Pristupna predavanja za izbore u nastavnička zvanja

 

2017.

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Kompleksna analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Dr Boban Karapetrović

Naslov predavanja: „Kebeova ¼ teorema“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak 16.11.2017. godine u 10 sati, sala 710/IV sprat (zbornica)

Članovi komisije:
Prof. dr Miodrag S. Mateljević, redovni profesor
Dr Vladimir Božin, docent
Dr Božidar Jovanović, naučni savetnik MI SANU

Datum objavljivanja: 08.11.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Jovana Nikolić

Naslov predavanja: „Ojlerove smene u integralima“

Datum, vreme i mesto održavanja: četvrtak 16.11.2017. u 11 sati, sala 710/IV

Članovi komisije:
Prof. dr Dragoljub Kečkić, vanredni profesor
Dr Jelena Katić, docent
Dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik MI SANU

Datum objavljivanja: 06.11.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza.

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Aleksandra Marinković

Naslov predavanja: „Stoksova teorema“

Datum i vreme održavanja: sreda, 15.11.2017. u 11 sati, sala Dlab.

Članovi komisije:
Prof. dr Dragoljub Kečkić, vanredni profesor;
Dr Jelena Katić, docent;
Dr Borislav Gajić, viši naučni saradnik MI SANU.

Datum objavljivanja: 01.11.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Astronomija

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Bojan Novaković

Naslov predavanja: „Nastanak zemljolikih planeta“

Datum i vreme održavanja: utorak 24.10.2017. u 15 sati, sala 809/IV

Članovi komisije:
Akademik Zoran Knežević, naučni savetnik AOB;
Prof. dr Anđelka Kovačević, vanredni profesor;
Dr Bojan Arbutina, docent.

Datum objavljivanja: 13.10.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Geometrija

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Ivan Dimitrijević

Naslov predavanja: „Bilinearna forme i klasifikacija hiperpovrši drugog reda“

Datum i vreme održavanja: utorak 10.10.2017. u 16:00, sala 710

Članovi komisije:
Prof. dr Zoran Rakić, red. prof;
Dr Miroslava Antić, docent;
Prof. dr Stana Nikčević, red. prof. Univerziteta u Novom Pazaru.

Datum objavljivanja: 03.10.2017.

 


 

Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Računarstvo i informatika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Milan Banković

Naslov predavanja: „SMT rešavači“

Datum i vreme održavanja: utorak 06.06.2017. u 14 sati

Članovi komisije:
Prof. dr Filip Marić, vanr. prof
Prof. dr Predrag Janičić, red. prof
Zoran Ognjanović, naučni savetnik, Matematički institut

Datum objavljivanja: 26.05.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Algebra i matematička logika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Goran Đanković

Naslov predavanja: „Kvadratne forme“

Datum i vreme održavanja: utorak 07.02.2017. u 12 sati

Članovi komisije:
Prof. dr Aleksandar Lipkovski, red. prof
Prof. dr Zoran Petrović, vanr. prof
Prof. dr Branko Malešević, vanr. prof, Elektrotehnički fakultet

Datum objavljivanja: 24.01.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Verovatnoća i statistika

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: dr Lenka Glavaš

Naslov predavanja: „Raspodele ekstremnih vrednosti“

Datum i vreme održavanja: sreda 01.02.2017. u 12 sati

Članovi komisije:
Prof. dr Pavle Mladenović, red. prof
dr Jelena Jocković, docent
Prof. dr Slobodanka Janković, red. prof u penziji
Prof. dr Ljiljana Petrović, red. prof, Ekonomski fakultet

Datum objavljivanja: 24.01.2017.


Pristupno predavanje u okviru konkursa za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast: Matematička analiza

Na konkurs se prijavio jedan kandidat: Biljana Vujošević

Naslov predavanja: „Neprekidne funkcije“

Datum i vreme održavanja: petak 27.01.2017. u 11 sati

Članovi komisije:
prof. dr Miloš Arsenović, red. prof,
prof. dr Dragoljub Kečkić, vanr. prof,
prof. dr Ivan Aranđelović, red. prof.

Datum objavljivanja: 19.01.2017.