Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 21. decembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 21. decembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Miloš Petrović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: HOLOMORFNO PROJEKTIVNA PRESLIKAVANjA GENERALISANIH HIPERBOLIČKIH KELEROVIH PROSTORA I UOPŠTENjA


Apstrakt:
Predavanje se bavi holomorfno projektivnim preslikavanjima generalisanih hiperboličkih Kelerovih  prostora, ali i uopštenjima kako pomenutih prostora tako i njihovim preslikavanjima. Od posebnog  značaja biće skoro geodezijska i F-planarna preslikavanja generalisanih Rimanovih mnogostrukosti i mnogostrukosti sa nesimetričnom linearnom koneksijom. Razmatraće se i holomorfno projektivna preslikavanja generalisanih eliptičkih i paraboličkih Kelerovih prostora. Konačno, biće predstavljeni sistemi parcijalnih diferencijalnih jednačina za egzistenciju  nekih specijalnih infinitezimalnih transformacija mnogostrukosti sa nesimetričnom linearnom  koneksijom. Rezultati koji će biti predstavljeni na predavanju deo su nedavno odbranjene doktorske  disertacije "Holomorfno projektivna preslikavanja generalisanih hiperboličkih Kelerovih prostora i uopštenja".Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)