sredu, 24. februara 2021. sa početkom u 18:15.

Predavač: Anđela Rodić, asistent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Naslov predavanja: BIOFIZIČKI I BIOINFORMATIČKI PRISTUP U ISTRAŽIVANjU PRENOŠENjA VIRUSA SARS-COV-2 U POPULACIJI

Apstrakt:
Biofizičari sa Biološkog fakulteta su, u saradnji sa naučnicima i nastavnicima sa Instituta za fiziku i Medicinskog fakulteta, sproveli istraživanje uticaja demografskih i klimatskih faktora na prenošenje virusa-izazivača bolesti COVID-19. Istraživanje kombinuje biofiziku (primena nelinearnih dinamičkih kompartmentalnih modela), bioinformatiku (prikupljanje i analiza velike količine podataka) i analizu široko rasprostranjenih obrazaca rasta infekcije ("scaling relations" u biofizici). Dobijeni rezultati ukazuju na to da nekoliko demografskih i meteoroloških faktora značajno utiče na inherentnu prenosivost (osnovni reprodukcioni broj) virusa u populaciji. Takođe je analizirana i disproporcija između intenzivnog širenja infekcije u Vuhanu (Hubei) i mnogo manjih brojeva zaraženih u drugim kineskim provincijama. Predloženo je da se ova zagonetka može objasniti kombinacijom značajno veće inherentne prenosivosti virusa u Vuhanu (R0 koje zavisi upravo od faktora sredine) i veće efikasnosti mera za suzbijanje epidemije u drugim provincijama. Ukupno gledano, rezultati ovih analiza ukazuju na to da dinamika širenja epidemije može značajno da zavisi od potencijalno visoko heterogenih i naizgled slučajnih faktora, kao što su varijacije u demografskim i meteorološkim uslovima, kao i od njihove složene interakcije sa uvedenim merama kontrole. Razumevanje ovih faktora je ključno, ne samo za analizu rizika tokom pandemije, već i za dugoročno predviđanje ponašanja virusa u populaciji u slučaju da bolest postane endemična.

Link za pristup predavanju:

Meeting number (access code): 183 485 1215
Meeting password: 3ZHyPQJG2C6
Link će biti aktivan od 18h. Organizator seminara Bioinformatika je Srpsko društvo za bioinformatiku i računarsku biologiju (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/)

Kratka biografija predavača: Anđela Rodić je asistent Biološkog fakulteta na Katedri za opštu fiziologiju i biofiziku. Kao član grupe prof. Marka Đorđevića, Anđela se bavi istraživanjima u oblasti sistemske biologije, odnosno biofizičkog modelovanja bioloških sistema.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)