Opšta akta Fakulteta

Odluka o usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na Matematičkom fakultetu

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta na Matematičkom fakultetu

Datum objavljivanja: 07.05.2018. godine
Datum stupanja na snagu: 15.05.2018. godine
Datum primene: po dobijenoj saglasnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja