Verovatnosne logike, 28. septembar 2017. - Univerzitet u Beogradu, Matematicki fakultet

Verovatnosne logike, 28. septembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. septembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Nenad Krdžavac, University College Cork, Ireland

Naslov predavanja: PRISTUP BAZAMA PODATAKA PREKO BAZE ZNANjA

Apstrakt: U ovom izlaganju biće predstavljene teorijske osnove pretraživanja podataka, smeštenim u relacionim bazama podataka, a preko unapred date baze znanja. Idejno rešenje se zasniva na tehnikama automatskog prezapisivanja upita nad datom bazom znanja u odgovarajući SQL upit, kao i semantičkom povezivanju baze znanja sa bazom podataka. Dobijeni SQL upit koji se izvršava nad podacima smeštenim u relacionim bazama podataka. Baza znanja, preko koje se vrši pretraživanje, se može modelovati jednom klasom opisnih logika. U izlaganju će biti prikazan i jedan primer pristupa podacima smetešnim u relacionim bazama podataka, a preko unapred date baze znanja.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)